Sponzorovaný odkaz

7310 Zakládání staveb, navrhování

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14475 - Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce 
Katalogové číslo:  75602
ČSN EN 14475 - Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce
ČSN EN 14475ČSN EN 14475 Tato evropská norma stanovuje základní zásady pro výstavbu vyztužených zemních konstrukcí. Tato evropská norma zahrnuje inženýrské násypy, které jsou vyztužené horizontáln
Cena:  545,- Kč
ČSN 73 1004 - Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody 
Katalogové číslo:  510143
ČSN 73 1004 - Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody
ČSN 73 1004ČSN 73 1004 Předmětem normy jsou jednoduché výpočetní metody pro návrh základových konstrukcí, založené zejména na konvenčních analytických metodách ověřených dlouhodobým používáním zde
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 12716 - Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž 
Katalogové číslo:  510144
ČSN EN 12716 - Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž
ČSN EN 12716ČSN EN 12716 (73 1072) Tento dokument stanovuje obecné principy provádění prací tryskové injektáže. POZNÁMKA - Postupy tryskové injektáže se liší od postupů injektáže popsané v EN 12
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14731 - Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin vibrováním 
Katalogové číslo:  75379
ČSN EN 14731 - Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin vibrováním
ČSN EN 14731ČSN EN 14731 Tato evropská norma platí pro navrhování, provádění, zkoušení a monitoring prací hloubkového zhutňování zemin vibrováním prováděných hloubkovými vibrátory a hutnicími son
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14490 - Provádění speciálních geotechnických prací - Hřebíkování zemin 
Katalogové číslo:  86829
ČSN EN 14490 - Provádění speciálních geotechnických prací - Hřebíkování zemin
ČSN EN 14490ČSN EN 14490 1.1 Tato evropská norma stanoví všeobecné zásady na provádění, zkoušení, dozor a monitoring hřebíkovaných zemin. 1.2 Hřebíkování zemin je konstrukční technologie používaná
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 12715 - Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže 
Katalogové číslo:  511727
ČSN EN 12715 - Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže
ČSN EN 12715ČSN EN 12715 (73 1071) This document is applicable to the execution, testing and monitoring of geotechnical grouting work. Grouting for geotechnical purposes (geotechnical grouting
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14199 - Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 
Katalogové číslo:  99583
ČSN EN 14199 - Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty
ČSN EN 14199ČSN EN 14199 Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění mikropilot. Norma platí pro vrtané piloty prováděné pomocí vrtacího zařízení s průměrem menším než 300 mm. P
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1997-2 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy 
Katalogové číslo:  80611
ČSN EN 1997-2 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy
ČSN EN 1997-2ČSN EN 1997-2 EN 1997 je určena k použití spolu s EN 1990:2002, která stanovuje principy a požadavky na bezpečnost a použitelnost, popisuje zásady návrhu a ověřování a poskytuje vodítk
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 15237 - Provádění speciálních geotechnických prací - Svislé drény 
Katalogové číslo:  79103
ČSN EN 15237 - Provádění speciálních geotechnických prací - Svislé drény
ČSN EN 15237ČSN EN 15237 Tato norma zavádí požadavky na provádění svislých drénů. Předmětem normy je zlepšování přirozených zemin, navážek, odpadů a kalů pomocí svislých drénů. Součástí normy jsou
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 12063 - Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny 
Katalogové číslo:  58341
ČSN EN 12063 - Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny
ČSN EN 12063ČSN EN 12063 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12063:1999. Evropská norma EN 12063:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje požadavky, doporuč
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 
Katalogové číslo:  76531
ČSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla
ČSN EN 1997-1ČSN EN 1997-1 EN 1997 se má používat společně s EN 1990:2002, která stanovuje zásady a požadavky pro bezpečnost a použitelnost, popisuje zásady navrhování a ověřování a uvádí pokyny pr
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 12699 - Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty 
Katalogové číslo:  99582
ČSN EN 12699 - Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty
ČSN EN 12699ČSN EN 12699 Tato evropská norma obsahuje obecné zásady pro výrobu ražených pilot, tj. pilot instalovaných v základové půdě bez těžení nebo odstranění zeminy z prostoru, který pilota
Cena:  605,- Kč
ČSN P 73 1005 - Inženýrskogeologický průzkum 
Katalogové číslo:  500889
ČSN P 73 1005 - Inženýrskogeologický průzkum
ČSN P 73 1005ČSN P 73 1005 Tato norma stanovuje požadavky na inženýrskogeologický průzkum. Norma navazuje na požadavky uvedené v ČSN EN 1997-1 a ČSN EN 1997-2.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1538+A1 - Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny 
Katalogové číslo:  501203
ČSN EN 1538+A1 - Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny
ČSN EN 1538+A1ČSN EN 1538+A1 Tato evropská norma ustanovuje obecné zásady pro provádění podzemních stěn a to jak pažicích tak i těsnicích. POZNÁMKA 1: Tato norma se týká pouze stavebních konstru
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1537 - Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy 
Katalogové číslo:  94422
ČSN EN 1537 - Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy
ČSN EN 1537ČSN EN 1537 Tato evropská norma zahrnuje injektované horninové kotvy, které jsou napínány a zkoušeny. Mohou být použity pro trvalé nebo dočasné aplikace. Kotvy se navrhují v souladu s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14679 - Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin 
Katalogové číslo:  76587
ČSN EN 14679 - Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin
ČSN EN 14679ČSN EN 14679 Tato norma zavádí požadavky na provádění hloubkového zlepšování zemin. Předmětem normy je hloubkové zlepšování přirozených zemin, navážek, odpadů a kalů pomocí suchého nebo
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1536+A1 - Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
Katalogové číslo:  501264
ČSN EN 1536+A1 - Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty
ČSN EN 1536+A1ČSN EN 1536+A1 Tato evropská norma stanovuje obecné zásady pro provádění vrtaných pilot (viz 3.2). POZNÁMKA 1: Tato norma zahrnuje piloty nebo lamely podzemních stěn, které jsou pr
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat