Sponzorovaný odkaz

3342 Ochrana radiového příjmu před rušením

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50147-1 - Bezodrazové komory - Část 1: Měření útlumu stínění 
Katalogové číslo:  22383
ČSN EN 50147-1 - Bezodrazové komory - Část 1: Měření útlumu stínění
ČSN EN 50147-1ČSN EN 50147-1 Tato norma je identická s EN 50147-1:1996. Norma se vztahuje na měření útlumu stínění stíněných prostor (komory, místnosti) v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 40 GHz. Př
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 55016-2-2 ed. 2 - Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu 
Katalogové číslo:  90434
ČSN EN 55016-2-2 ed. 2 - Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu
ČSN EN 55016-2-2 ed. 2ČSN EN 55016-2-2 ed. 2 Tato část souboru norem specifikuje metody měření rušivého výkonu s použitím absorpčních kleští v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 1 000 MHz.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 55016-2-1 ed. 3 - Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením 
Katalogové číslo:  96530
ČSN EN 55016-2-1 ed. 3 - Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením
ČSN EN 55016-2-1 ed. 3ČSN EN 55016-2-1 ed. 3 Tato část souboru norem je koncipována jako základní norma, která stanoví metody měření rušivých jevů v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz a speciálně
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 55012 ed. 2 - Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení 
Katalogové číslo:  81106
ČSN EN 55012 ed. 2 - Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení
ČSN EN 55012 ed. 2ČSN EN 55012 ed. 2 Meze v této normě jsou navrženy tak, aby chránily rozhlasové přijímače v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 1 000 MHz používané v obytném prostředí. Shoda s touto no
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 50561-3 - Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz 
Katalogové číslo:  500769
ČSN EN 50561-3 - Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz
ČSN EN 50561-3ČSN EN 50561-3 (33 4293) Tato část souboru norem stanoví meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení komuni-kačních přístrojů pro domácí použití, která používají jak
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 55014-1 ed. 4 - Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise 
Katalogové číslo:  503216
ČSN EN 55014-1 ed. 4 - Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise
ČSN EN 55014-1 ed. 4ČSN EN 55014-1 ed. 4 Tato část souboru norem specifikuje požadavky, které platí pro emisi vysokofrekvenčního rušení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 400 GHz ze spotřebičů, elektri
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 55024 ed. 2 - Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření 
Katalogové číslo:  88903
ČSN EN 55024 ed. 2 - Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření
ČSN EN 55024 ed. 2ČSN EN 55024 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky, zajišťující odpovídající úroveň vlastní odolnosti tak, aby zařízení ve svém okolním prostředí pracovalo způsobem, jak je mu urče
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 55017 - Metody měření útlumových charakteristik pasivních filtračních zařízení EMC 
Katalogové číslo:  90105
ČSN EN 55017 - Metody měření útlumových charakteristik pasivních filtračních zařízení EMC
ČSN EN 55017ČSN EN 55017 Tato norma určuje metody měření charakteristik potlačení vysokofrekvenčního rušení pasivních filtrů EMC, které se používají na napájecích a signálových vedeních a v ostatní
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 55016-1-3 ed. 2 - Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon 
Katalogové číslo:  78950
ČSN EN 55016-1-3 ed. 2 - Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon
ČSN EN 55016-1-3 ed. 2ČSN EN 55016-1-3 ed. 2 Tato část souboru norem je základní normou, které stanoví charakteristiky a kalibraci absorpčních kleští pro měření vysokofrekvenčního rušivého výkonu v
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 55032 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi 
Katalogové číslo:  503563
ČSN EN 55032 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení - Požadavky na emisi
ČSN EN 55032 ed. 2ČSN EN 55032 ed. 2 Tato norma se vztahuje na multimediální zařízení (MME) dle definice v 3.1.24, jejichž efektivní hod-nota jme-novitého napájecího napětí AC nebo DC nepřekračuje
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 55016-2-3 ed. 4 - Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením 
Katalogové číslo:  503218
ČSN EN 55016-2-3 ed. 4 - Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením
ČSN EN 55016-2-3 ed. 4ČSN EN 55016-2-3 ed. 4 (33 4210) Tato norma část souboru norem stanoví metody měření rušení šířeného zářením v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz. Aspekty nejistoty měření js
Cena:  803,- Kč
ČSN IEC 50(161) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita 
Katalogové číslo:  15373
ČSN IEC 50(161) - Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita
ČSN IEC 50(161)ČSN IEC 50(161) Norma obsahuje IEC 50 (161):1990. Je uvedena tato: Národní předmluva: Norma obsahuje české a slovenské termíny, definice v češtině a angličtině a cizojazyčné term
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat