Sponzorovaný odkaz

8323 Ochrana rukou

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12477 - Ochranné rukavice pro svářeče 
Katalogové číslo:  65235
ČSN EN 12477 - Ochranné rukavice pro svářeče
ČSN EN 12477ČSN EN 12477 Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro ochranné rukavice určené k používání při ručním sváření kovů, jejich řezání a při provádění spojovacích postup
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13594 - Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  99202
ČSN EN 13594 - Ochranné rukavice pro profesionální řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13594ČSN EN 13594 This European Standard applies to protective gloves for motorcycle on-road use. It specifies the requirements for sizing, ergonomics, innocuousness, mechanical properties,
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 420+A1 - Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  86154
ČSN EN 420+A1 - Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 420+A1ČSN EN 420+A1 Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a konstrukci rukavic, odolnost materiálu rukavic proti průniku vody, nezávadno
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1082-2 - Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 2: Rukavice a chrániče končetin z jiných materiálů než z kroužkového pletiva 
Katalogové číslo:  60904
ČSN EN 1082-2 - Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 2: Rukavice a chrániče končetin z jiných materiálů než z kroužkového pletiva
ČSN EN 1082-2ČSN EN 1082-2 Tato evropská norma stanoví požadavky pro navrhování, odolnost proti proříznutí, odolnost proti průniku a ergonomické charakteristiky ochranných rukavic, chráničů horn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 659+A1 OPRAVA 1 - Ochranné rukavice pro hasiče 
Katalogové číslo:  84166
ČSN EN 659+A1 OPRAVA 1 - Ochranné rukavice pro hasiče
ČSN EN 659+A1 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 14328 - Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží proti pořezání noži s pohonem - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  74317
ČSN EN 14328 - Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží proti pořezání noži s pohonem - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 14328ČSN EN 14328 Tato norma stanoví požadavky pro navrhování, odolnost proti řezání, ergonomické charakteristiky, nezávadnost, upevnění, konstrukční materiály, značení a instrukce pro použí
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 407 - Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) 
Katalogové číslo:  72777
ČSN EN 407 - Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)
ČSN EN 407ČSN EN 407 Tato norma specifikuje požadavky, metody zkoušení, informace pro uživatele a značení ochranných rukavic proti teplu a/nebo ohni. Měla by být používána pro všechny rukavice, k
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1082-3 - Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 3: Zkouška nárazovým řezem pro textilie, usně a jiné materiály 
Katalogové číslo:  61378
ČSN EN 1082-3 - Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 3: Zkouška nárazovým řezem pro textilie, usně a jiné materiály
ČSN EN 1082-3ČSN EN 1082-3 Tato evropská norma obsahuje technické podmínky pro zkoušku textilií, usní a jiných materiálů nárazovým řezem. Tato zkouška je založena na zkoušce průniku při nárazu p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12477 ZMĚNA A1 - Ochranné rukavice pro svářeče 
Katalogové číslo:  74316
ČSN EN 12477 ZMĚNA A1 - Ochranné rukavice pro svářeče
ČSN EN 12477 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 659+A1 - Ochranné rukavice pro hasiče 
Katalogové číslo:  81521
ČSN EN 659+A1 - Ochranné rukavice pro hasiče
ČSN EN 659+A1ČSN EN 659+A1 Tato norma stanoví minimální požadavky na provedení a metody zkoušení pro hasičské ochranné rukavice. Tato norma platí pouze pro hasičské ochranné rukavice určené pro o
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16350 - Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti 
Katalogové číslo:  96311
ČSN EN 16350 - Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 16350ČSN EN 16350 V této evropské normě jsou stanoveny dodatečné požadavky pro ochranné rukavice nošené v prostředí, kde se nacházejí nebo by se mohly vyskytovat hořlavé nebo výbušné prostor
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 374-1 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika 
Katalogové číslo:  503072
ČSN EN ISO 374-1 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika
ČSN EN ISO 374-1ČSN EN ISO 374-1 Tato část ISO 374 určuje požadavky na ochranné rukavice, které mají chránit uživatele před nebezpečnými chemikáliemi. Obsahuje odkazy na provádění zkoušek požadovan
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 388+A1 - Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům 
Katalogové číslo:  507985
ČSN EN 388+A1 - Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
ČSN EN 388+A1ČSN EN 388+A1 Tato evropská norma specifikuje požadavky, zkušební metody, značení a informace dodávané výrobcem pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 374-2 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci 
Katalogové číslo:  509303
ČSN EN ISO 374-2 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci
ČSN EN ISO 374-2ČSN EN ISO 374-2 This document specifies a test method for the penetration resistance of gloves that protect against dangerous chemicals and/or micro-organisms.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 374-4 - Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi 
Katalogové číslo:  509304
ČSN EN ISO 374-4 - Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi
ČSN EN ISO 374-4ČSN EN ISO 374-4 This document specifies the test method for the determination of the resistance of protective glove materials to degradation by dangerous chemicals with continuous
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 374-5 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů 
Katalogové číslo:  502098
ČSN EN ISO 374-5 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů
ČSN EN ISO 374-5ČSN EN ISO 374-5 This part of ISO 374 specifies the requirements and test methods for protective gloves intended to protect the user against micro-organisms.NOTE If other protection
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1082-1 - Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 1: Rukavice a chrániče horních končetin z kroužkového pletiva 
Katalogové číslo:  52001
ČSN EN 1082-1 - Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 1: Rukavice a chrániče horních končetin z kroužkového pletiva
ČSN EN 1082-1ČSN EN 1082-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1082-1:1996. Evropská norma EN 1082-1:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky na prove
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16778 - Ochranné rukavice - Stanovení dimethylformamidu v rukavicích 
Katalogové číslo:  500379
ČSN EN 16778 - Ochranné rukavice - Stanovení dimethylformamidu v rukavicích
ČSN EN 16778ČSN EN 16778 This document specifies a test method for the determination of Dimethylformamide (DMFa - CAS N° 68-12-2) in glove materials. NOTE: For Dimethylformamide the following
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 511 - Ochranné rukavice proti chladu 
Katalogové číslo:  76925
ČSN EN 511 - Ochranné rukavice proti chladu
ČSN EN 511ČSN EN 511 Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení pro rukavice chránící proti chladu sdílenému konvekcí (konvekčnímu chladu) a chladu sdílenému vedením (kontaktnímu c
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300 Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší8301 Analytické metody detekční8304 Přístroje na zjišťování ovzduší8305 Odběr vzorků a rozbory vod8306 Jakost vod8307 Jakost vod8309 Ochrana vodních zdrojů8310 Biotechnologie8319 Bezpečnostní zařízení pro první pomoc8320 Pracovní a osobní ochrana8321 Ochrana hlavy, očí, uší aj.8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů8323 Ochrana rukou8324 Ochrana očí8325 Ochrana nohou8326 Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)8327 Ochranné oděvy8328 Ochranné oděvy8329 Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv8330 Bezpečnost strojních zařízení8332 Bezpečnostní hlediska u strojů8333 Bezpečnostní a ochranné systémy strojů8335 Ergonomie8336 Hodnocení expozice pracoviště8340 Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně8344 Mobilní zdroje znečišťování ovzduší8345 Měření emisí8346 Metody a přístroje pro měření tuhých emisí8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí8348 Metody měření emisí z výrobků8350 Kvalita ovzduší. Názvosloví8355 Měření imisí8356 Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu8357 Metody a přístroje pro měření plynných imisí8358 Vnitřní ovzduší8361 Kvalita půdy8362 Kvalita půdy8363 Kvalita půdy8364 Kvalita půdy8365 Kvalita půdy8366 Kvalita půdy8367 Kvalita půdy8368 Kaly, upravený bioodpad a půdy8370 Ochrana přírody. Všeobecné požadavky8371 Ochrana přírody. Hydrosféra8380 Názvosloví odpadů8381 Kaly, upravený bioodpad a půdy8382 Biopaliva8383 Tuhá alternativní paliva8384 Biomasa8390 Sadovnictví a krajinářství
84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat