Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1992-3 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2007
ČSN EN 1992-3 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1992-3

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN EN 1992-3
Třídící znak:731201
Počet stran:24
Vydáno:01.11.2007
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:79273
Popis

ČSN EN 1992-3

Norma doplňuje základní část Eurokódu 2, tedy ČSN EN 1992-1-1 o speciální požadavky pro navrhování nádrží na kapaliny a zásobníků na sypké materiály. Její ustanovení je možné použít i pro jiné typy konstrukcí než jsou nádrže nebo zásobníky sloužící k zadržování materiálů. Ustanovení této části EN platí pro konstrukce na skladování za běžných teplot a pro skladované materiály, které nejsou hodnoceny jako nebezpečné, jejichž případný průsak nemůže způsobit vážná zdravotní nebo bezpečnostní rizika. Základní normu doplňuje tato Část 3 zejména v oblasti vlastností betonu za nízkých teplot. Nově se zavádí klasifikace nepropustnosti a na ní navazující požadavky pro omezení trhlin v konstrukci. Pro omezení šířky trhlin bez přímého výpočtu uvádí Část 3 grafy pro určení maximálních průměrů prutů a maximální vzdálenosti prutů jako náhradu příslušných tabulek v základní Části 1-1. Čtyři informativní přílohy uvádějí postupy a vztahy k určení účinku teploty na vlastnosti betonu (příloha K), k výpočtu přetvoření a napětí při namáhání omezením vynucených přetvoření (příloha L), pro výpočet trhlin v důsledku omezení vynucených přetvoření (M) a ustanovení pro dilatační spáry (N). V Národní příloze se upřesňují národně stanovené parametry ve čtyřech článcích normy. Národní příloha současně uvádí a cituje platné české právní předpisy pro konstrukce určené pro styk s pitnou vodou, resp. s potravinami. Národní vysvětlivky v příloze pak uvádí vztah tříd nepropustnosti podle Části 3 a odpovídajících skupin nádrží pro zkoušku vodotěsnosti podle ČSN 75 0905.
Změny norem
Česky Tisk
Skladem
34 Kč
Zpracování dat
Schovat