Sponzorovaný odkaz

3323 Elektrická zařízení v různých prostředích

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 - Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry 
Katalogové číslo:  99688
ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 - Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry
ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 Tato část IEC 60079 uvádí postupy pro zařazování nebezpečných prostorů, ve kterých může vznikat nebezpečí od hořlavých plynů nebo par a může být pou
Cena:  913,- Kč
ČSN EN 60079-31 ed. 2 - Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t" 
Katalogové číslo:  95914
ČSN EN 60079-31 ed. 2 - Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"
ČSN EN 60079-31 ed. 2ČSN EN 60079-31 ed. 2 Tato část IEC 60079 platí pro elektrická zařízení chráněná závěrem a omezenou teplotou povrchu, která jsou určena pro použití ve výbušné atmosféře s prach
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60079-29-3 - Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů 
Katalogové číslo:  96432
ČSN EN 60079-29-3 - Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů
ČSN EN 60079-29-3ČSN EN 60079-29-3 Tato mezinárodní norma uvádí návod pro návrh a realizaci stabilních systémů detekce plynů, včetně návazných a/nebo periferních zařízení detekce plynu pro detekci
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60079-1 ed. 3 - Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d" 
Katalogové číslo:  97051
ČSN EN 60079-1 ed. 3 - Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"
ČSN EN 60079-1 ed. 3ČSN EN 60079-1 ed. 3 Tato část IEC 60079 stanoví specifické požadavky na konstrukci a zkoušení elektrických zařízení s typem ochrany - pevný závěr "d", určené pro použití ve výb
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60079-26 ed. 3 - Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga 
Katalogové číslo:  97782
ČSN EN 60079-26 ed. 3 - Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga
ČSN EN 60079-26 ed. 3ČSN EN 60079-26 ed. 3 Tato část IEC 60079 stanoví specifické požadavky pro konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení, která zajišťují úroveň ochrany zařízení (E
Cena:  232,- Kč
ČSN IEC 79-16 - Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním 
Katalogové číslo:  18055
ČSN IEC 79-16 - Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním
ČSN IEC 79-16ČSN IEC 79-16 Norma obsahuje IEC 79-16:1990. Uvádí principy ochrany analyzátorových domků pomocí nuceného větrání, proti nebezpečí výbuchu při úniku hořlavých látek uvnitř analyzáto
Cena:  232,- Kč
TNI 33 2320 - Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Určování nebezpečných prostorů - Komentář k ČSN EN 60079-10 
Katalogové číslo:  71372
TNI 33 2320 - Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Určování nebezpečných prostorů - Komentář k ČSN EN 60079-10
TNI 33 2320TNI 33 2320 TNI doplňuje jednotlivé články ČSN EN 60079-10 o informace důležité pro usnadnění jejího použití a obsahuje především: - informace doplňující nebo upřesňující ustanovení n
Cena:  232,- Kč
ČSN 33 2312 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 
Katalogové číslo:  94955
ČSN 33 2312 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
ČSN 33 2312 ed. 2ČSN 33 2312 ed. 2 Tato norma platí pro návrh, stavbu a posuzování elektrických zařízení ukládaných do hořlavých látek a na ně z hlediska zabránění vznícení hořlavých hmot a šíření
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 - Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy 
Katalogové číslo:  500699
ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 - Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy
ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 Tato část ISO/IEC 80079 popisuje zkušební metody pro rozvířený hořlavý prach a hořlavý prach ve vrstvě, aby byla možná klasifikace prostorů, ve
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 - Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data 
Katalogové číslo:  509912
ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 - Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data
ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1ČSN EN ISO 80079-20-1 Tato norma uvádí návod pro klasifikaci plynů a par. Popisuje zkušební metodu určenou pro měření maximální experimentální bezpečné spáry (MESG) pro smě
Cena:  655,- Kč
ČSN CLC/TR 60079-32-1 - Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny 
Katalogové číslo:  508139
ČSN CLC/TR 60079-32-1 - Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny
ČSN CLC/TR 60079-32-1ČSN CLC/TR 60079-32-1 Tato norma poskytuje návod pro zařízení, produkty a vlastnosti technologie nezbytné pro zabránění nebezpečí iniciace a elektrostatického šoku vznikající o
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 - Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem 
Katalogové číslo:  504911
ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 - Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem
ČSN EN 60079-10-2 ed. 2ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 Tato norma platí pro identifikaci a zařazování prostorů, kde jsou přítomny výbušné směsi prachu se vzduchem a vrstvy prachu, aby bylo umožněno správ
Cena:  347,- Kč
ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 - Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení 
Katalogové číslo:  510448
ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 - Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení
ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 Tato norma: - uvádí návody, především technické povahy pro opravy, generální prohlídky, renovaci a modifikace Ex zařízení, určeného pro použití
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 6138 - Letectví a kosmonautika - Ochranný kryt, nekovový pro konce tvarovek hydraulického systému o tlaku 3 000 PSI 
Katalogové číslo:  00000
ČSN EN 6138 - Letectví a kosmonautika - Ochranný kryt, nekovový pro konce tvarovek hydraulického systému o tlaku 3 000 PSI
ČSN EN 6138ČSN EN 6138 This European Standard specifies the dimensions, tolerances and required characteristics of protective caps to seal fluid ports during transportation and storage in order t
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 60079-14 ed. 4 - Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací 
Katalogové číslo:  95900
ČSN EN 60079-14 ed. 4 - Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
ČSN EN 60079-14 ed. 4ČSN EN 60079-14 ed. 4 Tato část IEC 60079 obsahuje specifické požadavky pro navrhování, výběr, zřizování a výchozí revize elektrických instalací v nebezpečných prostorech nebo
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 60079-35-1 - Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu 
Katalogové číslo:  89777
ČSN EN 60079-35-1 - Výbušné atmosféry - Část 35-1: Přilbová svítidla pro plynující doly - Všeobecné požadavky - Konstrukce a zkoušení ve vztahu k nebezpečí výbuchu
ČSN EN 60079-35-1ČSN EN 60079-35-1 Norma uvádí požadavky na konstrukci a zkoušení přilbových svítidel, včetně přilbových svítidel s připojovacím bodem pro další zařízení, která jsou určená pro použ
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50495 - Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu 
Katalogové číslo:  86784
ČSN EN 50495 - Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu
ČSN EN 50495ČSN EN 50495 Norma stanoví požadavky pro elektrická bezpečnostní zařízení, která jsou použita pro vyloučení potenciálních zdrojů vznícení u zařízení ve výbušných atmosférách. Zahrn
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 OPRAVA 1 - Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  510459
ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 OPRAVA 1 - Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky
ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 60079-15 ed. 3 ZMĚNA Z1 - Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany n 
Katalogové číslo:  508138
ČSN EN 60079-15 ed. 3 ZMĚNA Z1 - Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany n
ČSN EN 60079-15 ed. 3 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN CLC IEC/TS 60079-39 - Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry 
Katalogové číslo:  504517
ČSN CLC IEC/TS 60079-39 - Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry
ČSN CLC IEC/TS 60079-39ČSN CLC IEC/TS 60079-39 This Technical Specification specifies the construction, testing, installation and maintenance of Power-i apparatus and systems which utilise electron
Cena:  605,- Kč
ČSN IEC/TS 60079-40 - Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy 
Katalogové číslo:  502302
ČSN IEC/TS 60079-40 - Výbušné atmosféry - Část 40: Požadavky na procesní těsnění mezi hořlavými kapalinami v technologii a elektrickými systémy
ČSN IEC/TS 60079-40ČSN IEC/TS 60079-40 Tento dokument stanoví specifické požadavky pro procesní těsnění mezi hořlavou kapalinou v technologii a elektrickým systémem, pokud by porucha umožnila pro
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60079-32-2 - Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky 
Katalogové číslo:  98872
ČSN EN 60079-32-2 - Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny - Zkoušky
ČSN EN 60079-32-2ČSN EN 60079-32-2 Tato část IEC 60079 popisuje zkušební metody týkající se vlastností zařízení, výrobků a procesů, nutných pro vyloučení vznícení a nebezpečí úrazu při zasažení e
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60079-28 ed. 2 - Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření 
Katalogové číslo:  99085
ČSN EN 60079-28 ed. 2 - Výbušné atmosféry - Část 28: Ochrana zařízení a přenosových systémů používajících optické záření
ČSN EN 60079-28 ed. 2ČSN EN 60079-28 ed. 2 Tato část IEC 60079 stanoví požadavky, zkoušky a označování pro zařízení s optickým zářením, určeným pro použití ve výbušných atmosférách. Platí rovněž
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60079-29-4 - Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou 
Katalogové číslo:  86801
ČSN EN 60079-29-4 - Výbušné atmosféry - Část 29-4: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů s otevřenou cestou
ČSN EN 60079-29-4ČSN EN 60079-29-4 Tato norma stanoví funkční požadavky na zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů nebo par v okolním vzduchu pomocí měření spektrální absorbce v plynech neb
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300 Terminologie - Mezinárodní slovník3301 Jmenovité hodnoty a značení předmětů3302 Základní požadavky na materiály3303 Prostředí pro elektrická zařízení3304 Koordinace izolace3305 Bezpečnost elektrických zařízení3306 Bezpečnost elektrických zařízení3313 Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením3315 Revize elektrických zařízení3316 Revize elektrických předmětů a zařízení3320 Společné zařizovací předpisy3321 Společné zřizovací předpisy3322 Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů3323 Elektrická zařízení v různých prostředích3324 Elektrická zařízení v různých objektech3325 Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy3326 Zařízení akumulátoroven3330 Zařizovací předpisy pro silová zařízení3331 Výrobny elektrické energie3332 Rozvodná zařízení a elektrické stanice3333 Rozvod elektrické energie3334 Odběr elektrické energie3335 Elektrická dopravní zařízení3340 Sdělovací zařízení a vedení3341 Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů3342 Ochrana radiového příjmu před rušením3345 Elektrická řídicí zařízení3346 Operativní řízení provozu3347 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení3348 Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích3349 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)3350 Elektrotepelná zařízení3360 Technologie palivových článků
34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat