Sponzorovaný odkaz

73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

Seřadit podle: 
Počet: 
TNI 73 0329 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy 
Katalogové číslo:  86754
TNI 73 0329 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
TNI 73 0329TNI 73 0329 Technická normalizační informace stanovuje jednotný postup hodnocení rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, zejména nízkoenergetických a pasivních domů podle
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 1200 ZMĚNA 4 - Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác 
Katalogové číslo:  16180
ČSN 73 1200 ZMĚNA 4 - Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 1200 ZMĚNA 4
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 3610 ZMĚNA Z1 - Navrhování klempířských konstrukcí 
Katalogové číslo:  82191
ČSN 73 3610 ZMĚNA Z1 - Navrhování klempířských konstrukcí
ČSN 73 3610 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN P CEN/TS 16628 - Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB 
Katalogové číslo:  97437
ČSN P CEN/TS 16628 - Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB
ČSN P CEN/TS 16628ČSN P CEN/TS 16628 This Technical Specification describes the basic principles to be followed in the development of standards intended to support the assessment of the energy pe
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 15901-14 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 14: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCN) - ViaFriction (Silniční analyzátor a zapisovač ViaTech AS) 
Katalogové číslo:  500598
ČSN P CEN/TS 15901-14 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 14: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCN) - ViaFriction (Silniční analyzátor a zapisovač ViaTech AS)
ČSN P CEN/TS 15901-14ČSN P CEN/TS 15901-14 This Technical Specification describes a method for determining the wet road skid resistance of a surface by measurement of the longitudinal friction co
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14358 - Dřevěné konstrukce - Výpočet a ověřování charakteristických hodnot 
Katalogové číslo:  500966
ČSN EN 14358 - Dřevěné konstrukce - Výpočet a ověřování charakteristických hodnot
ČSN EN 14358ČSN EN 14358 This standard gives statistical methods for the determination of characteristic values from test results on a sample drawn from a clearly defined reference population of e.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13230-2 - Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce 
Katalogové číslo:  501512
ČSN EN 13230-2 - Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce
ČSN EN 13230-2ČSN EN 13230-2 Tato část ze souboru norem EN 13230 stanoví zvláštní požadavky, které se vztahují k návrhu a výrobě předpjatých monoblokových pražců. Tyto dodatečné požadavky jsou dopl
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 0580-1 ZMĚNA Z2 - Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 
Katalogové číslo:  501902
ČSN 73 0580-1 ZMĚNA Z2 - Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0580-1 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN 73 6412 - Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí 
Katalogové číslo:  501910
ČSN 73 6412 - Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí
ČSN 73 6412ČSN 73 6412 Tato norma definuje požadavky na geometrické parametry koleje, kolejových rozvětvení a křížení drah tramvajových (dále jen tramvajových tratí) s přívodem proudu vrchním trakč
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15269-3 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu 
Katalogové číslo:  99900
ČSN EN 15269-3 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu
ČSN EN 15269-3ČSN EN 15269-3 Tato evropská norma zahrnuje závěsové a otočné dveřní sestavy s křídly na bázi dřeva, dřevěné rámové prosklené dveřní sestavy a otevíravá dřevěná okna. Tento dokument
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16737 - Konstrukční dřevo - Vizuální pevnostní třídění tropického tvrdého dřeva 
Katalogové číslo:  500334
ČSN EN 16737 - Konstrukční dřevo - Vizuální pevnostní třídění tropického tvrdého dřeva
ČSN EN 16737ČSN EN 16737 This European Standard specifies a method of strength grading tropical hardwood visually for structural use. The permissible limits of characteristics for a single visual
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 338 - Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti 
Katalogové číslo:  500373
ČSN EN 338 - Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti
ČSN EN 338ČSN EN 338 This European Standard establishes a system of strength classes for general use in design codes. It gives characteristic strength and stiffness properties and density valu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12697-16 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru 
Katalogové číslo:  500376
ČSN EN 12697-16 - Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru
ČSN EN 12697-16ČSN EN 12697-16 This European Standard describes two test methods (method A and method B) for determining the susceptibility of abrasion by studded tyres, tested on cylindrical spe
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 0848 ZMĚNA Z2 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 
Katalogové číslo:  502371
ČSN 73 0848 ZMĚNA Z2 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
ČSN 73 0848 ZMĚNA Z2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 2603 - Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky 
Katalogové číslo:  502257
ČSN EN ISO 2603 - Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky
ČSN EN ISO 2603ČSN EN ISO 2603 This document provides requirements and recommendations for building and renovating permanent booths for simultaneous interpreting in new and existing buildings. This
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat