Sponzorovaný odkaz

33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
Katalogové číslo:  32590
ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1500ČSN 33 1500 Norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí
Cena:  171,- Kč
ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 
Katalogové číslo:  02603
ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
ČSN 33 2180ČSN 33 2180 Norma platí pro připojování, upevňování a umísťování silových elektrických přístrojů a spotřebičů, včetně svítidel, všech napěťových kategorií, a to včetně přístrojů a spo
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 3265 - Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny 
Katalogové číslo:  23381
ČSN 33 3265 - Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny
ČSN 33 3265ČSN 33 3265 Norma stanoví zásadní požadavky na měření elektrických veličin v odbočkách a na přípojnicích rozvodného zařízení zvn, vvn a vn elektrických stanic a výroben pro kontrolu a
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 1500 ZMĚNA 1 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
Katalogové číslo:  19923
ČSN 33 1500 ZMĚNA 1 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1500 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 55012 ed. 2 - Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení 
Katalogové číslo:  81106
ČSN EN 55012 ed. 2 - Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení
ČSN EN 55012 ed. 2ČSN EN 55012 ed. 2 Meze v této normě jsou navrženy tak, aby chránily rozhlasové přijímače v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 1 000 MHz používané v obytném prostředí. Shoda s touto no
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60664-5 ed. 2 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm 
Katalogové číslo:  81300
ČSN EN 60664-5 ed. 2 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm
ČSN EN 60664-5 ed. 2ČSN EN 60664-5 ed. 2 Evropská norma EN 60664-5 specifikuje hladiny vlhkosti s ohledem na účinky vlhkosti na povrchové cesty. Tato Část zavádí následující kritéria pro dimenzov
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61310-2 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení 
Katalogové číslo:  81867
ČSN EN 61310-2 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení
ČSN EN 61310-2 ed. 2ČSN EN 61310-2 ed. 2 Tato část IEC 61310 stanoví požadavky na značení strojních zařízení. Uvádí všeobecná pravidla týkající se značení pro identifikaci strojních zařízení,
Cena:  347,- Kč
TNI 33 2000-7-701 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 
Katalogové číslo:  81699
TNI 33 2000-7-701 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
TNI 33 2000-7-701TNI 33 2000-7-701 Tato TNI obsahuje kompaktní požadavky na elektroinstalaci v prostorech s vanou a sprchou (včetně uvedených, modifikovaných a doplněných obrázků 701.1.mod., 701.2.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62428 - Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace 
Katalogové číslo:  83436
ČSN EN 62428 - Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace
ČSN EN 62428ČSN EN 62428 Tato norma uvádí transformace z původních do složkových veličin pro trojfázové střídavé sítě. Uplatnění těchto transformací usnadňuje výpočty ustálených i přechodových jevů
Cena:  347,- Kč
ČSN CLC/TS 50349 - Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace 
Katalogové číslo:  73779
ČSN CLC/TS 50349 - Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace
ČSN CLC/TS 50349ČSN CLC/TS 50349 Tato technická specifikace určuje definice, kritéria a postupy při použití a oceňování, dále příslušnou dokumentaci vztahující se k systému kvalifikace podniků do
Cena:  605,- Kč
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 - Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny 
Katalogové číslo:  74175
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 - Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Jednotlivé požadavky tohoto oddílu jsou aplikovatelné na elektroinstalaci v saunových kabinách zhotovených na místě, například venku či v místnosti
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60519-3 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení 
Katalogové číslo:  74854
ČSN EN 60519-3 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení
ČSN EN 60519-3 ed. 2ČSN EN 60519-3 Tato část IEC 60519 se vztahuje na instalace pro indukční a kondukční ohřev pevných látek při nízkých, síťových, středních a vysokých kmitočtech (při kondukčním
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí 
Katalogové číslo:  75120
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 Tato část souboru norem platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v níže popsaných průmyslových prostředích. Zahrnuje požadavky
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 60050-471 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory 
Katalogové číslo:  86098
ČSN IEC 60050-471 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory
ČSN IEC 60050-471ČSN IEC 60050-471 V souladu s novým vydáním mezinárodní normy IEC 60050-471:2007 byla tato ČSN IEC 60050-471 proti předchozímu prvnímu vydání ČSN 33 0050 část 4.71:1992 přepracován
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50176 ed. 2 - Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  86544
ČSN EN 50176 ed. 2 - Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 50176 ed. 2ČSN EN 50176 ed. 2 Norma stanoví požadavky na stabilní elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé kapalné nátěrové hmoty a pro těžko zápalné nátěrové hmoty, které mají být po
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky 
Katalogové číslo:  86689
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 stanoví požadavky na volbu a provedení AC i DC elektrické instalace v pojízdných nebo přepravitelných jednotkách. ČSN 33
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60909-3 ed. 2 - Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí 
Katalogové číslo:  87040
ČSN EN 60909-3 ed. 2 - Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí
ČSN EN 60909-3 ed. 2ČSN EN 60909-3 ed. 2 Norma obsahuje překlad EN 60909-3:2010 (idt IEC 60909-3:2009). Norma stanovuje postupy výpočtu předpokládaných zkratových proudů při nesouměrném zkratu v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62282-6-100 - Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost 
Katalogové číslo:  87223
ČSN EN 62282-6-100 - Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN 62282-6-100ČSN EN 62282-6-100 Norma platí pro miniaturní napájecí systémy, miniaturní napájecí jednotky na palivové články a palivové zásobníky, které jsou vhodné k nošení nebo snadnému př
Cena:  3 080,- Kč
ČSN EN 50160 ed. 3 - Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí 
Katalogové číslo:  87467
ČSN EN 50160 ed. 3 - Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí
ČSN EN 50160 ed. 3ČSN EN 50160 ed. 3 Tato evropská norma popisuje a udává hlavní charakteristiky napětí v místech připojení uživatelů z veřejných distribučních sítí nízkého, vysokého a velmi vysoké
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61373 ed. 2 - Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi 
Katalogové číslo:  87660
ČSN EN 61373 ed. 2 - Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi
ČSN EN 61373 ed. 2ČSN EN 61373 ed. 2 Tato norma zahrnuje požadavky na zkoušení mechanických, elektrických a elektronických zařízení/součástí (dále pouze zařízení), která mají být upevněna na drážní
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50498 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Elektronická zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech - Norma skupiny výrobků 
Katalogové číslo:  88282
ČSN EN 50498 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Elektronická zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech - Norma skupiny výrobků
ČSN EN 50498ČSN EN 50498 Tato norma stanoví meze a metody měření emise rušení a charakteristiky odolnosti zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech (ESA), která jsou uvedena v příloze I, 3.2.9 sm
Cena:  171,- Kč
ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány 
Katalogové číslo:  88632
ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány
ČSN 33 2000-7-702 ed. 3ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 platí pro elektrickou instalaci: - plaveckých bazénů a brouzdališť a jejich zón; - přírodních vodních nádrží, jezer ve ště
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50191 ed. 2 - Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení 
Katalogové číslo:  88847
ČSN EN 50191 ed. 2 - Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení
ČSN EN 50191 ed. 2ČSN EN 50191 ed. 2 Tato norma platí pro zřizování a provoz pevných a dočasných zkušebních elektrických zařízení.
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 8528-3 - Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí 
Katalogové číslo:  88853
ČSN ISO 8528-3 - Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí
ČSN ISO 8528-3ČSN ISO 8528-3 Tato část ISO 8528 stanovuje základní charakteristiky generátorů střídavého proudu řízených vlastními regulátory napětí, jsou-li použity pro aplikace zdrojových soustro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 - Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat 
Katalogové číslo:  88950
ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 - Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat
ČSN EN 61850-7-3 ed. 2ČSN EN 61850-7-3 ed. 2 Norma obsahuje překlad EN 61850-7-3:2011 (idt IEC 61850-7-2:2010). Je součástí souboru definic, které podrobně člení vrstvenou komunikační architekturu
Cena:  803,- Kč
ČSN IEC 60050-581 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení 
Katalogové číslo:  88976
ČSN IEC 60050-581 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení
ČSN IEC 60050-581ČSN IEC 60050-581 Tato Část IEC 60050 uvádí všeobecnou terminologii používanou v oblasti elektromechanických součástek pro elektronická zařízení a odráží technologii, návrh, konstr
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 50522 - Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV 
Katalogové číslo:  88607
ČSN EN 50522 - Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV
ČSN EN 50522ČSN EN 50522 Tato evropská norma se týká požadavků pro návrh a provedení uzemňovacích soustav elektrických instalací se jmenovitým napětím AC nad 1 kV a jmenovitým kmitočtem do 60 Hz vč
Cena:  545,- Kč
ČSN 33 2410 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech 
Katalogové číslo:  84036
ČSN 33 2410 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech
ČSN 33 2410 ed. 2ČSN 33 2410 ed. 2 Tato norma platí pro projektování, montáž, provozování, rekonstrukce a revize elektrických zařízení stálých kin v budovách a uzavřených prostorách, letních kinech
Cena:  171,- Kč
ČSN 33 2000-7-709 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a podobné lokality - Zvláštní požadavky na napájení lodí z pobřeží 
Katalogové číslo:  85182
ČSN 33 2000-7-709 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a podobné lokality - Zvláštní požadavky na napájení lodí z pobřeží
ČSN 33 2000-7-709ČSN 33 2000-7-709 Zvláštní požadavky této části souboru norem ČSN 33 2000 se užijí pro elektrickou instalaci určenou k napájení jachet, člunů a obytných člunů (hausbótů) v přísta
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat