Sponzorovaný odkaz

7308 Požární bezpečnost staveb

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 73 0842 - Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu 
Katalogové číslo:  94913
ČSN 73 0842 - Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
ČSN 73 0842ČSN 73 0842 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových objektů, jejich částí a prostorů určených pro zemědělskou výrobu (dále jen zemědělských objektů) a pro projekto
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 
Katalogové číslo:  82925
ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
ČSN 73 0848ČSN 73 0848 Tato norma platí pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně be
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15882-3 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů 
Katalogové číslo:  84204
ČSN EN 15882-3 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
ČSN EN 15882-3ČSN EN 15882-3 Účelem této evropské normy je stanovit principy a pokyny pro zpracování dokumentů o rozšířené aplikaci pro systémy těsnění prostupů, zkoušené podle EN 1366-3. Oblast ro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13381-6 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem 
Katalogové číslo:  91761
ČSN EN 13381-6 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem
ČSN EN 13381-6ČSN EN 13381-6 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku požárních ochranných systémů k požární odolnosti dutých ocelových sloupů plněných betonem. Beton
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1365-3 - Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky 
Katalogové číslo:  58833
ČSN EN 1365-3 - Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky
ČSN EN 1365-3ČSN EN 1365-3 Norma je českou verzí evropské normy EN 1365-3:1999. Evropská norma EN 1365-3:1999 má status české technické normy. ČSN EN 1365 se skládá z následujících částí: Část 1
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0843 - Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů 
Katalogové číslo:  62069
ČSN 73 0843 - Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
ČSN 73 0843ČSN 73 0843 Tato norma stanoví základní požadavky pro projektování požární bezpečnosti nových objektů a prostorů obsahujících radiokomunikační, telekomunikační a poštovní provozy a pr
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb 
Katalogové číslo:  87631
ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
ČSN 73 0834ČSN 73 0834 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto změny podléhají ohlášení, změně účelu užívání nebo stavebnímu povolení podle přísluš
Cena:  358,- Kč
ČSN P ENV 1363-3 - Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí 
Katalogové číslo:  57165
ČSN P ENV 1363-3 - Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí
ČSN P ENV 1363-3ČSN P ENV 1363-3 Tato norma je českou verzí evropské předběžné normy ENV 1363-3:1998. Evropská předběžná norma ENV 1363-3:1998 má status české předběžné normy. Národní předmluva:
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 0833 ZMĚNA Z1 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
Katalogové číslo:  92238
ČSN 73 0833 ZMĚNA Z1 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0833 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 73 0824 - Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek 
Katalogové číslo:  31047
ČSN 73 0824 - Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek
ČSN 73 0824ČSN 73 0824 Norma stanoví normové hodnoty výhřevnosti hořlavých látek a jim příslušející součinitele pro výpočet požárního zatížení podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Z definic vyjímáme
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1634-3 - Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů 
Katalogové číslo:  72602
ČSN EN 1634-3 - Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
ČSN EN 1634-3ČSN EN 1634-3 Tato část EN 1634 stanovuje metodu pro určení průniku studeného a teplého kouře z jedné strany dveřní sestavy na stranu druhou při specifikovaných zkušebních podmínkách
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1365-6 - Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště 
Katalogové číslo:  72784
ČSN EN 1365-6 - Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště
ČSN EN 1365-6ČSN EN 1365-6 Tato část EN 1365 specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti schodišť s aplikovanou požární ochranou nebo bez ní, ve vztahu k nosnosti a bez dělicí funkce. Tato
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1366-8 - Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře 
Katalogové číslo:  71820
ČSN EN 1366-8 - Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře
ČSN EN 1366-8ČSN EN 1366-8 Tato část tohoto dokumentu stanovuje zkušební metodu pro stanovení požární odolnosti potrubí pro odvod kouře. Platí pouze pro potrubí pro odvod kouře, které z požárního
Cena:  358,- Kč
ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 
Katalogové číslo:  75181
ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
ČSN 73 0835ČSN 73 0835 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů, určených k poskytování zdravotní nebo sociální péče1), pro projektování změn staveb stávajících
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15269-3 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu 
Katalogové číslo:  99900
ČSN EN 15269-3 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu
ČSN EN 15269-3ČSN EN 15269-3 Tato evropská norma zahrnuje závěsové a otočné dveřní sestavy s křídly na bázi dřeva, dřevěné rámové prosklené dveřní sestavy a otevíravá dřevěná okna. Tento dokument
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 13823 - Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu 
Katalogové číslo:  510590
ČSN EN 13823 - Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
ČSN EN 13823ČSN EN 13823 (73 0881) This document specifies a method of test for determining the reaction to fire performance of construction products excluding floorings, and excluding products w
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 1364-5 - Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky 
Katalogové číslo:  508143
ČSN EN 1364-5 - Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky
ČSN EN 1364-5ČSN EN 1364-5 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení požární odolnosti větracích mřížek (ATG). Metoda platí pro větrací mřížky určené pro osazení do stavebních výrobků (běž
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13381-7 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky 
Katalogové číslo:  508213
ČSN EN 13381-7 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky
ČSN EN 13381-7ČSN EN 13381-7 (73 0858) This document specifies test methods for determining the contribution of fire protection kits to the fire resistance of structural timber members. Such fire
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 1366-12+A1 - Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí 
Katalogové číslo:  509333
ČSN EN 1366-12+A1 - Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
ČSN EN 1366-12+A1ČSN EN 1366-12+A1 (73 0857) This part of EN 1366 specifies a method for determining the fire resistance of non-mechanical fire barriers installed in fire separating elements design
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1364-2 - Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy 
Katalogové číslo:  507011
ČSN EN 1364-2 - Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
ČSN EN 1364-2ČSN EN 1364-2 Tato část EN 1364 specifikuje metodu pro stanovení požární odolnosti podhledů, které mají samy o sobě požární odolnost nezávisle na jakémkoli stavebním prvku nad nimi.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15254-5 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů 
Katalogové číslo:  507021
ČSN EN 15254-5 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
ČSN EN 15254-5ČSN EN 15254-5 Tento dokument definuje pravidla pro rozšířené aplikace, poskytuje pokyny a v případě potřeby definuje postupy pro varianty určitých parametrů a faktorů spojených s náv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15269-5+A1 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu 
Katalogové číslo:  506738
ČSN EN 15269-5+A1 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu
ČSN EN 15269-5+A1ČSN EN 15269-5+A1 Tato evropská norma zahrnuje závěsové a otočné prosklené dveřní sestavy nebo otevíravá okna v ocelovém (jakýkoliv druh oceli) rámu nebo rámu na bázi hliníku.
Cena:  803,- Kč
ČSN 73 0848 ZMĚNA Z2 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 
Katalogové číslo:  502371
ČSN 73 0848 ZMĚNA Z2 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
ČSN 73 0848 ZMĚNA Z2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13501-5 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru 
Katalogové číslo:  503040
ČSN EN 13501-5 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
ČSN EN 13501-5ČSN EN 13501-5 Tato evropská norma stanovuje postupy pro klasifikaci střech/střešních krytin vystavených vnějšímu požáru, založené na čtyřech zkušebních metodách podle CEN/TS 1187:2
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15882-2 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky 
Katalogové číslo:  504783
ČSN EN 15882-2 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
ČSN EN 15882-2ČSN EN 15882-2 Tato evropská norma poskytuje návod a pravidla oznámeným subjektům (pro požární klapky), aby jim umožnil vydat/ověřit protokol o rozšířené aplikaci pro požární klapky
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13381-4 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky 
Katalogové číslo:  505048
ČSN EN 13381-4 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky
ČSN EN 13381-4ČSN EN 13381-4 Tato evropská norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních ocelových prvků aplikací pasivních systémů ochrany proti pož
Cena:  655,- Kč
ČSN 73 0843 ZMĚNA Z3 - Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů 
Katalogové číslo:  510832
ČSN 73 0843 ZMĚNA Z3 - Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
ČSN 73 0843 ZMĚNA Z3
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13381-1 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány 
Katalogové číslo:  511167
ČSN EN 13381-1 - Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány
ČSN EN 13381-1ČSN EN 13381-1 (73 0858) This document specifies a test method for determining the ability of a horizontal protective membrane, when used as a fire resistant barrier, to contribute to
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15080-8 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 8: Nosníky 
Katalogové číslo:  85792
ČSN EN 15080-8 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 8: Nosníky
ČSN EN 15080-8ČSN EN 15080-8 Tato část EN 15080 stanovuje parametry a součinitele, které mají vliv na požární odolnost nosníků, a které je třeba vzít v úvahu vzhledem k rozšířené aplikaci výsledků
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat