Sponzorovaný odkaz

33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50059 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek 
Katalogové číslo:  16134
ČSN EN 50059 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek
ČSN EN 50059ČSN EN 50059 Norma obsahuje EN 50059:1990. Stanoví konstrukční a zkušební požadavky na ruční a ručně ovládané elektrostatické stříkací pistole a příslušenství, určené pro nanášení ne
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 870-1-1 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 1: Všeobecné zásady 
Katalogové číslo:  17279
ČSN IEC 870-1-1 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 1: Všeobecné zásady
ČSN IEC 870-1-1ČSN IEC 870-1-1 Norma obsahuje IEC 870-1-1:1988 a je doplněna národní přílohou NA informativní. Tato skupina norem popisuje uspořádání a funkce systémů dálkového ovládání a příslu
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
Katalogové číslo:  32590
ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1500ČSN 33 1500 Norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí
Cena:  171,- Kč
ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 
Katalogové číslo:  02603
ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
ČSN 33 2180ČSN 33 2180 Norma platí pro připojování, upevňování a umísťování silových elektrických přístrojů a spotřebičů, včetně svítidel, všech napěťových kategorií, a to včetně přístrojů a spo
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 3265 - Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny 
Katalogové číslo:  23381
ČSN 33 3265 - Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny
ČSN 33 3265ČSN 33 3265 Norma stanoví zásadní požadavky na měření elektrických veličin v odbočkách a na přípojnicích rozvodného zařízení zvn, vvn a vn elektrických stanic a výroben pro kontrolu a
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 1500 ZMĚNA 1 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
Katalogové číslo:  19923
ČSN 33 1500 ZMĚNA 1 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1500 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN IEC 50(441) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky 
Katalogové číslo:  17196
ČSN IEC 50(441) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky
ČSN IEC 50(441)ČSN IEC 50(441) Norma obsahuje IEC 50(441):1984. Toto vydání kap. 441 Mezinárodního elektrotechnického slovníku IEV nahrazuje s novým názvem "Spínací a řídicí zařízení a pojistky"
Cena:  803,- Kč
ČSN IEC 60050-131 ZMĚNA A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů 
Katalogové číslo:  86883
ČSN IEC 60050-131 ZMĚNA A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů
ČSN IEC 60050-131 ZMĚNA A1
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61000-4-25 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-25: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP 
Katalogové číslo:  65988
ČSN EN 61000-4-25 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-25: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP
ČSN EN 61000-4-25ČSN EN 61000-4-25 Tato norma popisuje zkušební úrovně odolnosti a s nimi souvisící zkušební metody pro elektrická a elektronická zařízení a systémy vystavené prostředí jaderného
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech 
Katalogové číslo:  67160
ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech
ČSN EN 61000-2-4 ed. 2ČSN EN 61000-2-4 Tato část IEC 61000 se týká rušení šířených vedením v kmitočtovém rozsahu od 0 kHz do 9 kHz. Tato norma uvádí číselné hodnoty kompatibilních úrovní pro prům
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50125-2 - Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení 
Katalogové číslo:  67521
ČSN EN 50125-2 - Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení
ČSN EN 50125-2ČSN EN 50125-2 Norma se zabývá vlivy prostředí na pevná elektrická zařízení sloužící k trakčnímu napájení elektrickou energií a pro zařízení nezbytná k provozu dráhy instalovaná ve
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50065-2-2 - Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí 
Katalogové číslo:  68015
ČSN EN 50065-2-2 - Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí
ČSN EN 50065-2-2ČSN EN 50065-2-2 Tato norma platí pro elektrická zařízení používající signály v kmitočtovém rozsahu 95 kHz až 148,5 kHz k vysílání nebo příjmu informací o elektrických systémech n
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 60050-444 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 444: Elementární relé 
Katalogové číslo:  68255
ČSN IEC 60050-444 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 444: Elementární relé
ČSN IEC 60050-444ČSN IEC 60050-444 Tato část Mezinárodního elektrotechnického slovníku obsahuje termíny a definice z oblasti elementárních relé. Elementární relé spolu s časovými relé jsou zahrno
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60870-5-102 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 102: Společná norma pro přenos integrovaných součtových hodnot v elektrizačních soustavách 
Katalogové číslo:  58402
ČSN EN 60870-5-102 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 102: Společná norma pro přenos integrovaných součtových hodnot v elektrizačních soustavách
ČSN EN 60870-5-102ČSN EN 60870-5-102 Účelem tohoto oddílu IEC 870-5 je normalizovat přenos integrovaných součtových hodnot vyjadřujících množství elektrické energie přenesené mezi energetickými s
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60870-5-103 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-103: Přenosové protokoly - Společná norma pro informační rozhraní ochran 
Katalogové číslo:  57384
ČSN EN 60870-5-103 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-103: Přenosové protokoly - Společná norma pro informační rozhraní ochran
ČSN EN 60870-5-103ČSN EN 60870-5-103 Tento oddíl z IEC 60870-5 platí pro ochrany se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro výměnu informací s řídicími systémy. Definuje společnou normu, kter
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60870-6-701 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-701: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.1 v koncových systémech 
Katalogové číslo:  59590
ČSN EN 60870-6-701 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-701: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.1 v koncových systémech
ČSN EN 60870-6-701ČSN EN 60870-6-701 Norma obsahuje identické znění EN 60870-6-701:1998 (idt IEC 60870-6-701). Definuje funkční profil používaný v sítích dálkového ovládání, který definuje posky
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 60050-551 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551: Výkonová elektronika 
Katalogové číslo:  59858
ČSN IEC 60050-551 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551: Výkonová elektronika
ČSN IEC 60050-551ČSN IEC 60050-551 Tato část Mezinárodního elektrotechnického slovníku obsahuje názvosloví z těchto oblastí výkonové elektroniky: všeobecně, typy elektronických výkonových měničů,
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN 60059 - Normalizované hodnoty proudů IEC 
Katalogové číslo:  59147
ČSN EN 60059 - Normalizované hodnoty proudů IEC
ČSN EN 60059ČSN EN 60059 Tato norma specifikuje normalizované hodnoty proudů pro elektrické předměty, přístroje, spotřebiče a zařízení. Měla by být používána pro navrhování systémů nebo zařízení
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 50(801) - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika 
Katalogové číslo:  60301
ČSN IEC 50(801) - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika
ČSN IEC 50(801)ČSN IEC 50(801) Tato norma obsahuje termíny a definice ve francouzském, anglickém a ruském jazyce a překlady termínů do německého, španělského, italského, holandského, polského a
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN 61334-4-42 - Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 42: Aplikační protokoly - Aplikační vrstva 
Katalogové číslo:  60473
ČSN EN 61334-4-42 - Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 42: Aplikační protokoly - Aplikační vrstva
ČSN EN 61334-4-42ČSN EN 61334-4-42 Norma obsahuje identické znění EN 61334-4-42:1996 (idt IEC 61334-4-42:1996). Definuje pravidla pro navrhování prvku aplikační služby (ASE), ISO prvku služby ří
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 60050-442 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství 
Katalogové číslo:  61171
ČSN IEC 60050-442 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství
ČSN IEC 60050-442ČSN IEC 60050-442 Tato norma se týká termínů a definic elektrického příslušenství a obsahuje národní přílohu NA s překladem IEC 60050(442):1998 a národní přílohu NB s rejstříkem
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN 61000-3-11 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem <= 75 A, které je předmětem podmíněného připojení 
Katalogové číslo:  62326
ČSN EN 61000-3-11 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem <= 75 A, které je předmětem podmíněného připojení
ČSN EN 61000-3-11ČSN EN 61000-3-11 Tato norma uvádí meze pro omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí.Tato norma platí pro zařízení se jmenovitým proude
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat