Sponzorovaný odkaz

8785 Přenos a multiplexování

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.1.3 - Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému 
Katalogové číslo:  74998
ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.1.3 - Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému
ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.1.3ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.1.3 Norma platí pro následující digitální pevné rádiové systémy (DFRS), včetně zařízení s vestavěnými anténami, a typy antén: - systémy mezi
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2 - Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body 
Katalogové číslo:  77272
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2 - Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2 Tato norma je určena k pokrytí ustanovení Směrnice R&TTE [1] týkajících se článku 3.2, který stanoví, že "... rádiová zařízení musí být kons
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 301 128 V1.1.1 - Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální radioreléové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz 
Katalogové číslo:  58896
ČSN ETSI EN 301 128 V1.1.1 - Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální radioreléové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz
ČSN ETSI EN 301 128 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 128 V1.1.1 Norma specifikuje minimální požadavky na systémové parametry pro digitální rádiová komunikační zařízení pozemní pevné služby pracující v kmit
Cena:  73,- Kč
ČSN ETSI EN 300 417-5-2 V1.1.1 - Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-2: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) 
Katalogové číslo:  58945
ČSN ETSI EN 300 417-5-2 V1.1.1 - Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-2: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)
ČSN ETSI EN 300 417-5-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 300 417-5-2 V1.1.1 Uvedený dokument stanovuje proformu prohlášení o shodě implementace (ICS) pro funkce vrstvy cesty SDH, definovanou v EN 300 417-5-1 v
Cena:  73,- Kč
ČSN ETSI EN 301 179 V1.1.1 - Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vícenásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - DRRS mezi bodem a více body v pásmech 1 GHz až 3 GHz 
Katalogové číslo:  59369
ČSN ETSI EN 301 179 V1.1.1 - Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vícenásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - DRRS mezi bodem a více body v pásmech 1 GHz až 3 GHz
ČSN ETSI EN 301 179 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 179 V1.1.1 Uvedený dokument pokrývá následující typické aplikace P-MP, předávané přímo nebo nepřímo, nebo v jakékoliv transportní síťové vrstvě: hlasu,
Cena:  73,- Kč
ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.2.1 - Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému 
Katalogové číslo:  80229
ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.2.1 - Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému
ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.2.1ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.2.1 Tato norma platí pro následující digitální pevné rádiové systémy (DFRS), včetně zařízení s vestavěnými anténami, a typy antén: systémy mezi
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.2.2 - Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body 
Katalogové číslo:  80226
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.2.2 - Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.2.2ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.2.2 Norma je použitelná pro základní požadavky na antény (včetně zařízení s vestavěnými anténami) používané v pevných rádiových systémech mezi v
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 - Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body 
Katalogové číslo:  81446
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 - Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body
ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.3.1ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.3.1 Norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice R&TTE, který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efekti
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat