Sponzorovaný odkaz

3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60059 - Normalizované hodnoty proudů IEC 
Katalogové číslo:  59147
ČSN EN 60059 - Normalizované hodnoty proudů IEC
ČSN EN 60059ČSN EN 60059 Tato norma specifikuje normalizované hodnoty proudů pro elektrické předměty, přístroje, spotřebiče a zařízení. Měla by být používána pro navrhování systémů nebo zařízení
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 50438 ed. 2 - Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí 
Katalogové číslo:  95808
ČSN EN 50438 ed. 2 - Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí
ČSN EN 50438 ed. 2ČSN EN 50438 ed. 2 Tato evropská norma uvádí technické požadavky pro funkce ochran a možnosti provozování mikrogenerátorů navržených pro paralelní provoz s veřejnými distribučními
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61293 - Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  20349
ČSN EN 61293 - Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 61293ČSN EN 61293 Norma je identická s EN 61293:1994. Stanoví nejnižší požadavky a všeobecná pravidla pro označování elektrických zařízení jmenovitými hodnotami a jinými údaji, aby byl um
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50160 ed. 3 - Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí 
Katalogové číslo:  87467
ČSN EN 50160 ed. 3 - Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí
ČSN EN 50160 ed. 3ČSN EN 50160 ed. 3 Tato evropská norma popisuje a udává hlavní charakteristiky napětí v místech připojení uživatelů z veřejných distribučních sítí nízkého, vysokého a velmi vysoké
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62428 - Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace 
Katalogové číslo:  83436
ČSN EN 62428 - Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace
ČSN EN 62428ČSN EN 62428 Tato norma uvádí transformace z původních do složkových veličin pro trojfázové střídavé sítě. Uplatnění těchto transformací usnadňuje výpočty ustálených i přechodových jevů
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60447 ed. 2 - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání 
Katalogové číslo:  71736
ČSN EN 60447 ed. 2 - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání
ČSN EN 60447 ed. 2ČSN EN 60447 ed. 2 Tato norma stanovuje zásady pro ovládače ovládané rukou, které tvoří rozhraní člověk-stroj ve spojení s elektrickým zařízením za účelem: - zvýšení bezpečnost
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50549-1 - Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně 
Katalogové číslo:  507394
ČSN EN 50549-1 - Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně
ČSN EN 50549-1ČSN EN 50549-1 This document specifies the technical requirements for the protection functions and the operational capabilities for generating plants, intended to operate in paralle
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60196 - Normalizované hodnoty kmitočtů IEC 
Katalogové číslo:  85195
ČSN EN 60196 - Normalizované hodnoty kmitočtů IEC
ČSN EN 60196
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60027-2 - Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika 
Katalogové číslo:  80601
ČSN EN 60027-2 - Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika
ČSN EN 60027-2ČSN EN 60027-2 Tato norma platí pro telekomunikace a elektroniku. Uvádí názvy a značky jednotek a veličin.
Cena:  803,- Kč
ČSN 33 0165 ed. 2 - Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení 
Katalogové číslo:  94959
ČSN 33 0165 ed. 2 - Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení
ČSN 33 0165 ed. 2ČSN 33 0165 ed. 2 Tato norma platí pro značení holých a izolovaných vodičů barvami, upřesňuje a doplňuje ustanovení uvedená v ČSN EN 60445 ed. 4, ČSN EN 60446 ed. 2. a ČSN IEC 757
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60445 ed. 5 - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 
Katalogové číslo:  504804
ČSN EN 60445 ed. 5 - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
ČSN EN 60445 ed. 5ČSN EN 60445 ed. 5 Tento dokument platí pro identifikaci a značení svorek elektrických zařízení, jako jsou rezistory, pojistky, relé, stykače, transformátory, točivé stroje a kdekoli
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50549-2 - Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně 
Katalogové číslo:  507393
ČSN EN 50549-2 - Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně
ČSN EN 50549-2ČSN EN 50549-2 This document specifies the technical requirements for the protection functions and the operational capabilities for generating plants, intended to operate in paralle
Cena:  803,- Kč
ČSN EN IEC 60375 ed. 2 - Pravidla týkající se elektrických obvodů 
Katalogové číslo:  506986
ČSN EN IEC 60375 ed. 2 - Pravidla týkající se elektrických obvodů
ČSN EN IEC 60375 ed. 2ČSN EN IEC 60375 ed. 2 Tato mezinárodní norma uvádí pravidla pro znaménka, referenční směry a reference polarity pro elektrické proudy a napětí v elektrických sítích. V kapi
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 61293 ed. 2 - Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  510281
ČSN EN IEC 61293 ed. 2 - Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN IEC 61293 ed. 2ČSN EN IEC 61293 ed. 2 Tato mezinárodní norma zavádí minimální požadavky a obecná pravidla pro značení elektrických zařízení/předmětůNP1) se jmenovitými hodnotami a dalšími
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 27-1 - Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně 
Katalogové číslo:  16729
ČSN IEC 27-1 - Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně
ČSN IEC 27-1ČSN IEC 27-1 Norma obsahuje IEC 27-1:1992 včetně její opravenky z dubna 1993 a informativní přílohu NA. IEC 27 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem Písmenné značky pou
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 60059 ZMĚNA A1 - Normalizované hodnoty proudů IEC 
Katalogové číslo:  85196
ČSN EN 60059 ZMĚNA A1 - Normalizované hodnoty proudů IEC
ČSN EN 60059 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60027-6 - Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení 
Katalogové číslo:  81158
ČSN EN 60027-6 - Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení
ČSN EN 60027-6ČSN EN 60027-6 Tato Část IEC 60027 platí pro technologii řízení. Uvádí názvy a značky pro veličiny, signály a funkce a jejich jednotky. Tato norma představuje koherentní soubor písm
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60038 - Jmenovitá napětí CENELEC 
Katalogové číslo:  90964
ČSN EN 60038 - Jmenovitá napětí CENELEC
ČSN EN 60038ČSN EN 60038 Tato norma platí pro: - střídavé přenosové a distribuční soustavy a v nich používaná zařízení o kmitočtu 50 Hz se jmenovitým napětím nad 100 V; - střídavé a stejnosmě
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60027-7 - Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie 
Katalogové číslo:  88332
ČSN EN 60027-7 - Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie
ČSN EN 60027-7ČSN EN 60027-7 Tato část IEC 60027 platí pro výrobu, přenos a rozvod elektrické energie. Uvádí názvy a písmenné značky pro veličiny a jednotky. Kromě toho uvádí pravidla pro vícenásob
Cena:  545,- Kč
ČSN IEC 757 - Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev 
Katalogové číslo:  18896
ČSN IEC 757 - Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev
ČSN IEC 757ČSN IEC 757 Tato norma je identická s IEC 757:1983 a zavádí HD 457:1984. Účelem normy je zavést písmenný kód pro označování některých významných barev. Poznámky: 1 - Číselný kód
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat