Sponzorovaný odkaz

1651 Zámky stavební

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15684 - Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  93136
ČSN EN 15684 - Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15684ČSN EN 15684 Tato norma určuje požadavky na vlastnosti a zkoušení mechatronických cylindrických vložek a jejich klíčů a/nebo elektronických klíčů. Platí pro cylindrické vložky zámků nav
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1300 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 
Katalogové číslo:  509640
ČSN EN 1300 - Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření
ČSN EN 1300ČSN EN 1300 Tento dokument stanoví požadavky na spolehlivost, odolnost proti napadení a neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností (ZVB) spolu se způsoby zkoušek. Rovněž uvádí
Cena:  545,- Kč
ČSN 16 5190 - Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Technické předpisy 
Katalogové číslo:  64795
ČSN 16 5190 - Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Technické předpisy
ČSN 16 5190ČSN 16 5190 Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání cylindrických vložek do příslušných zámků. Tato norma se používá společně s ČSN EN 1303.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12320 - Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  92915
ČSN EN 12320 - Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12320ČSN EN 12320 Tato norma platí pro mechanické visací zámky a příslušenství visacích zámků používané v budovách a pro obecné použití a určuje použití zkušebních metod.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14846 - Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  83021
ČSN EN 14846 - Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14846ČSN EN 14846 Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro pevnost, bezpečnost, životnost a funkčnost elektrických a elektronických součástí pro všechny typy elektromechanicky
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1303 - Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  500137
ČSN EN 1303 - Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1303ČSN EN 1303 Tato evropská norma platí pro cylindrické vložky a jejich klíče takových zámků, které se normálně používají v budovách a jsou konstruovány pro použití s cylindrickými vložkam
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12209 - Stavební kování - Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  503172
ČSN EN 12209 - Stavební kování - Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12209ČSN EN 12209 Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro životnost, pevnost, bezpečnost a funkčnost mechanicky ovládaných zámků a jejich zapadacích plechů: a) pro použit
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16864 - Stavební kování - Mechatronické visací zámky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  505260
ČSN EN 16864 - Stavební kování - Mechatronické visací zámky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16864ČSN EN 16864 Tato norma určuje požadavky na vlastnosti a zkoušení mechatronických visacích zámků (MP) a jejich klíčů a/nebo elektronických klíčů. Jsou stanovené kategorie použití zalo
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat