Sponzorovaný odkaz

3346 Operativní řízení provozu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60870-6-501 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 501: Definice služeb TASE.1 
Katalogové číslo:  53968
ČSN EN 60870-6-501 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 501: Definice služeb TASE.1
ČSN EN 60870-6-501ČSN EN 60870-6-501 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-6-501:1996. Evropská norma EN 60870-6-501:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text
Cena:  655,- Kč
ČSN IEC 870-1-4 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení - Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6 
Katalogové číslo:  22513
ČSN IEC 870-1-4 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 1: Všeobecná ustanovení - Oddíl 4: Základní aspekty přenosu dat dálkového ovládání a organizace norem IEC 870-5 a IEC 870-6
ČSN IEC 870-1-4ČSN IEC 870-1-4 Norma je identická s IEC 870-1-4:1994. Tato technická zpráva je určena pro systémy a zařízení dálkového ovládání se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sle
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60870-5-3 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 5: Přenosové protokoly. Oddíl 3: Obecná struktura aplikačních dat 
Katalogové číslo:  19510
ČSN EN 60870-5-3 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 5: Přenosové protokoly. Oddíl 3: Obecná struktura aplikačních dat
ČSN EN 60870-5-3ČSN EN 60870-5-3 Norma je identická s EN 60870-5-3:1992. Tento oddíl souboru IEC 870-5 se týká zařízení a systémů se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sledování a řízen
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 4660-6-505 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-505: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Uživatelská příručka TASE.2 
Katalogové číslo:  78249
ČSN 33 4660-6-505 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-505: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Uživatelská příručka TASE.2
ČSN 33 4660-6-505ČSN 33 4660-6-505 Norma obsahuje překlad IEC TR 60870-6-505:2002. Poskytuje soubor směrnic pro použití mezinárodních norem TASE.2, definujících způsob výměny časově kritických dat
Cena:  545,- Kč
ČSN IEC 870-1-1 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 1: Všeobecné zásady 
Katalogové číslo:  17279
ČSN IEC 870-1-1 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 1: Všeobecné zásady
ČSN IEC 870-1-1ČSN IEC 870-1-1 Norma obsahuje IEC 870-1-1:1988 a je doplněna národní přílohou NA informativní. Tato skupina norem popisuje uspořádání a funkce systémů dálkového ovládání a příslu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60870-6-701 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-701: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.1 v koncových systémech 
Katalogové číslo:  59590
ČSN EN 60870-6-701 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-701: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.1 v koncových systémech
ČSN EN 60870-6-701ČSN EN 60870-6-701 Norma obsahuje identické znění EN 60870-6-701:1998 (idt IEC 60870-6-701). Definuje funkční profil používaný v sítích dálkového ovládání, který definuje posky
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60870-5-102 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 102: Společná norma pro přenos integrovaných součtových hodnot v elektrizačních soustavách 
Katalogové číslo:  58402
ČSN EN 60870-5-102 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 102: Společná norma pro přenos integrovaných součtových hodnot v elektrizačních soustavách
ČSN EN 60870-5-102ČSN EN 60870-5-102 Účelem tohoto oddílu IEC 870-5 je normalizovat přenos integrovaných součtových hodnot vyjadřujících množství elektrické energie přenesené mezi energetickými s
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60870-5-103 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-103: Přenosové protokoly - Společná norma pro informační rozhraní ochran 
Katalogové číslo:  57384
ČSN EN 60870-5-103 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-103: Přenosové protokoly - Společná norma pro informační rozhraní ochran
ČSN EN 60870-5-103ČSN EN 60870-5-103 Tento oddíl z IEC 60870-5 platí pro ochrany se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro výměnu informací s řídicími systémy. Definuje společnou normu, kter
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60870-5-6 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-6: Směrnice pro zkoušení shody pro společné normy EN 60870-5 
Katalogové číslo:  85487
ČSN EN 60870-5-6 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-6: Směrnice pro zkoušení shody pro společné normy EN 60870-5
ČSN EN 60870-5-6ČSN EN 60870-5-6 Norma obsahuje překlad EN 60870-5-6:2009 (idt IEC 60870-5-6:2006). Je součástí souboru IEC 60870-5. Definuje metody a postupy pro zkoušení shody systémů a zařízení
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60870-5-101 ed. 2 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání 
Katalogové číslo:  72151
ČSN EN 60870-5-101 ed. 2 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání
ČSN EN 60870-5-101 ed. 2ČSN EN 60870-5-101 ed. 2 Tato Část IEC 60870 je základní normou pro protokoly dálkového ovládání. Norma obsahuje překlad EN 60870-5-101:2003 (idt IEC 60870-5-101:2003). De
Cena:  1 320,- Kč
ČSN IEC 870-1-2 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 2: Návod pro specifikace 
Katalogové číslo:  17280
ČSN IEC 870-1-2 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 1: Všeobecná ustanovení. Oddíl 2: Návod pro specifikace
ČSN IEC 870-1-2ČSN IEC 870-1-2 Norma obsahuje IEC 870-1-2:1989. Tento oddíl představuje pouze vodítko, nikoliv normu pro zavedení specifikací systémů a zařízení dálkového ovládání. Vychází z dal
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60870-5-2 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 2: Procedury linkového přenosu 
Katalogové číslo:  21936
ČSN EN 60870-5-2 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 2: Procedury linkového přenosu
ČSN EN 60870-5-2ČSN EN 60870-5-2 Norma je identická s EN 60870-5-2:1993. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 870-5-2:1992 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv mo
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60870-2-1 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita 
Katalogové číslo:  51057
ČSN EN 60870-2-1 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 1: Napájení a elektromagnetická kompatibilita
ČSN EN 60870-2-1ČSN EN 60870-2-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-2-1:1996. Evropská norma EN 60870-2-1:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60870-6-2 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 2: Použití základních norem (vrstvy OSI 1-4) 
Katalogové číslo:  51631
ČSN EN 60870-6-2 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 2: Použití základních norem (vrstvy OSI 1-4)
ČSN EN 60870-6-2ČSN EN 60870-6-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-6-2:1995. Evropská norma EN 60870-6-2 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  446,- Kč
ČSN 33 4690-2 - Provoz a zkoušení zařízení dálkových ochran elektrizační soustavy - Část 2: Analogové srovnávací systémy 
Katalogové číslo:  58482
ČSN 33 4690-2 - Provoz a zkoušení zařízení dálkových ochran elektrizační soustavy - Část 2: Analogové srovnávací systémy
ČSN 33 4690-2ČSN 33 4690-2 Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 543.2 S1:1995, který je převzetím mezinárodní normy IEC 834-2:1993 s modifikacemi. Text mezinárodní nor
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60870-2-2 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 2: Podmínky pro okolní prostředí (klimatické, mechanické a další neelektrické vlivy) 
Katalogové číslo:  53083
ČSN EN 60870-2-2 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 2: Podmínky pro okolní prostředí (klimatické, mechanické a další neelektrické vlivy)
ČSN EN 60870-2-2ČSN EN 60870-2-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-2-2:1996. Evropská norma EN 60870-2-2:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60870-6-502 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 502: Definice protokolu TASE.1 
Katalogové číslo:  54485
ČSN EN 60870-6-502 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 502: Definice protokolu TASE.1
ČSN EN 60870-6-502ČSN EN 60870-6-502 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-6-502:1996. Evropská norma EN 60870-6-502:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60870-5-4 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 4: Definice a kódování aplikačních informačních prvků 
Katalogové číslo:  22461
ČSN EN 60870-5-4 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 4: Definice a kódování aplikačních informačních prvků
ČSN EN 60870-5-4ČSN EN 60870-5-4 Norma je identická s EN 60870-5-4:1993. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 870-5-4:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv mo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60870-5-1 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 1: Formáty přenosového rámce 
Katalogové číslo:  21625
ČSN EN 60870-5-1 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 1: Formáty přenosového rámce
ČSN EN 60870-5-1ČSN EN 60870-5-1 Norma je identická s EN 60870-5-1:1993. Oznámení o schválení: text mezinárodní normy IEC 870-5-1:1990 schválil CENELEC bez modifikací jako evropskou normu. Tento
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60870-5-5 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 5: Základní aplikační funkce 
Katalogové číslo:  51630
ČSN EN 60870-5-5 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 5: Základní aplikační funkce
ČSN EN 60870-5-5ČSN EN 60870-5-5 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-5-5:1995. Evropská norma EN 60870-5-5 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60870-6-601 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 601: Funkční profil pro poskytování spojově-orientované transportní služby u koncového systému propojeného trvalým přístupem na datovou síť s přepojováním paketů 
Katalogové číslo:  53379
ČSN EN 60870-6-601 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 601: Funkční profil pro poskytování spojově-orientované transportní služby u koncového systému propojeného trvalým přístupem na datovou síť s přepojováním paketů
ČSN EN 60870-6-601ČSN EN 60870-6-601 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-6-601:1995. Evropská norma EN 60870-6-601:1995 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 870-6-1 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 1: Aplikační kontext a organizace norem 
Katalogové číslo:  65183
ČSN IEC 870-6-1 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 1: Aplikační kontext a organizace norem
ČSN IEC 870-6-1ČSN IEC 870-6-1 Norma obsahuje identické znění IEC 870-6-1:1995. Norma určuje zařazení Části 6 v souboru IEC 60870. Stanovuje aplikační kontext a uvádí požadavky z hlediska dálkové
Cena:  605,- Kč
ČSN IEC 1085 - Všeobecná ustanovení pro telekomunikační služby v elektrizačních soustavách 
Katalogové číslo:  56543
ČSN IEC 1085 - Všeobecná ustanovení pro telekomunikační služby v elektrizačních soustavách
ČSN IEC 1085ČSN IEC 1085 Tato norma je českou verzí technické zprávy IEC 1085:1992. Technická zpráva IEC 1085:1992 má status české technické normy. Účelem této technické zprávy je poskytnout pře
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily 
Katalogové číslo:  78677
ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily
ČSN EN 60870-5-104 ed. 2ČSN EN 60870-5-104 ed. 2 Tato Část IEC 60870 je základní normou pro protokoly dálkového ovládání. Norma obsahuje překlad EN 60870-5-104:2006 (idt IEC 60870-5-101:2006). De
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60870-6-702 ed. 2 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-702: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.2 v koncových systémech 
Katalogové číslo:  97036
ČSN EN 60870-6-702 ed. 2 - Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-702: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.2 v koncových systémech
ČSN EN 60870-6-702 ed. 2ČSN EN 60870-6-702 ed. 2 Tato část IEC 60870 je funkčním profilem (FP) a definuje poskytování komunikačních služeb TASE.2 mezi dvěma koncovými systémy řídicího centra. Je za
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat