Sponzorovaný odkaz

8750 Rádiové zařízení a systémy. EMC a radiové spektrum

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETS 300 826 ed. 1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a pro zařízení vysokovýkonové rádiové místní sítě (HIPERLAN) 
Katalogové číslo:  54996
ČSN ETS 300 826 ed. 1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a pro zařízení vysokovýkonové rádiové místní sítě (HIPERLAN)
ČSN ETS 300 826 ed. 1ČSN ETS 300 826 ed. 1 Tato Evropská telekomunikační norma (ETS) se vztahuje na posuzování širokopásmových přenosových systémů 2,4 GHz a zařízení vysokovýkonové rádiové místní
Cena:  358,- Kč
ČSN ETS 300 224 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Služba místního pagingu - Technické a funkční vlastnosti systémů místního pagingu, včetně zkušebních metod 
Katalogové číslo:  55658
ČSN ETS 300 224 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Služba místního pagingu - Technické a funkční vlastnosti systémů místního pagingu, včetně zkušebních metod
ČSN ETS 300 224 ed. 2ČSN ETS 300 224 ed. 2 Tato Evropská telekomunikační norma (ETS) specifikuje minimální charakteristické vlastnosti funkční způsobilosti a příslušné měřicí metody pro vysílače
Cena:  605,- Kč
ČSN ETS 300 392-12-3 ed. 1 - Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI) 
Katalogové číslo:  58938
ČSN ETS 300 392-12-3 ed. 1 - Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI)
ČSN ETS 300 392-12-3 ed. 1ČSN ETS 300 392-12-3 ed. 1 Tato evropská telekomunikační norma (ETS) popisuje stupeň 3 doplňkové služby identifikace konferenčního volání (SS-TPI) pro zemské svazkové r
Cena:  34,- Kč
ČSN ETSI EN 300 494-1 V1.2.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Souhrn 
Katalogové číslo:  58939
ČSN ETSI EN 300 494-1 V1.2.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Souhrn
ČSN ETSI EN 300 494-1 V1.2.1ČSN ETSI EN 300 494-1 V1.2.1 Uvedený dokument souhrnně specifikuje odkazy příslušných EN nezbytných pro zkoušky shody profilu generického přístupu (GAP) DECT. Celkový
Cena:  73,- Kč
ČSN ETSI EN 300 497-6 V0.3.2 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 6: Struktura zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení přenosné části (PT) 
Katalogové číslo:  59284
ČSN ETSI EN 300 497-6 V0.3.2 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 6: Struktura zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení přenosné části (PT)
ČSN ETSI EN 300 497-6 V0.3.2ČSN ETSI EN 300 497-6 V0.3.2 Tato část normy popisuje specifikace zkoušek pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) (EN 300 175, části 1 až 8). Cílem zkušebních
Cena:  34,- Kč
ČSN ETS 300 392-10-7 ed. 2 - Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 7: Adresování zkráceným číslem 
Katalogové číslo:  59361
ČSN ETS 300 392-10-7 ed. 2 - Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 7: Adresování zkráceným číslem
ČSN ETS 300 392-10-7 ed. 2ČSN ETS 300 392-10-7 ed. 2 Tato evropská telekomunikační norma (ETS) popisuje doplňkové služby - stupeň 1 adresování zkráceným číslem (SS - SNA) pro transevropské svazk
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat