Sponzorovaný odkaz

87 TELEKOMUNIKACE

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETSI EN 300 328 V1.5.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  74403
ČSN ETSI EN 300 328 V1.5.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 300 328 V1.5.1ČSN ETSI EN 300 328 V1.5.1 Tato norma platí pro zařízení, která používají techniky širokopásmové vysokofrekvenční modulace a která mají efektivní vyzařovaný výkon do -10
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.1.3 - Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému 
Katalogové číslo:  74998
ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.1.3 - Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému
ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.1.3ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.1.3 Norma platí pro následující digitální pevné rádiové systémy (DFRS), včetně zařízení s vestavěnými anténami, a typy antén: - systémy mezi
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 208-1 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření 
Katalogové číslo:  75376
ČSN ETSI EN 302 208-1 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření
ČSN ETSI EN 302 208-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 208-1 V1.1.1 Tato norma platí pro dotazovače RFID a identifikační prostředky pracující společně jako systém. Dotazovače vysílají v dílčích pásmech 200
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-25 V2.3.2 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem 
Katalogové číslo:  75490
ČSN ETSI EN 301 489-25 V2.3.2 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice a přidružené zařízení CDMA s 1x rozprostřeným spektrem
ČSN ETSI EN 301 489-25 V2.3.2ČSN ETSI EN 301 489-25 V2.3.2 Tato norma specifikuje použitelné zkušební podmínky, posuzování funkce a funkční kritéria pohyblivých a přenosných (UE) rádiových koncov
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  75511
ČSN ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 291-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 291-2 V1.1.1 Tato norma zahrnuje potřebné minimální vlastnosti pro nejlepší využití dostupných kmitočtů. Neobsahuje nutně všechny vlastnosti, které může
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 301 459 V1.3.1 - Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz 
Katalogové číslo:  75871
ČSN ETSI EN 301 459 V1.3.1 - Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz
ČSN ETSI EN 301 459 V1.3.1ČSN ETSI EN 301 459 V1.3.1 Norma platí pro družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT) pracující jako součást obousměrné d
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 291-1 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody 
Katalogové číslo:  76122
ČSN ETSI EN 302 291-1 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody
ČSN ETSI EN 302 291-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 291-1 V1.1.1 Tato norma se vztahuje na vysílače a přijímače datových komunikací blízkého dosahu s induktivním přenosem, pracující na 13,56 MHz. Tato
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  77383
ČSN ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 372-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 Tato norma je částí 2 vícedílného vydání pokrývajícího Elektromagnetickou kompatibilitu a rádiové spektrum (ERM); Přístroje krátkého dosah
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2 - Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body 
Katalogové číslo:  77272
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2 - Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2 Tato norma je určena k pokrytí ustanovení Směrnice R&TTE [1] týkajících se článku 3.2, který stanoví, že "... rádiová zařízení musí být kons
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-11 V1.3.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání 
Katalogové číslo:  77442
ČSN ETSI EN 301 489-11 V1.3.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání
ČSN ETSI EN 301 489-11 V1.3.1ČSN ETSI EN 301 489-11 V1.3.1 Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], obsahuje posuzování elektromagnetické kompatibility (EMC) vysílačů, budičů a jakýchkoli s nimi souvi
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 301 908-2 V2.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE) 
Katalogové číslo:  70782
ČSN ETSI EN 301 908-2 V2.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)
ČSN ETSI EN 301 908-2 V2.2.1ČSN ETSI EN 301 908-2 V2.2.1 Tato norma platí pro uživatelská zařízení CDMA s přímým rozprostřením, IMT-2000 (UTRA FDD). Obsahuje technické požadavky na uživatelská za
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat