Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 15685 - Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2014
ČSN EN ISO 15685 - Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů

ČSN EN ISO 15685

Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Koupit včetně změn
Označení ČSN ISO 15685 se mění na ČSN EN ISO 15685.
Označení normy:ČSN EN ISO 15685
Třídící znak:836443
Počet stran:16
Vydáno:01.08.2014
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:95696
Popis

ČSN EN ISO 15685

ČSN ISO 15685 Tato norma specifikuje rychlou metodu pro stanovení potenciální oxidace amonných iontů a inhibice nitrifikace v půdách. Tato metoda je vhodná pro všechny půdy, které obsahují nitrifikační mikroorganismy. Může se používat jako rychlá screeningová zkouška pro monitoring kvality půdy a odpadů a je vhodná pro zkoušení účinků metod při kultivaci půdy, chemických látek [kromě těkavých látek, tj. látek, jejichž hodnota H 1 (H je Henryho konstanta)], výluhů tuhého biologického materiálu a kontaminace půd.