Sponzorovaný odkaz

8700 Ostatní telekomunikační normy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETSI EN 303 417 V1.1.1 - Systémy bezdrátového přenosu výkonu využívající jiné technologie než vysokofrekvenční svazek v rozsazích 19 kHz až 21 kHz, 59 kHz až 61 kHz, 79 kHz až 90 kHz, 100 kHz až 300 kHz, 6 765 kHz až 6 795 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  504871
ČSN ETSI EN 303 417 V1.1.1 - Systémy bezdrátového přenosu výkonu využívající jiné technologie než vysokofrekvenční svazek v rozsazích 19 kHz až 21 kHz, 59 kHz až 61 kHz, 79 kHz až 90 kHz, 100 kHz až 300 kHz, 6 765 kHz až 6 795 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 303 417 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 417 V1.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro systémy bezdrátového přenosu výkonu (WPT) využívající jiné technologie než v
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 301 598 V2.1.1 - Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (white space devices - WSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  504766
ČSN ETSI EN 301 598 V2.1.1 - Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (white space devices - WSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 301 598 V2.1.1ČSN ETSI EN 301 598 V2.1.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for TV white space devices (TVWSDs) controlled by a TV wh
Cena:  655,- Kč
ČSN ETSI EN 305 174-2 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 2: Stanoviště ICT 
Katalogové číslo:  505796
ČSN ETSI EN 305 174-2 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 2: Stanoviště ICT
ČSN ETSI EN 305 174-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 305 174-2 V1.1.1 Tento dokument je částí 2 vícedílného dokumentu, která stanovuje obecné zásady navrhování různých širokopásmových infrastruktur za účelem
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 303 084 V2.1.1 - Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  501244
ČSN ETSI EN 303 084 V2.1.1 - Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 303 084 V2.1.1ČSN ETSI EN 303 084 V2.1.1 The present document applies to VDB ground-air digital broadcast using Differential Eight Phase Shift Keying (D8PSK) of Ground-Based Augmentatio
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 387 V1.1.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Signalizační protokoly a výměna informací pro koordinované využívání volných míst mezi TV kanály - Rozhraní mezi kognitivním rádiovým systémem (CRS) a koordinátorem spektra (SC) 
Katalogové číslo:  500260
ČSN ETSI EN 303 387 V1.1.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Signalizační protokoly a výměna informací pro koordinované využívání volných míst mezi TV kanály - Rozhraní mezi kognitivním rádiovým systémem (CRS) a koordinátorem spektra (SC)
ČSN ETSI EN 303 387 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 387 V1.1.1 Tento dokument uvádí parametry a postupy pro výměnu informací mezi kognitivním rádiovým systémem (CRS) a koordinátorem spektra (SC) při koordino
Cena:  655,- Kč
ČSN ETSI EN 303 354 V1.1.1 - Zesilovače a aktivní antény pro příjem televizního vysílání v obytných budovách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  502731
ČSN ETSI EN 303 354 V1.1.1 - Zesilovače a aktivní antény pro příjem televizního vysílání v obytných budovách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 303 354 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 354 V1.1.1 The present document covers amplifiers and indoor active antennas for broadcast TV and sound reception at UHF (470 MHz to 790 MHz) and at VHF (1
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 303 084 V1.1.1 - Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  94253
ČSN ETSI EN 303 084 V1.1.1 - Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 303 084 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 084 V1.1.1 Tato norma platí pro digitální vysílání země-vzduch VDB používající diferenciální 8stavové klíčování fázovým posuvem (D8PSK) pozemního rozšiřují
Cena:  446,- Kč
TNI ETSI TR 102 410 V1.1.1 - Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikace mezi osobami a mezi osobami a orgány v průběhu tísňových situací 
Katalogové číslo:  94357
TNI ETSI TR 102 410 V1.1.1 - Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikace mezi osobami a mezi osobami a orgány v průběhu tísňových situací
TNI ETSI TR 102 410 V1.1.1TNI ETSI TR 102 410 V1.1.1 Tento dokument se zabývá požadavky na komunikační zařízení pro komunikaci mezi osobami a s orgány/organizacemi, nevládními organizacemi (NGO) a
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 302 878-4 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 4: Protokoly MAC a horní vrstvy - DOCSIS 3.0 
Katalogové číslo:  90673
ČSN ETSI EN 302 878-4 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 4: Protokoly MAC a horní vrstvy - DOCSIS 3.0
ČSN ETSI EN 302 878-4 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 878-4 V1.1.1 Tato norma je částí souboru specifikací, které definují třetí generaci vysokorychlostních systémů přenosu dat kabelem. Tento soubor byl vypr
Cena:  4 400,- Kč
ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.3.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 1: Vícenásobné rádiové rozhraní (MURI) 
Katalogové číslo:  505728
ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.3.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 1: Vícenásobné rádiové rozhraní (MURI)
ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.3.1ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.3.1 The present document defines an information model and protocol for multiradio interface for reconfigurable mobile devices. The work is based
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 681-4 V1.1.2 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 4: Generalizované rádiové programovací rozhraní (gRPI) 
Katalogové číslo:  511685
ČSN ETSI EN 303 681-4 V1.1.2 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 4: Generalizované rádiové programovací rozhraní (gRPI)
ČSN ETSI EN 303 681-4 V1.1.2ČSN ETSI EN 303 681-4 V1.1.2 Předmětem tohoto dokumentu je definovat generalizované rádiové programovací rozhraní (gRPI) pro rekonfiguraci rádiových zařízení vyjma rekon
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 303 402 V2.1.2 - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pro použití v pásmech MF a HF - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  504123
ČSN ETSI EN 303 402 V2.1.2 - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pro použití v pásmech MF a HF - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 303 402 V2.1.2ČSN ETSI EN 303 402 V2.1.2 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for radio transmitters and receivers, for use on vessels,
Cena:  545,- Kč
ČSN EN IEC 62684 ed. 2 - Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat 
Katalogové číslo:  505595
ČSN EN IEC 62684 ed. 2 - Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat
ČSN EN IEC 62684 ed. 2ČSN EN IEC 62684 ed. 2 Tato norma stanoví interoperabilitu vnějších napájecích zdrojů vyhovujících společné specifikaci pro používání s mobilními telefony, které umožňují přen
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 305 174-1 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 1: Přehled, společné a obecné aspekty 
Katalogové číslo:  505700
ČSN ETSI EN 305 174-1 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 1: Přehled, společné a obecné aspekty
ČSN ETSI EN 305 174-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 305 174-1 V1.1.1 Tento dokument je částí 1 vícedílného dokumentu, která stanovuje obecné zásady navrhování různých širokopásmových infrastruktur za účelem
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 303 258 V1.1.1 - Bezdrátové průmyslové aplikace (WIA) - Zařízení provozovaná v kmitočtovém rozsahu 5 725 MHz až 5 875 MHz s úrovněmi výkonu do 400 mW - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 
Katalogové číslo:  511048
ČSN ETSI EN 303 258 V1.1.1 - Bezdrátové průmyslové aplikace (WIA) - Zařízení provozovaná v kmitočtovém rozsahu 5 725 MHz až 5 875 MHz s úrovněmi výkonu do 400 mW - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
ČSN ETSI EN 303 258 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 258 V1.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro zařízení bezdrátových průmyslových aplikací provozovaná v kmitočtovém pásmu 5
Cena:  655,- Kč
ČSN ETSI EN 303 641 V1.1.2 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na rekonfiguraci rádiových zařízení (RE) 
Katalogové číslo:  511588
ČSN ETSI EN 303 641 V1.1.2 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na rekonfiguraci rádiových zařízení (RE)
ČSN ETSI EN 303 641 V1.1.2ČSN ETSI EN 303 641 V1.1.2 Předmětem tohoto dokumentu je definovat vysokoúrovňové systémové požadavky na rekonfigurovatelná rádiová zařízení umožňující poskytování rádiový
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 303 681-1 V1.1.2 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 1: Generalizované vícenásobné rádiové rozhraní (gMURI) 
Katalogové číslo:  511686
ČSN ETSI EN 303 681-1 V1.1.2 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly rádiových zařízení (RE) pro generalizovanou softwarovou architekturu rekonfigurace - Část 1: Generalizované vícenásobné rádiové rozhraní (gMURI)
ČSN ETSI EN 303 681-1 V1.1.2ČSN ETSI EN 303 681-1 V1.1.2 Tento dokument definuje informační model a protokol pro vícenásobné rádiové rozhraní rekonfigurovatelných rádiových zařízení (RE) vyjma reko
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 648 V1.1.2 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura rekonfigurace rádiových zařízení (RE) 
Katalogové číslo:  511684
ČSN ETSI EN 303 648 V1.1.2 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura rekonfigurace rádiových zařízení (RE)
ČSN ETSI EN 303 648 V1.1.2ČSN ETSI EN 303 648 V1.1.2 Předmětem tohoto dokumentu je definovat architekturu související s rádiovou rekonfigurací pro rekonfigurovatelná rádiová zařízení vyjma rekonfig
Cena:  803,- Kč
ČSN ETSI EN 303 339 V1.1.1 - Širokopásmová přímá komunikace letadlo-země - Zařízení pracující v kmitočtových pásmech 1 900 MHz až 1 920 MHz a 5 855 MHz až 5 875 MHz - Antény s pevným vzorem - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  500972
ČSN ETSI EN 303 339 V1.1.1 - Širokopásmová přímá komunikace letadlo-země - Zařízení pracující v kmitočtových pásmech 1 900 MHz až 1 920 MHz a 5 855 MHz až 5 875 MHz - Antény s pevným vzorem - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 303 339 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 339 V1.1.1 The present document applies to the Ground Station, Aircraft Station and antenna equipment for DA2GC (TDD). The present document contains requ
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 316 V1.2.1 - Širokopásmová přímá komunikace vzduch-země - Zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1 900 MHz až 1920 MHz a 5 855 MHz až 5 875 MHz - Antény pro tvarování svazku - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 
Katalogové číslo:  505400
ČSN ETSI EN 303 316 V1.2.1 - Širokopásmová přímá komunikace vzduch-země - Zařízení provozovaná v kmitočtových pásmech 1 900 MHz až 1920 MHz a 5 855 MHz až 5 875 MHz - Antény pro tvarování svazku - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
ČSN ETSI EN 303 316 V1.2.1ČSN ETSI EN 303 316 V1.2.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for radio equipment at the Ground Station and Aircraft St
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 146-3 V1.3.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI) 
Katalogové číslo:  505725
ČSN ETSI EN 303 146-3 V1.3.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI)
ČSN ETSI EN 303 146-3 V1.3.1ČSN ETSI EN 303 146-3 V1.3.1 The scope of the present document is to define an information model and protocol for unified radio application interface for mobile device r
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.2.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 1: Vícenásobné rádiové rozhraní (MURI) 
Katalogové číslo:  500261
ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.2.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 1: Vícenásobné rádiové rozhraní (MURI)
ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.2.1ČSN ETSI EN 303 146-1 V1.2.1 Tento dokument definuje informační model a protokol pro vícenásobné rádiové rozhraní pro rekonfigurovatelná mobilní zařízení. Je založen na
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 1: Obecně - DOCSIS 3.0 
Katalogové číslo:  90676
ČSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 1: Obecně - DOCSIS 3.0
ČSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 878-1 V1.1.1 Tato norma je první část vícedílného souboru specifikací, které definují třetí generaci vysokorychlostních systémů přenosu dat kabelem. Tent
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 301 598 V1.1.1 - Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (WSD) - Bezdrátové přístupové systémy pracující v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  96370
ČSN ETSI EN 301 598 V1.1.1 - Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (WSD) - Bezdrátové přístupové systémy pracující v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 301 598 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 598 V1.1.1 Tato norma platí pro zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (TVWSD), která jsou řízena databází volných míst mezi TV kanály (TVWSDB) a
Cena:  655,- Kč
TNI ETSI TR 102 299 V1.2.1 - Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Soubor evropských regulačních textů a orientací 
Katalogové číslo:  90461
TNI ETSI TR 102 299 V1.2.1 - Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Soubor evropských regulačních textů a orientací
TNI ETSI TR 102 299 V1.2.1TNI ETSI TR 102 299 V1.2.1 Tento dokument obsahuje: " regulační dokumenty platné pro komunikace za mimořádných okolností (tísňová volání). Dokumenty jsou uvedeny v 2.
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 302 878-5 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 5: Bezpečnostní služby - DOCSIS 3.0 
Katalogové číslo:  90671
ČSN ETSI EN 302 878-5 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Přenosové systémy třetí generace pro interaktivní služby kabelové televize - Kabelové modemy IP - Část 5: Bezpečnostní služby - DOCSIS 3.0
ČSN ETSI EN 302 878-5 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 878-5 V1.1.1 Tato norma je částí souboru specifikací, které definují třetí generaci vysokorychlostních systémů přenosu dat kabelem. Tento soubor byl vypr
Cena:  1 540,- Kč
ČSN ETSI EN 303 145 V1.2.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Systémová architektura a vysokoúrovňové postupy pro koordinované a nekoordinované využívání volných míst mezi TV kanály 
Katalogové číslo:  500258
ČSN ETSI EN 303 145 V1.2.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Systémová architektura a vysokoúrovňové postupy pro koordinované a nekoordinované využívání volných míst mezi TV kanály
ČSN ETSI EN 303 145 V1.2.1ČSN ETSI EN 303 145 V1.2.1 Tento dokument definuje systémovou architekturu pro využití spektra zařízeními využívajícími volná místa mezi TV kanály (WSD), zejména v TV pásm
Cena:  803,- Kč
ČSN ETSI EN 303 146-3 V1.2.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI) 
Katalogové číslo:  501462
ČSN ETSI EN 303 146-3 V1.2.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI)
ČSN ETSI EN 303 146-3 V1.2.1ČSN ETSI EN 303 146-3 V1.2.1 Tento dokument definuje informační model a protokol pro rozhraní jednotných rádiových aplikací pro rekonfigurovatelná mobilní zařízení. Je z
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 095 V1.3.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura pro mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací 
Katalogové číslo:  505572
ČSN ETSI EN 303 095 V1.3.1 - Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Architektura pro mobilní zařízení související s rádiovou rekonfigurací
ČSN ETSI EN 303 095 V1.3.1ČSN ETSI EN 303 095 V1.3.1 The scope of the present document is to define the radio reconfiguration related architecture for reconfigurable Mobile Devices. The work will b
Cena:  655,- Kč
ČSN ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1 - Integrované širokopásmové kabelové telekomunikační sítě (CABLE) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 4: Hodnocení návrhu - Podčást 4: Kabelové přístupové sítě 
Katalogové číslo:  505838
ČSN ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1 - Integrované širokopásmové kabelové telekomunikační sítě (CABLE) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 4: Hodnocení návrhu - Podčást 4: Kabelové přístupové sítě
ČSN ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1ČSN ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1 Tento dokument stanovuje požadavky na globální klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) pro management hospodaření s energií (označený KPIEM)
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat