Sponzorovaný odkaz

3304 Koordinace izolace

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60664-5 ed. 2 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm 
Katalogové číslo:  81300
ČSN EN 60664-5 ed. 2 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm
ČSN EN 60664-5 ed. 2ČSN EN 60664-5 ed. 2 Evropská norma EN 60664-5 specifikuje hladiny vlhkosti s ohledem na účinky vlhkosti na povrchové cesty. Tato Část zavádí následující kritéria pro dimenzov
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 - Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití 
Katalogové číslo:  506513
ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 - Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití
ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2ČSN EN IEC 60071-2 ed. 2 Tato část normy IEC 60071 obsahuje prováděcí pokyny a pojednává o výběru izolačních hladin zařízení nebo instalací pro trojfázové elektrické sítě. J
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  512002
ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 Tato Část IEC 60664 se zabývá koordinací izolace zařízení se jmenovitým napětím do 1 000 V AC nebo do 1 500 V DC připojeným k elektrizační soustavě
Cena:  655,- Kč
ČSN 33 0419-4 - Koordinace izolace - Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí 
Katalogové číslo:  75767
ČSN 33 0419-4 - Koordinace izolace - Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí
ČSN 33 0419-4ČSN 33 0419-4 Tato technická norma je průvodce pro studium koordinace izolace, který předkládá mezinárodně uznávaná doporučení pro modelování elektrických systémů a pro implementaci
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 60071-1 ed. 2 - Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla 
Katalogové číslo:  77270
ČSN EN 60071-1 ed. 2 - Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla
ČSN EN 60071-1 ed. 2ČSN EN 60071-1 ed. 2 Tato Část IEC 60071 platí pro trojfázové soustavy střídavého proudu s nejvyšším napětím pro zařízení nad 1 kV. Určuje postup pro výběr normalizovaných výdrž
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60664-1 ed. 2 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  80597
ČSN EN 60664-1 ed. 2 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
ČSN EN 60664-1 ed. 2ČSN EN 60664-1 Evropská norma EN 60664-1 se zabývá koordinací izolace elektrických zařízení nízkého napětí. Platí pro zařízení pro použití do 2 000 m nad hladinou moře, se stříd
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60071-5 - Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu 
Katalogové číslo:  97727
ČSN EN 60071-5 - Koordinace izolace - Část 5: Postupy pro vysokonapěťové stanice měničů stejnosměrného proudu
ČSN EN 60071-5ČSN EN 60071-5 This part of EN 60071 provides guidance on the procedures for insulation co-ordination of high-voltage direct current (HVDC) converter stations, without prescribing sta
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60071-1 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla 
Katalogové číslo:  510157
ČSN EN 60071-1 ed. 2 ZMĚNA Z1 - Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla
ČSN EN 60071-1 ed. 2 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 60071-1 ed. 2 ZMĚNA A1 - Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla 
Katalogové číslo:  86882
ČSN EN 60071-1 ed. 2 ZMĚNA A1 - Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla
ČSN EN 60071-1 ed. 2 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
ČSN 33 0405 - Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění 
Katalogové číslo:  23343
ČSN 33 0405 - Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění
ČSN 33 0405ČSN 33 0405 V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 6465-88. Norma platí pro navrhování venkovní elektrické izolace silových vedení a stanic s napětím od 1 kV do 750 kV v oblaste
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60664-4 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem 
Katalogové číslo:  76172
ČSN EN 60664-4 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 4: Vliv namáhání napětím s vysokým kmitočtem
ČSN EN 60664-4ČSN EN 60664-4 Tato norma se zabývá základní, přídavnou a zesílenou izolací v zařízení nízkého napětí podrobenou namáhání napětím s vysokým kmitočtem. Hodnoty pro dimenzování platí př
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 - Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla 
Katalogové číslo:  510156
ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 - Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla
ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 Tato část IEC 60071 platí pro trojfázové střídavé elektrické sítě s nejvyšším napětím pro zařízení nad 1 kV. Určuje postup pro výběr normalizovaný
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60664-3 ed. 2 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění 
Katalogové číslo:  503729
ČSN EN 60664-3 ed. 2 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 3: Použití ochranných vrstev, zalévání nebo zalisování pro ochranu proti znečištění
ČSN EN 60664-3 ed. 2ČSN EN 60664-3 ed. 2 Tato část souboru IEC 60664 platí pro zařízení chráněná proti znečištění použitím ochranné vrstvy, zaléváním nebo lisováním, což umožňuje snížení vzdáleno
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat