Sponzorovaný odkaz

33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY

Seřadit podle: 
Počet: 
TNI CLC/TR 62061-1 - Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů souvisejících s bezpečností pro strojní zařízení 
Katalogové číslo:  93584
TNI CLC/TR 62061-1 - Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů souvisejících s bezpečností pro strojní zařízení
TNI CLC/TR 62061-1TNI CLC/TR 62061-1 Záměrem této technické zprávy je pomoci uživatelům mezinárodních norem ČSN EN 62061(IEC 62061) a ČSN EN ISO 13849-1(ISO 13849-1) z hlediska vzájemného působení
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61400-12-2 - Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly 
Katalogové číslo:  94708
ČSN EN 61400-12-2 - Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly
ČSN EN 61400-12-2ČSN EN 61400-12-2 Tato část IEC 61400-12 stanovuje postupy pro ověřování shody technických vlastností pro výkonnostní ukazatele jednotky pro výrobu elektřiny, horizontální větrné e
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60519-4 ed. 3 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece 
Katalogové číslo:  94886
ČSN EN 60519-4 ed. 3 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece
ČSN EN 60519-4 ed. 3ČSN EN 60519-4 ed. 3 Tato norma se zabývá zvláštními požadavky na bezpečnost elektrických obloukových pecí a jejich provozní a obslužný personál. Tato bezpečnostní opatření se
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 2000-7-718 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště 
Katalogové číslo:  94909
ČSN 33 2000-7-718 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště
ČSN 33 2000-7-718ČSN 33 2000-7-718 Zvláštní požadavky této části HD 60364 doplňují, upravují nebo nahrazují obecné požadavky částí 1 až 6 HD 60364. Čísla následující po čísle části 718 jsou čísla
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 2312 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 
Katalogové číslo:  94955
ČSN 33 2312 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
ČSN 33 2312 ed. 2ČSN 33 2312 ed. 2 Tato norma platí pro návrh, stavbu a posuzování elektrických zařízení ukládaných do hořlavých látek a na ně z hlediska zabránění vznícení hořlavých hmot a šíření
Cena:  171,- Kč
ČSN IEC 60050-113 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku 
Katalogové číslo:  95212
ČSN IEC 60050-113 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku
ČSN IEC 60050-113ČSN IEC 60050-113 Tato část IEC 60050 podává obecnou terminologii týkající se fyzikálních pojmů užívaných v oblasti elektřiny, elektroniky a telekomunikací. Jejím cílem je shrnou
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 50136-3 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT) 
Katalogové číslo:  95490
ČSN EN 50136-3 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT)
ČSN EN 50136-3ČSN EN 50136-3 Norma stanovuje minimální požadavky na funkci, spolehlivost, odolnost, bezpečnost a zabezpečovací vlastnosti komunikátoru přijímacího centra (RCT), instalovaného v dohl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62325-451-1 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh 
Katalogové číslo:  95584
ČSN EN 62325-451-1 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh
ČSN EN 62325-451-1ČSN EN 62325-451-1 Tato mezinárodní norma je jednou ze souboru IEC 62325-451-x pro výměnu dat na deregulovaném trhu s energií a platí pro evropský typ trhů s elektrickou energií.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50050-1 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty 
Katalogové číslo:  95783
ČSN EN 50050-1 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty
ČSN EN 50050-1ČSN EN 50050-1 1.1 - Tato evropská norma stanoví konstrukční a zkušební požadavky pro elektrostatické ruční a rukou ovládané stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty, kte
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62282-3-300 - Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace 
Katalogové číslo:  92566
ČSN EN 62282-3-300 - Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace
ČSN EN 62282-3-300ČSN EN 62282-3-300 Norma stanoví minimální bezpečnostní požadavky pro instalaci venkovních nebo vnitřních napájecích systémů na palivové články vyhovujících IEC 62282-3-100 a pl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62282-5-1 ed. 2 - Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost 
Katalogové číslo:  92971
ČSN EN 62282-5-1 ed. 2 - Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost
ČSN EN 62282-5-1 ed. 2ČSN EN 62282-5-1 ed. 2 Norma stanoví požadavky pro konstrukci, označování a zkoušky pro přemístitelné systémy na palivové články. Tyto systémy s palivovými články jsou přemí
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50131-2-7-2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní) 
Katalogové číslo:  93300
ČSN EN 50131-2-7-2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)
ČSN EN 50131-2-7-2ČSN EN 50131-2-7-2 Tato norma se týká pasivních detektorů rozbíjení skla montovaných na sklo instalovaných v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (viz EN 50131-1) specifický
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50152-2 ed. 3 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV 
Katalogové číslo:  93707
ČSN EN 50152-2 ed. 3 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV
ČSN EN 50152-2 ed. 3ČSN EN 50152-2 ed. 3 ČSN EN 50152-2 ed.3 je revize předchozí normy. Revize byla zpracována se zřetelem na nejnovější verze norem, na něž jsou uvedeny odkazy, a je z ní odstraněn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60519-10 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití 
Katalogové číslo:  94225
ČSN EN 60519-10 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití
ČSN EN 60519-10 ed. 2ČSN EN 60519-10 ed. 2 Tato norma se zabývá požadavky na bezpečnost elektrických odporových pásových ohřívacích systémů v průmyslovém a komerčním použití pro ohřívání potrubí, n
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 2000-4-45 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím 
Katalogové číslo:  18606
ČSN 33 2000-4-45 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím
ČSN 33 2000-4-45ČSN 33 2000-4-45 V této normě jsou zpracovány všechny údaje z IEC 364-4-45:1984, které jsou shodné s HD 384.4.45 S1:1988. Obsahuje prakticky jedinou kapitolu, a to 45: Ochrana př
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 61000-4-10 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti 
Katalogové číslo:  19057
ČSN EN 61000-4-10 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-10: Zkušební a měřicí technika - Tlumené kmity magnetického pole - Zkouška odolnosti
ČSN EN 61000-4-10ČSN EN 61000-4-10 Norma obsahuje EN 61000-4-10:1993. Tato norma je částí řady IEC 1000 podle následující struktury: Část 1: Všeobecně, část 2: Prostředí, část 3: Meze, část 4: Z
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 50(731) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny 
Katalogové číslo:  19199
ČSN IEC 50(731) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny
ČSN IEC 50(731)ČSN IEC 50(731) Norma obsahuje IEC 50(731):1991. Normalizuje termíny a definice v češtině i v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: francouz
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60870-5-3 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 5: Přenosové protokoly. Oddíl 3: Obecná struktura aplikačních dat 
Katalogové číslo:  19510
ČSN EN 60870-5-3 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 5: Přenosové protokoly. Oddíl 3: Obecná struktura aplikačních dat
ČSN EN 60870-5-3ČSN EN 60870-5-3 Norma je identická s EN 60870-5-3:1992. Tento oddíl souboru IEC 870-5 se týká zařízení a systémů se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sledování a řízen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61293 - Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  20349
ČSN EN 61293 - Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 61293ČSN EN 61293 Norma je identická s EN 61293:1994. Stanoví nejnižší požadavky a všeobecná pravidla pro označování elektrických zařízení jmenovitými hodnotami a jinými údaji, aby byl um
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50155 ed. 3 OPRAVA 1 - Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel 
Katalogové číslo:  90416
ČSN EN 50155 ed. 3 OPRAVA 1 - Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel
ČSN EN 50155 ed. 3 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN IEC 60050-121 ZMĚNA A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus 
Katalogové číslo:  65989
ČSN IEC 60050-121 ZMĚNA A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus
ČSN IEC 60050-121 ZMĚNA A1
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50134-5 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace 
Katalogové číslo:  73388
ČSN EN 50134-5 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace
ČSN EN 50134-5ČSN EN 50134-5 Tato evropská norma specifikuje minimální požadavky na propojení a komunikaci v systému přivolání pomoci. Systém přivolání pomoci poskytuje 24 hodinovou pohotovost pr
Cena:  232,- Kč
ČSN CLC/TS 50349 - Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace 
Katalogové číslo:  73779
ČSN CLC/TS 50349 - Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace
ČSN CLC/TS 50349ČSN CLC/TS 50349 Tato technická specifikace určuje definice, kritéria a postupy při použití a oceňování, dále příslušnou dokumentaci vztahující se k systému kvalifikace podniků do
Cena:  605,- Kč
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 - Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny 
Katalogové číslo:  74175
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 - Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Jednotlivé požadavky tohoto oddílu jsou aplikovatelné na elektroinstalaci v saunových kabinách zhotovených na místě, například venku či v místnosti
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60519-3 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení 
Katalogové číslo:  74854
ČSN EN 60519-3 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení
ČSN EN 60519-3 ed. 2ČSN EN 60519-3 Tato část IEC 60519 se vztahuje na instalace pro indukční a kondukční ohřev pevných látek při nízkých, síťových, středních a vysokých kmitočtech (při kondukčním
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí 
Katalogové číslo:  75120
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 Tato část souboru norem platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v níže popsaných průmyslových prostředích. Zahrnuje požadavky
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat