Sponzorovaný odkaz

3350 Elektrotepelná zařízení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60519-3 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení 
Katalogové číslo:  74854
ČSN EN 60519-3 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení
ČSN EN 60519-3 ed. 2ČSN EN 60519-3 Tato část IEC 60519 se vztahuje na instalace pro indukční a kondukční ohřev pevných látek při nízkých, síťových, středních a vysokých kmitočtech (při kondukčním
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60519-10 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití 
Katalogové číslo:  94225
ČSN EN 60519-10 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 10: Zvláštní požadavky na elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití
ČSN EN 60519-10 ed. 2ČSN EN 60519-10 ed. 2 Tato norma se zabývá požadavky na bezpečnost elektrických odporových pásových ohřívacích systémů v průmyslovém a komerčním použití pro ohřívání potrubí, n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60519-4 ed. 3 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece 
Katalogové číslo:  94886
ČSN EN 60519-4 ed. 3 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece
ČSN EN 60519-4 ed. 3ČSN EN 60519-4 ed. 3 Tato norma se zabývá zvláštními požadavky na bezpečnost elektrických obloukových pecí a jejich provozní a obslužný personál. Tato bezpečnostní opatření se
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50156-2 - Elektrické zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 2: Požadavky na navrhování, vývoj a typové schvalování bezpečnostních přístrojů a podsystémů 
Katalogové číslo:  98618
ČSN EN 50156-2 - Elektrické zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 2: Požadavky na navrhování, vývoj a typové schvalování bezpečnostních přístrojů a podsystémů
ČSN EN 50156-2ČSN EN 50156-2 This part of EN 50156 applies to the requirements for design, development and approval of safety-relevant equipment for the safety related system for furnaces that are
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 - Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  510536
ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 - Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 This part of IEC 60519 specifies the general safety requirements for industrial installations or equipment intended for electroheating (EH) and el
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 50156-1 ed. 2 - Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace 
Katalogové číslo:  98472
ČSN EN 50156-1 ed. 2 - Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace
ČSN EN 50156-1 ed. 2ČSN EN 50156-1 ed. 2 Tato norma platí pro praktický návrh a instalaci elektrických zařízení, řídicích obvodů a ochranných systémů pro kotle, které pracují s pevnými, tekutými ne
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60519-21 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla 
Katalogové číslo:  84050
ČSN EN 60519-21 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení - Zařízení pro ohřev a tavení skla
ČSN EN 60519-21 ed. 2ČSN EN 60519-21 ed. 2 Tato část IEC 60519 je použitelná na nepřímé odporové ohřívací zařízení pro ohřev a tavení skla, pracující v napěťových pásmech 1 a 2. Tyto speciální poža
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 62361-2 - Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 2: Koncové kódy kvality pro SCADA systémy 
Katalogové číslo:  95413
ČSN EN 62361-2 - Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 2: Koncové kódy kvality pro SCADA systémy
ČSN EN 62361-2ČSN EN 62361-2 Tato část IEC 62361 dokumentuje kódy kvality používané stávajícími normami IEC vzhledem k dispečerskému řízení a sběru dat (SCADA) v oblasti řízení elektrizační soust
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62325-450 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování 
Katalogové číslo:  94496
ČSN EN 62325-450 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování
ČSN EN 62325-450ČSN EN 62325-450 Tato část IEC 62325 definuje tvorbu profilu z obecného informačního modelu a související pravidla modelování spojená s tímto úkolem. Tato norma má platit pro soub
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60519-2 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení 
Katalogové číslo:  78645
ČSN EN 60519-2 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení
ČSN EN 60519-2 ed. 2ČSN EN 60519-2 ed. 2 Tato část IEC 60519 platí pro zařízení s nepřímým odporovým ohřevem a pro zařízení s přímým odporovým ohřevem specifikovaná v odstavci a) a b) dále, pracují
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 62325-503 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351 
Katalogové číslo:  507015
ČSN EN IEC 62325-503 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351
ČSN EN IEC 62325-503ČSN EN IEC 62325-503 Tato norma se týká evropských trhů s elektřinou. Tento dokument specifikuje normu pro komunikační platformu, kterou může každý provozovatel přenosové s
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 62488-2 - Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC 
Katalogové číslo:  504629
ČSN EN 62488-2 - Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC
ČSN EN 62488-2ČSN EN 62488-2 Tato norma platí pro terminály a analogové systémy přenosu po elektrickém vedení (APLC - Analogue Power Line Carrier) s amplitudovou modulaci s jedním postranním pásmem
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 62351-4 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS 
Katalogové číslo:  507150
ČSN EN IEC 62351-4 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS
ČSN EN IEC 62351-4ČSN EN IEC 62351-4 This part of IEC 62351 extends the scope of IEC TS 62351-4:2007 [1]1 by specifying a compatibility mode that provides interoperation with implementation based
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN IEC 62351-8 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 8: Řízení přístupu na základě role 
Katalogové číslo:  510972
ČSN EN IEC 62351-8 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 8: Řízení přístupu na základě role
ČSN EN IEC 62351-8ČSN EN IEC 62351-8 The scope of this part of IEC 62351 is to facilitate role-based access control (RBAC) for power system management. RBAC assigns human users, automated systems
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60519-11 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy 
Katalogové číslo:  81017
ČSN EN 60519-11 ed. 2 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy
ČSN EN 60519-11 ed. 2ČSN EN 60519-11 ed. 2 Tato část IEC 60519 se vztahuje na zařízení využívající převážně účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy tzn na zařízení pro elektromagnetické (indu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62351-3 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP 
Katalogové číslo:  97569
ČSN EN 62351-3 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP
ČSN EN 62351-3ČSN EN 62351-3 Tato část IEC 62351 specifikuje jakým způsobem zajistit důvěrnost, ochranu integrity a úroveň autentifikace zprávy pro SCADA a protokoly dálkového řízení, které využíva
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62325-451-5 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh 
Katalogové číslo:  97910
ČSN EN 62325-451-5 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
ČSN EN 62325-451-5ČSN EN 62325-451-5 Based on the European style market profile (IEC 62325-351), this part of IEC 62325-451 specifies a package for the problem statement and status request busine
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60519-1 ed. 4 - Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  98514
ČSN EN 60519-1 ed. 4 - Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 60519-1 ed. 4ČSN EN 60519-1 ed. 4 Tato norma specifikuje obecné bezpečnostní požadavky pro průmyslové instalace nebo zařízení určené pro elektroohřev (EH) a na elektroohřevu založené technol
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 62325-451-2 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh 
Katalogové číslo:  96612
ČSN EN 62325-451-2 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh
ČSN EN 62325-451-2ČSN EN 62325-451-2 Tato část IEC 62325 specifikuje sestavu UML pro plánování obchodního procesu a s ním spojené kontextové modely dokumentu, modely sestavení a XML schémata pro po
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60519-8 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece 
Katalogové číslo:  75921
ČSN EN 60519-8 - Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece
ČSN EN 60519-8ČSN EN 60519-8 Tato část IEC 60519 platí pro elektrotepelná zařízení pro přetavování a v některých případech, pro zušlechťování kovů pomocí odporového ohřevu vodivé strusky. Předmětem
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 62351-11 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML 
Katalogové číslo:  502763
ČSN EN 62351-11 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML
ČSN EN 62351-11ČSN EN 62351-11 Tato část IEC 62351 specifikuje schéma, postupy a algoritmy pro zabezpečení souborů XML, které jsou využívány v rámci rozsahu platnosti IEC a zároveň souborů v jiných
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62351-7 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM) 
Katalogové číslo:  505225
ČSN EN 62351-7 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM)
ČSN EN 62351-7ČSN EN 62351-7 Tato norma definuje modely datových objektů pro řízení sítě a systémů (NSM), které jsou specifické pro provoz energetické soustavy. Tyto datové objekty NSM slouží ke sl
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 62351-9 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy 
Katalogové číslo:  504268
ČSN EN 62351-9 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy
ČSN EN 62351-9ČSN EN 62351-9 Tato norma specifikuje řízení šifrovacích klíčů, konkrétně jakým způsobem se vytváří, distribuují, ruší a pracuje s certifikáty veřejných klíčů a šifrovacími klíči slou
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh 
Katalogové číslo:  504630
ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
ČSN EN 62325-451-4 ed. 2ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 Na základě profilu evropského trhu (ESMP) (IEC 62325-351) specifikuje tato norma sestavu pro obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, přidružený ko
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh 
Katalogové číslo:  504632
ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 - Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh
ČSN EN 62325-451-1 ed. 2ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 Tato norma, která je založena na kontextovém modelu (IEC 62325-351) evropského typu trhu, specifikuje UML sestavu pro potvrzování obchodů a s tím sp
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat