Sponzorovaný odkaz

87 TELEKOMUNIKACE

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.3.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 1: Vícenásobné rádiové rozhraní (MURI) 
Katalogové číslo:  505728
ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.3.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 1: Vícenásobné rádiové rozhraní (MURI)
ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.3.1ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.3.1 The present document defines an information model and protocol for multiradio interface for reconfigurable mobile devices. The work is based
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům 
Katalogové číslo:  505991
ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům
ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1 The present document specifies test methods and severities for verification of the required resistibility of equipment according to the
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 303 520 V1.1.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Bezdrátová lékařská zařízení velmi nízkého výkonu (ULP) pro kapslovou endoskopii provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 
Katalogové číslo:  506520
ČSN ETSI EN 303 520 V1.1.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Bezdrátová lékařská zařízení velmi nízkého výkonu (ULP) pro kapslovou endoskopii provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
ČSN ETSI EN 303 520 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 520 V1.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro aplikaci bezdrátové lékařské kapslové endoskopie velmi nízkého výkonu (vysílač
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 319 532-4 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability 
Katalogové číslo:  506951
ČSN ETSI EN 319 532-4 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability
ČSN ETSI EN 319 532-4 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 532-4 V1.1.1 Tento dokument specifikuje profily interoperability zpráv služby doporučené elektronické pošty (REM) podle formátů definovaných v ETSI EN
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 305 174-2 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 2: Stanoviště ICT 
Katalogové číslo:  505796
ČSN ETSI EN 305 174-2 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 2: Stanoviště ICT
ČSN ETSI EN 305 174-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 305 174-2 V1.1.1 Tento dokument je částí 2 vícedílného dokumentu, která stanovuje obecné zásady navrhování různých širokopásmových infrastruktur za účelem
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  505569
ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky
ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.2.2ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 The present document specifies generally applicable policy and security requirements for Trust Service Providers (TSP) issuing public key
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-2 V2.1.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  507962
ČSN ETSI EN 301 489-2 V2.1.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 301 489-2 V2.1.1ČSN ETSI EN 301 489-2 V2.1.1 The present document, together with ETSI EN 301 489-1 [1], specifies technical characteristics and methods of measurements for radio pagin
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-6 V2.2.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  507959
ČSN ETSI EN 301 489-6 V2.2.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 301 489-6 V2.2.1ČSN ETSI EN 301 489-6 V2.2.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DEC
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 303 520 V1.2.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Lékařská kapslová zařízení pro bezdrátovou endoskopii ultranízkého výkonu (ULP) provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 
Katalogové číslo:  508444
ČSN ETSI EN 303 520 V1.2.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Lékařská kapslová zařízení pro bezdrátovou endoskopii ultranízkého výkonu (ULP) provozovaná v pásmu 430 MHz až 440 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
ČSN ETSI EN 303 520 V1.2.1ČSN ETSI EN 303 520 V1.2.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for Ultra Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy ap
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 303 417 V1.1.1 - Systémy bezdrátového přenosu výkonu využívající jiné technologie než vysokofrekvenční svazek v rozsazích 19 kHz až 21 kHz, 59 kHz až 61 kHz, 79 kHz až 90 kHz, 100 kHz až 300 kHz, 6 765 kHz až 6 795 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  504871
ČSN ETSI EN 303 417 V1.1.1 - Systémy bezdrátového přenosu výkonu využívající jiné technologie než vysokofrekvenční svazek v rozsazích 19 kHz až 21 kHz, 59 kHz až 61 kHz, 79 kHz až 90 kHz, 100 kHz až 300 kHz, 6 765 kHz až 6 795 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 303 417 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 417 V1.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro systémy bezdrátového přenosu výkonu (WPT) využívající jiné technologie než v
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 617 V2.2.1 - Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  504377
ČSN ETSI EN 302 617 V2.2.1 - Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 302 617 V2.2.1ČSN ETSI EN 302 617 V2.2.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for DSB AM ground based transmitters, receivers and transce
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.7.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu 
Katalogové číslo:  504496
ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.7.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu
ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.7.1ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.7.1 The present document is one of the parts of the specification of the Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Common Interface
Cena:  1 320,- Kč
ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.7.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku 
Katalogové číslo:  504495
ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.7.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku
ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.7.1ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.7.1 The present document is one of the parts of the specification of the Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Common Interface (C
Cena:  1 320,- Kč
ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.7.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování 
Katalogové číslo:  504497
ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.7.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování
ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.7.1ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.7.1 The present document is one of the parts of the specification of the Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Common Interface
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 301 843-6 V2.2.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 6: Zvláštní podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, provozovaných v kmitočtových pásmech nad 3 GHz 
Katalogové číslo:  504379
ČSN ETSI EN 301 843-6 V2.2.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu - Část 6: Zvláštní podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, provozovaných v kmitočtových pásmech nad 3 GHz
ČSN ETSI EN 301 843-6 V2.2.1ČSN ETSI EN 301 843-6 V2.2.1 The present document together with ETSI EN 301 843 1 [1], covers the assessment of Earth Stations on board Vessels (ESVs) transmitting abo
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 301 598 V2.1.1 - Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (white space devices - WSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  504766
ČSN ETSI EN 301 598 V2.1.1 - Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (white space devices - WSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 301 598 V2.1.1ČSN ETSI EN 301 598 V2.1.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for TV white space devices (TVWSDs) controlled by a TV wh
Cena:  655,- Kč
ČSN ETSI EN 303 454 V1.1.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Čidla pro detekci kovu a předmětů v kmitočtovém rozsahu 1 kHz až 148,5 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  505444
ČSN ETSI EN 303 454 V1.1.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Čidla pro detekci kovu a předmětů v kmitočtovém rozsahu 1 kHz až 148,5 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 303 454 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 354 V1.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření čidel pro detekci kovu a předmětů v kmitočtovém rozsahu 1 kHz až 148,5 kHz. Tent
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol 
Katalogové číslo:  503772
ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol
ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1 The present document specifies the Basic Transport Protocol (BTP) for the transport of packets among ITS stations. It resides on top of
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 303 471 V1.1.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro virtualizaci síťových funkcí (NFV) 
Katalogové číslo:  507772
ČSN ETSI EN 303 471 V1.1.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro virtualizaci síťových funkcí (NFV)
ČSN ETSI EN 303 471 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 471 V1.1.1 Tento dokument stanovuje metodu a metriky pro stanovení energetické účinnosti provozních aplikací virtualizace síťových funkcí (NFV) a jejich
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.1.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC) 
Katalogové číslo:  507682
ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.1.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC)
ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.1.1ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.1.1 The present document contains requirements for: - the output of the power supply feeding interface A1; - the input of the ICT equipment
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 300 392-5 V2.5.1 - Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI) 
Katalogové číslo:  501776
ČSN ETSI EN 300 392-5 V2.5.1 - Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) a provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Rozhraní periferního zařízení (PEI)
ČSN ETSI EN 300 392-5 V2.5.1ČSN ETSI EN 300 392-5 V2.5.1 The present document specifies the functional and technical aspects of TETRA Peripheral Equipment Interface (PEI) that is the interface betw
Cena:  2 145,- Kč
ČSN ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Požadavky na sledování polohy prostřednictvím UWB 
Katalogové číslo:  501770
ČSN ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Požadavky na sledování polohy prostřednictvím UWB
ČSN ETSI EN 302 065-2 V2.1.1ČSN ETSI EN 302 065-2 V2.1.1 The present document applies to transceivers, transmitters and receivers utilizing Ultra WideBand (UWB) technologies and used for location
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 883 V1.1.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie ultraširokého pásma (UWB) - Techniky měření 
Katalogové číslo:  502324
ČSN ETSI EN 303 883 V1.1.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie ultraširokého pásma (UWB) - Techniky měření
ČSN ETSI EN 303 883 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 883 V1.1.1 Tento dokument shrnuje dostupné informace o možných technikách a postupech měření pro měření shody různých formátů signálu UWB za účelem splnění
Cena:  655,- Kč
ČSN ETSI EN 303 340 V1.1.2 - Přijímače digitálního zemského televizního vysílaní - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  502310
ČSN ETSI EN 303 340 V1.1.2 - Přijímače digitálního zemského televizního vysílaní - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 303 340 V1.1.2ČSN ETSI EN 303 340 V1.1.2 Tento dokument platí pro přijímače digitálního zemského televizního vysílání opatřené vnějším anténním vstupem (vstup/výstup tuneru) schopným př
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Radarová zařízení pevné infrastruktury 
Katalogové číslo:  502349
ČSN ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Radarová zařízení pevné infrastruktury
ČSN ETSI EN 301 091-2 V2.1.1ČSN ETSI EN 301 091-2 V2.1.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for radar equipment for fixed infrastructure Transpor
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 303 354 V1.1.1 - Zesilovače a aktivní antény pro příjem televizního vysílání v obytných budovách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  502731
ČSN ETSI EN 303 354 V1.1.1 - Zesilovače a aktivní antény pro příjem televizního vysílání v obytných budovách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 303 354 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 354 V1.1.1 The present document covers amplifiers and indoor active antennas for broadcast TV and sound reception at UHF (470 MHz to 790 MHz) and at VHF (1
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat