Sponzorovaný odkaz

33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY

Seřadit podle: 
Počet: 
TNI CLC/TR 62061-1 - Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů souvisejících s bezpečností pro strojní zařízení 
Katalogové číslo:  93584
TNI CLC/TR 62061-1 - Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů souvisejících s bezpečností pro strojní zařízení
TNI CLC/TR 62061-1TNI CLC/TR 62061-1 Záměrem této technické zprávy je pomoci uživatelům mezinárodních norem ČSN EN 62061(IEC 62061) a ČSN EN ISO 13849-1(ISO 13849-1) z hlediska vzájemného působení
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61400-12-2 - Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly 
Katalogové číslo:  94708
ČSN EN 61400-12-2 - Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly
ČSN EN 61400-12-2ČSN EN 61400-12-2 Tato část IEC 61400-12 stanovuje postupy pro ověřování shody technických vlastností pro výkonnostní ukazatele jednotky pro výrobu elektřiny, horizontální větrné e
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60519-4 ed. 3 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece 
Katalogové číslo:  94886
ČSN EN 60519-4 ed. 3 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece
ČSN EN 60519-4 ed. 3ČSN EN 60519-4 ed. 3 Tato norma se zabývá zvláštními požadavky na bezpečnost elektrických obloukových pecí a jejich provozní a obslužný personál. Tato bezpečnostní opatření se
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 2000-7-718 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště 
Katalogové číslo:  94909
ČSN 33 2000-7-718 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště
ČSN 33 2000-7-718ČSN 33 2000-7-718 Zvláštní požadavky této části HD 60364 doplňují, upravují nebo nahrazují obecné požadavky částí 1 až 6 HD 60364. Čísla následující po čísle části 718 jsou čísla
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 2312 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 
Katalogové číslo:  94955
ČSN 33 2312 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
ČSN 33 2312 ed. 2ČSN 33 2312 ed. 2 Tato norma platí pro návrh, stavbu a posuzování elektrických zařízení ukládaných do hořlavých látek a na ně z hlediska zabránění vznícení hořlavých hmot a šíření
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 60050-113 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku 
Katalogové číslo:  95212
ČSN IEC 60050-113 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku
ČSN IEC 60050-113ČSN IEC 60050-113 Tato část IEC 60050 podává obecnou terminologii týkající se fyzikálních pojmů užívaných v oblasti elektřiny, elektroniky a telekomunikací. Jejím cílem je shrnou
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 50136-3 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT) 
Katalogové číslo:  95490
ČSN EN 50136-3 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT)
ČSN EN 50136-3ČSN EN 50136-3 Norma stanovuje minimální požadavky na funkci, spolehlivost, odolnost, bezpečnost a zabezpečovací vlastnosti komunikátoru přijímacího centra (RCT), instalovaného v dohl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62325-451-1 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh 
Katalogové číslo:  95584
ČSN EN 62325-451-1 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh
ČSN EN 62325-451-1ČSN EN 62325-451-1 Tato mezinárodní norma je jednou ze souboru IEC 62325-451-x pro výměnu dat na deregulovaném trhu s energií a platí pro evropský typ trhů s elektrickou energií.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50050-1 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty 
Katalogové číslo:  95783
ČSN EN 50050-1 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty
ČSN EN 50050-1ČSN EN 50050-1 1.1 - Tato evropská norma stanoví konstrukční a zkušební požadavky pro elektrostatické ruční a rukou ovládané stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty, kte
Cena:  358,- Kč
TNI IEC/TR 61200-52 - Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 
Katalogové číslo:  95912
TNI IEC/TR 61200-52 - Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
TNI IEC/TR 61200-52TNI IEC/TR 61200-52 Tato TNI slouží jako doplněk k ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a vysvětluje pravidla tak, aby se usnadnil návrh, volba, montáž a údržba elektrických vedení.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60079-29-3 - Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů 
Katalogové číslo:  96432
ČSN EN 60079-29-3 - Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů
ČSN EN 60079-29-3ČSN EN 60079-29-3 Tato mezinárodní norma uvádí návod pro návrh a realizaci stabilních systémů detekce plynů, včetně návazných a/nebo periferních zařízení detekce plynu pro detekci
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 55016-2-1 ed. 3 - Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením 
Katalogové číslo:  96530
ČSN EN 55016-2-1 ed. 3 - Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením
ČSN EN 55016-2-1 ed. 3ČSN EN 55016-2-1 ed. 3 Tato část souboru norem je koncipována jako základní norma, která stanoví metody měření rušivých jevů v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz a speciálně
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 50125-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení 
Katalogové číslo:  96621
ČSN EN 50125-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení
ČSN EN 50125-1 ed. 2ČSN EN 50125-1 V normě jsou definovány podmínky prostředí vyskytující se v Evropě, které se mohou vyskytnout při provozu drážních vozidel a jejich zařízení. Její rozsah platnost
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61000-4-5 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti 
Katalogové číslo:  96831
ČSN EN 61000-4-5 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti
ČSN EN 61000-4-5 ed. 3ČSN EN 61000-4-5 ed. 3 Tato část souboru norem uvádí požadavky na odolnost proti rázovým impulzům a rozsah doporučených zku-šebních úrovní pro zařízení s ohledem na impulzy zp
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60079-1 ed. 3 - Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d" 
Katalogové číslo:  97051
ČSN EN 60079-1 ed. 3 - Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"
ČSN EN 60079-1 ed. 3ČSN EN 60079-1 ed. 3 Tato část IEC 60079 stanoví specifické požadavky na konstrukci a zkoušení elektrických zařízení s typem ochrany - pevný závěr "d", určené pro použití ve výb
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62282-3-300 - Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace 
Katalogové číslo:  92566
ČSN EN 62282-3-300 - Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace
ČSN EN 62282-3-300ČSN EN 62282-3-300 Norma stanoví minimální bezpečnostní požadavky pro instalaci venkovních nebo vnitřních napájecích systémů na palivové články vyhovujících IEC 62282-3-100 a pl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62282-6-200 ed. 2 - Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek 
Katalogové číslo:  92785
ČSN EN 62282-6-200 ed. 2 - Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek
ČSN EN 62282-6-200 ed. 2ČSN EN 62282-6-200 Tato norma stanoví zkušební metody, které jsou nutné pro hodnocení funkčnosti miniaturních napájecích zdrojů na palivové články pro přenosné počítače (lap
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62282-5-1 ed. 2 - Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost 
Katalogové číslo:  92971
ČSN EN 62282-5-1 ed. 2 - Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN 62282-5-1 ed. 2ČSN EN 62282-5-1 ed. 2 Norma stanoví požadavky pro konstrukci, označování a zkoušky pro přemístitelné systémy na palivové články. Tyto systémy s palivovými články jsou přemí
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50131-2-7-2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní) 
Katalogové číslo:  93300
ČSN EN 50131-2-7-2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)
ČSN EN 50131-2-7-2ČSN EN 50131-2-7-2 Tato norma se týká pasivních detektorů rozbíjení skla montovaných na sklo instalovaných v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (viz EN 50131-1) specifický
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50152-2 ed. 3 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV 
Katalogové číslo:  93707
ČSN EN 50152-2 ed. 3 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV
ČSN EN 50152-2 ed. 3ČSN EN 50152-2 ed. 3 ČSN EN 50152-2 ed.3 je revize předchozí normy. Revize byla zpracována se zřetelem na nejnovější verze norem, na něž jsou uvedeny odkazy, a je z ní odstraněn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60519-10 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití 
Katalogové číslo:  94225
ČSN EN 60519-10 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití
ČSN EN 60519-10 ed. 2ČSN EN 60519-10 ed. 2 Tato norma se zabývá požadavky na bezpečnost elektrických odporových pásových ohřívacích systémů v průmyslovém a komerčním použití pro ohřívání potrubí, n
Cena:  232,- Kč
TNI 33 4591-1 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 
Katalogové číslo:  91073
TNI 33 4591-1 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011
TNI 33 4591-1TNI 33 4591-1 Tato technická normalizační informace je určena pro používání spolu s platnou ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (33 4591) Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové sy
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50467 - Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrické konektory, požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  90901
ČSN EN 50467 - Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrické konektory, požadavky a zkušební metody
ČSN EN 50467ČSN EN 50467 Tato evropská norma z hlediska minimálních požadavků na vlastnosti elektrických konektorů pro železniční drážní vozidla navazuje na EN 61984:2001. Stanovuje další termíny
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50553 - Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel 
Katalogové číslo:  92206
ČSN EN 50553 - Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel
ČSN EN 50553ČSN EN 50553 Tato evropská norma definuje požadavky na jízdní způsobilost během požáru, které lze použít pro železniční drážní vozidla pro přepravu cestujících. Zejména jsou stanovena
Cena:  358,- Kč
ČSN CLC/TS 50131-2-8 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory 
Katalogové číslo:  92128
ČSN CLC/TS 50131-2-8 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory
ČSN CLC/TS 50131-2-8ČSN CLC/TS 50131-2-8 Tato technická specifikace je určena pro otřesové detektory instalované v budovách, sloužící pro detekci otřesu nebo série otřesů způsobených násilným proni
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61400-25-5 - Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody 
Katalogové číslo:  92200
ČSN EN 61400-25-5 - Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody
ČSN EN 61400-25-5ČSN EN 61400-25-5 Soubor norem IEC 61400-25 je zaměřen na komunikaci mezi součástmi větrné elektrárny, jako jsou větrné turbíny a externími systémy, jako je SCADA. Vnitřní komuni
Cena:  446,- Kč
TNI CLC/TR 50480 - Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů 
Katalogové číslo:  96808
TNI CLC/TR 50480 - Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů
TNI CLC/TR 50480TNI CLC/TR 50480 Harmonizovaná pravidla pro provedení elektrických instalací nízkého napětí, HD 384/HD 60364, vyžadují, aby komponenty elektrické instalace byly správně zvoleny, dim
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61287-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  96905
ČSN EN 61287-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody
ČSN EN 61287-1 ed. 2ČSN EN 61287-1 ed. 2 Tato část souboru IEC 61287 definuje terminologii, provozní podmínky, obecné charakteristiky a zkušební metody elektronických výkonových měničů instalovanýc
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat