Sponzorovaný odkaz

8336 Hodnocení expozice pracoviště

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 482+A1 - Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek 
Katalogové číslo:  99225
ČSN EN 482+A1 - Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek
ČSN EN 482+A1ČSN EN 482+A1 This European Standard specifies general requirements for the performance of procedures for the determination of the concentration of chemical agents in workplace atmosph
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13205-4 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací 
Katalogové číslo:  96870
ČSN EN 13205-4 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací
ČSN EN 13205-4ČSN EN 13205-4 Tato evropská norma specifikuje metodu pro zkoušení odběrových zařízení pro aerosol založenou na porovnání koncentrací za předepsaných laboratorních podmínek, aby se ov
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13205-6 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením 
Katalogové číslo:  96872
ČSN EN 13205-6 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením
ČSN EN 13205-6ČSN EN 13205-6 Tato evropská norma upřesňuje zkoušku způsobilosti odběrového substrátu se vzorkem pro odběrová zařízení inhalabilní, thorakální a respirabilní frakce a jako druhou mož
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14530 - Ovzduší na pracovišti - Stanovení tuhých částic emitovaných dieselovými motory - Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  71140
ČSN EN 14530 - Ovzduší na pracovišti - Stanovení tuhých částic emitovaných dieselovými motory - Všeobecné požadavky
ČSN EN 14530ČSN EN 14530 Tato evropská norma specifikuje vzorkování a požadavky na analytické stanovení tuhého aerosolu spalin dieselových motorů v pracovním prostředí. Časově vážené střední hodn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14583 - Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  72678
ČSN EN 14583 - Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14583ČSN EN 14583 Tato evropská norma je má sloužit k podpoře vývoje nových zařízení pro měření mikroorganismů v pracovním prostředí. Je možné ji použít i pro existující zařízení. Jejím zá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14042 - Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům 
Katalogové číslo:  68786
ČSN EN 14042 - Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům
ČSN EN 14042ČSN EN 14042 Tato evropská norma podává návod na výběr postupů a zařízení, na použití a údržbu přístrojů pro stanovení koncentrací chemických látek nebo biologických činitelů v pracov
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16966 - Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace 
Katalogové číslo:  506902
ČSN EN 16966 - Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace
ČSN EN 16966ČSN EN 16966 This European Standard specifies the use of different metrics for the measurement of exposure by inhalation of NOAA during a basic assessment and a comprehensive assessme
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17199-1 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod 
Katalogové číslo:  507933
ČSN EN 17199-1 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod
ČSN EN 17199-1ČSN EN 17199-1 This document provides the methodology for measuring and characterizing the dustiness of a bulk material that contains or releases respirable NOAA and other respirabl
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13205-1 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  96867
ČSN EN 13205-1 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 13205-1ČSN EN 13205-1 Tato evropská norma specifikuje požadavky parametrů způsobilosti, které jsou specifické u odběrového zařízení pro aerosol, zejména pro odběrová zařízení určená pro inha
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13205-5 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti 
Katalogové číslo:  96871
ČSN EN 13205-5 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti
ČSN EN 13205-5ČSN EN 13205-5 Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení způsobilosti odběrových zařízení pro aerosol založenou na porovnání koncentrací za předepsaných podmínek prostředí
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 13205-3 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování 
Katalogové číslo:  96869
TNI CEN/TR 13205-3 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování
TNI CEN/TR 13205-3TNI CEN/TR 13205-3 Tato Technická zpráva specifikuje metody hodnocení pro analýzu dat získaných ze zkoušek pro typ A odběrových zařízení pro aerosol za předepsaných laboratorníc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13098 - Ovzduší na pracovišti - Směrnice pro měření vzdušných mikroorganizmů a endotoxinů 
Katalogové číslo:  61823
ČSN EN 13098 - Ovzduší na pracovišti - Směrnice pro měření vzdušných mikroorganizmů a endotoxinů
ČSN EN 13098ČSN EN 13098 Tato evropská norma poskytuje návod pro stanovení expozice vzdušným mikroorganizmům na pracovišti a zahrnuje stanovení celkového počtu a kultivovatelného počtu mikroorga
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14031 - Ovzduší na pracovišti - Určování vzdušných endotoxinů 
Katalogové číslo:  68445
ČSN EN 14031 - Ovzduší na pracovišti - Určování vzdušných endotoxinů
ČSN EN 14031ČSN EN 14031 Endotoxiny mají významnou úlohu při výskytu nemocí pracovníků exponovaných organickému prachu a je proto důležité, aby se endotoxin roznášený vzduchem v pracovním prostře
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1540 - Expozice pracoviště - Terminologie 
Katalogové číslo:  91104
ČSN EN 1540 - Expozice pracoviště - Terminologie
ČSN EN 1540ČSN EN 1540 Tato evropská norma stanovuje termíny a definice, které se vztahují k hodnocení expozice chemickým látkám a biologickým činitelům na pracovišti. Tyto termíny a definice jsou
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13936 - Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  95257
ČSN EN 13936 - Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 13936ČSN EN 13936 This European Standard specifies performance requirements and test methods for the evaluation of procedures for measuring a chemical agent present as a mixture of airborne
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 481 - Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu 
Katalogové číslo:  16728
ČSN EN 481 - Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu
ČSN EN 481ČSN EN 481 Norma je identická s EN 481:1993. Definuje konvence pro odběr vzorků velikostních frakcí, jež musí být používány při hodnocení možných účinků poletavého prachu vdechovaného
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17058 - Expozice pracoviště - Posouzení expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů 
Katalogové číslo:  506901
ČSN EN 17058 - Expozice pracoviště - Posouzení expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů
ČSN EN 17058ČSN EN 17058 This European Standard provides guidelines to assess workplace exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates (NOAA). It contains guidance on
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 17199-2 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 2: Metoda rotačního bubnu 
Katalogové číslo:  507929
ČSN EN 17199-2 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 2: Metoda rotačního bubnu
ČSN EN 17199-2ČSN EN 17199-2 This document provides the methodology for measuring the dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA or other respirable particles, under stan
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13890 - Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a metaloidů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  85748
ČSN EN 13890 - Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a metaloidů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13890ČSN EN 13890 Tato evropská norma poskytuje rámec pro hodnocení postupů měření kovů a metaloidů na základě kritérií specifikovaných v EN 482. Specifikuje požadavky a zkušební metody pro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 838 - Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí difuzních vzorkovacích zařízení - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  86788
ČSN EN 838 - Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí difuzních vzorkovacích zařízení - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 838ČSN EN 838 Tato evropská norma poskytuje rámec pro posuzování postupů měření plynů a par s ohledem na všeobecné požadavky pro postupy měření chemických látek v ovzduší pracovního prostřed
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15051-1 - Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 1: Požadavky a výběr zkušebních metod 
Katalogové číslo:  95298
ČSN EN 15051-1 - Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 1: Požadavky a výběr zkušebních metod
ČSN EN 15051-1ČSN EN 15051-1 Tato norma specifikuje podmínky atmosférického prostředí, zacházení se vzorkem, analytické postupy a metody výpočtu a předkládání výsledků. Důvodem je potřeba více než
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13137 - Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  95330
ČSN EN ISO 13137 - Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN ISO 13137ČSN EN ISO 13137 Tato norma stanovuje provozní požadavky pro akumulátorem poháněná čerpadla používaná k osobnímu odběru vzorků chemických látek a biologických činitelů z ovzduší na
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 17199-4 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 4: Metoda malé rotace bubnu 
Katalogové číslo:  507924
ČSN EN 17199-4 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 4: Metoda malé rotace bubnu
ČSN EN 17199-4ČSN EN 17199-4 This document describes the methodology for measuring and characterizing the dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA or other respirable p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15051-3 - Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 3: Metoda kontinuálního sypání 
Katalogové číslo:  95300
ČSN EN 15051-3 - Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 3: Metoda kontinuálního sypání
ČSN EN 15051-3ČSN EN 15051-3 Tato norma blíže určuje zkušební zařízení pro metodu kontinuálního sypání materiálu a související zkušební postup pro reprodukovatelnou produkci prachu uvolněného ze sy
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 45544-1 - Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  97441
ČSN EN 45544-1 - Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody
ČSN EN 45544-1ČSN EN 45544-1 This European Standard specifies general requirements and test methods for the determination of the performance characteristics of personal, portable, transportable a
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 45544-3 - Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami 
Katalogové číslo:  97440
ČSN EN 45544-3 - Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami
ČSN EN 45544-3ČSN EN 45544-3 This European Standard specifies the performance requirements for electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gas
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 45544-4 - Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu 
Katalogové číslo:  500200
ČSN EN 45544-4 - Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu
ČSN EN 45544-4ČSN EN 45544-4 This European Standard gives guidance on the selection, installation, use and maintenance of electrical apparatus used for the direct detection and direct concentrati
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat