Sponzorovaný odkaz

3345 Elektrická řídicí zařízení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 50136-3 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT) 
Katalogové číslo:  95490
ČSN EN 50136-3 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT)
ČSN EN 50136-3ČSN EN 50136-3 Norma stanovuje minimální požadavky na funkci, spolehlivost, odolnost, bezpečnost a zabezpečovací vlastnosti komunikátoru přijímacího centra (RCT), instalovaného v dohl
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50518-1 ed. 2 - Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 1: Umístění a konstrukční požadavky 
Katalogové číslo:  95910
ČSN EN 50518-1 ed. 2 - Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 1: Umístění a konstrukční požadavky
ČSN EN 50518-1 ed. 2ČSN EN 50518-1 ed. 2 Tato norma stanovuje stavební požadavky a požadavky na umístění dohledových a poplachových přijímacích center (MARC), sloužících k monitorování a/nebo příjm
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50130-5 ed. 2 - Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí 
Katalogové číslo:  90570
ČSN EN 50130-5 ed. 2 - Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí
ČSN EN 50130-5 ed. 2ČSN EN 50130-5 ed. 2 Tato norma uvádí obecné požadavky a metody zkoušek vlivu prostředí pro zkoušení komponentů poplachových systémů pro použití uvnitř a vně budov. Zkoušky se d
Cena:  358,- Kč
TNI 33 4591-1 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 
Katalogové číslo:  91073
TNI 33 4591-1 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011
TNI 33 4591-1TNI 33 4591-1 Tato technická normalizační informace je určena pro používání spolu s platnou ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (33 4591) Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové sy
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50134-5 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace 
Katalogové číslo:  73388
ČSN EN 50134-5 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace
ČSN EN 50134-5ČSN EN 50134-5 Tato evropská norma specifikuje minimální požadavky na propojení a komunikaci v systému přivolání pomoci. Systém přivolání pomoci poskytuje 24 hodinovou pohotovost pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50131-2-7-2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní) 
Katalogové číslo:  93300
ČSN EN 50131-2-7-2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)
ČSN EN 50131-2-7-2ČSN EN 50131-2-7-2 Tato norma se týká pasivních detektorů rozbíjení skla montovaných na sklo instalovaných v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (viz EN 50131-1) specifický
Cena:  446,- Kč
ČSN CLC/TS 50134-9 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 9: Komunikační protokol IP 
Katalogové číslo:  506527
ČSN CLC/TS 50134-9 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 9: Komunikační protokol IP
ČSN CLC/TS 50134-9CLC/TS 50134-9 This Technical Specification specifies a protocol for point-to-point transmission of alarms, faults, control signals and communications monitoring, between a Local
Cena:  446,- Kč
ČSN CLC/TS 50131-2-9 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky 
Katalogové číslo:  502833
ČSN CLC/TS 50131-2-9 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky
ČSN CLC/TS 50131-2-9ČSN CLC/TS 50131-2-9 Tato technická specifikace se týká aktivních detektorů s infračerveným paprskem (AIBD) instalovaných uvnitř budov a jsou používány jako součást poplachových
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60839-11-32 - Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu 
Katalogové číslo:  502235
ČSN EN 60839-11-32 - Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu
ČSN EN 60839-11-32ČSN EN 60839-11-32 This part of IEC 60839 defines the Web services interface for electronic access control systems. This includes listing electronic access control system componen
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 62820-1-2 - Komunikační systémy budov - Část 1-2: Systémové požadavky - Komunikační systémy budov s využitím internetového protokolu 
Katalogové číslo:  503838
ČSN EN 62820-1-2 - Komunikační systémy budov - Část 1-2: Systémové požadavky - Komunikační systémy budov s využitím internetového protokolu
ČSN EN 62820-1-2ČSN EN 62820-1-2 This part of IEC 62820 specifies the technical requirements for the composition, functions, performance and test methods of building intercom systems using the inte
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50134-7 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace 
Katalogové číslo:  503551
ČSN EN 50134-7 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace
ČSN EN 50134-7ČSN EN 50134-7 Tato norma se vztahuje na poskytování služeb přivolání pomoci organizacemi využívajícími placený personál nebo dobrovolníky. Nevztahuje se na použití systémů přivolání
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 
Katalogové číslo:  505099
ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory
ČSN EN 50131-2-2 ed. 2ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 Tato norma se týká pasivních infračervených detektorů instalovaných v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (viz EN 50131-1) specifických nebo nesp
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 50134-1 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky 
Katalogové číslo:  66661
ČSN EN 50134-1 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky
ČSN EN 50134-1ČSN EN 50134-1 Norma patří do komplexu norem pod obecným názvem "Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci". Specifikuje požadavky na systém přivolání pomoci. Norma popisuje pož
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60839-11-2 - Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace 
Katalogové číslo:  99323
ČSN EN 60839-11-2 - Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace
ČSN EN 60839-11-2ČSN EN 60839-11-2 Tato norma definuje minimální požadavky a pokyny pro montáž a provoz elektronických systémů kontroly vstupu (EACS) a/nebo příslušenství, aby vyhovovaly různým úro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 50136-2 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2: Požadavky na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT) 
Katalogové číslo:  95489
ČSN EN 50136-2 - Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2: Požadavky na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)
ČSN EN 50136-2ČSN EN 50136-2 Norma specifikuje všeobecné požadavky na komunikátor poplachového systému ve střeženém prostoru (SPT) z hlediska vlastností funkčnosti, spolehlivosti, odolnosti, zabezp
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50518-3 ed. 2 - Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 3: Postupy a požadavky na provoz 
Katalogové číslo:  95894
ČSN EN 50518-3 ed. 2 - Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 3: Postupy a požadavky na provoz
ČSN EN 50518-3 ed. 2ČSN EN 50518-3 ed. 2 Tato norma stanovuje minimální postupy a požadavky na provoz dohledových a poplachových přijímacích center (MARC), sloužících k monitorování a/nebo příjmu a
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 50131-2-7-1 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické) 
Katalogové číslo:  93293
ČSN EN 50131-2-7-1 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické)
ČSN EN 50131-2-7-1ČSN EN 50131-2-7-1 Tato norma se týká pasivních akustických detektorů rozbíjení skla instalovaných v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (viz EN 50131-1) specifických nebo
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat