Sponzorovaný odkaz

16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1154 - Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  52330
ČSN EN 1154 - Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1154ČSN EN 1154 Tato evropská norma specifikuje požadavky na zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání pro otvíravé a kývavé dveře, upevněné na nebo do rámu dveří, na nebo do dveří, nebo
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1935 - Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  65647
ČSN EN 1935 - Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1935ČSN EN 1935 Tato evropská norma specifikuje požadavky na jednoosé závěsy, jednodílné a vícedílné, pro použití na přístupových oknech nebo dveřích. Tato okna a dveře mohou ale nemusí bý
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12051 - Stavební kování - Dveřní a okenní zástrče - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  61515
ČSN EN 12051 - Stavební kování - Dveřní a okenní zástrče - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12051ČSN EN 12051 Tato evropská norma obsahuje ustanovení pro provedení, bezpečnost a bezpečnostní požadavky (včetně zkušebních metod) pro jednobodové zástrče a jejich přidružené protiple
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13126-15 - Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 15: Kladky pro vodorovně posuvná a kování pro skládací okna 
Katalogové číslo:  507823
ČSN EN 13126-15 - Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 15: Kladky pro vodorovně posuvná a kování pro skládací okna
ČSN EN 13126-15ČSN EN 13126-15 This document specifies requirements and test methods for durability, strength, security and function of rollers for horizontal sliding and hardware for inward
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15684 - Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  512061
ČSN EN 15684 - Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15684ČSN EN 15684 This document specifies requirements for performance and testing of Mechatronic Cylinders and their keys and/or electronic keys. It applies to cylinders for such locks de
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16035 - Seznam vlastností stavebního kování (HPS) - Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech 
Katalogové číslo:  93311
ČSN EN 16035 - Seznam vlastností stavebního kování (HPS) - Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech
ČSN EN 16035ČSN EN 16035 Tato norma platí pro všechny prvky stavebního kování určené k použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích/vratech a/nebo otevíravých oknech. Dále norma stanoví
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1158 - Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  52331
ČSN EN 1158 - Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1158ČSN EN 1158 Tato evropská norma specifikuje požadavky na zařízení pro koordinované zavírání dveří pro dvoukřídlové otvíravé dveře, vybavené zavírači dveří. Obsahuje obě samostatně nam
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13126-5+A1 - Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 5: Specifikace pro zařízení, která omezují otevírání oken (omezovače otevírání) 
Katalogové číslo:  96794
ČSN EN 13126-5+A1 - Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 5: Specifikace pro zařízení, která omezují otevírání oken (omezovače otevírání)
ČSN EN 13126-5+A1ČSN EN 13126-5+A1 This Part of EN 13126 specifies requirements and test methods for durability, strength, security and functionality of devices that restrict the opening of windows
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13637 - Stavební kování - Elektricky řízené únikové systémy pro použití na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  98414
ČSN EN 13637 - Stavební kování - Elektricky řízené únikové systémy pro použití na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13637ČSN EN 13637 This European Standard specifies requirements for performance and testing of electrically controlled exit systems, specifically designed for use in an emergency or panic
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 1527 - Stavební kování - Kování pro posuvné a skládací dveře - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  508739
ČSN EN 1527 - Stavební kování - Kování pro posuvné a skládací dveře - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1527ČSN EN 1527 This document specifies requirements for the design manual system sliding doors, sliding corner doors and folding doors of the bi-fold type and multi-panel folding doors but
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1300 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 
Katalogové číslo:  509640
ČSN EN 1300 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření
ČSN EN 1300ČSN EN 1300 Tento dokument stanoví požadavky na spolehlivost, odolnost proti napadení a neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností (ZVB) spolu se způsoby zkoušek. Rovněž uvádí
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16867 - Stavební kování - Mechatronické dveřní kování - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  510554
ČSN EN 16867 - Stavební kování - Mechatronické dveřní kování - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16867ČSN EN 16867 This document applies to Mechatronic door furniture (MDF) fitted on the door set which gives the possibility to control the locking and/or release part through an electroni
Cena:  655,- Kč
ČSN 16 5190 - Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Technické předpisy 
Katalogové číslo:  64795
ČSN 16 5190 - Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Technické předpisy
ČSN 16 5190ČSN 16 5190 Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání cylindrických vložek do příslušných zámků. Tato norma se používá společně s ČSN EN 1303.
Cena:  95,- Kč
ČSN 16 6004 - Nábytkové kování. Názvy a definice 
Katalogové číslo:  25283
ČSN 16 6004 - Nábytkové kování. Názvy a definice
ČSN 16 6004ČSN 16 6004 Norma je překladem ST SEV 5614-86. Česky, slovensky a rusky je normalizováno 35 hesel, současně uvedeny jejich české definice. Je připojeno 25 nákresů. ČSN 16 6004 byla sc
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1155 - Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  52524
ČSN EN 1155 - Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1155ČSN EN 1155 Tato evropská norma specifikuje požadavky jak pro samostatná zařízení na stavění otevření dveří, tak i pro stavěcí mechanismy zabudované v zavírači. Elektricky poháněná za
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat