Sponzorovaný odkaz

3334 Odběr elektrické energie

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 61000-1-2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy 
Katalogové číslo:  502560
ČSN EN 61000-1-2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy
ČSN EN 61000-1-2ČSN EN 61000-1-2 Tato část souboru norem stanoví metodiku pro dosažení funkční bezpečnosti pouze s ohledem na elektro-magnetický jev. Tato metodika zahrnuje důsledek, který má na za
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 61000-3-11 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem <= 75 A, které je předmětem podmíněného připojení 
Katalogové číslo:  62326
ČSN EN 61000-3-11 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem <= 75 A, které je předmětem podmíněného připojení
ČSN EN 61000-3-11ČSN EN 61000-3-11 Tato norma uvádí meze pro omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí.Tato norma platí pro zařízení se jmenovitým proude
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61000-4-29 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-29: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy, krátká přerušení a pomalé změny napětí na vstupech stejnosměrného napájení - Zkouška odolnosti 
Katalogové číslo:  62117
ČSN EN 61000-4-29 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-29: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy, krátká přerušení a pomalé změny napětí na vstupech stejnosměrného napájení - Zkouška odolnosti
ČSN EN 61000-4-29ČSN EN 61000-4-29 Tato norma uvádí zkušební metody pro odolnost proti krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí na vstupu stejnosměrného napájení e
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61000-4-5 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti 
Katalogové číslo:  96831
ČSN EN 61000-4-5 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti
ČSN EN 61000-4-5 ed. 3ČSN EN 61000-4-5 ed. 3 Tato část souboru norem uvádí požadavky na odolnost proti rázovým impulzům a rozsah doporučených zku-šebních úrovní pro zařízení s ohledem na impulzy zp
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 61000-2-9 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC 
Katalogové číslo:  22521
ČSN EN 61000-2-9 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC
ČSN EN 61000-2-9ČSN EN 61000-2-9 Norma je identická s EN 61000-2-9:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1000-2-9:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv m
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50498 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Elektronická zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech - Norma skupiny výrobků 
Katalogové číslo:  88282
ČSN EN 50498 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Elektronická zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech - Norma skupiny výrobků
ČSN EN 50498ČSN EN 50498 Tato norma stanoví meze a metody měření emise rušení a charakteristiky odolnosti zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech (ESA), která jsou uvedena v příloze I, 3.2.9 sm
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí 
Katalogové číslo:  75120
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 Tato část souboru norem platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v níže popsaných průmyslových prostředích. Zahrnuje požadavky
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí 
Katalogové číslo:  79406
ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí
ČSN EN 61000-6-4 ed. 2ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 Tato část souboru norem stanovující požadavky EMC pro emise platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v průmyslových prostředích,
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 1000-2-3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu 
Katalogové číslo:  17711
ČSN IEC 1000-2-3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu
ČSN IEC 1000-2-3ČSN IEC 1000-2-3 Norma je identická s technickou zprávou IEC 1000-2-3:1992. Zpráva popisuje elektromagnetické prostředí. Jejím záměrem je dát základ k dosažení elektromagnetické
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50065-2-2 - Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí 
Katalogové číslo:  68015
ČSN EN 50065-2-2 - Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí
ČSN EN 50065-2-2ČSN EN 50065-2-2 Tato norma platí pro elektrická zařízení používající signály v kmitočtovém rozsahu 95 kHz až 148,5 kHz k vysílání nebo příjmu informací o elektrických systémech n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech 
Katalogové číslo:  67160
ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech
ČSN EN 61000-2-4 ed. 2ČSN EN 61000-2-4 Tato část IEC 61000 se týká rušení šířených vedením v kmitočtovém rozsahu od 0 kHz do 9 kHz. Tato norma uvádí číselné hodnoty kompatibilních úrovní pro prům
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61000-4-25 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-25: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP 
Katalogové číslo:  65988
ČSN EN 61000-4-25 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-25: Zkušební a měřicí technika - Zkušební metody odolnosti zařízení a systémů proti HEMP
ČSN EN 61000-4-25ČSN EN 61000-4-25 Tato norma popisuje zkušební úrovně odolnosti a s nimi souvisící zkušební metody pro elektrická a elektronická zařízení a systémy vystavené prostředí jaderného
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61000-4-12 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti 
Katalogové číslo:  504637
ČSN EN 61000-4-12 ed. 3 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-12: Zkušební a měřicí technika - Tlumená sinusová vlna - Zkouška odolnosti
ČSN EN 61000-4-12 ed. 3ČSN EN 61000-4-12 ed. 3 Tato norma část souboru norem se týká požadavků na odolnost a zkušebních metod pro elektrická a elek-tronická zařízení, v provozních podmínkách, při t
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61000-4-39 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-39: Zkušební a měřicí technika - Vyzařovaná pole v těsné blízkosti - Zkouška odolnosti 
Katalogové číslo:  503361
ČSN EN 61000-4-39 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-39: Zkušební a měřicí technika - Vyzařovaná pole v těsné blízkosti - Zkouška odolnosti
ČSN EN 61000-4-39ČSN EN 61000-4-39 (33 3432) This part of IEC 61000 specifies immunity requirements for electrical and electronic equipment when it is exposed to radiated electromagnetic energy fro
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 61000-2-2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí 
Katalogové číslo:  66072
ČSN EN 61000-2-2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí
ČSN EN 61000-2-2ČSN EN 61000-2-2 Tato norma se týká rušení šířených vedením v kmitočtovém rozsahu od 0 kHz do 9 kHz s rozšířením až do 148,5 kHz specificky pro systémy signálů ve veřejných rozvod
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50065-2-3 - Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie 
Katalogové číslo:  68014
ČSN EN 50065-2-3 - Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie
ČSN EN 50065-2-3ČSN EN 50065-2-3 Tato norma platí pro elektrická zařízení používající signály v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 95 kHz k vysílání nebo příjmu informací o elektrických systémech nízké
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu 
Katalogové číslo:  79405
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu
ČSN EN 61000-6-3 ed. 2ČSN EN 61000-6-3 ed. 2 Tato část souboru norem stanovující požadavky EMC pro emise platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v prostředích obytných, obc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61000-6-1 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu 
Katalogové číslo:  79407
ČSN EN 61000-6-1 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu
ČSN EN 61000-6-1 ed. 2ČSN EN 61000-6-1 ed. 2 Tato část souboru kmenových norem stanovuje požadavky EMC pro odolnost v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 400 GHz a platí pro elektrické a elektronické příst
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 61000-4-18 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti 
Katalogové číslo:  79491
ČSN EN 61000-4-18 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti
ČSN EN 61000-4-18ČSN EN 61000-4-18 Tato část souboru norem se týká požadavků na odolnost zařízení a zkušebních metod pro elektrická a elektronická zařízení při provozních podmínkách s ohledem na:
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 61000-4-20 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM) 
Katalogové číslo:  88384
ČSN EN 61000-4-20 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM)
ČSN EN 61000-4-20 ed. 2ČSN EN 61000-4-20 ed. 2 Tato část souboru norem se vztahuje ke zkušebním metodám emise a odolnosti pro elektrická a elektronická zařízení. Tyto zkušební metody používají různ
Cena:  655,- Kč
ČSN IEC 1000-1-1 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů 
Katalogové číslo:  17817
ČSN IEC 1000-1-1 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 1: Všeobecně. Díl 1: Použití a interpretace základních definic a termínů
ČSN IEC 1000-1-1ČSN IEC 1000-1-1 Norma je identická s technickou zprávou IEC 1000-1-1:1992. Popisuje a interpretuje různé termíny zásadně významné pro koncipování a praktické použití při navrhov
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat