Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN CLC/TS 50238-3 - Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2022
ČSN CLC/TS 50238-3 - Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav

ČSN CLC/TS 50238-3

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 3: Kompatibilita s počítači náprav

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN CLC/TS 50238-3
Třídící znak:333592
Počet stran:16
Vydáno:01.10.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:515877
Popis

ČSN CLC/TS 50238-3

Tento dokument definuje meze rušení a hodnotící kritéria pro elektromagnetickou kompatibilitu mezi kolejovými vozidly a detektory počítače náprav. Meze byly definovány na základě specifikace zkoušek uvedené v EN 50617-21 (laboratorní zkoušky). Tento dokument stanovuje: - soubor mezních hodnot rušení pro magnetická pole, která vznikají jak v důsledku kolejového proudu, tak v důsledku zařízení na palubě vozidel; - hodnotící kritéria pro ověření emisí kolejových vozidel a prokázání compatibility s mezemi rušení pro magnetická pole; - sledovatelnost požadavků (pro meze uvažovaného typu počítače náprav). V příslušném frekvenčním rozsahu detektorů počítače náprav je dominantní magnetické pole a pouze tento typ pole je uvažován. Zkušenosti ukázaly, že účinky elektrických polí nejsou významné, a proto se neberou v úvahu.