Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody
Sponsored link
Vydáno: 01.09.2023
ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody

ČSN 73 0848

Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN 73 0848
Třídící znak:730848
Počet stran:40
Vydáno:01.09.2023
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:517820
Popis

ČSN 73 0848

Tato norma stanovuje požadavky na kabelové rozvody z hlediska požární bezpečnosti staveb, a to v návaznosti na normy pro navrhování požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx. Kromě požadavků na kabelové trasy z hlediska požární bezpečnosti stanovuje požadavky na funkčnost kabelových tras, které napájí elektrická zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru. Dále norma stanovuje požadavky na kabely, vodiče a kabelové trasy z hlediska tříd reakce na oheň, které v případě požáru nemusí být funkční. Norma stanovuje také požadavky na prostory kabelových rozvodů z hlediska požární bezpečnosti. V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro elektrická zařízení s požadovanou funkcí při požáru v případě požáru. Národní předpisy členských států EU pro elektrická zařízení a rozvody1) lze z dikce směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/33 a navazujících harmonizačních dokumentů uplatnit pouze po vstupní svorky zařízení - výrobku (např. vstupní svorky hlavního rozváděče - vypínače výtahu apod.). Podle tohoto principu se například výtah (ve smyslu uvedené směrnice) posuzuje jako celek, tedy jako stroj, do něhož je zabudováno elektrické, strojní a další zařízení (začínající vstupními svorkami hlavního rozváděče - vypínače výtahu) a požadavky národních norem, tedy ani ČSN 73 0848, se na tento výrobek (výtah) nevztahují. Změny proti předchozí normě Oproti znění ČSN 73 0848 z roku 2009 dochází k následujícím změnám: dochází ke změnám v názvosloví zejména v definici napájení požárně bezpečnostních zařízení, a to definicemi primárního zdroje napájení [3.26], bezpečnostního záložního zdroje napájení [3.27], provozního záložního zdroje napájení [3.28], přepínače obvodu napájecích zdrojů [3.24]; norma stanovuje požadavky na kabely, vodiče a kabelové trasy, které v případě požáru nemusí být funkční, z hlediska tříd reakce na oheň. Norma stanovuje také požadavky na prostory kabelových rozvodů z hlediska požární bezpečnosti; v celé normě je vypuštěna klasifikace DP1, DP2, DP3 - druh konstrukce z hlediska použití hořlavých hmot a je nahrazena třídou reakce na oheň; jsou zde detailně stanoveny požadavky na vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech; jsou stanoveny minimální požadavky na kabelové rozvody v jednotlivých stupních projektové dokumentace z hlediska kabelových rozvodů; v informativní příloze A jsou uvedeny "Zásady provádění koordinačních funkčních zkoušek napájení systémů a zařízení s požadovanou funkcí při požáru"; v informativní příloze B, část B.2 jsou uvedena schémata možného napájení elektrozařízení s požadovanou funkcí při požáru, včetně požadavků na kabelové rozvody.
Související produkty