Sponzorovaný odkaz

3320 Společné zařizovací předpisy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 33 2000-7-730 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla 
Katalogové číslo:  500004
ČSN 33 2000-7-730 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla
ČSN 33 2000-7-730ČSN 33 2000-7-730 Zvláštní požadavky stanovené v této části HD 60364 se vztahují na břehové instalace určené k napájení vnitrozemských plavidel pro komerční a správní účely, které
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání 
Katalogové číslo:  502172
ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání
ČSN 33 2000-4-46 ed. 3ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Tento harmonizační dokument se zabývá neautomatickým místním nebo dálkovým ovládáním odpojovacích a spínacích přístrojů, kterými se zabraňuje nebo odstr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50059 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek 
Katalogové číslo:  16134
ČSN EN 50059 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek
ČSN EN 50059ČSN EN 50059 Norma obsahuje EN 50059:1990. Stanoví konstrukční a zkušební požadavky na ruční a ručně ovládané elektrostatické stříkací pistole a příslušenství, určené pro nanášení ne
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 2000-4-45 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím 
Katalogové číslo:  18606
ČSN 33 2000-4-45 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím
ČSN 33 2000-4-45ČSN 33 2000-4-45 V této normě jsou zpracovány všechny údaje z IEC 364-4-45:1984, které jsou shodné s HD 384.4.45 S1:1988. Obsahuje prakticky jedinou kapitolu, a to 45: Ochrana př
Cena:  73,- Kč
TNI CLC/TR 50480 - Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů 
Katalogové číslo:  96808
TNI CLC/TR 50480 - Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů
TNI CLC/TR 50480TNI CLC/TR 50480 Harmonizovaná pravidla pro provedení elektrických instalací nízkého napětí, HD 384/HD 60364, vyžadují, aby komponenty elektrické instalace byly správně zvoleny, dim
Cena:  358,- Kč
ČSN 33 2000-7-718 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště 
Katalogové číslo:  94909
ČSN 33 2000-7-718 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště
ČSN 33 2000-7-718ČSN 33 2000-7-718 Zvláštní požadavky této části HD 60364 doplňují, upravují nebo nahrazují obecné požadavky částí 1 až 6 HD 60364. Čísla následující po čísle části 718 jsou čísla
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50050-1 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty 
Katalogové číslo:  95783
ČSN EN 50050-1 - Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty
ČSN EN 50050-1ČSN EN 50050-1 1.1 - Tato evropská norma stanoví konstrukční a zkušební požadavky pro elektrostatické ruční a rukou ovládané stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové hmoty, kte
Cena:  358,- Kč
TNI IEC/TR 61200-52 - Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 
Katalogové číslo:  95912
TNI IEC/TR 61200-52 - Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
TNI IEC/TR 61200-52TNI IEC/TR 61200-52 Tato TNI slouží jako doplněk k ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a vysvětluje pravidla tak, aby se usnadnil návrh, volba, montáž a údržba elektrických vedení.
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 
Katalogové číslo:  90331
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Tato norma je určena pro zřizování uzemnění a pro ochranné vodiče včetně vodičů ochranného pospojování tak, aby elektrická instalace byla bezpečná. No
Cena:  605,- Kč
ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány 
Katalogové číslo:  88632
ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány
ČSN 33 2000-7-702 ed. 3ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 platí pro elektrickou instalaci: - plaveckých bazénů a brouzdališť a jejich zón; - přírodních vodních nádrží, jezer ve ště
Cena:  347,- Kč
TNI 33 2000-7-701 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 
Katalogové číslo:  81699
TNI 33 2000-7-701 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
TNI 33 2000-7-701TNI 33 2000-7-701 Tato TNI obsahuje kompaktní požadavky na elektroinstalaci v prostorech s vanou a sprchou (včetně uvedených, modifikovaných a doplněných obrázků 701.1.mod., 701.2.
Cena:  358,- Kč
ČSN 33 2000-7-709 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a podobné lokality - Zvláštní požadavky na napájení lodí z pobřeží 
Katalogové číslo:  85182
ČSN 33 2000-7-709 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a podobné lokality - Zvláštní požadavky na napájení lodí z pobřeží
ČSN 33 2000-7-709ČSN 33 2000-7-709 Zvláštní požadavky této části souboru norem ČSN 33 2000 se užijí pro elektrickou instalaci určenou k napájení jachet, člunů a obytných člunů (hausbótů) v přísta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50176 ed. 2 - Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky 
Katalogové číslo:  86544
ČSN EN 50176 ed. 2 - Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 50176 ed. 2ČSN EN 50176 ed. 2 Norma stanoví požadavky na stabilní elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé kapalné nátěrové hmoty a pro těžko zápalné nátěrové hmoty, které mají být po
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky 
Katalogové číslo:  86689
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 stanoví požadavky na volbu a provedení AC i DC elektrické instalace v pojízdných nebo přepravitelných jednotkách. ČSN 33
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 2000-7-740 - Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech 
Katalogové číslo:  77847
ČSN 33 2000-7-740 - Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech
ČSN 33 2000-7-740ČSN 33 2000-7-740 Jednotlivé požadavky tohoto oddílu jsou aplikovatelné na výběr, návrh a provedení dočasné elektroinstalace zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních pa
Cena:  347,- Kč
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 - Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny 
Katalogové číslo:  74175
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 - Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Jednotlivé požadavky tohoto oddílu jsou aplikovatelné na elektroinstalaci v saunových kabinách zhotovených na místě, například venku či v místnosti
Cena:  95,- Kč
ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel 
Katalogové číslo:  508205
ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel
ČSN 33 2000-7-722 ed. 3ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 Zvláštní požadavky tohoto dokumentu se použijí pro obvody určené k dodávce energie elektrickým vozidlům a obvody určené ke zpětnému odběru elektřiny z
Cena:  347,- Kč
TNI 33 2000-7 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Použití přístrojů v elektrických instalacích - Komentář k ČSN 33 2000 - Část 7 
Katalogové číslo:  93358
TNI 33 2000-7 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Použití přístrojů v elektrických instalacích - Komentář k ČSN 33 2000 - Část 7
TNI 33 2000-7TNI 33 2000-7 Tato TNI 33 2000-7 upřesňuje všeobecné požadavky na ochranu, odpojování, spínání, řízení a sledování spolu s požadavky na volbu a instalaci přístrojů zajišťujících splněn
Cena:  358,- Kč
ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely 
Katalogové číslo:  86831
ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely
ČSN 33 2000-5-56 ed. 2ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 Norma stanoví všeobecné požadavky pro elektrická zařízení pro bezpečnostní účely, volbu a montáž napájecího systému pro bezpečnostní účely a elektrick
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory 
Katalogové číslo:  79052
ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory
ČSN 33 2000-7-706 ed. 2ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 Jednotlivé požadavky této části jsou aplikovatelné na výběr, návrh a provedení elektroinstalace v omezených vodivých prostorech.
Cena:  171,- Kč
ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení 
Katalogové číslo:  79176
ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení
ČSN 33 2000-7-705 ed. 2ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 Jednotlivé požadavky této normy jsou aplikovatelné na výběr, návrh a provedení pevně uložené elektrické instalace uložené uvnitř i vně zemědělských
Cena:  347,- Kč
TNI 33 2000-7-711 - Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky - Komentář k ČSN 33 2000-7-711 
Katalogové číslo:  72375
TNI 33 2000-7-711 - Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky - Komentář k ČSN 33 2000-7-711
TNI 33 2000-7-711TNI 33 2000-7-711 TNI 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky vychází z ČSN 33 2000-7-7
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat