Sponzorovaný odkaz

87 TELEKOMUNIKACE

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.6.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled 
Katalogové číslo:  98760
ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.6.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled
ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.6.1ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.6.1 The present document gives an introduction and overview of the complete Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Common Interfa
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.6.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu 
Katalogové číslo:  98762
ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.6.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu
ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.6.1ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.6.1 The present document is one of the parts of the specification of the Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Common Interface
Cena:  1 320,- Kč
ČSN ETSI EN 302 769 V1.3.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2) 
Katalogové číslo:  99438
ČSN ETSI EN 302 769 V1.3.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2)
ČSN ETSI EN 302 769 V1.3.1ČSN ETSI EN 302 769 V1.3.1 The present document describes a second generation baseline transmission system for digital television broadcasting via Hybrid Fibre Coax (HFC
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ETSI EN 301 908-18 V7.1.2 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE 
Katalogové číslo:  96389
ČSN ETSI EN 301 908-18 V7.1.2 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE
ČSN ETSI EN 301 908-18 V7.1.2ČSN ETSI EN 301 908-18 V7.1.2 The present document applies to the following radio equipment type: 1) Multi-Standard Radio capable Base stations (E-UTRA, UTRA, GSM/
Cena:  605,- Kč
ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol 
Katalogové číslo:  96810
ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol
ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1 Tato norma specifikuje základní přenosový protokol (BTP) pro přenos paketů mezi stanicemi ITS. Ten je na vrcholu protokolu geografického
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 303 098-1 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření 
Katalogové číslo:  97057
ČSN ETSI EN 303 098-1 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření
ČSN ETSI EN 303 098-1 V1.2.1ČSN ETSI EN 303 098-1 V1.2.1 Tato norma stanovuje minimální požadavky na námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS a integrovaný přijímač GNSS p
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody 
Katalogové číslo:  97251
ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody
ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.2.1ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 The present document applies to the following Short Range Device major equipment types: - Generic Short Range Devices, including alarms,
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativního zjišťování 
Katalogové číslo:  97551
ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativního zjišťování
ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 Tato norma uvádí specifikace základní služby kooperativního zjišťování (základní služba CA), která slouží k podpoře aplikace silniční bezpeč
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 301 502 V12.1.1 - Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  98017
ČSN ETSI EN 301 502 V12.1.1 - Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 301 502 V12.1.1ČSN ETSI EN 301 502 V12.1.1 The present document applies to the following radio equipment type: GSM base stations (P-GSM 900, E-GSM 900, R-GSM 900, ER-GSM 900, DCS 1
Cena:  655,- Kč
ČSN ETSI EN 301 908-1 V7.1.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky 
Katalogové číslo:  98018
ČSN ETSI EN 301 908-1 V7.1.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky
ČSN ETSI EN 301 908-1 V7.1.1ČSN ETSI EN 301 908-1 V7.1.1 The present document applies to user equipment, repeaters and base stations for IMT, falling within the scope of one of the other parts of
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 303 215 V1.3.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Měřicí metody a meze pro spotřebu energie v širokopásmových zařízeních telekomunikačních sítí 
Katalogové číslo:  98457
ČSN ETSI EN 303 215 V1.3.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Měřicí metody a meze pro spotřebu energie v širokopásmových zařízeních telekomunikačních sítí
ČSN ETSI EN 303 215 V1.3.1ČSN ETSI EN 303 215 V1.3.1 Tato norma definuje metriky spotřeby energie, metodiku a zkušební podmínky pro měření spotřeby energie širokopásmových zařízení pevných telekomu
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 300 253 V2.2.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování zařízení ICT napájených stejnosměrným napětím -48 V v telekomunikačních a datových centrech 
Katalogové číslo:  98668
ČSN ETSI EN 300 253 V2.2.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování zařízení ICT napájených stejnosměrným napětím -48 V v telekomunikačních a datových centrech
ČSN ETSI EN 300 253 V2.2.1ČSN ETSI EN 300 253 V2.2.1 The present document applies to earthing and bonding of ICT equipment operating with DC voltage defined in ETSI EN 300 132-2 [i.9], in order t
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 300 422-2 V1.4.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  98670
ČSN ETSI EN 300 422-2 V1.4.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 300 422-2 V1.4.1ČSN ETSI EN 300 422-2 V1.4.1 The present document applies to equipment operating on radio frequencies between 25 MHz and 3 GHz, using analogue, digital and hybrid (usi
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 301 841-1 V1.4.1 - Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC 
Katalogové číslo:  98665
ČSN ETSI EN 301 841-1 V1.4.1 - Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC
ČSN ETSI EN 301 841-1 V1.4.1ČSN ETSI EN 301 841-1 V1.4.1 The present document applies to VDL Mode 2 ground-air digital communications using Differential Eight Phase Shift Keying (D8PSK), intended
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 302 842-2 V1.4.1 - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje 
Katalogové číslo:  98661
ČSN ETSI EN 302 842-2 V1.4.1 - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje
ČSN ETSI EN 302 842-2 V1.4.1ČSN ETSI EN 302 842-2 V1.4.1 The present document applies to the following radio equipment types: - Very High Frequency (VHF) Digital Link (VDL) Mode 4 aeronautical
Cena:  3 080,- Kč
ČSN ETSI EN 302 625 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové aplikace v pásmu 5 GHz pro pomoc při katastrofě (BBDR) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  85292
ČSN ETSI EN 302 625 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové aplikace v pásmu 5 GHz pro pomoc při katastrofě (BBDR) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 625 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 625 V1.1.1 Tato norma platí pro zařízení používaná v širokopásmových aplikacích v pásmu 5 GHz pro pomoc při katastrofě (BBDR). Tato zařízení jsou využívána
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 300 422-1 V1.3.2 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření 
Katalogové číslo:  82184
ČSN ETSI EN 300 422-1 V1.3.2 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření
ČSN ETSI EN 300 422-1 V1.3.2ČSN ETSI EN 300 422-1 V1.3.2 Norma zahrnuje minimální vlastnosti považované za nezbytné pro optimální využívání dostupného kmitočtového spektra pro bezšňůrové mikrofony.
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezsňůrových telekomunikací (DECT) 
Katalogové číslo:  82907
ČSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezsňůrových telekomunikací (DECT)
ČSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1ČSN ETSI EN 301 489-6 V1.3.1 Tato norma spolu s EN 301 489-1 pokrývá posuzování zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) a souvisejících přidružených zaří
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 302 571 V1.1.1 - Inteligentní přepravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  83261
ČSN ETSI EN 302 571 V1.1.1 - Inteligentní přepravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 571 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 571 V1.1.1 Tato norma platí pro komunikace používající rádiové vysílače a přijímače pro inteligentní přepravní systémy (ITS). Komunikace ITS mohou zahrnova
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření 
Katalogové číslo:  83866
ČSN ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření
ČSN ETSI EN 302 288-1 V1.4.1ČSN ETSI EN 302 288-1 V1.4.1 Tato norma specifikuje technické požadavky a metody měření pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující jako širokopásmová zařízení s šířk
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační architektura 
Katalogové číslo:  88070
ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační architektura
ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 Tato norma stanoví globální komunikační infrastrukturu komunikací pro inteligentní dopravní systémy (ITSC). Tato verze této normy je vyhrazena p
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-4-1 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané nespolupracující čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 1: Všeobecné požadavky na nespolupracující čidlo 
Katalogové číslo:  88067
ČSN ETSI EN 303 213-4-1 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané nespolupracující čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 1: Všeobecné požadavky na nespolupracující čidlo
ČSN ETSI EN 303 213-4-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 213-4-1 V1.1.1 Tato norma je použitelná pro využívané nespolupracující čidlo tvořící složku pokročilého naváděcího a řídicího systému pozemního pohybu.
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-3 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 3: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané spolupracující čidlo včetně jeho rozhraní 
Katalogové číslo:  88068
ČSN ETSI EN 303 213-3 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 3: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané spolupracující čidlo včetně jeho rozhraní
ČSN ETSI EN 303 213-3 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 213-3 V1.1.1 Tato norma je použitelná pro využívané spolupracující čidlo tvořící složku pokročilého naváděcího a řídicího systému pozemního pohybu. Je to
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  88404
ČSN ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 617-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 Tato norma platí pro pozemní základnové stanice AM DSB s odstupy kanálů 25 kHz určené pro analogový hovor. Rozsah platnosti této normy je om
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat