Sponzorovaný odkaz

8740 Bezpečnost

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  505569
ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky
ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.2.2ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.2.2 The present document specifies generally applicable policy and security requirements for Trust Service Providers (TSP) issuing public key
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 319 532-4 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability 
Katalogové číslo:  506951
ČSN ETSI EN 319 532-4 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability
ČSN ETSI EN 319 532-4 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 532-4 V1.1.1 Tento dokument specifikuje profily interoperability zpráv služby doporučené elektronické pošty (REM) podle formátů definovaných v ETSI EN
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám 
Katalogové číslo:  500680
ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám
ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.1.1ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.1.1 Tento dokument specifikuje požadavky na obsah certifikátů vydávaných fyzickým osobám. Tento profil je založen na IETF RFC 5280 pro generické
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 319 412-4 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek 
Katalogové číslo:  500906
ČSN ETSI EN 319 412-4 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek
ČSN ETSI EN 319 412-4 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 412-4 V1.1.1 Tento dokument specifikuje profil certifikátu pro certifikáty webových stránek, které jsou zpřístupněné pomocí protokolu TLS. Tento profil j
Cena:  171,- Kč
ČSN ETSI EN 319 142-2 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 2: Dodatečné profily podpisů PAdES 
Katalogové číslo:  500536
ČSN ETSI EN 319 142-2 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 2: Dodatečné profily podpisů PAdES
ČSN ETSI EN 319 142-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 142-2 V1.1.1 The present document defines multiple profiles for PAdES digital signatures which are digital signatures embedded within a PDF file. The p
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.3.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements" 
Katalogové číslo:  510482
ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.3.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"
ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.3.1ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.3.1 The present document defines specific QCStatement for the qcStatements extension as defined in IETF RFC 3739 [2], clause 3.2.6, including re
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.2.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám 
Katalogové číslo:  511070
ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.2.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám
ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.2.1ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.2.1 The present document specifies requirements on the content of certificates issued to natural persons. This profile builds on IETF RFC 5280 [
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU 
Katalogové číslo:  99937
ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU
ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.1.1ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.1.1 The present document specifies policy and security requirements for the issuance, maintenance and life-cycle management of EU qualified ce
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements" 
Katalogové číslo:  99939
ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"
ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.1.1ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.1.1 The present document defines specific QCStatement for the qcStatements extension as defined in IETF RFC 3739 [2], clause 3.2.6, including re
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 319 142-1 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy PAdES 
Katalogové číslo:  500535
ČSN ETSI EN 319 142-1 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy PAdES
ČSN ETSI EN 319 142-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 142-1 V1.1.1 The present document specifies PAdES digital signatures. PAdES signatures build on PDF signatures specified in ISO 32000-1 [1] with an alt
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.2.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements" 
Katalogové číslo:  504384
ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.2.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QC Statements"
ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.2.1ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.2.1 The present document defines specific QCStatement for the qcStatements extension as defined in IETF RFC 3739 [2], clause 3.2.6, including re
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 319 522-2 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 2: Sémantický obsah 
Katalogové číslo:  506950
ČSN ETSI EN 319 522-2 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 2: Sémantický obsah
ČSN ETSI EN 319 522-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 522-2 V1.1.1 Tento dokument specifikuje sémantický obsah, který protéká rozhraními služeb ERD, které jsou specifikovány v kapitole 5 normy ETSI EN 319 52
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 319 532-2 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 2: Sémantický obsah 
Katalogové číslo:  506953
ČSN ETSI EN 319 532-2 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 2: Sémantický obsah
ČSN ETSI EN 319 532-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 532-2 V1.1.1 Tento dokument definuje sémantický obsah zpráv a dokladů doporučené elektronické pošty (REM). Tento dokument spoléhá na ETSI EN 319 522-2
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 319 401 V2.2.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb 
Katalogové číslo:  505570
ČSN ETSI EN 319 401 V2.2.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb
ČSN ETSI EN 319 401 V2.2.1ČSN ETSI EN 319 401 V2.2.1 The present document specifies general policy requirements relating to trust service providers (TSPs) that are independent of the type of TSP.
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 319 412-3 V1.2.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám 
Katalogové číslo:  511069
ČSN ETSI EN 319 412-3 V1.2.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám
ČSN ETSI EN 319 412-3 V1.2.1ČSN ETSI EN 319 412-3 V1.2.1 The present document specifies a certificate profile for certificates issued to legal persons. The profile defined in the present document b
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 319 403 V2.2.2 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatelů důvěryhodných služeb - Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodných služeb 
Katalogové číslo:  98924
ČSN ETSI EN 319 403 V2.2.2 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Posuzování shody poskytovatelů důvěryhodných služeb - Požadavky na orgány posuzování shody posuzující poskytovatele důvěryhodných služeb
ČSN ETSI EN 319 403 V2.2.2ČSN ETSI EN 319 403 V2.2.2 Tento dokument obsahuje požadavky na odbornou způsobilost, konzistentní fungování a nestrannost orgánů posuzování shody posuzujících a certifiku
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 319 521 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb elektronického doporučeného doručování 
Katalogové číslo:  508215
ČSN ETSI EN 319 521 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb elektronického doporučeného doručování
ČSN ETSI EN 319 521 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 521 V1.1.1 Tento dokument stanovuje obecně použitelné požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb elektronického doporučeného doručování (ER
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 319 532-1 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 1: Rámec a architektura 
Katalogové číslo:  506943
ČSN ETSI EN 319 532-1 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 1: Rámec a architektura
ČSN ETSI EN 319 532-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 532-1 V1.1.1 Tento dokument stanovuje logický model a základní pojmy služby doporučené elektronické pošty (REM). Tento dokument odkazuje na ETSI EN 319
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 319 522-4-3 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 3: Schopnost/požadavky vazby 
Katalogové číslo:  506946
ČSN ETSI EN 319 522-4-3 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 3: Schopnost/požadavky vazby
ČSN ETSI EN 319 522-4-3 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 522-4-3 V1.1.1 Tento dokument poskytuje vazbu na informace o společném servisním rozhraní, jejichž sémantika je definována v ETSI EN 319 522 2 [1] a fo
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 319 522-3 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 3: Formáty 
Katalogové číslo:  506949
ČSN ETSI EN 319 522-3 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 3: Formáty
ČSN ETSI EN 319 522-3 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 522-3 V1.1.1 Tento dokument specifikuje formát pro sémantický obsah (metadata, doklad, identifikace a infrastruktura společné služby), který protéká různ
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  500681
ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky
ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 Tento dokument specifikuje obecně použitelné požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb (TSP) vydávající certi
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 319 412-1 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury 
Katalogové číslo:  500682
ČSN ETSI EN 319 412-1 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury
ČSN ETSI EN 319 412-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 412-1 V1.1.1 Tento dokument uvádí přehled profilů certifikátu a prohlášení založených na ITU-T X.509 | ISO/IEC 9594-8 pro kvalifikované certifikáty EU sp
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 319 122-2 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 2: Rozšířené podpisy CAdES 
Katalogové číslo:  500530
ČSN ETSI EN 319 122-2 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 2: Rozšířené podpisy CAdES
ČSN ETSI EN 319 122-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 122-2 V1.1.1 The present document specifies CAdES digital signatures. CAdES signatures are built on CMS signatures [i.9], by incorporation of signed an
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 319 401 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky na poskytovatele důvěryhodných služeb podporující elektronické podpisy 
Katalogové číslo:  93170
ČSN ETSI EN 319 401 V1.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky na poskytovatele důvěryhodných služeb podporující elektronické podpisy
ČSN ETSI EN 319 401 V1.1.1ČSN ETSI EN 319 401 V1.1.1 Tato norma stanovuje obecné požadavky politiky vztahující se na poskytovatele důvěryhodných služeb (TSP) podporující elektronické podpisy, které
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 319 401 V2.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb 
Katalogové číslo:  99938
ČSN ETSI EN 319 401 V2.1.1 - Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb
ČSN ETSI EN 319 401 V2.1.1ČSN ETSI EN 319 401 V2.1.1 The present document specifies general policy requirements relating to trust service providers (TSPs) that are independent of the type of TSP.
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat