Sponzorovaný odkaz

8751 Rádiová zařízení a systémy. EMC a rádiové spektrum

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETSI EN 301 489-2 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu 
Katalogové číslo:  62618
ČSN ETSI EN 301 489-2 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu
ČSN ETSI EN 301 489-2 V1.2.1ČSN ETSI EN 301 489-2 V1.2.1 Tato norma spolu s EN 301 489-1 pokrývá posuzování zařízení pagingu (přijímače, vysílače a kombinovaná zařízení) a související přidružená
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-16 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 16: Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací 
Katalogové číslo:  62307
ČSN ETSI EN 301 489-16 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 16: Specifické podmínky pro analogová pohyblivá a přenosná zařízení buňkových radiokomunikací
ČSN ETSI EN 301 489-16 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 489-16 V1.1.1 Tato norma, spolu s EN 301 489-1, pokrývá posuzování analogového pohyblivého a přenosného zařízení buňkových radiokomunikací a přidruže
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 301 783-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  62721
ČSN ETSI EN 301 783-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 301 783-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 783-2 V1.1.1 Tato norma se vztahuje na rádiová zařízení určená k používání radioamatéry ve smyslu Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-17 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN 
Katalogové číslo:  63315
ČSN ETSI EN 301 489-17 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN
ČSN ETSI EN 301 489-17 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 489-17 V1.1.1 Tato norma pokrývá posuzování širokopásmových přenosových systémů 2,4 GHz a zařízení vysokovýkonové rádiové místní sítě (HIPERLAN) typu
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-19 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace 
Katalogové číslo:  63956
ČSN ETSI EN 301 489-19 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem (ROMES) pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace
ČSN ETSI EN 301 489-19 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 489-19 V1.1.1 Tato norma se zabývá posuzováním pohyblivých pozemských stanic určených pouze pro příjem (ROMES), definovaných v příloze A, a přidružen
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 301 908-1 V7.1.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky 
Katalogové číslo:  98018
ČSN ETSI EN 301 908-1 V7.1.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky
ČSN ETSI EN 301 908-1 V7.1.1ČSN ETSI EN 301 908-1 V7.1.1 The present document applies to user equipment, repeaters and base stations for IMT, falling within the scope of one of the other parts of
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 301 841-1 V1.4.1 - Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC 
Katalogové číslo:  98665
ČSN ETSI EN 301 841-1 V1.4.1 - Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC
ČSN ETSI EN 301 841-1 V1.4.1ČSN ETSI EN 301 841-1 V1.4.1 The present document applies to VDL Mode 2 ground-air digital communications using Differential Eight Phase Shift Keying (D8PSK), intended
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 302 842-2 V1.4.1 - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje 
Katalogové číslo:  98661
ČSN ETSI EN 302 842-2 V1.4.1 - Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje
ČSN ETSI EN 302 842-2 V1.4.1ČSN ETSI EN 302 842-2 V1.4.1 The present document applies to the following radio equipment types: - Very High Frequency (VHF) Digital Link (VDL) Mode 4 aeronautical
Cena:  3 080,- Kč
ČSN ETSI EN 302 625 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové aplikace v pásmu 5 GHz pro pomoc při katastrofě (BBDR) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  85292
ČSN ETSI EN 302 625 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové aplikace v pásmu 5 GHz pro pomoc při katastrofě (BBDR) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 625 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 625 V1.1.1 Tato norma platí pro zařízení používaná v širokopásmových aplikacích v pásmu 5 GHz pro pomoc při katastrofě (BBDR). Tato zařízení jsou využívána
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 065-3 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro silniční a kolejová vozidla 
Katalogové číslo:  96161
ČSN ETSI EN 302 065-3 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro silniční a kolejová vozidla
ČSN ETSI EN 302 065-3 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 065-3 V1.1.1 Tato norma platí pro sestavy vysílač/přijímač, vysílače a přijímače využívající technologie ultraširokého pásma (UWB) pro aplikace krátkého
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 301 908-18 V7.1.2 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE 
Katalogové číslo:  96389
ČSN ETSI EN 301 908-18 V7.1.2 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE
ČSN ETSI EN 301 908-18 V7.1.2ČSN ETSI EN 301 908-18 V7.1.2 The present document applies to the following radio equipment type: 1) Multi-Standard Radio capable Base stations (E-UTRA, UTRA, GSM/
Cena:  605,- Kč
ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol 
Katalogové číslo:  96810
ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol
ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1 Tato norma specifikuje základní přenosový protokol (BTP) pro přenos paketů mezi stanicemi ITS. Ten je na vrcholu protokolu geografického
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 303 098-1 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření 
Katalogové číslo:  97057
ČSN ETSI EN 303 098-1 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření
ČSN ETSI EN 303 098-1 V1.2.1ČSN ETSI EN 303 098-1 V1.2.1 Tato norma stanovuje minimální požadavky na námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS a integrovaný přijímač GNSS p
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody 
Katalogové číslo:  97251
ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody
ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.2.1ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 The present document applies to the following Short Range Device major equipment types: - Generic Short Range Devices, including alarms,
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativního zjišťování 
Katalogové číslo:  97551
ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativního zjišťování
ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 Tato norma uvádí specifikace základní služby kooperativního zjišťování (základní služba CA), která slouží k podpoře aplikace silniční bezpeč
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače) 
Katalogové číslo:  86842
ČSN ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače)
ČSN ETSI EN 301 908-12 V4.2.1ČSN ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 Norma platí pro opakovače pro IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000). Opakovače pro IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000), mohou podp
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 645 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Opakovače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  86848
ČSN ETSI EN 302 645 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Opakovače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 645 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 645 V1.1.1 Norma platí pro opakovače GNSS. Pseudodružice a přijímače GNSS nejsou v této normě zahrnuty. Opakovače GNSS jsou zařízení navržená pro opakované
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační architektura 
Katalogové číslo:  88070
ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační architektura
ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 Tato norma stanoví globální komunikační infrastrukturu komunikací pro inteligentní dopravní systémy (ITSC). Tato verze této normy je vyhrazena p
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  88404
ČSN ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 617-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 Tato norma platí pro pozemní základnové stanice AM DSB s odstupy kanálů 25 kHz určené pro analogový hovor. Rozsah platnosti této normy je om
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 302 264-1 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření 
Katalogové číslo:  84957
ČSN ETSI EN 302 264-1 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření
ČSN ETSI EN 302 264-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 264-1 V1.1.1 Norma specifikuje technické požadavky a metody měření pro zařízení krátkého dosahu (SRD) pracující jako širokopásmová zařízení se zabranou
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody 
Katalogové číslo:  89013
ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody
ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.1.1 Tato norma platí pro obecně použitelná zařízení krátkého dosahu, včetně výstrah, dálkového ovládání, telemetrie, přenosu dat všeobecně atd.
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, společné požadavky 
Katalogové číslo:  89576
ČSN ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, společné požadavky
ČSN ETSI EN 302 998-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 Tato norma platí pro vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání s šířkami pásma vysoko
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat