Sponzorovaný odkaz

8364 Kvalita půdy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 14238 - Kvalita půdy - Biologické metody - Stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace v půdách a vlivu chemických látek na tyto procesy 
Katalogové číslo:  95392
ČSN EN ISO 14238 - Kvalita půdy - Biologické metody - Stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace v půdách a vlivu chemických látek na tyto procesy
ČSN EN ISO 14238ČSN EN ISO 14238 Tato norma specifikuje laboratorní postupy pro stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace půdními mikroorganismy. Pro hodnocení kvality půdy nebo účinků kontaminac
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16387 - Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci 
Katalogové číslo:  95485
ČSN EN ISO 16387 - Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci
ČSN EN ISO 16387ČSN EN ISO 16387 Tato norma specifikuje jednu z metod pro hodnocení funkce půdního prostředí a stanovení vlivu půdních kontaminantů a chemických látek na reprodukci půdního kroužkov
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11268-1 - Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei 
Katalogové číslo:  95018
ČSN EN ISO 11268-1 - Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei
ČSN EN ISO 11268-1ČSN EN ISO 11268-1 Tato část ISO 11268 specifikuje jednu z metod pro hodnocení funkce půdního prostředí a stanovení akutní toxicity půdních kontaminantů a chemických látek pro Eis
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 10694 - Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu 
Katalogové číslo:  51740
ČSN ISO 10694 - Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu
ČSN ISO 10694ČSN ISO 10694 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10694:1995. Mezinárodní norma ISO 10694:1995 má status české technické normy. Tato norma určuje metodu stanovení celko
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 23753-1 - Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid (TTC) 
Katalogové číslo:  507670
ČSN EN ISO 23753-1 - Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid (TTC)
ČSN EN ISO 23753-1ČSN EN ISO 23753-1 This document specifies a method for determining the activity of dehydrogenases enzymes in soil using 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC).
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 23611-1 - Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 1: Ruční třídění žížal a jejich extrakce 
Katalogové číslo:  505982
ČSN EN ISO 23611-1 - Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 1: Ruční třídění žížal a jejich extrakce
ČSN EN ISO 23611-1ČSN EN ISO 23611-1 This document specifies a method for sampling and handling earthworms from field soils as a prerequisite for using these animals as bioindicators (e.g. to asses
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11267 - Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu 
Katalogové číslo:  95849
ČSN EN ISO 11267 - Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu
ČSN EN ISO 11267ČSN EN ISO 11267 Tato norma specifikuje jednu z metod pro hodnocení funkce půdy jako prostředí pro život organismů a stanovení účinků půdních kontaminantů a chemických látek na repr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11269-1 - Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene 
Katalogové číslo:  93581
ČSN EN ISO 11269-1 - Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene
ČSN EN ISO 11269-1ČSN EN ISO 11269-1 Tato část ISO 11269 popisuje metodu stanovení účinků kontaminovaných půd nebo kontaminovaných vzorků na růst kořene suchozemských rostlin. Metoda je použitelná
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11269-2 - Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 2: Účinky znečištěných půd na vzcházení a růst vyšších rostlin 
Katalogové číslo:  94065
ČSN EN ISO 11269-2 - Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 2: Účinky znečištěných půd na vzcházení a růst vyšších rostlin
ČSN EN ISO 11269-2ČSN EN ISO 11269-2 Tato část ISO 11269 popisuje metodu pro hodnocení kvality neznámé půdy a funkce půdního prostředí stanovením vzcházení a raného růstu nejméně dvou druhů suchoze
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 23753-2 - Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 2: Metoda používající jodtetrazolium chlorid (INT) 
Katalogové číslo:  507672
ČSN EN ISO 23753-2 - Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 2: Metoda používající jodtetrazolium chlorid (INT)
ČSN EN ISO 23753-2ČSN EN ISO 23753-2 This document specifies a method for determining activity of dehydrogenases in soil, using 2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride (INT)
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11268-3 - Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 3: Návod pro stanovení účinků za podmínek v terénu 
Katalogové číslo:  98991
ČSN EN ISO 11268-3 - Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 3: Návod pro stanovení účinků za podmínek v terénu
ČSN EN ISO 11268-3ČSN EN ISO 11268-3 This part of ISO 11268 specifies techniques for determining the effects of substances on earthworms in the field and provides a basis for determining the effect
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11268-2 - Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei 
Katalogové číslo:  95695
ČSN EN ISO 11268-2 - Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei
ČSN EN ISO 11268-2ČSN ISO 11268-2 Tato část ISO 11268 specifikuje jednu z metod pro hodnocení funkce půdního prostředí a stanovení účinků půdních kontaminantů a chemických látek na reprodukci Eisen
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16086-2 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 2: Zkouška s řeřichou na Petriho miskách 
Katalogové číslo:  92535
ČSN EN 16086-2 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 2: Zkouška s řeřichou na Petriho miskách
ČSN EN 16086-2ČSN EN 16086-2 Tato norma popisuje metodu rutinního stanovení účinku pomocných půdních látek a substrátů nebo jejich složek na klíčení a raný vývoj kořene řeřichy.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 11261 - Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova metoda 
Katalogové číslo:  51738
ČSN ISO 11261 - Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova metoda
ČSN ISO 11261ČSN ISO 11261 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11261:1995. Mezinárodní norma ISO 11261:1995 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma určuje metodu sta
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 23611-3 - Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 3: Odběr vzorků a půdní extrakce enchytraeid 
Katalogové číslo:  509294
ČSN EN ISO 23611-3 - Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 3: Odběr vzorků a půdní extrakce enchytraeid
ČSN EN ISO 23611-3ČSN EN ISO 23611-3 This document specifies a method for sampling, handling and extracting enchytraeids from terrestrial field soils as a prerequisite for using these animals as bi
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 15685 - Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů 
Katalogové číslo:  95696
ČSN ISO 15685 - Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů
ČSN ISO 15685ČSN ISO 15685 Tato norma specifikuje rychlou metodu pro stanovení potenciální oxidace amonných iontů a inhibice nitrifikace v půdách. Tato metoda je vhodná pro všechny půdy, které obsa
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16086-1 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 1: Zkouška růstu s čínským zelím 
Katalogové číslo:  92536
ČSN EN 16086-1 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 1: Zkouška růstu s čínským zelím
ČSN EN 16086-1ČSN EN 16086-1 Tato norma popisuje metodu rutinního stanovení účinku pomocných půdních látek a substrátů nebo jejich složek na růst čínského zelí (a v určitých případech jarního ječme
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15952 - Kvalita půdy - Vlivy znečišťujících látek na juvenilní hlemýždě (Helicidae) - Stanovení vlivů půdní kontaminace na růst 
Katalogové číslo:  506160
ČSN EN ISO 15952 - Kvalita půdy - Vlivy znečišťujících látek na juvenilní hlemýždě (Helicidae) - Stanovení vlivů půdní kontaminace na růst
ČSN EN ISO 15952ČSN EN ISO 15952 This document specifies a semi-static method for determining the effects of contaminants on growth and survival of young snails, usually Helix aspersa aspersa Mül
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 11263 - Kvalita půdy - Stanovení fosforu - Spektrofotometrické stanovení fosforu rozpustného v roztoku hydrogenuhličitanu sodného 
Katalogové číslo:  51739
ČSN ISO 11263 - Kvalita půdy - Stanovení fosforu - Spektrofotometrické stanovení fosforu rozpustného v roztoku hydrogenuhličitanu sodného
ČSN ISO 11263ČSN ISO 11263 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11263:1994. Mezinárodní norma ISO 11263:1994 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma určuje extrakční
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat