Sponzorovaný odkaz

3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61968-6 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 6: Rozhraní pro údržbu a konstrukci 
Katalogové číslo:  98986
ČSN EN 61968-6 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 6: Rozhraní pro údržbu a konstrukci
ČSN EN 61968-6ČSN EN 61968-6 This part of IEC 61968 specifies the information content of a set of message types that can be used to support business functions related to Maintenance and Construct
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 62559-2 - Metodika pro případy použití - Část 2: Stanovení šablon pro případy použití, jmenné seznamy a požadavkové listy 
Katalogové číslo:  98566
ČSN EN 62559-2 - Metodika pro případy použití - Část 2: Stanovení šablon pro případy použití, jmenné seznamy a požadavkové listy
ČSN EN 62559-2ČSN EN 62559-2 This part of IEC 62559 "Use case methodology" defines the structure of a use case template, template lists for actors and requirements, as well as their relation to eac
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61970-501 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF) 
Katalogové číslo:  77555
ČSN EN 61970-501 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 501: Schéma struktury popisu prostředků obecného informačního modelu (CIM RDF)
ČSN EN 61970-501ČSN EN 61970-501 Norma obsahuje překlad EN 61970-501:2006 (idt IEC 61970-501:2005). Je částí souboru IEC 61970 definujícího rozhraní aplikačního programu (API) pro systémy řízení el
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 61968-3 ed. 2 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy 
Katalogové číslo:  506022
ČSN EN IEC 61968-3 ed. 2 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy
ČSN EN IEC 61968-3 ed. 2ČSN EN IEC 61968-3 ed. 2 Podle referenčního modelu rozhraní je funkce síťových operací definovaná nástroji pro kontrolu nad hlavní topologií rozvodny (stav vypínače a spínač
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy 
Katalogové číslo:  506234
ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy
ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2 Tato norma patří do souboru IEC 61970-450 až IEC 61970-499, která jako celek definuje na abstraktní úrovni obsah a mechanismy výměny používané p
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 61968-5 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 5: Optimalizace dodávané energie 
Katalogové číslo:  511751
ČSN EN IEC 61968-5 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 5: Optimalizace dodávané energie
ČSN EN IEC 61968-5ČSN EN IEC 61968-5 The scope of this part of IEC 61968 is the description of a set of functions that are needed for enterprise integration of DERMS functions. These exchanges are
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 61970-302 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 302: CIM pro dynamiku 
Katalogové číslo:  505530
ČSN EN IEC 61970-302 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 302: CIM pro dynamiku
ČSN EN IEC 61970-302ČSN EN IEC 61970-302 The common information model (CIM) is an abstract model that represents all the major objects in an electric utility enterprise typically involved in util
Cena:  3 960,- Kč
ČSN EN IEC 61970-301 ed. 6 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM) 
Katalogové číslo:  511104
ČSN EN IEC 61970-301 ed. 6 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM)
ČSN EN IEC 61970-301 ed. 6ČSN EN IEC 61970-301 ed. 6 The common information model (CIM) is an abstract model that represents all the major objects in an electric utility enterprise typically involv
Cena:  4 180,- Kč
ČSN EN 61968-11 ed. 2 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 11: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci 
Katalogové číslo:  94474
ČSN EN 61968-11 ed. 2 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 11: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci
ČSN EN 61968-11 ed. 2ČSN EN 61968-11 ed. 2 Tato část IEC 61968 specifikuje rozšíření obecného informačního modelu (CIM), specifikovaného v IEC 61970 301, pro distribuci. Stanovuje normalizovaný sou
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN 61970-453 ed. 2 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu 
Katalogové číslo:  96173
ČSN EN 61970-453 ed. 2 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu
ČSN EN 61970-453 ed. 2ČSN EN 61970-453 ed.2 Tato norma je částí souboru IEC 61970, který definuje rozhraní aplikačního programu (API) pro Systém řízení elektrické energie (EMS). Soubor IEC 619
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 61968-4 ed. 2 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv 
Katalogové číslo:  508914
ČSN EN IEC 61968-4 ed. 2 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv
ČSN EN IEC 61968-4 ed. 2ČSN EN IEC 61968-4 ed. 2 Tato norma definuje informační obsah souboru těch typů zpráv, jež lze použít pro zajištění řady komerčních činností týkajících se řízení záznamů (vý
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN IEC 62746-10-3 - Rozhraní mezi systémem řízení spotřeby zákazníka a energetickým řídicím systémem - Část 10-3: Otevřená automatizovaná odezva na zátěž - Přizpůsobení uživatelských rozhraní inteligentní sítě pro CIM IEC 
Katalogové číslo:  507016
ČSN EN IEC 62746-10-3 - Rozhraní mezi systémem řízení spotřeby zákazníka a energetickým řídicím systémem - Část 10-3: Otevřená automatizovaná odezva na zátěž - Přizpůsobení uživatelských rozhraní inteligentní sítě pro CIM IEC
ČSN EN IEC 62746-10-3ČSN EN IEC 62746-10-3 Tato norma definuje a popisuje metody a příklady artefaktů XML, které lze využít k vytvoření adaptéru zajišťujícímu interoperabilitu mezi distribuovanou
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61968-1 ed. 2 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení 
Katalogové číslo:  93399
ČSN EN 61968-1 ed. 2 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení
ČSN EN 61968-1 ed. 2ČSN EN 61968-1 ed.2 Tato část IEC 61968 je první ze souboru, takže celkově vzato definuje rozhraní pro hlavní prvky architektury rozhraní pro správu distribuce. Tato mezinárod
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61970-552 ed. 2 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML 
Katalogové číslo:  502762
ČSN EN 61970-552 ed. 2 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 552: Formát výměny modelu CIMXML
ČSN EN 61970-552 ed. 2ČSN EN 61970-552 ed. 2 Tato část souboru norem IEC 61970 specifikuje formát a pravidla pro výměnu modelových informací, založená na CIM. Používá schéma CIM RDF, uvedené v IEC
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61968-8 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 8: Rozhraní pro zákaznické operace 
Katalogové číslo:  98619
ČSN EN 61968-8 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 8: Rozhraní pro zákaznické operace
ČSN EN 61968-8ČSN EN 61968-8 This part of IEC 61968 specifies the information content of a set of message types that can be used to support many of the business functions related to customer suppor
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61970-452 ed. 3 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě 
Katalogové číslo:  503835
ČSN EN 61970-452 ed. 3 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě
ČSN EN 61970-452 ed. 3ČSN EN 61970-452 ed. 3 This IEC document is one of the IEC 61970-450 to 499 series that, taken as a whole, defines at an abstract level the content and exchange mechanisms u
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 61968-13 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: RDF Formát výměny CIM modelu pro distribuci elektrické energie 
Katalogové číslo:  83563
ČSN EN 61968-13 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: RDF Formát výměny CIM modelu pro distribuci elektrické energie
ČSN EN 61968-13ČSN EN 61968-13 Norma obsahuje překlad EN 61968-13:2008 (idt IEC 61968-13:2008). Je částí souboru IEC 61968, který má sloužit k usnadnění integrace mezi aplikacemi v oblasti distribu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61970-1 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 1: Směrnice a obecné požadavky 
Katalogové číslo:  77384
ČSN EN 61970-1 - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 1: Směrnice a obecné požadavky
ČSN EN 61970-1ČSN EN 61970-1 Norma obsahuje překlad EN 61970-1:2006 (idt IEC 61970-1:2005). Poskytuje soubor směrnic a obecných možností infrastruktury nezbytných pro použití norem pro rozhraní EMS
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61968-4 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv 
Katalogové číslo:  80956
ČSN EN 61968-4 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 4: Rozhraní pro řízení záznamů (výkazů) a aktiv
ČSN EN 61968-4ČSN EN 61968-4 Soubor norem IEC 61968 je určen k usnadnění integrace mezi aplikacemi, na rozdíl od integrace uvnitř aplikací. Integrace uvnitř aplikací je zaměřena na programy v témž
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61968-100 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 100: Profily implementace 
Katalogové číslo:  95127
ČSN EN 61968-100 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 100: Profily implementace
ČSN EN 61968-100ČSN EN 61968-100 Tato část IEC 61968 specifikuje implementaci profilu pro použití dalších částí IEC 61968 využívajících obecné integrační technologie včetně JMS a webových služeb. T
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 61968-9 ed. 2 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 9: Rozhraní pro odečet a řízení měřičů 
Katalogové číslo:  95850
ČSN EN 61968-9 ed. 2 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 9: Rozhraní pro odečet a řízení měřičů
ČSN EN 61968-9 ed. 2ČSN EN 61968-9 ed. 2 Tato část IEC 61968 specifikuje obsah informací souboru typů zpráv, které mohou být použity pro podporu obchodních funkcí, týkajících se odečtu a řízení měř
Cena:  3 080,- Kč
ČSN EN IEC 62559-3 - Metodika pro případy použití - Část 3: Definování případů použití artefaktů šablony do serializovaného formátu XML 
Katalogové číslo:  505166
ČSN EN IEC 62559-3 - Metodika pro případy použití - Část 3: Definování případů použití artefaktů šablony do serializovaného formátu XML
ČSN EN IEC 62559-3ČSN EN IEC 62559-3 In order to exchange use cases based on the template which is defined in IEC 62559-2, this part of IEC 62559 establishes the interfaces between the different us
Cena:  803,- Kč
ČSN EN IEC 61968-1 ed. 3 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení 
Katalogové číslo:  511840
ČSN EN IEC 61968-1 ed. 3 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení
ČSN EN IEC 61968-1 ed. 3ČSN EN IEC 61968-1 ed. 3 Tato normaje první ze souboru, takže celkově vzato definuje rozhraní pro hlavní prvky architektury rozhraní pro správu distribuce a související vý
Cena:  1 155,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat