Sponzorovaný odkaz

33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
Katalogové číslo:  32590
ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1500ČSN 33 1500 Norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí
Cena:  171,- Kč
ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 
Katalogové číslo:  02603
ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
ČSN 33 2180ČSN 33 2180 Norma platí pro připojování, upevňování a umísťování silových elektrických přístrojů a spotřebičů, včetně svítidel, všech napěťových kategorií, a to včetně přístrojů a spo
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 3265 - Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny 
Katalogové číslo:  23381
ČSN 33 3265 - Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny
ČSN 33 3265ČSN 33 3265 Norma stanoví zásadní požadavky na měření elektrických veličin v odbočkách a na přípojnicích rozvodného zařízení zvn, vvn a vn elektrických stanic a výroben pro kontrolu a
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 1500 ZMĚNA 1 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
Katalogové číslo:  19923
ČSN 33 1500 ZMĚNA 1 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1500 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 33 2000-7-730 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla 
Katalogové číslo:  500004
ČSN 33 2000-7-730 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla
ČSN 33 2000-7-730ČSN 33 2000-7-730 Zvláštní požadavky stanovené v této části HD 60364 se vztahují na břehové instalace určené k napájení vnitrozemských plavidel pro komerční a správní účely, které
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8528-12 - Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení 
Katalogové číslo:  501208
ČSN ISO 8528-12 - Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení
ČSN ISO 8528-12ČSN ISO 8528-12 Tato část ISO 8528 platí pro zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory používaná pro nouzové napájení bezpečnostně-technických zařízení. Platí napřík
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 60050-351+A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení 
Katalogové číslo:  96565
ČSN IEC 60050-351+A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení
ČSN IEC 60050-351+A1ČSN IEC 60050-351+A1 Tato část souboru norem uvádí základní terminologii používanou v oblasti technické normalizace a také základní termíny týkající se specifických aplikací a
Cena:  3 960,- Kč
ČSN EN 61400-13 - Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení 
Katalogové číslo:  99927
ČSN EN 61400-13 - Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení
ČSN EN 61400-13ČSN EN 61400-13 This part of the IEC 61400 describes the measurement of fundamental structural loads on wind turbines for the purpose of the load simulation model validation. The sta
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 - Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy 
Katalogové číslo:  500699
ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 - Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy
ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 Tato část ISO/IEC 80079 popisuje zkušební metody pro rozvířený hořlavý prach a hořlavý prach ve vrstvě, aby byla možná klasifikace prostorů, ve
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50561-3 - Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz 
Katalogové číslo:  500769
ČSN EN 50561-3 - Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz
ČSN EN 50561-3ČSN EN 50561-3 (33 4293) Tato část souboru norem stanoví meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení komuni-kačních přístrojů pro domácí použití, která používají jak
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61000-1-2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy 
Katalogové číslo:  502560
ČSN EN 61000-1-2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy
ČSN EN 61000-1-2ČSN EN 61000-1-2 Tato část souboru norem stanoví metodiku pro dosažení funkční bezpečnosti pouze s ohledem na elektro-magnetický jev. Tato metodika zahrnuje důsledek, který má na za
Cena:  655,- Kč
ČSN CLC/TS 50131-2-9 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky 
Katalogové číslo:  502833
ČSN CLC/TS 50131-2-9 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky
ČSN CLC/TS 50131-2-9ČSN CLC/TS 50131-2-9 Tato technická specifikace se týká aktivních detektorů s infračerveným paprskem (AIBD) instalovaných uvnitř budov a jsou používány jako součást poplachových
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60839-11-32 - Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu 
Katalogové číslo:  502235
ČSN EN 60839-11-32 - Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu
ČSN EN 60839-11-32ČSN EN 60839-11-32 This part of IEC 60839 defines the Web services interface for electronic access control systems. This includes listing electronic access control system componen
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50341-2-16 - Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-16: Národní normativní aspekty (NNA) pro Norsko (založena na EN 50341-1:2012) 
Katalogové číslo:  502060
ČSN EN 50341-2-16 - Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-16: Národní normativní aspekty (NNA) pro Norsko (založena na EN 50341-1:2012)
ČSN EN 50341-2-16ČSN EN 50341-2-16 This Part 2-16 is applicable for new permanent overhead lines only and generally not for existing lines in Norway. If some planning/design or execution work on ex
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 - Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu 
Katalogové číslo:  503455
ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 - Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu
ČSN EN 61400-25-6 ed. 2ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 Soubor IEC 61400-25 definuje informační modely a modely výměny informací pro sledování a řízení větrných elektráren. Metoda modelování (u informačních
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 55014-1 ed. 4 - Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise 
Katalogové číslo:  503216
ČSN EN 55014-1 ed. 4 - Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise
ČSN EN 55014-1 ed. 4ČSN EN 55014-1 ed. 4 Tato část souboru norem specifikuje požadavky, které platí pro emisi vysokofrekvenčního rušení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 400 GHz ze spotřebičů, elektri
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50121-2 ed. 4 - Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí 
Katalogové číslo:  503606
ČSN EN 50121-2 ed. 4 - Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí
ČSN EN 50121-2 ed. 4ČSN EN 50121-2 ed. 4 Tato Evropská norma definuje elektromagnetické prostředí celého drážního systému včetně hromadné městské dopravy a kolejových systémů městských drah. Popisu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50134-7 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace 
Katalogové číslo:  503551
ČSN EN 50134-7 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace
ČSN EN 50134-7ČSN EN 50134-7 Tato norma se vztahuje na poskytování služeb přivolání pomoci organizacemi využívajícími placený personál nebo dobrovolníky. Nevztahuje se na použití systémů přivolání
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat