Sponzorovaný odkaz

7381 Stavební lešení a výtahy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1263-2 - Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí 
Katalogové číslo:  97615
ČSN EN 1263-2 - Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí
ČSN EN 1263-2ČSN EN 1263-2 Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí systému S, systému T, systému U a systému V. Třídění těchto sítí je uvedeno v EN 1263-1 společně
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 74-2 - Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  83867
ČSN EN 74-2 - Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 2: Speciální spojky - Požadavky a zkušební postupy
ČSN EN 74-2ČSN EN 74-2 Tato norma určuje požadavky pro méně obvyklé typy spojek, konkrétně pro šroubové nebo klínové půlspojky (připojené svarem nebo šroubem), nastavovací spojky se střižnými kolík
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12810-1 - Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky 
Katalogové číslo:  70854
ČSN EN 12810-1 - Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky
ČSN EN 12810-1ČSN EN 12810-1 Tato evropská norma stanoví požadavky na provedení a obecné požadavky na konstrukční řešení a posuzování fasádních dílcových lešení. Fasádní lešení jsou kotvena k fas
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12811-1 - Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh 
Katalogové číslo:  70855
ČSN EN 12811-1 - Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
ČSN EN 12811-1ČSN EN 12811-1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na provádění a metody obecného a konstrukčního řešení pro přístupová a pracovní lešení. Požadavky se vztahují na lešeňové kons
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13377 - Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování 
Katalogové číslo:  68197
ČSN EN 13377 - Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování
ČSN EN 13377ČSN EN 13377 Tato evropská norma blíže určuje rozdělení, požadavky a postupy posuzování průmyslově vyráběných dřevěných podpěrných nosníků. Dále jsou zde uvedeny informace o požadavcí
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce 
Katalogové číslo:  31211
ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 8106ČSN 73 8106 Norma platí pro navrhování, montáž, demontáž, používání a údržbu ochranných a záchytných konstrukcí používaných při stavebních, montážních, nebo jiných pracích. Výjimky z
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 8106 ZMĚNA Z4 - Ochranné a záchytné konstrukce 
Katalogové číslo:  72411
ČSN 73 8106 ZMĚNA Z4 - Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 8106 ZMĚNA Z4
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 12813 - Dočasné stavební konstrukce - Podpěrné dílcové věže - Zvláštní postupy při navrhování 
Katalogové číslo:  71754
ČSN EN 12813 - Dočasné stavební konstrukce - Podpěrné dílcové věže - Zvláštní postupy při navrhování
ČSN EN 12813ČSN EN 12813 Norma stanovuje postupy a metody pro určení konstrukčních dat pro tuhost a únosnost prostřednictvím výpočtu doplněného zkouškami pro podpěrné dílcové věže z oceli nebo hl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12811-3 - Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky 
Katalogové číslo:  68516
ČSN EN 12811-3 - Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky
ČSN EN 12811-3ČSN EN 12811-3 Tato evropská norma stanovuje pravidla pro zatěžovací zkoušky, dokumentaci a vyhodnocení zkušebních výsledků dočasných konstrukcí pro stavebnictví mimo oblast strojír
Cena:  358,- Kč
ČSN 73 8106 ZMĚNA 3 - Ochranné a záchytné konstrukce 
Katalogové číslo:  56526
ČSN 73 8106 ZMĚNA 3 - Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 8106 ZMĚNA 3
Cena:  34,- Kč
ČSN 73 8102 ZMĚNA 1 - Pojízdná a volně stojící lešení 
Katalogové číslo:  17706
ČSN 73 8102 ZMĚNA 1 - Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8102 ZMĚNA 1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12812 - Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh 
Katalogové číslo:  83247
ČSN EN 12812 - Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
ČSN EN 12812ČSN EN 12812 Tato norma uvádí požadavky pro specifikaci, navrhování a používání podpěrných lešení. Poskytuje také zjednodušené návrhové postupy pro podpěrná lešení zhotovená z trubek a
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 17293 - Dočasné stavební konstrukce - Provedení - Požadavky na výrobu 
Katalogové číslo:  510738
ČSN EN 17293 - Dočasné stavební konstrukce - Provedení - Požadavky na výrobu
ČSN EN 17293ČSN EN 17293 This document specifies requirements for manufacturing components for temporary works equipment: a) in a factory; or b) on site where manufacturing in a factory is not
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12811-2 - Dočasné stavební konstrukce - Část 2: Informace o materiálech 
Katalogové číslo:  71448
ČSN EN 12811-2 - Dočasné stavební konstrukce - Část 2: Informace o materiálech
ČSN EN 12811-2ČSN EN 12811-2 Norma obsahuje požadavky na materiály používané pro dočasné stavební konstrukce. Jedná se především o ocel, hliník, dřevo a materiály na bázi dřeva. V řadě požadavků
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  506030
ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení
ČSN 73 8101ČSN 73 8101 Norma obsahuje základní technické požadavky na lešení uplatňované v České republice a doplňuje tak evropskou normu ČSN EN 12811-1. Proti předchozí normě jsou upraveny všechny
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14653-2 - Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou 
Katalogové číslo:  74760
ČSN EN 14653-2 - Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou
ČSN EN 14653-2ČSN EN 14653-2 Norma určuje požadavky pro posouzení ručně ovládaných hydraulických rozpěrných systémů pro výkopy. Tyto systémy zahrnují předem zhotovené prostředky, které rozpíra
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 8106 ZMĚNA 2 - Ochranné a záchytné konstrukce 
Katalogové číslo:  53035
ČSN 73 8106 ZMĚNA 2 - Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 8106 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 1065 - Seřiditelné výsuvné ocelové stojky - Základní požadavky, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami 
Katalogové číslo:  57065
ČSN EN 1065 - Seřiditelné výsuvné ocelové stojky - Základní požadavky, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami
ČSN EN 1065ČSN EN 1065 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1065:1998. Evropská norma EN 1065:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje materiály, požadavky na nav
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13374+A1 - Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody 
Katalogové číslo:  509289
ČSN EN 13374+A1 - Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku - Zkušební metody
ČSN EN 13374+A1ČSN EN 13374+A1 This document specifies the requirements and test methods for temporary edge protection systems for use during construction or maintenance of buildings and other st
Cena:  446,- Kč
ČSN 73 8106 ZMĚNA a - Ochranné a záchytné konstrukce 
Katalogové číslo:  39221
ČSN 73 8106 ZMĚNA a - Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 8106 ZMĚNA a
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 1263-1 - Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy 
Katalogové číslo:  99239
ČSN EN 1263-1 - Dočasné stavební konstrukce - Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy
ČSN EN 1263-1ČSN EN 1263-1 Tato evropská norma se vztahuje na záchytné sítě a jejich příslušenství pro použití při stavebních a montážních pracích na ochranu při pádu z výšky nebo do hloubky. N
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 74-1 - Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  75714
ČSN EN 74-1 - Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy
ČSN EN 74-1ČSN EN 74-1 Norma je první částí třídílného kompletu norem pro objímkové spojky. Určuje požadavky pro běžné typy objímkových spojek, založených na principu tření. Obsahuje rovněž požadav
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TR 15563 - Dočasné stavební konstrukce - Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 
Katalogové číslo:  80934
ČSN P CEN/TR 15563 - Dočasné stavební konstrukce - Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti
ČSN P CEN/TR 15563ČSN P CEN/TR 15563 Tato technická zpráva obsahuje doporučení pro dosažení přijatelné úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví u dočasných stavebních konstrukcí používaných při stavbě n
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 8107 - Trubková lešení 
Katalogové číslo:  72412
ČSN 73 8107 - Trubková lešení
ČSN 73 8107ČSN 73 8107 Proti předchozí normě jsou zařazeny údaje o nových trubkách pro lešení a jsou upraveny a doplněny tabulky, které usnadňují navrhování trubkových lešení. Je vyřazena část no
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14653-1 - Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky 
Katalogové číslo:  74759
ČSN EN 14653-1 - Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky
ČSN EN 14653-1ČSN EN 14653-1 Norma určuje stavební a konstrukční požadavky pro ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy, vyrobené z oceli a hliníku. Tyto systémy zahrnují předem
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13331-1 - Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky 
Katalogové číslo:  68101
ČSN EN 13331-1 - Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky
ČSN EN 13331-1ČSN EN 13331-1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na kovové pažicí systémy pro výkopy, které jsou kompletně sestaveny z předem zhotovených dílců. Obsahuje požadavky na materiál
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12810-2 - Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce 
Katalogové číslo:  70853
ČSN EN 12810-2 - Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce
ČSN EN 12810-2ČSN EN 12810-2 Tato evropská norma platí pro fasádní lešeňové systémy splňující ČSN EN 12810-1. Stanoví pravidla pro výpočet účinků zatížení a navrhování těchto systémů výpočtem a z
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13331-2 - Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou 
Katalogové číslo:  68100
ČSN EN 13331-2 - Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou
ČSN EN 13331-2ČSN EN 13331-2 Tato evropská norma stanovuje postupy pro výpočet a zkoušky pro posouzení shody pažicích systémů pro výkopy s požadavky normy EN 13331-1.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 74-3 - Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 3: Ploché nánožky a středicí trny - Požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  79885
ČSN EN 74-3 - Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 3: Ploché nánožky a středicí trny - Požadavky a zkušební postupy
ČSN EN 74-3ČSN EN 74-3 Tato norma je třetí částí kompletu norem pro objímkové spojky. Určuje požadavky pro ploché a profilované nánožky a volné středicí trny používané s nastavovacími spojkami a tr
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16031 - Seřiditelné výsuvné hliníkové stojky - Specifikace výrobku, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami 
Katalogové číslo:  91632
ČSN EN 16031 - Seřiditelné výsuvné hliníkové stojky - Specifikace výrobku, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami
ČSN EN 16031ČSN EN 16031 Tato norma je českou verzí EN 16031:2012. Pojednává o běžných typech seřiditelných výsuvných hliníkových stojek a je určena především pro použití v oblasti podpěrných lešen
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat