Sponzorovaný odkaz

73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16502 - Stanovení stupně kyselosti zeminy podle Baumann-Gully 
Katalogové číslo:  96144
ČSN EN 16502 - Stanovení stupně kyselosti zeminy podle Baumann-Gully
ČSN EN 16502ČSN EN 16502 This European Standard specifies the procedure for the determination of the degree of acidity of a soil to be used for evaluating its class of aggressiveness to EN 206. The
Cena:  171,- Kč
TNI CEN/TR 16303-3 - Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 3: Modelování a ověřování nárazových zkoušek 
Katalogové číslo:  95937
TNI CEN/TR 16303-3 - Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek pro záchytné systémy pro vozidla - Část 3: Modelování a ověřování nárazových zkoušek
TNI CEN/TR 16303-3TNI CEN/TR 16303-3 Cílem této technické zprávy je poskytnout krok za krokem popis procesu vývoje spolehlivého modelu SZS pro simulace nárazových zkoušek. Tato část technické zpr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16272-3-2 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole 
Katalogové číslo:  96093
ČSN EN 16272-3-2 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole
ČSN EN 16272-3-2ČSN EN 16272-3-2 This document is to be read in conjunction with prEN 16272 4, CEN/TS 16272-5 and EN 16272 6 and will be applied only to situations as described in those documents (
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12999-1 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace 
Katalogové číslo:  96602
ČSN EN ISO 12999-1 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace
ČSN EN ISO 12999-1ČSN EN ISO 12999-1 Tato část ISO 12999 určuje postupy pro odhad nejistoty měření zvukové izolace ve stavební akustice. Zajišťuje - podrobné vyhodnocení nejistoty; - určení n
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16431 - Železniční aplikace - Kolej - Žlabové pražce příčné a výhybkové 
Katalogové číslo:  96611
ČSN EN 16431 - Železniční aplikace - Kolej - Žlabové pražce příčné a výhybkové
ČSN EN 16431ČSN EN 16431 Tato evropská norma vymezuje technická kritéria a kontrolní postupy, které musí splňovat žlabové pražce příčné a výhybkové v koleji s kolejovým ložem s Vignolovými kolejnic
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16309+A1 - Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu 
Katalogové číslo:  96866
ČSN EN 16309+A1 - Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
ČSN EN 16309+A1ČSN EN 16309+A1 Tato evropská norma tvoří jednu část souboru evropských norem. Norma poskytuje specifické metody a požadavky pro posuzování sociálních vlastností budov a bere v úvahu
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 1990 ZMĚNA Z4 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
Katalogové číslo:  97281
ČSN EN 1990 ZMĚNA Z4 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1990 ZMĚNA Z4
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 16012+A1 - Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností 
Katalogové číslo:  97687
ČSN EN 16012+A1 - Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností
ČSN EN 16012+A1ČSN EN 16012+A1 This European Standard describes a set of procedures for using existing standardized CEN or ISO test and calculation methods to determine the declared thermal perform
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16627 - Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody 
Katalogové číslo:  98170
ČSN EN 16627 - Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody
ČSN EN 16627ČSN EN 16627 This European Standard specifies the calculation methods, based on Life Cycle Costing (LCC) and other quantified economic information, to assess the economic performance of
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16494 - Železniční aplikace - Požadavky na neproměnná návěstidla ERTMS 
Katalogové číslo:  98004
ČSN EN 16494 - Železniční aplikace - Požadavky na neproměnná návěstidla ERTMS
ČSN EN 16494ČSN EN 16494 Tato evropská norma specifikuje a harmonizuje požadavky na specifickou sadu neproměnných návěstidel ERTMS podporujících provoz ETCS a GSM-R. Pro návrhy traťových neproměnný
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 15901-15 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 15: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCI): IMAG 
Katalogové číslo:  98502
ČSN P CEN/TS 15901-15 - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 15: Postup pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCI): IMAG
ČSN P CEN/TS 15901-15ČSN P CEN/TS 15901-15 Tato technická specifikace popisuje metodu pro stanovení protismykových vlastností povrchu vozovek používanou pouze na letištích, a to měřením součinitele
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 7033 - Proměnné dopravní značky 
Katalogové číslo:  98435
ČSN 73 7033 - Proměnné dopravní značky
ČSN 73 7033ČSN 73 7033 Norma stanovuje minimální požadavky České republiky na proměnné dopravní značky (VMS) a světelné signály S 8a až S 8d a S 12a s nespojitým zobrazením. Zkratka VMS platí i pro
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 15466-2 - Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím 
Katalogové číslo:  85253
ČSN EN 15466-2 - Adhezní nátěry pro zálivky za studena a za horka - Část 2: Stanovení odolnosti vůči alkáliím
ČSN EN 15466-2ČSN EN 15466-2 Tato norma ČSN EN 15466-2 popisuje způsob stanovení odolnosti adhezních nátěrových hmot pro zálivky za studena a za horka vůči alkáliím. Odolnost adhezní nátěrové hmo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 15736 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků 
Katalogové číslo:  85316
ČSN EN 15736 - Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení styčníkových desek s prolisovanými trny při manipulaci a montáži prefabrikových vazníků
ČSN EN 15736ČSN EN 15736 Tato norma stanovuje zkušební metodu pro určování chování kovových styčníkových desek s prolisovanými trny při vytažení.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12697-4 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona 
Katalogové číslo:  98944
ČSN EN 12697-4 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona
ČSN EN 12697-4ČSN EN 12697-4 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu na znovuzískání rozpustného asfaltu z asfaltových směsí z vozovek ve formě vhodné pro další zkoušení. Postup je vhodný pr
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 16272-7 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 7: Vnější charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu 
Katalogové číslo:  99162
ČSN P CEN/TS 16272-7 - Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 7: Vnější charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu
ČSN P CEN/TS 16272-7ČSN P CEN/TS 16272-7 The purpose of insertion loss measurements is to have an indication of the "efficiency" of the complete installation in attenuating noise from a technical
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TR 14383-5 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 5: Čerpací stanice 
Katalogové číslo:  88716
ČSN P CEN/TR 14383-5 - Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 5: Čerpací stanice
ČSN P CEN/TR 14383-5ČSN P CEN/TR 14383-5 Tato technická zpráva poskytuje směrnice pro účinný boj proti různým typům kriminality, kterou lze předpokládat u čerpacích stanic, lze ji použít na nové i
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1824 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích 
Katalogové číslo:  89705
ČSN EN 1824 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích
ČSN EN 1824ČSN EN 1824 Tato evropská norma specifikuje požadavky na zkoušení materiálů určených pro vodorovné dopravní značení. Norma uvádí podrobnosti o zkušebních úsecích, o pokládce materiálů pr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1858+A1 - Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice 
Katalogové číslo:  89835
ČSN EN 1858+A1 - Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
ČSN EN 1858+A1ČSN EN 1858+A1 Tato evropská norma specifikuje materiálové, rozměrové a funkční požadavky pro prefabrikované betonové komínové tvárnice, jak je stanoveno v podmínce 3 pro použití v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12802 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci 
Katalogové číslo:  89706
ČSN EN 12802 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci
ČSN EN 12802ČSN EN 12802 Tato evropská norma popisuje laboratorní metody pro identifikaci materiálů používaných pro vodorovné dopravní značení. Pro jednotlivé materiály (barvy, plasty za studena, t
Cena:  358,- Kč
ČSN P 73 2451 - Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu 
Katalogové číslo:  97284
ČSN P 73 2451 - Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu
ČSN P 73 2451ČSN P 73 2451 Tato norma platí pro zkoušení čerstvého vláknobetonu (FRC). Tato norma doplňuje požadavky uvedené v ČSN EN 12350-1 až -12.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1263-2 - Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí 
Katalogové číslo:  97615
ČSN EN 1263-2 - Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
ČSN EN 1263-2ČSN EN 1263-2 Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí systému S, systému T, systému U a systému V. Třídění těchto sítí je uvedeno v EN 1263-1 společně
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací 
Katalogové číslo:  97651
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat