Sponzorovaný odkaz

33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
Katalogové číslo:  32590
ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1500ČSN 33 1500 Norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí
Cena:  171,- Kč
ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 
Katalogové číslo:  02603
ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
ČSN 33 2180ČSN 33 2180 Norma platí pro připojování, upevňování a umísťování silových elektrických přístrojů a spotřebičů, včetně svítidel, všech napěťových kategorií, a to včetně přístrojů a spo
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 3265 - Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny 
Katalogové číslo:  23381
ČSN 33 3265 - Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny
ČSN 33 3265ČSN 33 3265 Norma stanoví zásadní požadavky na měření elektrických veličin v odbočkách a na přípojnicích rozvodného zařízení zvn, vvn a vn elektrických stanic a výroben pro kontrolu a
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 1500 ZMĚNA 1 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
Katalogové číslo:  19923
ČSN 33 1500 ZMĚNA 1 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1500 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN IEC 1000-2-3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu 
Katalogové číslo:  17711
ČSN IEC 1000-2-3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu
ČSN IEC 1000-2-3ČSN IEC 1000-2-3 Norma je identická s technickou zprávou IEC 1000-2-3:1992. Zpráva popisuje elektromagnetické prostředí. Jejím záměrem je dát základ k dosažení elektromagnetické
Cena:  545,- Kč
ČSN IEC 50(722) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefonie 
Katalogové číslo:  17888
ČSN IEC 50(722) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefonie
ČSN IEC 50(722)ČSN IEC 50(722) Norma obsahuje IEC 50(722):1992. Normalizuje termíny v češtině a angličtině a rovněž definice v češtině a v angličtině. Kromě toho uvádí další cizojazyčné (ekvival
Cena:  655,- Kč
ČSN IEC 50(726) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody 
Katalogové číslo:  18403
ČSN IEC 50(726) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody
ČSN IEC 50(726)ČSN IEC 50(726) Norma obsahuje IEC 50(726):1982. Normalizuje termíny a definice v češtině i v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: francouz
Cena:  655,- Kč
ČSN 33 2000-4-45 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím 
Katalogové číslo:  18606
ČSN 33 2000-4-45 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím
ČSN 33 2000-4-45ČSN 33 2000-4-45 V této normě jsou zpracovány všechny údaje z IEC 364-4-45:1984, které jsou shodné s HD 384.4.45 S1:1988. Obsahuje prakticky jedinou kapitolu, a to 45: Ochrana př
Cena:  73,- Kč
ČSN IEC 50(731) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny 
Katalogové číslo:  19199
ČSN IEC 50(731) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny
ČSN IEC 50(731)ČSN IEC 50(731) Norma obsahuje IEC 50(731):1991. Normalizuje termíny a definice v češtině i v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: francouz
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60870-5-3 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 5: Přenosové protokoly. Oddíl 3: Obecná struktura aplikačních dat 
Katalogové číslo:  19510
ČSN EN 60870-5-3 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 5: Přenosové protokoly. Oddíl 3: Obecná struktura aplikačních dat
ČSN EN 60870-5-3ČSN EN 60870-5-3 Norma je identická s EN 60870-5-3:1992. Tento oddíl souboru IEC 870-5 se týká zařízení a systémů se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sledování a řízen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61293 - Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  20349
ČSN EN 61293 - Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 61293ČSN EN 61293 Norma je identická s EN 61293:1994. Stanoví nejnižší požadavky a všeobecná pravidla pro označování elektrických zařízení jmenovitými hodnotami a jinými údaji, aby byl um
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 60050-121 ZMĚNA A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus 
Katalogové číslo:  65989
ČSN IEC 60050-121 ZMĚNA A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus
ČSN IEC 60050-121 ZMĚNA A1
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61000-2-9 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC 
Katalogové číslo:  22521
ČSN EN 61000-2-9 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC
ČSN EN 61000-2-9ČSN EN 61000-2-9 Norma je identická s EN 61000-2-9:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1000-2-9:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv m
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 870-1-4 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení - Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6 
Katalogové číslo:  22513
ČSN IEC 870-1-4 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení - Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6
ČSN IEC 870-1-4ČSN IEC 870-1-4 Norma je identická s IEC 870-1-4:1994. Tato technická zpráva je určena pro systémy a zařízení dálkového ovládání se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sle
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 3525 - Trakční vedení metra 
Katalogové číslo:  21684
ČSN 33 3525 - Trakční vedení metra
ČSN 33 3525ČSN 33 3525 Tato norma platí pro navrhování, zřizování a údržbu trakčního vedení metra se jmenovitým napětím stejnosměrné trakční sítě 750 V s přívodem proudu k vozidlům přívodní proud
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50147-1 - Bezodrazové komory - Část 1: Měření útlumu stínění 
Katalogové číslo:  22383
ČSN EN 50147-1 - Bezodrazové komory - Část 1: Měření útlumu stínění
ČSN EN 50147-1ČSN EN 50147-1 Tato norma je identická s EN 50147-1:1996. Norma se vztahuje na měření útlumu stínění stíněných prostor (komory, místnosti) v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 40 GHz. Př
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 8528-7 - Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh 
Katalogové číslo:  22077
ČSN ISO 8528-7 - Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh
ČSN ISO 8528-7ČSN ISO 8528-7 Norma je identická s ISO 8528-7:1994. ISO 8528 sestává z následujících částí se společným názvem Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory: Č
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 50(421) - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky 
Katalogové číslo:  20764
ČSN IEC 50(421) - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky
ČSN IEC 50(421)ČSN IEC 50(421) Tato kapitola obsahuje IEC 50 (421):1990. Je zde uvedena tato Národní předmluva: Norma obsahuje termíny a definice v češtině, termíny a definice v angličtině a dal
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50059 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek 
Katalogové číslo:  16134
ČSN EN 50059 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek
ČSN EN 50059ČSN EN 50059 Norma obsahuje EN 50059:1990. Stanoví konstrukční a zkušební požadavky na ruční a ručně ovládané elektrostatické stříkací pistole a příslušenství, určené pro nanášení ne
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 50(441) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky 
Katalogové číslo:  17196
ČSN IEC 50(441) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky
ČSN IEC 50(441)ČSN IEC 50(441) Norma obsahuje IEC 50(441):1984. Toto vydání kap. 441 Mezinárodního elektrotechnického slovníku IEV nahrazuje s novým názvem "Spínací a řídicí zařízení a pojistky"
Cena:  803,- Kč
ČSN IEC 870-1-1 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 1: Všeobecné zásady 
Katalogové číslo:  17279
ČSN IEC 870-1-1 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 1: Všeobecné zásady
ČSN IEC 870-1-1ČSN IEC 870-1-1 Norma obsahuje IEC 870-1-1:1988 a je doplněna národní přílohou NA informativní. Tato skupina norem popisuje uspořádání a funkce systémů dálkového ovládání a příslu
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 50(541) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje 
Katalogové číslo:  17729
ČSN IEC 50(541) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje
ČSN IEC 50(541)ČSN IEC 50(541) Norma obsahuje IEC 50(541):1990. Normalizuje termíny v češtině a slovenštině, dále definice v češtině a termíny i definice v angličtině. Konečně uvádí další cizoja
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 79-16 - Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním 
Katalogové číslo:  18055
ČSN IEC 79-16 - Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním
ČSN IEC 79-16ČSN IEC 79-16 Norma obsahuje IEC 79-16:1990. Uvádí principy ochrany analyzátorových domků pomocí nuceného větrání, proti nebezpečí výbuchu při úniku hořlavých látek uvnitř analyzáto
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat