Sponzorovaný odkaz

8750 Rádiové zařízení a systémy. EMC a radiové spektrum

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETSI EN 300 720-1 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření 
Katalogové číslo:  62037
ČSN ETSI EN 300 720-1 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Palubní komunikační systémy a zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření
ČSN ETSI EN 300 720-1 V1.2.1ČSN ETSI EN 300 720-1 V1.2.1 Tato norma specifikuje minimální technické vlastnosti požadované pro rádiová zařízení a systémy UHF pracující na kmitočtech přidělených n
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 301 025-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecné komunikace a přidružená zařízení pro digitální selektivní volání (DSC) třídy "D" - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  62418
ČSN ETSI EN 301 025-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecné komunikace a přidružená zařízení pro digitální selektivní volání (DSC) třídy "D" - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 301 025-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 025-2 V1.1.1 Tato norma platí pro radiotelefonní zařízení VHF pro všeobecné komunikace a přidružená zařízení pro digitální selektivní volání (DSC) tří
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 300 454-1 V1.1.2 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmová zvuková pojítka - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody 
Katalogové číslo:  62698
ČSN ETSI EN 300 454-1 V1.1.2 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmová zvuková pojítka - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody
ČSN ETSI EN 300 454-1 V1.1.2ČSN ETSI EN 300 454-1 V1.1.2 Tato norma specifikuje minimální funkci a metody měření širokopásmových zvukových pojítek. ČSN má 40 stran vč.13 obrázků, norma ETSI pak
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 300 220-2 V1.3.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Doplňkové parametry neurčené pro účely shody 
Katalogové číslo:  63116
ČSN ETSI EN 300 220-2 V1.3.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Doplňkové parametry neurčené pro účely shody
ČSN ETSI EN 300 220-2 V1.3.1ČSN ETSI EN 300 220-2 V1.3.1 Tato norma zahrnuje parametry, které nejsou určeny k měření pro účely shody nebo předpisové účely. Přesto jsou však uvedeny, aby sloužily
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  63238
ČSN ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Amplitudově modulovaná rádiová zařízení pracující v občanském pásmu se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 300 433-2 V1.1.2ČSN ETSI EN 300 433-2 V1.1.2 Tato norma platí pro amplitudově modulovaná rádiová zařízení v občanském pásmu (CB) se dvěma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním post
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Služba místního pagingu - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  63559
ČSN ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Služba místního pagingu - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 300 224-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 300 224-2 V1.1.1 Tato norma platí pro zařízení místního pagingu obsahující vysílače základnových stanic (rádiové a se smyčkovou anténou), transkodéry s vn
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek 
Katalogové číslo:  64928
ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrová zvuková zařízení v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Uživatelské radiomikrofony a příposlechové systémy pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863 MHz až 865 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody zkoušek
ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.2.1ČSN ETSI EN 301 357-1 V1.2.1 Tato norma platí pro bezšňůrová zvuková zařízení, uživatelské radiomikrofony a příposlechová zařízení používající buď analogovou modulaci
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  64852
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.1.1 Tato norma platí pro vysílače pracující v rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a vysílače s induktivní smyčkou pracující v rozsahu od 9 kHz do 30 MH
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat