Sponzorovaný odkaz

8382 Biopaliva

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 16967 - Tuhá biopaliva - Stanovení majoritních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti 
Katalogové číslo:  98144
ČSN EN ISO 16967 - Tuhá biopaliva - Stanovení majoritních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti
ČSN EN ISO 16967ČSN EN ISO 16967 This International Standard describes methods for the determination of major elements of solid biofuels respectively of their ashes, which are Al, Ca, Fe, Mg, P, K,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 16948 - Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku 
Katalogové číslo:  99155
ČSN EN ISO 16948 - Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku
ČSN EN ISO 16948ČSN EN ISO 16948 Tato mezinárodní norma určuje metodu pro stanovení celkového uhlíku, vodíku a dusíku v tuhých biopalivech.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17225-6 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety 
Katalogové číslo:  96418
ČSN EN ISO 17225-6 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety
ČSN EN ISO 17225-6ČSN EN ISO 17225-6 Tato část ISO 17225 stanovuje třídy kvality a specifikace tříděných nedřevních pelet vyráběných z biomasy bylinné, ovocné, vodní nebo z homogenních směsí a sm
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16559 - Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis 
Katalogové číslo:  96702
ČSN EN ISO 16559 - Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis
ČSN EN ISO 16559ČSN EN ISO 16559 Tato norma stanovuje termíny a definice pro tuhá biopaliva z dřevní, bylinné, ovocné a vodní biomasy pocházející z lesnictví, ovocnářství a sadařství, zemědělství,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 17827-1 - Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími 
Katalogové číslo:  500407
ČSN EN ISO 17827-1 - Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími
ČSN EN ISO 17827-1ČSN EN ISO 17827-1 This part of ISO 17827 specifies a method for the determination of the size distribution of particulate biofuels by the horizontally oscillating screen method.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 17831-2 - Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety 
Katalogové číslo:  500331
ČSN EN ISO 17831-2 - Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety
ČSN EN ISO 17831-2ČSN EN ISO 17831-2 Tato část normy ISO 17831 určuje metodu pro stanovení mechanické odolnosti briket. Mechanickou odolností se měří odolnost slisovaných paliv vůči nárazům a/nebo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14780 - Tuhá biopaliva - Příprava vzorku 
Katalogové číslo:  503597
ČSN EN ISO 14780 - Tuhá biopaliva - Příprava vzorku
ČSN EN ISO 14780ČSN EN ISO 14780 Norma definuje metody pro redukci velikosti celkových vzorků (nebo dílčích vzorků) na laboratorní vzorky a laboratorních vzorků na podvzorky a analytické vzorky pro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16214-3+A1 - Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody 
Katalogové číslo:  504119
ČSN EN 16214-3+A1 - Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody
ČSN EN 16214-3+A1ČSN EN 16214-3+A1 This European Standard only defines procedures, criteria and indicators to provide the required evidence for: - production of raw material in areas for nature
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 18135 - Tuhá biopaliva - Vzorkování 
Katalogové číslo:  506930
ČSN EN ISO 18135 - Tuhá biopaliva - Vzorkování
ČSN EN ISO 18135ČSN EN ISO 18135 Tento dokument popisuje metody přípravy vzorkovacích plánů a certifikátů, jakož i vzorkování tuhých biopaliv, například v místě, kde rostou suroviny, z výrobního zá
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16214-4+A1 - Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu 
Katalogové číslo:  510179
ČSN EN 16214-4+A1 - Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu
ČSN EN 16214-4+A1ČSN EN 16214-4+A1 Tato evropská norma uvádí podrobnou metodiku, která umožňuje jakémukoliv hospodářskému subjektu v řetězci biopaliv nebo biokapalin vypočítat standardizovaným a tr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 17225-1 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  96449
ČSN EN ISO 17225-1 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN ISO 17225-1ČSN EN ISO 17225-1 Cílem této evropské normy je poskytnout jednoznačné a jasné zásady klasifikace tuhých biopaliv a sloužit jako nástroj pro efektivní obchodování s biopalivy. N
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 15234-1 - Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  88965
ČSN EN 15234-1 - Tuhá biopaliva - Prokazování kvality paliv - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 15234-1ČSN EN 15234-1 Cílem této evropské normy je zaručit kvalitu tuhých biopaliv napříč celým dodavatelským řetězcem, od původu a zdroje výchozí suroviny po dodání tuhého biopaliva a zajis
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18846 - Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet 
Katalogové číslo:  502181
ČSN EN ISO 18846 - Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet
ČSN EN ISO 18846ČSN EN ISO 18846 Norma určuje metodu pro stanovení množství materiálu procházejícího sítem s kruhovými otvory o průměru 3,15 mm. Používá se pro tuhá biopaliva. Zkouška se provádí ma
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 17831-1 - Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety 
Katalogové číslo:  500330
ČSN EN ISO 17831-1 - Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety
ČSN EN ISO 17831-1ČSN EN ISO 17831-1 Tato část normy ISO 17831 určuje metodu pro stanovení mechanické odolnosti pelet. Mechanickou odolností se měří odolnost slisovaných paliv vůči nárazům a/nebo o
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 16214-2 - Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance 
Katalogové číslo:  95764
ČSN P CEN/TS 16214-2 - Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance
ČSN P CEN/TS 16214-2ČSN P CEN/TS 16214-2 Tato technická specifikace definuje požadavky na doklady, kterými musí hospodářský subjekt prokázat, že biopaliva a biokapaliny splňují kritéria udržitelnos
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 17225-7 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety 
Katalogové číslo:  96419
ČSN EN ISO 17225-7 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety
ČSN EN ISO 17225-7ČSN EN ISO 17225-7 Tato část ISO 17225 stanovuje třídy kvality a specifikace tříděných nedřevních briket vyráběných z biomasy bylinné, ovocné, vodní nebo z homogenních směsí a smě
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 17829 - Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet 
Katalogové číslo:  500136
ČSN EN ISO 17829 - Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet
ČSN EN ISO 17829ČSN EN ISO 17829 Tato mezinárodní norma stanovuje metody pro stanovení délky a průměru pelet. Týká se metod pro stanovení délky pelet jak nadrozměrných pelet, tak pro stanovení prům
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 16968 OPRAVA 1 - Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků 
Katalogové číslo:  500279
ČSN EN ISO 16968 OPRAVA 1 - Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků
ČSN EN ISO 16968 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 17828 - Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti 
Katalogové číslo:  500328
ČSN EN ISO 17828 - Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti
ČSN EN ISO 17828ČSN EN ISO 17828 Tato mezinárodní norma určuje metodu stanovení sypné hmotnosti tuhých biopaliv použitím normalizované odměrné nádoby. Tato metoda je použitelná pro všechna sypká tu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18847 - Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částic pelet a briket 
Katalogové číslo:  501572
ČSN EN ISO 18847 - Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částic pelet a briket
ČSN EN ISO 18847ČSN EN ISO 18847 This International Standard specifies the method for determining the particle density of compressed fuels such as pellets or briquettes. Particle density is not an
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18134-2 - Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda 
Katalogové číslo:  503238
ČSN EN ISO 18134-2 - Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda
ČSN EN ISO 18134-2ČSN EN ISO 18134-2 Tato část ISO 18134 popisuje metodu stanovení obsahu celkové vody ve zkušebním vzorku tuhých biopaliv sušením v sušárně. Tato metoda může být použita, když není
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 17830 - Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet 
Katalogové číslo:  501199
ČSN EN ISO 17830 - Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet
ČSN EN ISO 17830ČSN EN ISO 17830 Tato mezinárodní norma si klade za cíl definovat požadavky a metodu používanou pro stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet. Je použitelná pro pe
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16994 - Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru 
Katalogové číslo:  501529
ČSN EN ISO 16994 - Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
ČSN EN ISO 16994ČSN EN ISO 16994 Tato norma popisuje metody pro stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru v tuhých biopalivech. Jedná se o dvě metody pro vyluhování paliva a různé analytické
Cena:  232,- Kč
ČSN 83 8201 - Tuhá alternativní paliva - Zpráva o vzájemném rozdílu mezi biologicky rozložitelnými a biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP) 
Katalogové číslo:  73660
ČSN 83 8201 - Tuhá alternativní paliva - Zpráva o vzájemném rozdílu mezi biologicky rozložitelnými a biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP)
ČSN 83 8201ČSN 83 8201 Norma je českou verzí technické zprávy CEN/TR 14 980:2004. Tento dokument zvažuje vzájemný rozdíl mezi biologicky rozložitelnou složkou a biogenní složkou tuhých alternativ
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat