Sponzorovaný odkaz

3335 Elektrická dopravní zařízení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50121-2 ed. 4 - Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí 
Katalogové číslo:  503606
ČSN EN 50121-2 ed. 4 - Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise celého drážního systému do vnějšího prostředí
ČSN EN 50121-2 ed. 4ČSN EN 50121-2 ed. 4 Tato Evropská norma definuje elektromagnetické prostředí celého drážního systému včetně hromadné městské dopravy a kolejových systémů městských drah. Popisu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50125-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení 
Katalogové číslo:  96621
ČSN EN 50125-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení
ČSN EN 50125-1 ed. 2ČSN EN 50125-1 V normě jsou definovány podmínky prostředí vyskytující se v Evropě, které se mohou vyskytnout při provozu drážních vozidel a jejich zařízení. Její rozsah platnost
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61287-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  96905
ČSN EN 61287-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody
ČSN EN 61287-1 ed. 2ČSN EN 61287-1 ed. 2 Tato část souboru IEC 61287 definuje terminologii, provozní podmínky, obecné charakteristiky a zkušební metody elektronických výkonových měničů instalovanýc
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50152-2 ed. 3 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV 
Katalogové číslo:  93707
ČSN EN 50152-2 ed. 3 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV
ČSN EN 50152-2 ed. 3ČSN EN 50152-2 ed. 3 ČSN EN 50152-2 ed.3 je revize předchozí normy. Revize byla zpracována se zřetelem na nejnovější verze norem, na něž jsou uvedeny odkazy, a je z ní odstraněn
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 3525 - Trakční vedení metra 
Katalogové číslo:  21684
ČSN 33 3525 - Trakční vedení metra
ČSN 33 3525ČSN 33 3525 Tato norma platí pro navrhování, zřizování a údržbu trakčního vedení metra se jmenovitým napětím stejnosměrné trakční sítě 750 V s přívodem proudu k vozidlům přívodní proud
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61373 ed. 2 - Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi 
Katalogové číslo:  87660
ČSN EN 61373 ed. 2 - Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi
ČSN EN 61373 ed. 2ČSN EN 61373 ed. 2 Tato norma zahrnuje požadavky na zkoušení mechanických, elektrických a elektronických zařízení/součástí (dále pouze zařízení), která mají být upevněna na drážní
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50125-2 - Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení 
Katalogové číslo:  67521
ČSN EN 50125-2 - Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení
ČSN EN 50125-2ČSN EN 50125-2 Norma se zabývá vlivy prostředí na pevná elektrická zařízení sloužící k trakčnímu napájení elektrickou energií a pro zařízení nezbytná k provozu dráhy instalovaná ve
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50124-2 ed. 2 - Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím 
Katalogové číslo:  504155
ČSN EN 50124-2 ed. 2 - Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím
ČSN EN 50124-2 ed. 2ČSN EN 50124-2 ed. 2 Tato evropská norma platí pro pevná trakční zařízení (za sekundárním vinutím transformátoru trakční napájecí stanice) a pro drážní vozidla připojená k trakč
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50126-2 - Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti 
Katalogové číslo:  507019
ČSN EN 50126-2 - Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) - Část 2: Systémový přístup k bezpečnosti
ČSN EN 50126-2ČSN EN 50126-2 Tato část 2 EN 50126 - bere v úvahu obecné aspekty týkající se bezpečnosti životního cyklu RAMS; - definuje metody a nástroje, které jsou nezávislé na aktuální te
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 62290-3 - Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 3: Specifikace systémových požadavků 
Katalogové číslo:  509539
ČSN EN IEC 62290-3 - Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 3: Specifikace systémových požadavků
ČSN EN IEC 62290-3ČSN EN IEC 62290-3 This part of IEC 62290 specifies the system architecture for Urban Guided Transport Management and Command/Control systems (UGTMS) as defined in IEC 62290-1 a
Cena:  2 145,- Kč
ČSN EN 50152-1 ed. 3 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení - Část 1: Vypínače se jmenovitým napětím nad 1 kV 
Katalogové číslo:  93706
ČSN EN 50152-1 ed. 3 - Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení - Část 1: Vypínače se jmenovitým napětím nad 1 kV
ČSN EN 50152-1 ed. 3ČSN EN 50152-1 ed. 3 ČSN EN 50152-1 ed.3 je revize předchozí normy. Revize byla zpracována se zřetelem na nejnovější verze norem, na něž jsou uvedeny odkazy, a je z ní odstraněn
Cena:  347,- Kč
ČSN CLC/TS 50546 - Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla 
Katalogové číslo:  94266
ČSN CLC/TS 50546 - Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla
ČSN CLC/TS 50546ČSN CLC/TS 50546 Tato technická specifikace stanovuje požadavky na kompatibilitu definovaných systémů a osvědčené praxe pro ostrovní (externí) napájecí soustavy trojfázového proudu
Cena:  95,- Kč
ČSN 33 3516 - Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah 
Katalogové číslo:  21584
ČSN 33 3516 - Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
ČSN 33 3516ČSN 33 3516 Tato norma platí pro navrhování, výstavbu, provoz a údržbu trakčních vedení tramvajových drah a trolejbusových drah se jmenovitým napětím do 1 kV. Norma platí pro nová zař
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62290-2 ed. 2 - Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků 
Katalogové číslo:  96892
ČSN EN 62290-2 ed. 2 - Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 2: Specifikace funkčních požadavků
ČSN EN 62290-2 ed. 2ČSN EN 62290-1 ed. 2 Soubor norem IEC 62290 stanoví požadavky na funkci, systém a rozhraní pro systémy řízení, které se mají používat na tratích a v sítích městské osobní doprav
Cena:  545,- Kč
ČSN 33 3570 ed. 2 - Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků 
Katalogové číslo:  92260
ČSN 33 3570 ed. 2 - Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků
ČSN 33 3570 ed. 2ČSN 33 3570 ed. 2 Tato norma navazuje na evropské normy mající status českých technických norem, které řeší požadavky na elektrická zařízení osobních lanových drah visutých i pozem
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50121-4 ed. 4 - Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 
Katalogové číslo:  502768
ČSN EN 50121-4 ed. 4 - Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
ČSN EN 50121-4 ed. 4ČSN EN 50121-4 ed. 4 Tato evropská norma platí pro zabezpečovací a sdělovací zařízení, která jsou instalována v drážním prostředí. Zabezpečovací a sdělovací zařízení umístěná na
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50617-1 - Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 1: Kolejové obvody 
Katalogové číslo:  501006
ČSN EN 50617-1 - Drážní zařízení - Základní parametry systémů detekování vlaků pro interoperabilitu evropských železničních systémů - Část 1: Kolejové obvody
ČSN EN 50617-1ČSN EN 50617-1 Tato evropská norma stanovuje v rámci interoperability technické parametry kolejových obvodů souvisejících s mezemi vyzařovaných rušivých proudů RST, které jsou definov
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 50124-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 
Katalogové číslo:  504153
ČSN EN 50124-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení
ČSN EN 50124-1 ed. 2ČSN EN 50124-1 ed. 2 Tato evropská norma pojednává o koordinaci izolace drážních zařízení. Platí pro zařízení použitá v zabezpečovacích systémech, na drážních vozidlech a pro pe
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50500 - Postupy pro měření úrovní magnetického pole vytvářeného elektronickými a elektrickými zařízeními v drážním prostředí z hlediska vlivu na člověka 
Katalogové číslo:  83535
ČSN EN 50500 - Postupy pro měření úrovní magnetického pole vytvářeného elektronickými a elektrickými zařízeními v drážním prostředí z hlediska vlivu na člověka
ČSN EN 50500ČSN EN 50500 Účelem této Evropské normy je stanovení vhodné výpočetní a měřicí metody pro určení magnetických polí v okolí zařízení uvedených v rozsahu platnosti této normy, normalizace
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat