Sponzorovaný odkaz

73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1991-1-6 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění 
Katalogové číslo:  76586
ČSN EN 1991-1-6 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
ČSN EN 1991-1-6ČSN EN 1991-1-6 ČSN EN 1991-1-6 uvádí zásady a pravidla pro určení charakteristických a dalších reprezentativních hodnot zatížení, která se mají uvažovat během provádění pozemních a
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1992-1-2 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
Katalogové číslo:  76681
ČSN EN 1992-1-2 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1992-1-2ČSN EN 1992-1-2 Norma pojednává o návrhu betonových konstrukcí pozemních staveb. Popisuje zásady, požadavky a pravidla pro navrhování konstrukcí vystavených účinkům požáru. Norma vyc
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 14904 - Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití - Specifikace 
Katalogové číslo:  76984
ČSN EN 14904 - Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití - Specifikace
ČSN EN 14904ČSN EN 14904 Tato evropská norma specifikuje požadavky na sportovní povrchy pro víceúčelové sportovní haly a požadavky na bezpečnost při používání. Zahrnuje také podlahové systémy tvoře
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1993-1-10 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 
Katalogové číslo:  77168
ČSN EN 1993-1-10 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
ČSN EN 1993-1-10ČSN EN 1993-1-10 ČSN EN 1993-1-10 uvádí metody pro volbu oceli z hlediska lomové houževnatosti a pro volbu tloušťky svařovaných prvků, u nichž je značné riziko lamelárního rozdvojen
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1995-1-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
Katalogové číslo:  77230
ČSN EN 1995-1-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1995-1-2ČSN EN 1995-1-2 ČSN EN 1995-1-2 platí pro navrhování dřevěných konstrukcí v mimořádné situaci vystavení účinkům požáru. Tato norma stanovuje odchylky nebo dodatky k navrhování na běž
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1995-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty 
Katalogové číslo:  77257
ČSN EN 1995-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty
ČSN EN 1995-2ČSN EN 1995-2 ČSN EN 1995-2 platí pro navrhování konstrukčních částí mostů, tj. konstrukčních prvků důležitých pro spolehlivost celého mostu nebo jeho hlavních částí, které jsou vyrobe
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1806 - Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  77785
ČSN EN 1806 - Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1806ČSN EN 1806 V normě ČSN EN 1806 jsou stanoveny požadavky na pálené/keramické komínové tvárnice s plnými stěnami nebo se stěnami s vertikálními dutinami. Tvárnice jsou bez napojení nebo s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13200-4 - Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku 
Katalogové číslo:  78255
ČSN EN 13200-4 - Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku
ČSN EN 13200-4ČSN EN 13200-4 Tato evropská norma specifikuje mechanické, fyzikální a chemické charakteristiky pevných sedadel používaných v hledištích na sportovištích (venku i ve vnitřních prostor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1998-2 - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty 
Katalogové číslo:  78269
ČSN EN 1998-2 - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
ČSN EN 1998-2ČSN EN 1998-2 ČSN EN 1998-2 definuje návrhové seizmické zatížení, mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti, základní požadavky a kritéria shody, metody výpočtu, ověření pevnost
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 14809 OPRAVA 1 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace 
Katalogové číslo:  80738
ČSN EN 14809 OPRAVA 1 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace
ČSN EN 14809 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 383 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky 
Katalogové číslo:  78619
ČSN EN 383 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky
ČSN EN 383ČSN EN 383 Norma stanovuje laboratorní zkušební metody pro stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti rostlého dřeva, lepeného lamelového dřeva a deskových výrobků na
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14487-2 - Stříkaný beton - Část 2: Provádění 
Katalogové číslo:  78506
ČSN EN 14487-2 - Stříkaný beton - Část 2: Provádění
ČSN EN 14487-2ČSN EN 14487-2 Tato evropská norma platí pro stříkaný beton určený pro zpevnění terénu, opravu a modernizaci stávajících konstrukcí a pro volně stojící konstrukce. Norma specifikuje p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1544 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování výrobků z umělých pryskyřic (PC) pro kotvení výztužných prutů působením trvalého tahového zatížení 
Katalogové číslo:  79055
ČSN EN 1544 - Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování výrobků z umělých pryskyřic (PC) pro kotvení výztužných prutů působením trvalého tahového zatížení
ČSN EN 1544ČSN EN 1544 V normě je specifikována metoda stanovení tahového dotvarování výrobků z umělých pryskyřic nebo jejich směsí s hydraulickým cementem, určených pro kotvení výztužných prutů. S
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 6100-1 - Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví 
Katalogové číslo:  81267
ČSN 73 6100-1 - Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví
ČSN 73 6100-1ČSN 73 6100-1 Tato norma byla vytvořena z důvodu velkého množství termínů pocházejících z převzatých evropských norem. Tato norma ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 12899-5 - Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu 
Katalogové číslo:  81708
ČSN EN 12899-5 - Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu
ČSN EN 12899-5ČSN EN 12899-5 Norma stanovuje požadavky na počáteční zkoušku typu, což je ucelená soustava zkoušek a postupů stanovujících funkční charakteristiky vzorků výrobků představujících výro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12899-3 - Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky 
Katalogové číslo:  81706
ČSN EN 12899-3 - Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky
ČSN EN 12899-3ČSN EN 12899-3 Norma stanovuje požadavky na nové směrové sloupky a odrazky. Uvádí typy směrových sloupků a odrazek, požadavky na optickou účinnost (barva, retroreflexe), odolnost prot
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1999-1-5 - Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce 
Katalogové číslo:  82479
ČSN EN 1999-1-5 - Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce
ČSN EN 1999-1-5ČSN EN 1999-1-5 ČSN EN 1999-1-5 platí pro navrhování hliníkových konstrukcí, vyztužených i nevyztužených, které mají tvar osově souměrné skořepiny nebo pro oblé části skořepinových k
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14989-2 - Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv 
Katalogové číslo:  82547
ČSN EN 14989-2 - Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv
ČSN EN 14989-2ČSN EN 14989-2 Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro kovové spalinové průduchy a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče pa
Cena:  605,- Kč
ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 
Katalogové číslo:  82925
ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
ČSN 73 0848ČSN 73 0848 Tato norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně be
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 15678 - Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů 
Katalogové číslo:  83252
TNI CEN/TR 15678 - Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů
TNI CEN/TR 15678TNI CEN/TR 15678 Tato technická zpráva CEN/TR popisuje zkušební metody, podle kterých se po doplnění budou vytvářet výluhy pro určení anorganických a organických látek potenciálně u
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13036-8 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti 
Katalogové číslo:  83538
ČSN EN 13036-8 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Stanovení parametrů příčné nerovnosti
ČSN EN 13036-8ČSN EN 13036-8 Tato evropská norma definuje různé parametry příčné nerovnosti povrchu vozovek pozemních komunikací a letištních ploch a jiných dopravních ploch a vhodné metody hodnoce
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14545 - Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky 
Katalogové číslo:  83454
ČSN EN 14545 - Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky
ČSN EN 14545ČSN EN 14545 Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro materiály, geometrii, únosnost, tuhost a aspekty trvanlivosti (tj. ochranu proto korozi) spojovacích prostředků určených pro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 74-2 - Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  83867
ČSN EN 74-2 - Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy
ČSN EN 74-2ČSN EN 74-2 Tato norma určuje požadavky pro méně obvyklé typy spojek, konkrétně pro šroubové nebo klínové půlspojky (připojené svarem nebo šroubem), nastavovací spojky se střižnými kolík
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15882-3 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů 
Katalogové číslo:  84204
ČSN EN 15882-3 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
ČSN EN 15882-3ČSN EN 15882-3 Účelem této evropské normy je stanovit principy a pokyny pro zpracování dokumentů o rozšířené aplikaci pro systémy těsnění prostupů, zkoušené podle EN 1366-3. Oblast ro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15287-2 - Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv 
Katalogové číslo:  82546
ČSN EN 15287-2 - Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
ČSN EN 15287-2ČSN EN 15287-2 Tato Evropská norma popisuje metodu specifikující kritéria pro navrhování, montáž a označování štítkem u komínových systémů, kouřovodů a vzduchovodů pro uzavřené spotře
Cena:  655,- Kč
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
Katalogové číslo:  86363
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb
ČSN 73 1201ČSN 73 1201 Tato norma uvádí doplňující ustanovení při navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb s přihlédnutím k evropské normě ČSN EN 1992-1-1 a to v oblastech: - stanovení
Cena:  605,- Kč
ČSN 73 0402 - Značky veličin v geodézii a kartografii 
Katalogové číslo:  86654
ČSN 73 0402 - Značky veličin v geodézii a kartografii
ČSN 73 0402ČSN 73 0402 Norma platí pro používání písmenných značek v oboru geodézie a kartografie. Obsahuje názvy a značky, které se používají v záznamech o měření, v dokumentaci výsledků měření a
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN/TS 13036-2 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení 
Katalogové číslo:  86772
ČSN P CEN/TS 13036-2 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení
ČSN P CEN/TS 13036-2ČSN P CEN/TS 13036-2 Předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 13036-2:2010, která byla schválena pro prozatímní použití. Platnost je omezena na tři
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat