Sponzorovaný odkaz

73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 73 8106 ZMĚNA Z4 - Ochranné a záchytné konstrukce 
Katalogové číslo:  72411
ČSN 73 8106 ZMĚNA Z4 - Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 8106 ZMĚNA Z4
Cena:  34,- Kč
ČSN 73 4301 ZMĚNA Z1 - Obytné budovy 
Katalogové číslo:  72856
ČSN 73 4301 ZMĚNA Z1 - Obytné budovy
ČSN 73 4301 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z1 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
Katalogové číslo:  90408
ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z1 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13377 - Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování 
Katalogové číslo:  68197
ČSN EN 13377 - Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování
ČSN EN 13377ČSN EN 13377 Tato evropská norma blíže určuje rozdělení, požadavky a postupy posuzování průmyslově vyráběných dřevěných podpěrných nosníků. Dále jsou zde uvedeny informace o požadavcí
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12617-1 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Stanovení lineárního smrštění polymerů a systémů povrchové ochrany 
Katalogové číslo:  69038
ČSN EN 12617-1 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Stanovení lineárního smrštění polymerů a systémů povrchové ochrany
ČSN EN 12617-1ČSN EN 12617-1 Tato evropská norma uvádí metodu pro stanovení lineárního smrštění bezrozpouštědlových vícesložkových za studena tvrdnoucích pryskyřic, určených pro ochranu a opravy
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13502 - Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  68553
ČSN EN 13502 - Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13502ČSN EN 13502 Norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro keramické komínové nástavce. Je rozdělena na dvě části. První část obsahuje požadavky na tvar nástavců, volbu materiálů,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13286-40 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy 
Katalogové číslo:  68858
ČSN EN 13286-40 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy
ČSN EN 13286-40ČSN EN 13286-40 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro stanovení pevnosti v prostém tahu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy a platí pro zkušební těles
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12512 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky 
Katalogové číslo:  65329
ČSN EN 12512 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky
ČSN EN 12512ČSN EN 12512 Norma stanovuje obecné zásady pro zkoušení spojů dřevěných konstrukcí s mechanickými spojovacími prostředky, určených pro použití v seismických oblastech. Dodržování těch
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13687-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 3: Teplotní cyklování bez ponoření do rozmrazovacího solného roztoku 
Katalogové číslo:  65869
ČSN EN 13687-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 3: Teplotní cyklování bez ponoření do rozmrazovacího solného roztoku
ČSN EN 13687-3ČSN EN 13687-3 Tato evropská norma je třetí z pěti Částí pro stanovení tepelné slučitelnosti výrobků a systémů pro opravy včetně zálivek, malt a betonů a systémů pro povrchovou ochr
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12617-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva 
Katalogové číslo:  66403
ČSN EN 12617-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva
ČSN EN 12617-3ČSN EN 12617-3 Tato evropská norma uvádí metodu pro stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva, zahrnutá v ČSN EN 1504-1 a v prEN 1504-4. Popisuje postup měření lineární
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13395-1 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 1: Zkouška tekutosti thixotropních malt 
Katalogové číslo:  66409
ČSN EN 13395-1 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 1: Zkouška tekutosti thixotropních malt
ČSN EN 13395-1ČSN EN 13395-1 Tato evropská norma popisuje postup stanovení zpracovatelnosti thixotropních malt. Zpracovatelnost se zjišťuje měřením průměrů rozlité malty ve dvou navzájem kolmých
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13395-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 3: Zkouška tekutosti (rozlití) správkových betonů 
Katalogové číslo:  66411
ČSN EN 13395-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 3: Zkouška tekutosti (rozlití) správkových betonů
ČSN EN 13395-3ČSN EN 13395-3 Tato evropská norma popisuje postup stanovení tekutosti správkových betonů. Tekutost správkových betonů je vyjadřována pomocí tzv. "doby tečení". Doba tečení se stano
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12272-1 - Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru 
Katalogové číslo:  66340
ČSN EN 12272-1 - Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru
ČSN EN 12272-1ČSN EN 12272-1 Norma je součástí souboru norem zkoušení pro nátěry. Tato evropská norma popisuje postupy zkušebních metod, jejich vyhodnocení i zkušební zařízení a pomůcky pro stano
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1008 - Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu 
Katalogové číslo:  66343
ČSN EN 1008 - Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu
ČSN EN 1008ČSN EN 1008 Tato norma určuje požadavky na vodu, která je vhodná pro výrobu betonu, který vyhovuje evropské normě pro beton EN 206-1 a popisuje metody pro posuzování její vhodnosti jak
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1634-3 - Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů 
Katalogové číslo:  72602
ČSN EN 1634-3 - Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
ČSN EN 1634-3ČSN EN 1634-3 Tato část EN 1634 stanovuje metodu pro určení průniku studeného a teplého kouře z jedné strany dveřní sestavy na stranu druhou při specifikovaných zkušebních podmínkách
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12618-2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Soudržnost odtrhovou zkouškou 
Katalogové číslo:  72615
ČSN EN 12618-2 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Soudržnost odtrhovou zkouškou
ČSN EN 12618-2ČSN EN 12618-2 Norma popisuje zkušební metodu stanovení soudržnosti polymerních i cementových injektážích výrobků k hydraulickému betonu. Injektáž může být provedena v trhlinách, kt
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1771 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti a zkouška v příčném tahu 
Katalogové číslo:  72505
ČSN EN 1771 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti a zkouška v příčném tahu
ČSN EN 1771ČSN EN 1771 Tato evropská norma uvádí metody pro stanovení injektovatelnosti materiálu do sítě kapilárních pórů a pro stanovení adheze tohoto materiálu k betonu. Injektovatelnost se st
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1365-6 - Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště 
Katalogové číslo:  72784
ČSN EN 1365-6 - Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště
ČSN EN 1365-6ČSN EN 1365-6 Tato část EN 1365 specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti schodišť s aplikovanou požární ochranou nebo bez ní, ve vztahu k nosnosti a bez dělicí funkce. Tato
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12637-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 3: Vliv výrobků pro injektování na elastomerové vložky v betonu 
Katalogové číslo:  72153
ČSN EN 12637-3 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 3: Vliv výrobků pro injektování na elastomerové vložky v betonu
ČSN EN 12637-3ČSN EN 12637-3 Tato část této evropské normy popisuje zkušební metodu ke stanovení schopnosti elastomerové vložky v betonu odolat vlivu vytvrzování a vytvrzeným výrobkům pro injekto
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13286-49 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy 
Katalogové číslo:  72321
ČSN EN 13286-49 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy
ČSN EN 13286-49ČSN EN 13286-49 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy Zkouška je vhodná pouze pro směs
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1991-1-5 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou 
Katalogové číslo:  72774
ČSN EN 1991-1-5 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou
ČSN EN 1991-1-5ČSN EN 1991-1-5 ČSN EN 1991-1-5 uvádí zásady a pravidla pro výpočet zatížení teplotou u pozemních staveb, mostů a dalších konstrukcí včetně jejich nosných prvků. Poskytuje zásady p
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat