Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 11267 - Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) půdními kontaminanty
Vydáno: 01.06.2024
ČSN EN ISO 11267 - Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) půdními kontaminanty

ČSN EN ISO 11267

Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) půdními kontaminanty

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 11267
Třídící znak:836451
Počet stran:44
Vydáno:01.06.2024
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:519301
Popis

ČSN EN ISO 11267

Tento dokument specifikuje jednu z metod pro hodnocení funkce půdy jako prostředí pro život organismů a stanovení účinků půdních kontaminantů a chemických látek na reprodukci Folsomia candida Willem. Tito živočichové jsou vystaveni působení látek přijímaných povrchem těla a zažívacím traktem. Tento dokument obsahuje také informace o tom, jak používat tuto metodu pro zkoušení chemických látek v podmínkách mírného pásma. Chronická zkouška popsaná v tomto dokumentu je použitelná pro půdy a půdní materiály neznámé kvality, např. z kontaminovaných stanovišť, upravených půd, půd po remediaci, z průmyslových, zemědělských nebo jiných stanovišť, a pro odpady. Tato metoda není použitelná pro zkoušení těkavých látek, tj. látek, jejichž hodnota H (Henryho konstanta) nebo rozdělovací koeficient voda/vzduch je větší než 1, nebo látek, jejichž tlak par při 25 °C je vyšší než 300 Pa.