Sponzorovaný odkaz

8746 Přístupové sítě širokopásmového rádia

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETS 300 836-1 - Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Specifikace zkoušky typového schvalování rádiového zařízení a vysokofrekvenční (RF) shody 
Katalogové číslo:  61639
ČSN ETS 300 836-1 - Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Specifikace zkoušky typového schvalování rádiového zařízení a vysokofrekvenční (RF) shody
ČSN ETS 300 836-1ČSN ETS 300 836-1 Tato evropská telekomunikační norma (ETS) specifikuje typové schvalování rádiového zařízení a zkoušení vysokofrekvenční (RF) shody funkčních specifikací vysoko
Cena:  545,- Kč
ČSN ETS 300 836-3 - Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) 
Katalogové číslo:  62395
ČSN ETS 300 836-3 - Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)
ČSN ETS 300 836-3ČSN ETS 300 836-3 Tato evropská telekomunikační norma (ETS) specifikuje strukturu zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro části protokolu týkající se řízení přístupu k médi
Cena:  605,- Kč
ČSN ETS 300 836-2 - Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) 
Katalogové číslo:  62157
ČSN ETS 300 836-2 - Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)
ČSN ETS 300 836-2ČSN ETS 300 836-2 Tato evropská telekomunikační norma (ETS) poskytuje proformu prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro protokol HIPERLAN RES, jak je specifikováno v
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 302 502 V2.1.1 - Bezdrátové přístupové systémy (WAS) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  502947
ČSN ETSI EN 302 502 V2.1.1 - Bezdrátové přístupové systémy (WAS) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 302 502 V2.1.1ČSN ETSI EN 302 502 V2.1.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for Fixed Broadband Data Transmitting Systems intended to o
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 302 623 V1.1.1 - Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz - Mobilní koncové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  83640
ČSN ETSI EN 302 623 V1.1.1 - Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz - Mobilní koncové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 623 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 623 V1.1.1 Norma je použitelná pro mobilní koncové stanice (TS) FDD a TDD širokopásmových bezdrátových přístupových systémů (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 302 774 V1.1.1 - Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  89575
ČSN ETSI EN 302 774 V1.1.1 - Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 774 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 774 V1.1.1 Tato norma platí pro základnové stanice FDD a TDD širokopásmových bezdrátových přístupových systémů (BWA) pracující v kmitočtovém pásmu 3 400 MH
Cena:  358,- Kč
ČSN ETS 300 836-4 - Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) 
Katalogové číslo:  62612
ČSN ETS 300 836-4 - Přístupové sítě širokopásmového rádia (BRAN) - Vysokovýkonová rádiová místní síť (HIPERLAN) Typ 1 - Specifikace zkoušení shody - Část 4: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)
ČSN ETS 300 836-4ČSN ETS 300 836-4 Tato evropská telekomunikační norma (ETS) specifikuje abstraktní testovací sestavu (ATS) pro části protokolu řízení přístupu k médiu (MAC) a řízení přístupu ke
Cena:  605,- Kč
ČSN ETSI EN 301 893 V1.3.1 - Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  75544
ČSN ETSI EN 301 893 V1.3.1 - Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 301 893 V1.3.1ČSN ETSI EN 301 893 V1.3.1 Tato norma platí pro vysokovýkonné zařízení RLAN 5 GHz určené k provozu v kmitočtových pásmech 5 150 MHz až 5 350 MHz a 5 470 MHz až 5 725 MHz
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 302 502 V1.2.1 - Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  82540
ČSN ETSI EN 302 502 V1.2.1 - Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 502 V1.2.1ČSN ETSI EN 302 502 V1.2.1 Norma je použitelná pro rádiová zařízení pro pevné širokopásmové datové přenosové systémy určené k provozu v pásmu 5,8 GHz (5 725 MHz až 5 875 M
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 301 893 V1.5.1 - Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  83514
ČSN ETSI EN 301 893 V1.5.1 - Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 301 893 V1.5.1ČSN ETSI EN 301 893 V1.5.1 Norma platí pro vysokovýkonné bezdrátové přístupové systémy (WAS) 5 GHz, včetně zařízení RLAN, které se používají v bezdrátových lokálních sítíc
Cena:  655,- Kč
ČSN ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 - Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 2: Stanice uživatelských zařízení TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  83868
ČSN ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 - Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 2: Stanice uživatelských zařízení TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 544-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 544-2 V1.1.1 Tato norma je použitelná pro rádiová zařízení uživatelských zařízení TDD pro mobilní/variabilní širokopásmové datové přenosové systémy pra
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.1 - Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  84234
ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.1 - Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.1 Tato norma je použitelná pro rádiová zařízení základnových stanic TDD pro mobilní/variabilní širokopásmové datové přenosové systémy pracujíc
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 - Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  86426
ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 - Širokopásmové datové přenosové systémy pracující v kmitočtovém pásmu 2 500 MHz až 2 690 MHz - Část 1: Základnové stanice TDD - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.2ČSN ETSI EN 302 544-1 V1.1.2 Tato norma je použitelná pro rádiová zařízení základnových stanic TDD pro mobilní/variabilní širokopásmové datové přenosové systémy pracujíc
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 301 893 V2.1.1 - RLAN 5 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  503930
ČSN ETSI EN 301 893 V2.1.1 - RLAN 5 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 301 893 V2.1.1ČSN ETSI EN 301 893 V2.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro bezdrátové přístupové systémy (WAS) včetně zařízení RLAN. Rovněž popisuje po
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ETSI EN 302 567 V1.1.1 - Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  84404
ČSN ETSI EN 302 567 V1.1.1 - Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Systémy WAS/RLAN pracující při přenosových rychlostech násobku gigabitů v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 567 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 567 V1.1.1 Tato norma platí pro typy rádiových zařízení určené pro bezdrátové přístupové systémy (WAS)/rádiové lokální sítě (RLAN) pracující při přenosovýc
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 301 893 V1.8.1 - Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  98464
ČSN ETSI EN 301 893 V1.8.1 - Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 301 893 V1.8.1ČSN ETSI EN 301 893 V1.8.1 The present document applies to 5 GHz high performance wireless access systems (WAS) including RLAN equipment which is used in wireless local ar
Cena:  803,- Kč
ČSN ETSI EN 302 502 V1.1.1 - Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  79777
ČSN ETSI EN 302 502 V1.1.1 - Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Pevné širokopásmové datové přenosové systémy v pásmu 5,8 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 502 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 502 V1.1.1 Norma je použitelná pro rádiová zařízení pro pevné širokopásmové datové přenosové systémy určené k provozu v pásmu 5,8 GHz (5 725 MHz až 5 875 M
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat