Sponzorovaný odkaz

8790 Normy vytvořené společnou technickou komisí EBU/CENELEC/ETSI

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETS 300 384 ed. 1 - Rádiové rozhlasové systémy - Kmitočtově modulované rozhlasové vysílače provozované na velmi vysokých kmitočtech (VHF) 
Katalogové číslo:  51670
ČSN ETS 300 384 ed. 1 - Rádiové rozhlasové systémy - Kmitočtově modulované rozhlasové vysílače provozované na velmi vysokých kmitočtech (VHF)
ČSN ETS 300 384 ed. 1ČSN ETS 300 384 ed. 1 Tato evropská telekomunikační norma (ETS) pokrývá funkční požadavky na kmitočtově modulované (FM) rozhlasové vysílače provozované na velmi vysokých kmit
Cena:  347,- Kč
ČSN ETS 300 706 ed. 1 - Specifikace rozšířeného teletextu 
Katalogové číslo:  51650
ČSN ETS 300 706 ed. 1 - Specifikace rozšířeného teletextu
ČSN ETS 300 706 ed. 1
Cena:  34,- Kč
ČSN ETS 300 743 ed. 1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování 
Katalogové číslo:  53123
ČSN ETS 300 743 ed. 1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování
ČSN ETS 300 743 ed. 1
Cena:  34,- Kč
ČSN ETSI EN 300 468 V1.14.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB 
Katalogové číslo:  96198
ČSN ETSI EN 300 468 V1.14.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB
ČSN ETSI EN 300 468 V1.14.1ČSN ETSI EN 300 468 V1.14.1 The present document specifies the Service Information (SI) data which forms a part of DVB bitstreams, in order that the user can be provided
Cena:  1 320,- Kč
ČSN ETSI EN 302 307 V1.2.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2) 
Katalogové číslo:  85528
ČSN ETSI EN 302 307 V1.2.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (DVB-S2)
ČSN ETSI EN 302 307 V1.2.1ČSN ETSI EN 302 307 V1.2.1 Norma definuje systém modulace a kódování kanálů druhé generace (DVB-S2). DVB-S2 je samostatná velmi flexibilní norma, která pokrývá mnoho druži
Cena:  655,- Kč
ČSN ETSI EN 301 192 V1.5.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat 
Katalogové číslo:  86063
ČSN ETSI EN 301 192 V1.5.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat
ČSN ETSI EN 301 192 V1.5.1ČSN ETSI EN 301 192 V1.5.1 Norma se má používat společně s EN 300 468 a TR 101 211. Systém DVB poskytuje prostředky pro přenos transportních toků (TS) MPEG-2 prostřednictv
Cena:  655,- Kč
ČSN ETSI EN 300 743 V1.4.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování 
Katalogové číslo:  90457
ČSN ETSI EN 300 743 V1.4.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování
ČSN ETSI EN 300 743 V1.4.1ČSN ETSI EN 300 743 V1.4.1 Tato norma specifikuje metodu, kterou lze titulky, loga a jiné grafické prvky kódovat a přenášet v bitových tocích DVB. Systém využívá vyhledáva
Cena:  605,- Kč
ČSN ETSI EN 300 743 V1.2.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování 
Katalogové číslo:  66448
ČSN ETSI EN 300 743 V1.2.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování
ČSN ETSI EN 300 743 V1.2.1
Cena:  0,- Kč
ČSN ETSI EN 300 468 V1.9.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB 
Katalogové číslo:  84263
ČSN ETSI EN 300 468 V1.9.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB
ČSN ETSI EN 300 468 V1.9.1ČSN ETSI EN 300 468 V1.9.1 Tato norma specifikuje systém služebních informací (SI), které jsou součástí datových (bitových) toků DVB. Tyto informace umožňují uživateli výb
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ETSI EN 302 769 V1.3.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2) 
Katalogové číslo:  99438
ČSN ETSI EN 302 769 V1.3.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2)
ČSN ETSI EN 302 769 V1.3.1ČSN ETSI EN 302 769 V1.3.1 The present document describes a second generation baseline transmission system for digital television broadcasting via Hybrid Fibre Coax (HFC
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ETSI EN 303 340 V1.1.2 - Přijímače digitálního zemského televizního vysílaní - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 
Katalogové číslo:  502310
ČSN ETSI EN 303 340 V1.1.2 - Přijímače digitálního zemského televizního vysílaní - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
ČSN ETSI EN 303 340 V1.1.2ČSN ETSI EN 303 340 V1.1.2 Tento dokument platí pro přijímače digitálního zemského televizního vysílání opatřené vnějším anténním vstupem (vstup/výstup tuneru) schopným př
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 - Rozhlasové přijímače - Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 
Katalogové číslo:  510874
ČSN ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 - Rozhlasové přijímače - Část 2: Služba AM rozhlasového vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
ČSN ETSI EN 303 345-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 Tento dokument stanovuje konfiguraci zkušebních signálů a meze citlivosti, selektivity a blokování pro zařízení, která přijímají službu AM r
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 302 755 V1.4.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2) 
Katalogové číslo:  98615
ČSN ETSI EN 302 755 V1.4.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)
ČSN ETSI EN 302 755 V1.4.1ČSN ETSI EN 302 755 V1.4.1 The present document describes a second generation baseline transmission system for digital terrestrial television broadcasting. It specifies
Cena:  1 540,- Kč
ČSN ETSI EN 301 192 V1.6.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat 
Katalogové číslo:  98957
ČSN ETSI EN 301 192 V1.6.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat
ČSN ETSI EN 301 192 V1.6.1ČSN ETSI EN 301 192 V1.6.1 The present document specifies transport and encapsulation protocols, and signalling for carrying general purpose data over DVB Transport Stream
Cena:  655,- Kč
ČSN ETSI EN 300 744 V1.6.2 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi 
Katalogové číslo:  99432
ČSN ETSI EN 300 744 V1.6.2 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro zemskou digitální televizi
ČSN ETSI EN 300 744 V1.6.2ČSN ETSI EN 300 744 V1.6.2 The present document describes a baseline transmission system for digital terrestrial TeleVision (TV) broadcasting. It specifies the channel c
Cena:  655,- Kč
TNI ETSI TR 101 790 V1.4.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy - Pokyny pro používání EN 301 790 
Katalogové číslo:  85780
TNI ETSI TR 101 790 V1.4.1 - Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy - Pokyny pro používání EN 301 790
TNI ETSI TR 101 790 V1.4.1TNI ETSI TR 101 790 V1.4.1 Tento dokument se má používat společně s normativním dokumentem ETSI EN 301 790 s cílem pomoci provozovatelům sítí, organizacím zajišťujícím kom
Cena:  1 320,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat