Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN 73 0804 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Sponsored link
Vydáno: 01.09.2023
ČSN 73 0804 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0804 ed. 2

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
1200 Kč
Koupit včetně změn
S účinností od 2024-01-01 se nahrazuje ČSN 73 0804 z února 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN 73 0804 ed. 2
Harmonizace:Norma není harmonizována
Třídící znak:730804
Počet stran:156
Vydáno:01.09.2023
Katalogové číslo:517953
Popis

ČSN 73 0804 ed. 2

ČSN 73 0804 ed.2 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.