Sponzorovaný odkaz

7312 Betonové konstrukce, navrhování

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1992-1-2 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
Katalogové číslo:  76681
ČSN EN 1992-1-2 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
ČSN EN 1992-1-2ČSN EN 1992-1-2 Norma pojednává o návrhu betonových konstrukcí pozemních staveb. Popisuje zásady, požadavky a pravidla pro navrhování konstrukcí vystavených účinkům požáru. Norma vyc
Cena:  803,- Kč
ČSN 73 1200 ZMĚNA 4 - Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác 
Katalogové číslo:  16180
ČSN 73 1200 ZMĚNA 4 - Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 1200 ZMĚNA 4
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
Katalogové číslo:  86363
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb
ČSN 73 1201ČSN 73 1201 Tato norma uvádí doplňující ustanovení při navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb s přihlédnutím k evropské normě ČSN EN 1992-1-1 a to v oblastech: - stanovení
Cena:  605,- Kč
TNI CEN/TR 17080 - Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla 
Katalogové číslo:  507106
TNI CEN/TR 17080 - Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla
TNI CEN/TR 17080TNI CEN/TR 17080 Tato technická zpráva stanovuje doplňující pravidla pro navrhování kotvení do betonu pro upevňovací lišty.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1992-4 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu 
Katalogové číslo:  505836
ČSN EN 1992-4 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu
ČSN EN 1992-4ČSN EN 1992-4 This European Standard provides a design method for fastenings (connection of structural elements and non-structural elements to structural components), which are used to
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A - National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings 
Katalogové číslo:  511214
ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A - National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
ČSN EN 1992-1-1 NA ed. AČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (73 1201) This National Annex is the English version of the National Annex to EN 1992-1-1:2004, which is the component of ČSN EN 1992-1-1:2006.
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 1200 - Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác 
Katalogové číslo:  05544
ČSN 73 1200 - Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác
ČSN 73 1200ČSN 73 1200 Norma určuje slovenské a české názvy a definice základních pojmů v oboru betonu a betonářských prací. Norma platí pro vyjadřování v odborném i hospodářském styku, v souvis
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
Katalogové číslo:  507748
ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1992-1-1 ed. 2ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (73 1201) (1)P Eurokód 2 se používá pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských staveb z prostého, železového a předpjatého betonu. Splňuje zásady
Cena:  1 705,- Kč
TNI CEN/TR 17079 - Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy 
Katalogové číslo:  507105
TNI CEN/TR 17079 - Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy
TNI CEN/TR 17079TNI CEN/TR 17079 Tato technická zpráva stanovuje požadavky pro navrhování kotvení do betonu pro staticky neurčité nenosné systémy.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1520 ed. 2 - Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží 
Katalogové číslo:  88724
ČSN EN 1520 ed. 2 - Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží
ČSN EN 1520 ed. 2ČSN EN 1520 ed. 2 Tato evropská norma se týká prefabrikovaných dílců z mezerovitého betonu (LAC) z pórovitého kameniva vyztužených nosnou a nenosnou výztuží určených k použití v
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 12602 - Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu 
Katalogové číslo:  501211
ČSN EN 12602 - Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
ČSN EN 12602ČSN EN 12602 This European Standard is for prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete to be used in building construction for: a) Structural elements: - l
Cena:  1 320,- Kč
ČSN 73 1289 - Terminologie v oboru pórobetonu 
Katalogové číslo:  89342
ČSN 73 1289 - Terminologie v oboru pórobetonu
ČSN 73 1289ČSN 73 1289 Tato norma stanovuje názvosloví používané v ČSN pro obor pórobetonu. Norma uvádí české, slovenské a anglické názvy a definice základních a od nich odvozených termínů a defi
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1992-3 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky 
Katalogové číslo:  79273
ČSN EN 1992-3 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky
ČSN EN 1992-3ČSN EN 1992-3 Norma doplňuje základní část Eurokódu 2, tedy ČSN EN 1992-1-1 o speciální požadavky pro navrhování nádrží na kapaliny a zásobníků na sypké materiály. Její ustanovení je m
Cena:  347,- Kč
ČSN 73 1208 - Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
Katalogové číslo:  86573
ČSN 73 1208 - Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů
ČSN 73 1208ČSN 73 1208 Tato norma navazující na ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-3 platí pro navrhování a provádění těch prvků a konstrukcí vodohospodářských objektů z prostého, železového nebo předpj
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
Katalogové číslo:  76653
ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1992-1-1ČSN EN 1992-1-1 Norma se používá pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských staveb z prostého, železového a předpjatého betonu, a to jak z normálního hutného betonu, tak z hu
Cena:  1 925,- Kč
TNI CEN/TR 17081 - Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev 
Katalogové číslo:  507107
TNI CEN/TR 17081 - Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev
TNI CEN/TR 17081TNI CEN/TR 17081 Tato technická zpráva stanovuje požadavky pro navrhování kotvení do betonu pro plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev.
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat