Sponzorovaný odkaz

73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 73 0605-1 - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů 
Katalogové číslo:  94441
ČSN 73 0605-1 - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů
ČSN 73 0605-1ČSN 73 0605-1 Tato norma stanovuje technické požadavky na asfaltové pásy, vyrobené podle evropských harmonizovaných norem ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970, určené pro zabudová
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 7030 - Modré směrové sloupky a odrazky 
Katalogové číslo:  95639
ČSN 73 7030 - Modré směrové sloupky a odrazky
ČSN 73 7030ČSN 73 7030 Norma stanovuje požadavky na modré směrové sloupky a odrazky jako samostatné výrobky při použití na pozemních komunikacích. V této normě jsou specifikovány funkční požadavky
Cena:  232,- Kč
ČSN P ISO/TS 15686-9 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti 
Katalogové číslo:  95834
ČSN P ISO/TS 15686-9 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti
ČSN P ISO/TS 15686-9ČSN P ISO/TS 15686-9 Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní předevš
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 15686-2 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti 
Katalogové číslo:  95828
ČSN ISO 15686-2 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti
ČSN ISO 15686-2ČSN ISO 15686-2 Tento dokument (ISO 15686-2) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrskýc
Cena:  358,- Kč
ČSN 73 0402 ZMĚNA Z1 - Značky veličin v geodézii a kartografii 
Katalogové číslo:  93012
ČSN 73 0402 ZMĚNA Z1 - Značky veličin v geodézii a kartografii
ČSN 73 0402 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 12697-7 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 7: Stanovení objemové hustoty 
Katalogové číslo:  95749
ČSN EN 12697-7 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 7: Stanovení objemové hustoty
ČSN EN 12697-7ČSN EN 12697-7 This European Standard specifies a method for measuring the bulk density of pavement mixtures using a transmission-type gamma radiation test bench. The applicability
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14908-3 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení 
Katalogové číslo:  95525
ČSN EN 14908-3 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení
ČSN EN 14908-3ČSN EN 14908-3 This European Standard specifies all the information necessary to facilitate the exchange of data and control information over the power line medium for networked contr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16502 - Stanovení stupně kyselosti zeminy podle Baumann-Gully 
Katalogové číslo:  96144
ČSN EN 16502 - Stanovení stupně kyselosti zeminy podle Baumann-Gully
ČSN EN 16502ČSN EN 16502 This European Standard specifies the procedure for the determination of the degree of acidity of a soil to be used for evaluating its class of aggressiveness to EN 206. The
Cena:  171,- Kč
TNI CEN/TR 16303-3 - Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 3: Modelování a ověřování nárazových zkoušek 
Katalogové číslo:  95937
TNI CEN/TR 16303-3 - Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 3: Modelování a ověřování nárazových zkoušek
TNI CEN/TR 16303-3TNI CEN/TR 16303-3 Cílem této technické zprávy je poskytnout krok za krokem popis procesu vývoje spolehlivého modelu SZS pro simulace nárazových zkoušek. Tato část technické zpr
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0038 - Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení 
Katalogové číslo:  96238
ČSN 73 0038 - Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení
ČSN 73 0038ČSN 73 0038 Norma ČSN 73 0038 uvádí doplňující pokyny pro hodnocení a ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí v ČR a také podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13822. Ta
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16272-3-2 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole 
Katalogové číslo:  96093
ČSN EN 16272-3-2 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole
ČSN EN 16272-3-2ČSN EN 16272-3-2 This document is to be read in conjunction with prEN 16272 4, CEN/TS 16272-5 and EN 16272 6 and will be applied only to situations as described in those documents (
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12999-1 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace 
Katalogové číslo:  96602
ČSN EN ISO 12999-1 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace
ČSN EN ISO 12999-1ČSN EN ISO 12999-1 Tato část ISO 12999 určuje postupy pro odhad nejistoty měření zvukové izolace ve stavební akustice. Zajišťuje - podrobné vyhodnocení nejistoty; - určení n
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
Katalogové číslo:  86363
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb
ČSN 73 1201ČSN 73 1201 Tato norma uvádí doplňující ustanovení při navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb s přihlédnutím k evropské normě ČSN EN 1992-1-1 a to v oblastech: - stanovení
Cena:  605,- Kč
ČSN 73 0402 - Značky veličin v geodézii a kartografii 
Katalogové číslo:  86654
ČSN 73 0402 - Značky veličin v geodézii a kartografii
ČSN 73 0402ČSN 73 0402 Norma platí pro používání písmenných značek v oboru geodézie a kartografie. Obsahuje názvy a značky, které se používají v záznamech o měření, v dokumentaci výsledků měření a
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12350-8 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím 
Katalogové číslo:  86907
ČSN EN 12350-8 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím
ČSN EN 12350-8ČSN EN 12350-8 Tato evropská norma specifikuje zkušební postup pro stanovení hodnoty sednutí-rozlitím a doby t500 pro samozhutnitelný beton. Zkouška není vhodná pro betony s maximální
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN/TS 13036-2 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení 
Katalogové číslo:  86772
ČSN P CEN/TS 13036-2 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení
ČSN P CEN/TS 13036-2ČSN P CEN/TS 13036-2 Předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN/TS 13036-2:2010, která byla schválena pro prozatímní použití. Platnost je omezena na tři
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15287-1+A1 - Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv 
Katalogové číslo:  87608
ČSN EN 15287-1+A1 - Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
ČSN EN 15287-1+A1ČSN EN 15287-1+A1 Tato evropská norma popisuje metodu specifikující navrhování, montážní zásady pro systémové komíny, provádění individuelně stavěných komínů a vložkování stávající
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13674-3+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice 
Katalogové číslo:  87465
ČSN EN 13674-3+A1 - Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice
ČSN EN 13674-3+A1ČSN EN 13674-3+A1 Norma odráží nejnovější stav techniky v oblasti výroby kolejnic a definuje technické kvalitativní požadavky s příslušnými tolerancemi a zkoušky, kterými je jejich
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb 
Katalogové číslo:  87631
ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
ČSN 73 0834ČSN 73 0834 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto změny podléhají ohlášení, změně účelu užívání nebo stavebnímu povolení podle přísluš
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12697-44 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese 
Katalogové číslo:  87841
ČSN EN 12697-44 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese
ČSN EN 12697-44ČSN EN 12697-44 Tato evropská norma stanovuje zkušební metodu ohybem na půlválcovém zkušebním tělese (SCB) k určení pevnosti v tahu nebo odolnosti vůči lomu asfaltové směsi pro hodno
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10140-3 - Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti 
Katalogové číslo:  88017
ČSN EN ISO 10140-3 - Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti
ČSN EN ISO 10140-3ČSN EN ISO 10140-3 Tato část ISO 10140 stanovuje laboratorní metody pro měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí. Zkušební metoda podrobně určuje použití normalizované
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1806 - Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  77785
ČSN EN 1806 - Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1806ČSN EN 1806 V normě ČSN EN 1806 jsou stanoveny požadavky na pálené/keramické komínové tvárnice s plnými stěnami nebo se stěnami s vertikálními dutinami. Tvárnice jsou bez napojení nebo s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13200-4 - Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku 
Katalogové číslo:  78255
ČSN EN 13200-4 - Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku
ČSN EN 13200-4ČSN EN 13200-4 Tato evropská norma specifikuje mechanické, fyzikální a chemické charakteristiky pevných sedadel používaných v hledištích na sportovištích (venku i ve vnitřních prostor
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1998-2 - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty 
Katalogové číslo:  78269
ČSN EN 1998-2 - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
ČSN EN 1998-2ČSN EN 1998-2 ČSN EN 1998-2 definuje návrhové seizmické zatížení, mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti, základní požadavky a kritéria shody, metody výpočtu, ověření pevnost
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 14809 OPRAVA 1 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace 
Katalogové číslo:  80738
ČSN EN 14809 OPRAVA 1 - Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace
ČSN EN 14809 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat