Sponzorovaný odkaz

73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 73 0212-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  20181
ČSN 73 0212-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
ČSN 73 0212-1ČSN 73 0212-1 Norma stanoví zásady a metody kontroly geometrické přesnosti stavebních dílců, konstrukcí, stavebních objektů a zásady kontroly provádění vytyčovacích prací. Základní
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 1200 ZMĚNA 4 - Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác 
Katalogové číslo:  16180
ČSN 73 1200 ZMĚNA 4 - Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 1200 ZMĚNA 4
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 3610 ZMĚNA Z1 - Navrhování klempířských konstrukcí 
Katalogové číslo:  82191
ČSN 73 3610 ZMĚNA Z1 - Navrhování klempířských konstrukcí
ČSN 73 3610 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 7737 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů 
Katalogové číslo:  18214
ČSN ISO 7737 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů
ČSN ISO 7737ČSN ISO 7737 Norma je identická s ISO 7737:1986. Stanoví pravidla pro sběr a záznam dat o přesnosti rozměrů ve stavební praxi a způsob, jakým se tato data mají uvádět u vybraných sta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13063-3 - Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy 
Katalogové číslo:  80551
ČSN EN 13063-3 - Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy
ČSN EN 13063-3ČSN EN 13063-3 Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro suché a nebo mokré systémové komíny se vzduchovým průduchem. Komín tvoří průduch pro odvod spalin z keramických/pálených
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1993-3-2 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a komíny - Komíny 
Katalogové číslo:  81572
ČSN EN 1993-3-2 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a komíny - Komíny
ČSN EN 1993-3-2ČSN EN 1993-3-2 ČSN EN 1993-3-2 platí pro navrhování nosné konstrukce vertikálních ocelových komínů válcového nebo kuželového průřezu. Platí pro komíny konzolové, podepřené v mezileh
Cena:  358,- Kč
ČSN 73 6100-1 - Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví 
Katalogové číslo:  81267
ČSN 73 6100-1 - Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví
ČSN 73 6100-1ČSN 73 6100-1 Tato norma byla vytvořena z důvodu velkého množství termínů pocházejících z převzatých evropských norem. Tato norma ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12899-5 - Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu 
Katalogové číslo:  81708
ČSN EN 12899-5 - Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu
ČSN EN 12899-5ČSN EN 12899-5 Norma stanovuje požadavky na počáteční zkoušku typu, což je ucelená soustava zkoušek a postupů stanovujících funkční charakteristiky vzorků výrobků představujících výro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12899-3 - Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky 
Katalogové číslo:  81706
ČSN EN 12899-3 - Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky
ČSN EN 12899-3ČSN EN 12899-3 Norma stanovuje požadavky na nové směrové sloupky a odrazky. Uvádí typy směrových sloupků a odrazek, požadavky na optickou účinnost (barva, retroreflexe), odolnost prot
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1999-1-5 - Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce 
Katalogové číslo:  82479
ČSN EN 1999-1-5 - Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce
ČSN EN 1999-1-5ČSN EN 1999-1-5 ČSN EN 1999-1-5 platí pro navrhování hliníkových konstrukcí, vyztužených i nevyztužených, které mají tvar osově souměrné skořepiny nebo pro oblé části skořepinových k
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14989-2 - Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv 
Katalogové číslo:  82547
ČSN EN 14989-2 - Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv
ČSN EN 14989-2ČSN EN 14989-2 Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro kovové spalinové průduchy a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče pa
Cena:  605,- Kč
ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 
Katalogové číslo:  82925
ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
ČSN 73 0848ČSN 73 0848 Tato norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně be
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1856-1 - Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny 
Katalogové číslo:  85163
ČSN EN 1856-1 - Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny
ČSN EN 1856-1ČSN EN 1856-1 Tato evropská norma specifikuje funkční požadavky na jednovrstvé a vícevrstvé systémové komíny s pevnými kovovými vložkami a jejich konstrukční díly (komínové díly, vložk
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1058 - Desky na bázi dřeva - Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů 
Katalogové číslo:  86071
ČSN EN 1058 - Desky na bázi dřeva - Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů
ČSN EN 1058ČSN EN 1058 Tato evropská norma určuje postup výpočtu charakteristických hodnot 5% kvantilu mechanických vlastností za předpokladu logaritmicko-normálního rozdělení výsledků zkoušky podl
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 1356 - Stanovení délkových změn pórobetonu 
Katalogové číslo:  86332
ČSN 73 1356 - Stanovení délkových změn pórobetonu
ČSN 73 1356ČSN 73 1356 Tato norma určuje metody stanovení délkových změn pórobetonu vyvolaných změnou vlhkosti, jedná se o metodu optickou a kontaktní.
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 1358 - Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů 
Katalogové číslo:  86330
ČSN 73 1358 - Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů
ČSN 73 1358ČSN 73 1358 Tato norma uvádí postup pro stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů chemickou a vizuální metodou.
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat