Sponzorovaný odkaz

7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení

Seřadit podle: 
Počet: 
TNI CEN/TR 15678 - Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů 
Katalogové číslo:  83252
TNI CEN/TR 15678 - Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů
TNI CEN/TR 15678TNI CEN/TR 15678 Tato technická zpráva CEN/TR popisuje zkušební metody, podle kterých se po doplnění budou vytvářet výluhy pro určení anorganických a organických látek potenciálně u
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 1356 - Stanovení délkových změn pórobetonu 
Katalogové číslo:  86332
ČSN 73 1356 - Stanovení délkových změn pórobetonu
ČSN 73 1356ČSN 73 1356 Tato norma určuje metody stanovení délkových změn pórobetonu vyvolaných změnou vlhkosti, jedná se o metodu optickou a kontaktní.
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 1358 - Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů 
Katalogové číslo:  86330
ČSN 73 1358 - Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů
ČSN 73 1358ČSN 73 1358 Tato norma uvádí postup pro stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů chemickou a vizuální metodou.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12504-2 - Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
Katalogové číslo:  92102
ČSN EN 12504-2 - Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem
ČSN EN 12504-2ČSN EN 12504-2 Tato evropská norma uvádí postup pro stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem na povrchu ztvrdlého betonu pomocí ocelového berana vymrštěného pružinou.
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 1324 ZMĚNA Z1 - Stanovení obrusnosti betonu 
Katalogové číslo:  68737
ČSN 73 1324 ZMĚNA Z1 - Stanovení obrusnosti betonu
ČSN 73 1324 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 73 1373 - Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu 
Katalogové číslo:  88877
ČSN 73 1373 - Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu
ČSN 73 1373ČSN 73 1373 Tato norma uvádí postup pro zkoušení a hodnocení mechanických vlastností obyčejného hutného betonu, zpravidla pevnosti betonu v tlaku, při použití tvrdoměrných metod zkoušení
Cena:  232,- Kč
ČSN P CEN/TS 14754-1 - Ošetřovací prostředky - Zkušební metody - Část 1: Stanovení účinnosti zadržení vody běžnými ošetřovacími prostředky 
Katalogové číslo:  79341
ČSN P CEN/TS 14754-1 - Ošetřovací prostředky - Zkušební metody - Část 1: Stanovení účinnosti zadržení vody běžnými ošetřovacími prostředky
ČSN P CEN/TS 14754-1ČSN P CEN/TS 14754-1 Tato předběžná norma obsahuje technickou specifikaci; která popisuje postup pro stanovení schopnosti zabránit vypařování vody z mladého betonu
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 678 - Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu 
Katalogové číslo:  17903
ČSN EN 678 - Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 678ČSN EN 678 Norma je identická s EN 678:1993. V době vydání této normy zůstává v platnosti soubor ČSN na pórobetonech, uvedený v dalších souvisících normách. Po dopracování uceleného so
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1351 - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu 
Katalogové číslo:  52377
ČSN EN 1351 - Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 1351ČSN EN 1351 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1351:1996. Evropská norma EN 1351:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje postup stanovení pevnosti v
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1352 - Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 
Katalogové číslo:  52378
ČSN EN 1352 - Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1352ČSN EN 1352 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1352:1996. Evropská norma EN 1352:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje postup pro stanovení static
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 989 - Stanovení soudržnosti mezi výztuží a autoklávovaným pórobetonem vytlačovací zkouškou 
Katalogové číslo:  20788
ČSN EN 989 - Stanovení soudržnosti mezi výztuží a autoklávovaným pórobetonem vytlačovací zkouškou
ČSN EN 989ČSN EN 989 Norma je identická s EN 989:1995. Obsahuje ustanovení pro postup stanovení soudržnosti mezi výztužnými pruty a autoklávovaným pórobetonem (ACC). Tato zkouška je použitelná k
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 1333 ZMĚNA Z1 - Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem 
Katalogové číslo:  68742
ČSN 73 1333 ZMĚNA Z1 - Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem
ČSN 73 1333 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 73 1323 - Stanovenie hmotnosti zložiek betónu 
Katalogové číslo:  31088
ČSN 73 1323 - Stanovenie hmotnosti zložiek betónu
ČSN 73 1323ČSN 73 1323 Norma platí pro stanovení hmotnostní koncentrace cementu a kameniva v obyčejném hutném betonu, pokud beton a jeho základní složky svým charakterem a dostupností odpovídají
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 1332 - Stanovení tuhnutí betonu 
Katalogové číslo:  31092
ČSN 73 1332 - Stanovení tuhnutí betonu
ČSN 73 1332
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 1376 - Radiografie betonových konstrukcí a dílců 
Katalogové číslo:  05553
ČSN 73 1376 - Radiografie betonových konstrukcí a dílců
ČSN 73 1376ČSN 73 1376 Norma platí pro zjišťování plochy, tvaru a množství výztuže v železobetonových konstrukcích a konstrukcích z předepjatého betonu. Slouží rovněž pro zjišťování makrostruktu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 679 - Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu 
Katalogové číslo:  74991
ČSN EN 679 - Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 679ČSN EN 679 Norma stanovuje postup pro stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu. Pevnost v tlaku se určuje na zkušebních tělesech jako poměr mezi zatížením při porušení při
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12390-17 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem 
Katalogové číslo:  509141
ČSN EN 12390-17 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem
ČSN EN 12390-17ČSN EN 12390-17 (73 1302) This document describes the procedure for determining the creep (total creep, basic creep and drying creep) of hardened concrete test specimens subjected to
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12350-5 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím 
Katalogové číslo:  509858
ČSN EN 12350-5 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím
ČSN EN 12350-5ČSN EN 12350-5 (73 1301) Tento dokument uvádí metodu pro stanovení konzistence čerstvého betonu zkouškou rozlitím. Není použitelná pro samozhutnitelný beton, pěnobeton nebo jednozrnný
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12390-4 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy 
Katalogové číslo:  509139
ČSN EN 12390-4 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy
ČSN EN 12390-4ČSN EN 12390-4 (73 1302) This document specifies the requirements for the performance of compression testing machines for the measurement of the compressive strength of concrete.
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 1324 - Stanovení obrusnosti betonu 
Katalogové číslo:  05547
ČSN 73 1324 - Stanovení obrusnosti betonu
ČSN 73 1324
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1355 - Stanovení dotvarování tlakem autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 
Katalogové číslo:  52381
ČSN EN 1355 - Stanovení dotvarování tlakem autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 1355ČSN EN 1355 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1355:1996. Evropská norma EN 1355:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje postup pro stanovení dlouho
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 991 - Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 
Katalogové číslo:  20790
ČSN EN 991 - Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva
ČSN EN 991ČSN EN 991 Norma je identická s EN 991:1995. Obsahuje ustanovení pro postup stanovení podstatných rozměrů a pro kontrolu pravoúhlosti prefabrikovaných stavebních dílců z autoklávovanéh
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 1323 ZMĚNA Z1 - Stanovenie hmotnosti zložiek betónu 
Katalogové číslo:  72049
ČSN 73 1323 ZMĚNA Z1 - Stanovenie hmotnosti zložiek betónu
ČSN 73 1323 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 73 1328 ZMĚNA Z2 - Stanovení soudržnosti oceli s betonem 
Katalogové číslo:  68739
ČSN 73 1328 ZMĚNA Z2 - Stanovení soudržnosti oceli s betonem
ČSN 73 1328 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 14488-7 - Zkoušení stříkaného betonu - Část 7: Obsah vláken ve vláknobetonu 
Katalogové číslo:  76957
ČSN EN 14488-7 - Zkoušení stříkaného betonu - Část 7: Obsah vláken ve vláknobetonu
ČSN EN 14488-7ČSN EN 14488-7 Tato část evropské normy popisuje metody pro stanovení obsahu vláken ve stříkaném čerstvém nebo ztvrdlém vláknobetonu
Cena:  95,- Kč
ČSN P CEN/TS 12390-9 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování 
Katalogové číslo:  77741
ČSN P CEN/TS 12390-9 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování
ČSN P CEN/TS 12390-9ČSN P CEN/TS 12390-9 Tato norma popisuje zkoušení odolnosti proti odlupování betonu při zmrazování a rozmrazování působením vody a roztoku chloridu sodného. Používá se buď pro p
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 1355 - Stanovení trvanlivosti pórobetonu 
Katalogové číslo:  86333
ČSN 73 1355 - Stanovení trvanlivosti pórobetonu
ČSN 73 1355ČSN 73 1355 Norma uvádí postup pro stanovení trvanlivosti pórobetonu metodou cyklického zmrazování a vysušování a odolnosti pórobetonu proti chemicky znečištěné atmosféře.
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 1357 - Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu 
Katalogové číslo:  86329
ČSN 73 1357 - Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu
ČSN 73 1357ČSN 73 1357 Tato norma platí pro stanovení objemové hmotnosti pórobetonu, pro nepřímé stanovení objemové hmotnosti pórobetonu, pro gravimetrické stanovení vlhkosti pórobetonu, pro stan
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat