Sponzorovaný odkaz

8788 Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETSI EN 303 212 V1.1.1 - Letištní kooperativní rozhodování (A-CDM) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle předpisu o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe EC 552/2004 
Katalogové číslo:  87430
ČSN ETSI EN 303 212 V1.1.1 - Letištní kooperativní rozhodování (A-CDM) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle předpisu o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe EC 552/2004
ČSN ETSI EN 303 212 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 212 V1.1.1 Tato norma je použitelná pro letištní kooperativní rozhodování managementu letového provozu (A-CDM). Zabývá se specifickými rolemi, odpovědnostm
Cena:  605,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-4-1 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané nespolupracující čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 1: Všeobecné požadavky na nespolupracující čidlo 
Katalogové číslo:  88067
ČSN ETSI EN 303 213-4-1 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 4: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané nespolupracující čidlo včetně jeho rozhraní - Podčást 1: Všeobecné požadavky na nespolupracující čidlo
ČSN ETSI EN 303 213-4-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 213-4-1 V1.1.1 Tato norma je použitelná pro využívané nespolupracující čidlo tvořící složku pokročilého naváděcího a řídicího systému pozemního pohybu.
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-3 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 3: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané spolupracující čidlo včetně jeho rozhraní 
Katalogové číslo:  88068
ČSN ETSI EN 303 213-3 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 3: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro využívané spolupracující čidlo včetně jeho rozhraní
ČSN ETSI EN 303 213-3 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 213-3 V1.1.1 Tato norma je použitelná pro využívané spolupracující čidlo tvořící složku pokročilého naváděcího a řídicího systému pozemního pohybu. Je to
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 - Primární dohledový radar (PSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Snímače PSR řízení letového provozu (ATC) provozované v kmitočtovém pásmu 8 500 MHz až 10 000 MHz (pásmo X) 
Katalogové číslo:  509492
ČSN ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 - Primární dohledový radar (PSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Snímače PSR řízení letového provozu (ATC) provozované v kmitočtovém pásmu 8 500 MHz až 10 000 MHz (pásmo X)
ČSN ETSI EN 303 364-3 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro monostatické radarové snímače v pásmu X určené k dohledu nad provozem ve
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW 
Katalogové číslo:  90460
ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW
ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V1.1.1 Tato norma platí pro čidla radaru (radarové snímače) v pásmu X určená pro přehled o provozu pozemního pohybu na letišti s těmito vlastno
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 303 214 V1.1.1 - Služby přenosu datovým spojem (DLS) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe - Požadavky na pozemní složky a zkoušení systému 
Katalogové číslo:  88917
ČSN ETSI EN 303 214 V1.1.1 - Služby přenosu datovým spojem (DLS) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe - Požadavky na pozemní složky a zkoušení systému
ČSN ETSI EN 303 214 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 214 V1.1.1 Tato norma je použitelná pro pozemní implementaci služeb přenosu datovým spojem, odvozených ze standardních aplikací kontextového uspořádání (CM
Cena:  1 320,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-1 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení EC 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní 
Katalogové číslo:  85779
ČSN ETSI EN 303 213-1 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení EC 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní
ČSN ETSI EN 303 213-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 213-1 V1.1.1 Tato norma je použitelná pro pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) úroveň 1. Tento systém poskytuje zdokonalené funk
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro dohledovou službu A-SMGCS včetně vnějších rozhraní 
Katalogové číslo:  510915
ČSN ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro dohledovou službu A-SMGCS včetně vnějších rozhraní
ČSN ETSI EN 303 213-1 V2.1.1ČSN ETSI EN 303 213-1 V2.1.1 The present document is applicable to the Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) Surveillance Service. This syste
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní 
Katalogové číslo:  502112
ČSN ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní
ČSN ETSI EN 303 213-1 V1.4.1ČSN ETSI EN 303 213-1 V1.4.1 The present document is applicable to Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) Level 1. This system provides enhanc
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW 
Katalogové číslo:  500627
ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW
ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1 The present document applies to X-band radar sensors intended for the surveillance of airport surface movement traffic with the follow
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW 
Katalogové číslo:  508604
ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW
ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1ČSN ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for monostatic X-band radar sensors intended for
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-2 V2.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro službu na podporu bezpečnosti letišť A-SMGCS 
Katalogové číslo:  510921
ČSN ETSI EN 303 213-2 V2.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro službu na podporu bezpečnosti letišť A-SMGCS
ČSN ETSI EN 303 213-2 V2.1.1ČSN ETSI EN 303 213-2 V2.1.1 The present document is applicable to the Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) airport safety support service.
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-3 V2.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 3: Specifikace Společenství pro využívané kooperativní čidlo včetně jeho rozhraní 
Katalogové číslo:  510920
ČSN ETSI EN 303 213-3 V2.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 3: Specifikace Společenství pro využívané kooperativní čidlo včetně jeho rozhraní
ČSN ETSI EN 303 213-3 V2.1.1ČSN ETSI EN 303 213-3 V2.1.1 The present document is applicable to Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) Surveillance Service. This system pr
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní 
Katalogové číslo:  88060
ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní
ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.1.1 Tato norma je použitelná pro pokročilé naváděcí a řídicí systémy pozemního pohybu (A-SMGCS) úroveň 2. Tento systém poskytuje zdokonalené fun
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.4.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní 
Katalogové číslo:  502108
ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.4.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní
ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.4.1ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.4.1 The present document is applicable to Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) Level 2. This system provides enhan
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení - Podčást 1: Přijímače a dotazovače 
Katalogové číslo:  511047
ČSN ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení - Podčást 1: Přijímače a dotazovače
ČSN ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro dále uvedená zařízení: 1) Dotazovače vysílající v pásmu 1 030 MHz,
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 303 213-7 V2.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 7: Specifikace Společenství pro službu směrování A-SMGCS 
Katalogové číslo:  510918
ČSN ETSI EN 303 213-7 V2.1.1 - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 7: Specifikace Společenství pro službu směrování A-SMGCS
ČSN ETSI EN 303 213-7 V2.1.1ČSN ETSI EN 303 213-7 V2.1.1 The present document is applicable to the Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) Routing Service. This service is
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat