Sponzorovaný odkaz

3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60909-3 ed. 2 - Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí 
Katalogové číslo:  87040
ČSN EN 60909-3 ed. 2 - Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí
ČSN EN 60909-3 ed. 2ČSN EN 60909-3 ed. 2 Norma obsahuje překlad EN 60909-3:2010 (idt IEC 60909-3:2009). Norma stanovuje postupy výpočtu předpokládaných zkratových proudů při nesouměrném zkratu v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61660-1 - Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů 
Katalogové číslo:  56885
ČSN EN 61660-1 - Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů
ČSN EN 61660-1ČSN EN 61660-1 Tato norma je českou verzí evropské normy s EN 61660-1:1997. Evropská norma EN 61660-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní n
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 61660-3 - Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 3: Příklady výpočtů 
Katalogové číslo:  64773
ČSN IEC 61660-3 - Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 3: Příklady výpočtů
ČSN IEC 61660-3ČSN IEC 61660-3 IEC 61660-3 je technickou zprávou, která napomáhá použití IEC 61660-1 a IEC 61660-2. Proto jsou výpočty pro stejnosměrné instalace na obrázku 1 přesně provedeny v s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61660-2 - Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 2: Výpočet účinků 
Katalogové číslo:  56886
ČSN EN 61660-2 - Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 2: Výpočet účinků
ČSN EN 61660-2ČSN EN 61660-2 Tato norma je českou verzí evropské normy s EN 61660-2:1997. Evropská norma EN 61660-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní n
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60909-0 ed. 2 - Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů 
Katalogové číslo:  500756
ČSN EN 60909-0 ed. 2 - Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů
ČSN EN 60909-0 ed. 2ČSN EN 60909-0 ed. 2 Tato část IEC 60909 platí pro výpočet zkratových proudů v trojfázových střídavých soustavách nízkého napětí a - v trojfázových střídavých soustavách vysokéh
Cena:  605,- Kč
ČSN 33 3051 ZMĚNA Z1 - Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 
Katalogové číslo:  58481
ČSN 33 3051 ZMĚNA Z1 - Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení
ČSN 33 3051 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 33 3022-1 - Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0 
Katalogové číslo:  70080
ČSN 33 3022-1 - Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0
ČSN 33 3022-1ČSN 33 3022-1 Norma ČSN 33 3022-1 obsahuje překlad IEC TR 60909-1:2002. Norma se zabývá zkratovými proudy v trojfázových střídavých soustavách a úzce navazuje na normu EN 60909-0. Za
Cena:  655,- Kč
ČSN 33 3015 - Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech 
Katalogové číslo:  23369
ČSN 33 3015 - Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech
ČSN 33 3015ČSN 33 3015 Touto normou se zavádí ST SEV 2726-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro elektrická zařízení a jejic
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60865-1 ed. 2 - Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody 
Katalogové číslo:  91067
ČSN EN 60865-1 ed. 2 - Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody
ČSN EN 60865-1 ed. 2ČSN EN 60865-1 ed. 2 Tato norma platí pro mechanické a tepelné účinky zkratových proudů. Obsahuje postupy pro výpočet: - elektromechanických účinků na tuhé a ohebné vodiče,
Cena:  446,- Kč
ČSN 33 3051 - Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení 
Katalogové číslo:  32674
ČSN 33 3051 - Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení
ČSN 33 3051ČSN 33 3051 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 3070 - Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí 
Katalogové číslo:  02607
ČSN 33 3070 - Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí
ČSN 33 3070ČSN 33 3070 Norma platí pro navrhování, zkoušení a provoz zařízení ke kompenzaci kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí a blokových alternátorů vyšších výkonů. Účelem nor
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 3080 - Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory 
Katalogové číslo:  02608
ČSN 33 3080 - Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory
ČSN 33 3080ČSN 33 3080 Norma platí pro kompenzaci indukčního výkonu při 50 Hz pro zlepšení účinku (cos fí) statickými kondenzátory. Norma přímo neřeší bezpečnostní požadavky; obsahuje jen techni
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat