Sponzorovaný odkaz

3300 Terminologie - Mezinárodní slovník

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 60050-351+A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení 
Katalogové číslo:  96565
ČSN IEC 60050-351+A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení
ČSN IEC 60050-351+A1ČSN IEC 60050-351+A1 Tato část souboru norem uvádí základní terminologii používanou v oblasti technické normalizace a také základní termíny týkající se specifických aplikací a
Cena:  3 960,- Kč
ČSN IEC 60050-131 ZMĚNA A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů 
Katalogové číslo:  86883
ČSN IEC 60050-131 ZMĚNA A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů
ČSN IEC 60050-131 ZMĚNA A1
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 60050-841 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 841: Průmyslový elektroohřev 
Katalogové číslo:  79335
ČSN IEC 60050-841 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 841: Průmyslový elektroohřev
ČSN IEC 60050-841ČSN IEC 60050-841 Tato část IEC 60050 uvádí všeobecnou terminologii používanou v oboru průmyslového elektroohřevu a také všeobecné termíny týkající se specifických aplikací a přidr
Cena:  3 080,- Kč
ČSN IEC 60050-444 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 444: Elementární relé 
Katalogové číslo:  68255
ČSN IEC 60050-444 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 444: Elementární relé
ČSN IEC 60050-444ČSN IEC 60050-444 Tato část Mezinárodního elektrotechnického slovníku obsahuje termíny a definice z oblasti elementárních relé. Elementární relé spolu s časovými relé jsou zahrno
Cena:  803,- Kč
ČSN IEC 60050-551 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551: Výkonová elektronika 
Katalogové číslo:  59858
ČSN IEC 60050-551 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551: Výkonová elektronika
ČSN IEC 60050-551ČSN IEC 60050-551 Tato část Mezinárodního elektrotechnického slovníku obsahuje názvosloví z těchto oblastí výkonové elektroniky: všeobecně, typy elektronických výkonových měničů,
Cena:  1 540,- Kč
ČSN IEC 50(801) - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika 
Katalogové číslo:  60301
ČSN IEC 50(801) - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika
ČSN IEC 50(801)ČSN IEC 50(801) Tato norma obsahuje termíny a definice ve francouzském, anglickém a ruském jazyce a překlady termínů do německého, španělského, italského, holandského, polského a
Cena:  1 540,- Kč
ČSN IEC 60050-442 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství 
Katalogové číslo:  61171
ČSN IEC 60050-442 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství
ČSN IEC 60050-442ČSN IEC 60050-442 Tato norma se týká termínů a definic elektrického příslušenství a obsahuje národní přílohu NA s překladem IEC 60050(442):1998 a národní přílohu NB s rejstříkem
Cena:  1 540,- Kč
ČSN IEC 50(441) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky 
Katalogové číslo:  17196
ČSN IEC 50(441) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky
ČSN IEC 50(441)ČSN IEC 50(441) Norma obsahuje IEC 50(441):1984. Toto vydání kap. 441 Mezinárodního elektrotechnického slovníku IEV nahrazuje s novým názvem "Spínací a řídicí zařízení a pojistky"
Cena:  803,- Kč
ČSN IEC 60050-471 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory 
Katalogové číslo:  86098
ČSN IEC 60050-471 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory
ČSN IEC 60050-471ČSN IEC 60050-471 V souladu s novým vydáním mezinárodní normy IEC 60050-471:2007 byla tato ČSN IEC 60050-471 proti předchozímu prvnímu vydání ČSN 33 0050 část 4.71:1992 přepracován
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 60050-581 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení 
Katalogové číslo:  88976
ČSN IEC 60050-581 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení
ČSN IEC 60050-581ČSN IEC 60050-581 Tato Část IEC 60050 uvádí všeobecnou terminologii používanou v oblasti elektromechanických součástek pro elektronická zařízení a odráží technologii, návrh, konstr
Cena:  1 320,- Kč
ČSN IEC 60050-113 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku 
Katalogové číslo:  95212
ČSN IEC 60050-113 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku
ČSN IEC 60050-113ČSN IEC 60050-113 Tato část IEC 60050 podává obecnou terminologii týkající se fyzikálních pojmů užívaných v oblasti elektřiny, elektroniky a telekomunikací. Jejím cílem je shrnou
Cena:  1 925,- Kč
ČSN IEC 50(421) - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky 
Katalogové číslo:  20764
ČSN IEC 50(421) - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky
ČSN IEC 50(421)ČSN IEC 50(421) Tato kapitola obsahuje IEC 50 (421):1990. Je zde uvedena tato Národní předmluva: Norma obsahuje termíny a definice v češtině, termíny a definice v angličtině a dal
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 50(541) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje 
Katalogové číslo:  17729
ČSN IEC 50(541) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje
ČSN IEC 50(541)ČSN IEC 50(541) Norma obsahuje IEC 50(541):1990. Normalizuje termíny v češtině a slovenštině, dále definice v češtině a termíny i definice v angličtině. Konečně uvádí další cizoja
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 50(722) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefonie 
Katalogové číslo:  17888
ČSN IEC 50(722) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefonie
ČSN IEC 50(722)ČSN IEC 50(722) Norma obsahuje IEC 50(722):1992. Normalizuje termíny v češtině a angličtině a rovněž definice v češtině a v angličtině. Kromě toho uvádí další cizojazyčné (ekvival
Cena:  655,- Kč
ČSN IEC 50(726) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody 
Katalogové číslo:  18403
ČSN IEC 50(726) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody
ČSN IEC 50(726)ČSN IEC 50(726) Norma obsahuje IEC 50(726):1982. Normalizuje termíny a definice v češtině i v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: francouz
Cena:  655,- Kč
ČSN IEC 60050-121 ZMĚNA A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus 
Katalogové číslo:  65989
ČSN IEC 60050-121 ZMĚNA A1 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus
ČSN IEC 60050-121 ZMĚNA A1
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 50(731) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny 
Katalogové číslo:  19199
ČSN IEC 50(731) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny
ČSN IEC 50(731)ČSN IEC 50(731) Norma obsahuje IEC 50(731):1991. Normalizuje termíny a definice v češtině i v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: francouz
Cena:  803,- Kč
ČSN IEC 60050-561 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci 
Katalogové číslo:  98707
ČSN IEC 60050-561 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci
ČSN IEC 60050-561ČSN IEC 60050-561 Tato část IEC 60050 uvádí termíny a definice používané pro piezoelektrické a dielektrické součástky a odpovídající současným znalostem. Toto nové vydání reviduje
Cena:  2 530,- Kč
ČSN IEC 60050-114 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie 
Katalogové číslo:  99260
ČSN IEC 60050-114 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie
ČSN IEC 60050-114ČSN IEC 60050-114 Tato část IEC 60050 uvádí základní terminologii používanou v oblasti elektrochemie. Terminologie vztahující se k primárním a akumulátorovým (sekundárním) článkům
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat