Sponzorovaný odkaz

8785 Přenos a multiplexování

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETS 300 197 - Přenos a multiplexování (TM) - Parametry pro radioreléové systémy pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů 
Katalogové číslo:  60782
ČSN ETS 300 197 - Přenos a multiplexování (TM) - Parametry pro radioreléové systémy pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů
ČSN ETS 300 197ČSN ETS 300 197 Tato evropská telekomunikační norma (ETS) zahrnuje minimální funkční požadavky na radiokomunikační zařízení pro zemské pevné služby v kmitočtovém pásmu 37 GHz až 3
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 300 197 V1.2.2 - Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů 
Katalogové číslo:  60739
ČSN EN 300 197 V1.2.2 - Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů
ČSN EN 300 197 V1.2.2ČSN EN 300 197 V1.2.2 Tato norma specifikuje minimální funkční parametry na digitální a analogová radiokomunikační zařízení zemské pevné služby pracující v kmitočtovém pásmu
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 301 128 V1.1.1 - Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální radioreléové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz 
Katalogové číslo:  58896
ČSN ETSI EN 301 128 V1.1.1 - Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální radioreléové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz
ČSN ETSI EN 301 128 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 128 V1.1.1 Norma specifikuje minimální požadavky na systémové parametry pro digitální rádiová komunikační zařízení pozemní pevné služby pracující v kmit
Cena:  73,- Kč
ČSN ETSI EN 300 417-5-2 V1.1.1 - Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-2: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) 
Katalogové číslo:  58945
ČSN ETSI EN 300 417-5-2 V1.1.1 - Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-2: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)
ČSN ETSI EN 300 417-5-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 300 417-5-2 V1.1.1 Uvedený dokument stanovuje proformu prohlášení o shodě implementace (ICS) pro funkce vrstvy cesty SDH, definovanou v EN 300 417-5-1 v
Cena:  73,- Kč
ČSN ETSI EN 301 179 V1.1.1 - Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vícenásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - DRRS mezi bodem a více body v pásmech 1 GHz až 3 GHz 
Katalogové číslo:  59369
ČSN ETSI EN 301 179 V1.1.1 - Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Vícenásobný přístup s kódovým dělením s kmitočtovými skoky (FH-CDMA) - DRRS mezi bodem a více body v pásmech 1 GHz až 3 GHz
ČSN ETSI EN 301 179 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 179 V1.1.1 Uvedený dokument pokrývá následující typické aplikace P-MP, předávané přímo nebo nepřímo, nebo v jakékoliv transportní síťové vrstvě: hlasu,
Cena:  73,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat