Sponzorovaný odkaz

73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12697-4 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona 
Katalogové číslo:  98944
ČSN EN 12697-4 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona
ČSN EN 12697-4ČSN EN 12697-4 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu na znovuzískání rozpustného asfaltu z asfaltových směsí z vozovek ve formě vhodné pro další zkoušení. Postup je vhodný pr
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 16272-7 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 7: Vnější charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu 
Katalogové číslo:  99162
ČSN P CEN/TS 16272-7 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 7: Vnější charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu
ČSN P CEN/TS 16272-7ČSN P CEN/TS 16272-7 The purpose of insertion loss measurements is to have an indication of the "efficiency" of the complete installation in attenuating noise from a technical
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 0038 - Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení 
Katalogové číslo:  96238
ČSN 73 0038 - Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
ČSN 73 0038ČSN 73 0038 Norma ČSN 73 0038 uvádí doplňující pokyny pro hodnocení a ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí v ČR a také podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13822. Ta
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16272-3-2 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole 
Katalogové číslo:  96093
ČSN EN 16272-3-2 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole
ČSN EN 16272-3-2ČSN EN 16272-3-2 This document is to be read in conjunction with prEN 16272 4, CEN/TS 16272-5 and EN 16272 6 and will be applied only to situations as described in those documents (
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12999-1 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace 
Katalogové číslo:  96602
ČSN EN ISO 12999-1 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace
ČSN EN ISO 12999-1ČSN EN ISO 12999-1 Tato část ISO 12999 určuje postupy pro odhad nejistoty měření zvukové izolace ve stavební akustice. Zajišťuje - podrobné vyhodnocení nejistoty; - určení n
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16431 - Železniční aplikace - Kolej - Žlabové pražce příčné a výhybkové 
Katalogové číslo:  96611
ČSN EN 16431 - Železniční aplikace - Kolej - Žlabové pražce příčné a výhybkové
ČSN EN 16431ČSN EN 16431 Tato evropská norma vymezuje technická kritéria a kontrolní postupy, které musí splňovat žlabové pražce příčné a výhybkové v koleji s kolejovým ložem s Vignolovými kolejnic
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16309+A1 - Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu 
Katalogové číslo:  96866
ČSN EN 16309+A1 - Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
ČSN EN 16309+A1ČSN EN 16309+A1 Tato evropská norma tvoří jednu část souboru evropských norem. Norma poskytuje specifické metody a požadavky pro posuzování sociálních vlastností budov a bere v úvahu
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 1990 ZMĚNA Z4 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
Katalogové číslo:  97281
ČSN EN 1990 ZMĚNA Z4 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1990 ZMĚNA Z4
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 13146-1+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice 
Katalogové číslo:  97219
ČSN EN 13146-1+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice
ČSN EN 13146-1+A1ČSN EN 13146-1+A1 Tato evropská norma uvádí postup laboratorní zkoušky pro stanovení maximálního podélného zatížení, které může působit na kolejnici upevněnou pomocí systému upevně
Cena:  171,- Kč
ČSN P 73 2451 - Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu 
Katalogové číslo:  97284
ČSN P 73 2451 - Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu
ČSN P 73 2451ČSN P 73 2451 Tato norma platí pro zkoušení čerstvého vláknobetonu (FRC). Tato norma doplňuje požadavky uvedené v ČSN EN 12350-1 až -12.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1263-2 - Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí 
Katalogové číslo:  97615
ČSN EN 1263-2 - Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
ČSN EN 1263-2ČSN EN 1263-2 Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí systému S, systému T, systému U a systému V. Třídění těchto sítí je uvedeno v EN 1263-1 společně
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací 
Katalogové číslo:  97651
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16012+A1 - Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností 
Katalogové číslo:  97687
ČSN EN 16012+A1 - Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností
ČSN EN 16012+A1ČSN EN 16012+A1 This European Standard describes a set of procedures for using existing standardized CEN or ISO test and calculation methods to determine the declared thermal perform
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16627 - Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody 
Katalogové číslo:  98170
ČSN EN 16627 - Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody
ČSN EN 16627ČSN EN 16627 This European Standard specifies the calculation methods, based on Life Cycle Costing (LCC) and other quantified economic information, to assess the economic performance of
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16494 - Železniční aplikace - Požadavky na neproměnná návěstidla ERTMS 
Katalogové číslo:  98004
ČSN EN 16494 - Železniční aplikace - Požadavky na neproměnná návěstidla ERTMS
ČSN EN 16494ČSN EN 16494 Tato evropská norma specifikuje a harmonizuje požadavky na specifickou sadu neproměnných návěstidel ERTMS podporujících provoz ETCS a GSM-R. Pro návrhy traťových neproměnný
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 15901-15 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 15: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCI): IMAG 
Katalogové číslo:  98502
ČSN P CEN/TS 15901-15 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 15: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCI): IMAG
ČSN P CEN/TS 15901-15ČSN P CEN/TS 15901-15 Tato technická specifikace popisuje metodu pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek používanou pouze na letištích, a to měřením součinitele
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 7033 - Proměnné dopravní značky 
Katalogové číslo:  98435
ČSN 73 7033 - Proměnné dopravní značky
ČSN 73 7033ČSN 73 7033 Norma stanovuje minimální požadavky České republiky na proměnné dopravní značky (VMS) a světelné signály S 8a až S 8d a S 12a s nespojitým zobrazením. Zkratka VMS platí i pro
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15466-2 - Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím 
Katalogové číslo:  85253
ČSN EN 15466-2 - Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím
ČSN EN 15466-2ČSN EN 15466-2 Tato norma ČSN EN 15466-2 popisuje způsob stanovení odolnosti adhezních nátěrových hmot pro zálivky za studena a za horka vůči alkáliím. Odolnost adhezní nátěrové hmo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15736 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků 
Katalogové číslo:  85316
ČSN EN 15736 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků
ČSN EN 15736ČSN EN 15736 Tato norma stanovuje zkušební metodu pro určování chování kovových styčníkových desek s prolisovanými trny při vytažení.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12899-3 - Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky 
Katalogové číslo:  81706
ČSN EN 12899-3 - Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky
ČSN EN 12899-3ČSN EN 12899-3 Norma stanovuje požadavky na nové směrové sloupky a odrazky. Uvádí typy směrových sloupků a odrazek, požadavky na optickou účinnost (barva, retroreflexe), odolnost prot
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1999-1-5 - Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce 
Katalogové číslo:  82479
ČSN EN 1999-1-5 - Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce
ČSN EN 1999-1-5ČSN EN 1999-1-5 ČSN EN 1999-1-5 platí pro navrhování hliníkových konstrukcí, vyztužených i nevyztužených, které mají tvar osově souměrné skořepiny nebo pro oblé části skořepinových k
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14989-2 - Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv 
Katalogové číslo:  82547
ČSN EN 14989-2 - Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv
ČSN EN 14989-2ČSN EN 14989-2 Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro kovové spalinové průduchy a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče pa
Cena:  605,- Kč
ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 
Katalogové číslo:  82925
ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
ČSN 73 0848ČSN 73 0848 Tato norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně be
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 15678 - Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů 
Katalogové číslo:  83252
TNI CEN/TR 15678 - Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů
TNI CEN/TR 15678TNI CEN/TR 15678 Tato technická zpráva CEN/TR popisuje zkušební metody, podle kterých se po doplnění budou vytvářet výluhy pro určení anorganických a organických látek potenciálně u
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13036-8 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti 
Katalogové číslo:  83538
ČSN EN 13036-8 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti
ČSN EN 13036-8ČSN EN 13036-8 Tato evropská norma definuje různé parametry příčné nerovnosti povrchu vozovek pozemních komunikací a letištních ploch a jiných dopravních ploch a vhodné metody hodnoce
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14545 - Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky 
Katalogové číslo:  83454
ČSN EN 14545 - Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky
ČSN EN 14545ČSN EN 14545 Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro materiály, geometrii, únosnost, tuhost a aspekty trvanlivosti (tj. ochranu proto korozi) spojovacích prostředků určených pro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 74-2 - Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  83867
ČSN EN 74-2 - Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy
ČSN EN 74-2ČSN EN 74-2 Tato norma určuje požadavky pro méně obvyklé typy spojek, konkrétně pro šroubové nebo klínové půlspojky (připojené svarem nebo šroubem), nastavovací spojky se střižnými kolík
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15882-3 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů 
Katalogové číslo:  84204
ČSN EN 15882-3 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
ČSN EN 15882-3ČSN EN 15882-3 Účelem této evropské normy je stanovit principy a pokyny pro zpracování dokumentů o rozšířené aplikaci pro systémy těsnění prostupů, zkoušené podle EN 1366-3. Oblast ro
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat