Sponzorovaný odkaz

8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 250 - Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  96128
ČSN EN 250 - Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 250ČSN EN 250 V této evropské normě jsou stanoveny minimální požadavky pro potápěčský autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch a jeho podsestavy k zajištění minimál
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 142 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  65584
ČSN EN 142 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 142ČSN EN 142 Tato evropská norma se vztahuje na ústenky pro ochranné prostředky dýchacích orgánů. Neplatí pro únikové a potápěčské přístroje. Tato norma uvádí minimální požadavky na ústen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13274-8 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím 
Katalogové číslo:  67538
ČSN EN 13274-8 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím
ČSN EN 13274-8ČSN EN 13274-8 Tato evropská norma uvádí zkušební postup pro stanovení jímavosti dolomitovým prachem u filtrů proti částicím u prostředků pro ochranu dýchacích orgánů. Zkouška se
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 143 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  60775
ČSN EN 143 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 143ČSN EN 143 Tato evropská norma stanoví požadavky, zkoušení a značení filtrů proti částicím. Požadavky na tyto filtry jsou stanoveny s ohledem na použití filtrů. Proto jsou rozděleny na
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14387+A1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  81386
ČSN EN 14387+A1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 14387+A1ČSN EN 14387+A1 Tato norma se vztahuje na protiplynové filtry a kombinované filtry, které se používají jako součásti ochran-ných dýchacích prostředků bez nuceného přívodu vzduchu.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15333-1 - Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou 
Katalogové číslo:  81730
ČSN EN 15333-1 - Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou
ČSN EN 15333-1ČSN EN 15333-1 ČSN EN 15333-1 stanovuje minimální požadavky na potápěčské přístroje vyžadující dodávku plynu z hladiny a zaměřené na dodávku plynu z hladiny k zajištění minimální úrov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 405+A1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  84598
ČSN EN 405+A1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 405+A1ČSN EN 405+A1 Tato evropská norma určuje minimální požadavky pro filtrační polomasky s ventily, jejichž součástí jsou protiplynové, nebo kombinované filtry proti částicím jako ochranné
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12942 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  56556
ČSN EN 12942 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 12942ČSN EN 12942 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12942:1998. Evropská norma EN 12942:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví minimální požadavky pr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 134 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí 
Katalogové číslo:  54021
ČSN EN 134 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí
ČSN EN 134ČSN EN 134 Tato evropská norma stanoví harmonizované názvosloví pro typické součásti dýchacích ochranných prostředků. Tato norma nestanoví, které a kolik takových součástek se má použít
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 404 - Dýchací sebezáchranné prostředky - Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  74362
ČSN EN 404 - Dýchací sebezáchranné prostředky - Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 404ČSN EN 404 Tato norma je určena pro filtrační přístroje k ochraně proti oxidu uhelnatému (filtrační sebezáchranný přístroj). Specifikuje minimální požadavky pro filtrační sebezáchranný
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 403 - Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  71925
ČSN EN 403 - Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 403ČSN EN 403 Tato norma specifikuje filtrační dýchací přístroj s kuklou pro osobní únik před částicemi, oxidem uhelnatým a jinými toxickými plyny produkovaných ohněm. Specifikuje minimáln
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13949 - Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový Nitrox a kyslík - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  67589
ČSN EN 13949 - Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový Nitrox a kyslík - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 13949ČSN EN 13949 Tato norma platí pro potápěčské autonomní dýchací přístroje s otevřeným dýchacím okruhem na tlakový plyn Nitrox (koncentrace kyslíku je větší než 22 %) nebo kyslík (Nitro
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15333-2 - Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 2: Přístroje s volným průtokem 
Katalogové číslo:  84113
ČSN EN 15333-2 - Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 2: Přístroje s volným průtokem
ČSN EN 15333-2ČSN EN 15333-2 ČSN EN 15333-2 stanovuje minimální požadavky na potápěčské přístroje s volným průtokem s dodávkou plynu z hladiny a zaměřené na dodávku plynu z hladiny k zajištění mini
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1827+A1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  84851
ČSN EN 1827+A1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 1827+A1ČSN EN 1827 Tato evropská norma stanoví technické požadavky, zkušební metody a požadavky na značení polomasek (pro opětovné používání) bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 148-2 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 2: Přípojka s centrálním závitem 
Katalogové číslo:  57497
ČSN EN 148-2 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 2: Přípojka s centrálním závitem
ČSN EN 148-2ČSN EN 148-2 Tato evropská norma platí pro centrální závit ochranných prostředků dýchacích orgánů. Neplatí pro potápěčské přístroje a pro přetlakové dýchací přístroje.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 138 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo ústenkou. Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  20413
ČSN EN 138 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo ústenkou. Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 138ČSN EN 138 Norma je identická s EN 138:1994. Platí pro hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s připojenou maskou, polomaskou nebo ústenkou určené jako přístroje na ochranu dých
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 148-1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: Připojovací oblý závit 
Katalogové číslo:  507330
ČSN EN 148-1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: Připojovací oblý závit
ČSN EN 148-1ČSN EN 148-1 This document specifies standard threads for respiratory protective devices and the description of test devices necessary for the assessment of some of the requirements.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13274-2 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky 
Katalogové číslo:  508808
ČSN EN 13274-2 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky
ČSN EN 13274-2ČSN EN 13274-2 This document specifies practical performance tests for respiratory protective devices, except for diving apparatus. The purpose of these tests is to subjectively asses
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 148-3 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 3: Připojovací závit M 45 x 3 
Katalogové číslo:  57499
ČSN EN 148-3 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 3: Připojovací závit M 45 x 3
ČSN EN 148-3ČSN EN 148-3 Tato evropská norma platí pro autonomní přetlakové dýchací přístroje se zásobníkem tlakového vzduchu (autonomní dýchací přístroje na stlačený vzduch s otevřeným okruhem).
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 269 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou. Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  20415
ČSN EN 269 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou. Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 269ČSN EN 269 Norma je identická s EN 269:1994. Stanoví minimální požadavky na hadicový dýchací přístroj poháněný ventilátorem obsahující kuklu jako ochranného prostředku dýchacích orgánů
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13794 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Únikový autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  67588
ČSN EN 13794 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Únikový autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 13794ČSN EN 13794 Tato norma specifikuje minimální požadavky pro autonomní dýchací přístroje s uzavřeným okruhem (zkrácený název: únikový kyslíkový přístroj). Jedná se o tyto typy: -
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14435 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s polomaskou navrženou pouze pro používání s přetlakem - Požadavky, zkoušení a značení 
Katalogové číslo:  72237
ČSN EN 14435 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s polomaskou navrženou pouze pro používání s přetlakem - Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 14435ČSN EN 14435 Tato evropská norma specifikuje minimální požadavky pro autonomní dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s polomaskou navrženým, aby byl použit jen s přet
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13274-1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení průniku a celkového průniku 
Katalogové číslo:  63392
ČSN EN 13274-1 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení průniku a celkového průniku
ČSN EN 13274-1ČSN EN 13274-1 Tato mezinárodní norma se týká obecné zkušební metody na stanovení průniku a celkového průniku pro ochranné prostředky dýchacích orgánů. Je zamýšlena jako doplněk k p
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat