Sponzorovaný odkaz

8751 Rádiová zařízení a systémy. EMC a rádiové spektrum

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační architektura 
Katalogové číslo:  88070
ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační architektura
ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 Tato norma stanoví globální komunikační infrastrukturu komunikací pro inteligentní dopravní systémy (ITSC). Tato verze této normy je vyhrazena p
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  88404
ČSN ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 617-2 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 617-2 V1.1.1 Tato norma platí pro pozemní základnové stanice AM DSB s odstupy kanálů 25 kHz určené pro analogový hovor. Rozsah platnosti této normy je om
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody 
Katalogové číslo:  89013
ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 40 GHz až 246 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody
ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 305 550-1 V1.1.1 Tato norma platí pro obecně použitelná zařízení krátkého dosahu, včetně výstrah, dálkového ovládání, telemetrie, přenosu dat všeobecně atd.
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, společné požadavky 
Katalogové číslo:  89576
ČSN ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, společné požadavky
ČSN ETSI EN 302 998-1 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 Tato norma platí pro vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání s šířkami pásma vysoko
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 22: Základnové stanice (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX) 
Katalogové číslo:  90296
ČSN ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 22: Základnové stanice (BS) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAX)
ČSN ETSI EN 301 908-22 V5.2.1ČSN ETSI EN 301 908-22 V5.2.1 Tato norma platí pro základnové stanice FDD Mobilní WiMAX pro IMT OFDMA TDD WMAN. Je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače) 
Katalogové číslo:  86842
ČSN ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače)
ČSN ETSI EN 301 908-12 V4.2.1ČSN ETSI EN 301 908-12 V4.2.1 Norma platí pro opakovače pro IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000). Opakovače pro IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000), mohou podp
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 645 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Opakovače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE 
Katalogové číslo:  86848
ČSN ETSI EN 302 645 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Opakovače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
ČSN ETSI EN 302 645 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 645 V1.1.1 Norma platí pro opakovače GNSS. Pseudodružice a přijímače GNSS nejsou v této normě zahrnuty. Opakovače GNSS jsou zařízení navržená pro opakované
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 6: Integrace internetu - Podčást 1: Přenos paketů IPv6 prostřednictvím protokolů geografického navrhování sítí 
Katalogové číslo:  96013
ČSN ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 6: Integrace internetu - Podčást 1: Přenos paketů IPv6 prostřednictvím protokolů geografického navrhování sítí
ČSN ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1ČSN ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 Tato norma specifikuje přenos paketů IPv6 prostřednictvím protokolu geografického navrhování sítí ETSI definovaného v ETSI EN 302 636-4-
Cena:  545,- Kč
ČSN ETSI EN 302 065-3 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro silniční a kolejová vozidla 
Katalogové číslo:  96161
ČSN ETSI EN 302 065-3 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro silniční a kolejová vozidla
ČSN ETSI EN 302 065-3 V1.1.1ČSN ETSI EN 302 065-3 V1.1.1 Tato norma platí pro sestavy vysílač/přijímač, vysílače a přijímače využívající technologie ultraširokého pásma (UWB) pro aplikace krátkého
Cena:  446,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-25 V2.0.0 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000 
Katalogové číslo:  65353
ČSN ETSI EN 301 489-25 V2.0.0 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 25: Specifické podmínky pro pohyblivé stanice s více nosnými a přidružené zařízení pro CDMA, IMT-2000
ČSN ETSI EN 301 489-25 V2.0.0ČSN ETSI EN 301 489-25 V2.0.0 Tato norma pokrývá posuzování digitálních buňkových (s více nosnými, CDMA, IMT-2000) pohyblivých a přenosných (UE) rádiových koncových z
Cena:  347,- Kč
ČSN ETSI EN 301 489-18 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 18: Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) 
Katalogové číslo:  66348
ČSN ETSI EN 301 489-18 V1.2.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 18: Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA)
ČSN ETSI EN 301 489-18 V1.2.1ČSN ETSI EN 301 489-18 V1.2.1 Tato norma, spolu s EN 301 489-1 [1], pokrývá posuzování radiokomunikačních a přidružených zařízení zemských svazkových rádiových sítí (
Cena:  232,- Kč
ČSN ETSI EN 301 908-6 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) 
Katalogové číslo:  66148
ČSN ETSI EN 301 908-6 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)
ČSN ETSI EN 301 908-6 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 908-6 V1.1.1 Tato norma platí pro uživatelská zařízení pro IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD 3,84 Mčip/s) provozovaná ve všech nebo v jakékoliv části stanov
Cena:  358,- Kč
ČSN ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 8: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE) 
Katalogové číslo:  66147
ČSN ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 8: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE)
ČSN ETSI EN 301 908-8 V1.1.1ČSN ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 Tato norma platí pro základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace, které jsou schopny provoz
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat