Sponzorovaný odkaz

33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 50(731) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny 
Katalogové číslo:  19199
ČSN IEC 50(731) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny
ČSN IEC 50(731)ČSN IEC 50(731) Norma obsahuje IEC 50(731):1991. Normalizuje termíny a definice v češtině i v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: francouz
Cena:  803,- Kč
ČSN IEC 1000-2-3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu 
Katalogové číslo:  17711
ČSN IEC 1000-2-3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu
ČSN IEC 1000-2-3ČSN IEC 1000-2-3 Norma je identická s technickou zprávou IEC 1000-2-3:1992. Zpráva popisuje elektromagnetické prostředí. Jejím záměrem je dát základ k dosažení elektromagnetické
Cena:  545,- Kč
ČSN IEC 50(722) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefonie 
Katalogové číslo:  17888
ČSN IEC 50(722) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefonie
ČSN IEC 50(722)ČSN IEC 50(722) Norma obsahuje IEC 50(722):1992. Normalizuje termíny v češtině a angličtině a rovněž definice v češtině a v angličtině. Kromě toho uvádí další cizojazyčné (ekvival
Cena:  655,- Kč
ČSN IEC 50(726) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody 
Katalogové číslo:  18403
ČSN IEC 50(726) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody
ČSN IEC 50(726)ČSN IEC 50(726) Norma obsahuje IEC 50(726):1982. Normalizuje termíny a definice v češtině i v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: francouz
Cena:  655,- Kč
ČSN 33 2000-4-45 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím 
Katalogové číslo:  18606
ČSN 33 2000-4-45 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím
ČSN 33 2000-4-45ČSN 33 2000-4-45 V této normě jsou zpracovány všechny údaje z IEC 364-4-45:1984, které jsou shodné s HD 384.4.45 S1:1988. Obsahuje prakticky jedinou kapitolu, a to 45: Ochrana př
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 60870-6-501 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 501: Definice služeb TASE.1 
Katalogové číslo:  53968
ČSN EN 60870-6-501 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 501: Definice služeb TASE.1
ČSN EN 60870-6-501ČSN EN 60870-6-501 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-6-501:1996. Evropská norma EN 60870-6-501:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61334-3-21 - Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3: Požadavky na přenos signálů po hlavním vedení - Oddíl 21: Kapacitní vazební zařízení připojená mezi fáze izolované soustavy středního napětí 
Katalogové číslo:  55020
ČSN EN 61334-3-21 - Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3: Požadavky na přenos signálů po hlavním vedení - Oddíl 21: Kapacitní vazební zařízení připojená mezi fáze izolované soustavy středního napětí
ČSN EN 61334-3-21ČSN EN 61334-3-21 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61334-3-21:1996. Evropská norma EN 61334-3-21:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61660-1 - Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů 
Katalogové číslo:  56885
ČSN EN 61660-1 - Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů
ČSN EN 61660-1ČSN EN 61660-1 Tato norma je českou verzí evropské normy s EN 61660-1:1997. Evropská norma EN 61660-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní n
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61000-2-9 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC 
Katalogové číslo:  22521
ČSN EN 61000-2-9 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC
ČSN EN 61000-2-9ČSN EN 61000-2-9 Norma je identická s EN 61000-2-9:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1000-2-9:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv m
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 870-1-4 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení - Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6 
Katalogové číslo:  22513
ČSN IEC 870-1-4 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení - Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6
ČSN IEC 870-1-4ČSN IEC 870-1-4 Norma je identická s IEC 870-1-4:1994. Tato technická zpráva je určena pro systémy a zařízení dálkového ovládání se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sle
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 61400-1 ed. 2 - Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky 
Katalogové číslo:  75894
ČSN EN 61400-1 ed. 2 - Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky
ČSN EN 61400-1 ed. 2ČSN EN 61400-1 ed. 2 Tato část normy IEC udává minimální požadavky na návrh větrných elektráren a není zamýšlena jako úplná návrhová specifikace nebo instrukční návod. Kterýkoli
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61970-501 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF) 
Katalogové číslo:  77555
ČSN EN 61970-501 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF)
ČSN EN 61970-501ČSN EN 61970-501 Norma obsahuje překlad EN 61970-501:2006 (idt IEC 61970-501:2005). Je částí souboru IEC 61970 definujícího rozhraní aplikačního programu (API) pro systémy řízení el
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 2000-7-740 - Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech 
Katalogové číslo:  77847
ČSN 33 2000-7-740 - Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech
ČSN 33 2000-7-740ČSN 33 2000-7-740 Jednotlivé požadavky tohoto oddílu jsou aplikovatelné na výběr, návrh a provedení dočasné elektroinstalace zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních pa
Cena:  347,- Kč
ČSN CLC/TS 50349 - Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace 
Katalogové číslo:  73779
ČSN CLC/TS 50349 - Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace
ČSN CLC/TS 50349ČSN CLC/TS 50349 Tato technická specifikace určuje definice, kritéria a postupy při použití a oceňování, dále příslušnou dokumentaci vztahující se k systému kvalifikace podniků do
Cena:  605,- Kč
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 - Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny 
Katalogové číslo:  74175
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 - Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Jednotlivé požadavky tohoto oddílu jsou aplikovatelné na elektroinstalaci v saunových kabinách zhotovených na místě, například venku či v místnosti
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60519-3 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení 
Katalogové číslo:  74854
ČSN EN 60519-3 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení
ČSN EN 60519-3 ed. 2ČSN EN 60519-3 Tato část IEC 60519 se vztahuje na instalace pro indukční a kondukční ohřev pevných látek při nízkých, síťových, středních a vysokých kmitočtech (při kondukčním
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí 
Katalogové číslo:  75120
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 Tato část souboru norem platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v níže popsaných průmyslových prostředích. Zahrnuje požadavky
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50131-5-3 - Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení 
Katalogové číslo:  75117
ČSN EN 50131-5-3 - Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení
ČSN EN 50131-5-3ČSN EN 50131-5-3 Tato evropská norma se týká elektrických zabezpečovacích systémů používajícího radiové spojení a umístěných ve střežených prostorech. Norma definuje terminologii po
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky 
Katalogové číslo:  86689
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 stanoví požadavky na volbu a provedení AC i DC elektrické instalace v pojízdných nebo přepravitelných jednotkách. ČSN 33
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60909-3 ed. 2 - Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí 
Katalogové číslo:  87040
ČSN EN 60909-3 ed. 2 - Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí
ČSN EN 60909-3 ed. 2ČSN EN 60909-3 ed. 2 Norma obsahuje překlad EN 60909-3:2010 (idt IEC 60909-3:2009). Norma stanovuje postupy výpočtu předpokládaných zkratových proudů při nesouměrném zkratu v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62282-6-100 - Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost 
Katalogové číslo:  87223
ČSN EN 62282-6-100 - Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN 62282-6-100ČSN EN 62282-6-100 Norma platí pro miniaturní napájecí systémy, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které jsou vhodné k nošení nebo snadnému př
Cena:  3 080,- Kč
ČSN EN 62428 - Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace 
Katalogové číslo:  83436
ČSN EN 62428 - Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace
ČSN EN 62428ČSN EN 62428 Tato norma uvádí transformace z původních do složkových veličin pro trojfázové střídavé sítě. Uplatnění těchto transformací usnadňuje výpočty ustálených i přechodových jevů
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat