Sponzorovaný odkaz

8720 Rozbor vlivu prostředí

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETS 300 019-2-1 - Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Skladování 
Katalogové číslo:  19534
ČSN ETS 300 019-2-1 - Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Skladování
ČSN ETS 300 019-2-1ČSN ETS 300 019-2-1 Tato evropská telekomunikační norma (ETS) specifikuje stupně přísnosti zkoušek a metody pro ověření požadované odolnosti zařízení podle příslušných tříd pr
Cena:  347,- Kč
ČSN ETS 300 019-2-4 - Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům 
Katalogové číslo:  19537
ČSN ETS 300 019-2-4 - Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům
ČSN ETS 300 019-2-4ČSN ETS 300 019-2-4 Tato evropská telekomunikační norma (ETS) specifikuje stupně přísnosti zkoušek a metody pro ověření požadované odolnosti zařízení podle příslušných tříd pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 300 127 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zkoušky fyzicky velkých telekomunikačních systémů na vyzařování 
Katalogové číslo:  57623
ČSN EN 300 127 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zkoušky fyzicky velkých telekomunikačních systémů na vyzařování
ČSN EN 300 127 V1.2.1ČSN EN 300 127 V1.2.1 Tato EN stanoví technické požadavky na postup měření emise šířené zářením pro fyzicky velké telekomunikační systémy používané ve veřejných telekomunikač
Cena:  232,- Kč
ČSN ETS 300 019-1-2 - Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava 
Katalogové číslo:  21490
ČSN ETS 300 019-1-2 - Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava
ČSN ETS 300 019-1-2ČSN ETS 300 019-1-2 Účelem této části normy je definovat třídy podmínek prostředí a jejich stupně přísnosti, kterým je zařízení vystaveno při přepravě. Jsou zahrnuty jen ty po
Cena:  171,- Kč
ČSN ETSI EN 303 215 V1.3.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Měřicí metody a meze pro spotřebu energie v širokopásmových zařízeních telekomunikačních sítí 
Katalogové číslo:  98457
ČSN ETSI EN 303 215 V1.3.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Měřicí metody a meze pro spotřebu energie v širokopásmových zařízeních telekomunikačních sítí
ČSN ETSI EN 303 215 V1.3.1ČSN ETSI EN 303 215 V1.3.1 Tato norma definuje metriky spotřeby energie, metodiku a zkušební podmínky pro měření spotřeby energie širokopásmových zařízení pevných telekomu
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 300 253 V2.2.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování zařízení ICT napájených stejnosměrným napětím -48 V v telekomunikačních a datových centrech 
Katalogové číslo:  98668
ČSN ETSI EN 300 253 V2.2.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování zařízení ICT napájených stejnosměrným napětím -48 V v telekomunikačních a datových centrech
ČSN ETSI EN 300 253 V2.2.1ČSN ETSI EN 300 253 V2.2.1 The present document applies to earthing and bonding of ICT equipment operating with DC voltage defined in ETSI EN 300 132-2 [i.9], in order t
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.3.2 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům 
Katalogové číslo:  86062
ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.3.2 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům
ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.3.2ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.3.2 Norma definuje třídy podmínek prostředí a jejich stupně přísnosti, kterým mohou být telekomunikační zařízení vystavena. Specifikované st
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 300 132-3-1 V2.1.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 1: Stejnosměrný zdroj o napětí do 400 V 
Katalogové číslo:  91231
ČSN ETSI EN 300 132-3-1 V2.1.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 1: Stejnosměrný zdroj o napětí do 400 V
ČSN ETSI EN 300 132-3-1 V2.1.1ČSN ETSI EN 300 132-3-1 V2.1.1 Tato norma obsahuje požadavky na výstup napájecích zařízení na rozhraní A3 a na vstup telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 301 575 V1.1.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Metoda měření spotřeby energie zařízení v zákaznických prostorech (CPE) 
Katalogové číslo:  91457
ČSN ETSI EN 301 575 V1.1.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Metoda měření spotřeby energie zařízení v zákaznických prostorech (CPE)
ČSN ETSI EN 301 575 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 575 V1.1.1 Tato norma definuje metodiku a podmínky zkoušek pro měření spotřeby energie širokopásmových zařízení koncových uživatelů (CPE) v rozsahu platnos
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 301 605 V1.1.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování datových a telekomunikačních (ICT) zařízení se stejnosměrným napětím 400 V 
Katalogové číslo:  95350
ČSN ETSI EN 301 605 V1.1.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování datových a telekomunikačních (ICT) zařízení se stejnosměrným napětím 400 V
ČSN ETSI EN 301 605 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 605 V1.1.1 Tato norma se zabývá uzemňováním a pospojováním datových a telekomunikačních (ICT) zařízení v datových a telekomunikačních centrech při realizac
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.4.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům 
Katalogové číslo:  95995
ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.4.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům
ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.4.1ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.4.1 The present document defines classes of environmental conditions and their severities to which telecommunication equipment may be expose
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.1.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC) 
Katalogové číslo:  507682
ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.1.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC)
ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.1.1ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.1.1 The present document contains requirements for: - the output of the power supply feeding interface A1; - the input of the ICT equipment
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 303 471 V1.1.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro virtualizaci síťových funkcí (NFV) 
Katalogové číslo:  507772
ČSN ETSI EN 303 471 V1.1.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro virtualizaci síťových funkcí (NFV)
ČSN ETSI EN 303 471 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 471 V1.1.1 Tento dokument stanovuje metodu a metriky pro stanovení energetické účinnosti provozních aplikací virtualizace síťových funkcí (NFV) a jejich
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům 
Katalogové číslo:  505991
ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům
ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1ČSN ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1 The present document specifies test methods and severities for verification of the required resistibility of equipment according to the
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat