Sponzorovaný odkaz

7309 Udržitelnost staveb

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16309+A1 - Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu 
Katalogové číslo:  96866
ČSN EN 16309+A1 - Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
ČSN EN 16309+A1ČSN EN 16309+A1 Tato evropská norma tvoří jednu část souboru evropských norem. Norma poskytuje specifické metody a požadavky pro posuzování sociálních vlastností budov a bere v úvahu
Cena:  655,- Kč
ČSN P ISO/TS 15686-9 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti 
Katalogové číslo:  95834
ČSN P ISO/TS 15686-9 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti
ČSN P ISO/TS 15686-9ČSN P ISO/TS 15686-9 Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní předevš
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 15686-2 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti 
Katalogové číslo:  95828
ČSN ISO 15686-2 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti
ČSN ISO 15686-2ČSN ISO 15686-2 Tento dokument (ISO 15686-2) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrskýc
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15643-5 - Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby 
Katalogové číslo:  507314
ČSN EN 15643-5 - Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
ČSN EN 15643-5ČSN EN 15643-5 Tato evropská norma poskytuje specifické principy a požadavky pro posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností inženýrských staveb a bere v úvah
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 15686-5 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu 
Katalogové číslo:  505811
ČSN ISO 15686-5 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu
ČSN ISO 15686-5ČSN ISO 15686-5 Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odh
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 37100 - Udržitelná města a společenství - Slovník 
Katalogové číslo:  511163
ČSN ISO 37100 - Udržitelná města a společenství - Slovník
ČSN ISO 37100ČSN ISO 37100 (73 0960) Tento dokument definuje pojmy týkající se udržitelného rozvoje místních společenství, chytré (inteligentní) infrastruktury místních společenství a souvisejících
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15804+A1 - Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů 
Katalogové číslo:  95596
ČSN EN 15804+A1 - Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
ČSN EN 15804+A1ČSN EN 15804+A1 Tato evropská norma poskytuje základní pravidla produktové kategorie (PCR) pro environmentální prohlášení typu III pro jakýkoliv stavební výrobek a stavební službu. P
Cena:  655,- Kč
ČSN ISO 15686-4 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM) 
Katalogové číslo:  95830
ČSN ISO 15686-4 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)
ČSN ISO 15686-4ČSN ISO 15686-4 Tento dokument (ISO 15686-4) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrsk
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15643-1 - Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec 
Katalogové číslo:  88014
ČSN EN 15643-1 - Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec
ČSN EN 15643-1ČSN EN 15643-1 Tato evropská norma poskytuje všeobecné principy a požadavky na posuzování budov z hledisek environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností, vyjádřené pomocí so
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 21930 - Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech 
Katalogové číslo:  505810
ČSN ISO 21930 - Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech
ČSN ISO 21930ČSN ISO 12930 (73 0923) Stavební projektanti, výrobci stavebních výrobků, uživatelé budov, vlastníci budov a ostatní účastníci aktivní ve stavebním sektoru stále více vyžadují informac
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 15686-7 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe 
Katalogové číslo:  505812
ČSN ISO 15686-7 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe
ČSN ISO 15686-7ČSN ISO 15686-7 Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odh
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 15392 - Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy 
Katalogové číslo:  89950
ČSN ISO 15392 - Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy
ČSN ISO 15392ČSN ISO 15392 Tato mezinárodní norma představuje obecné principy udržitelnosti spojené s budovami a ostatními stavbami. Tyto obecné principy jsou základem souboru norem určených pro ře
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15643-4 - Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností 
Katalogové číslo:  91187
ČSN EN 15643-4 - Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností
ČSN EN 15643-4ČSN EN 15643-4 Tato evropská norma tvoří čtvrtou část souboru evropských norem, vypracovaného technickou komisí CEN/TC 350 "Udržitelnost staveb", který poskytuje systém pro posuzování
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 21931-1 - Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy 
Katalogové číslo:  96570
ČSN ISO 21931-1 - Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy
ČSN ISO 21931-1ČSN ISO 21931-1 Tento dokument (ISO 21931-1) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrskýc
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 15686-1 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec 
Katalogové číslo:  95827
ČSN ISO 15686-1 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec
ČSN ISO 15686-1ČSN ISO 15686-1 Tento dokument (ISO 15686-1) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrskýc
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15978 - Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda 
Katalogové číslo:  91565
ČSN EN 15978 - Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda
ČSN EN 15978ČSN EN 15978 Cílem této evropské normy je poskytnout výpočtová pravidla pro posuzování environmentálních vlastností nových a existujících budov. Tato evropská norma má podpořit proces
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16627 - Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody 
Katalogové číslo:  512488
ČSN EN 16627 - Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody
ČSN EN 16627 ČSN EN 16627 (73 0904) Tato evropská norma stanovuje výpočtové metody založené na nákladech životního cyklu (LCC) a dalších kvantifikovaných ekonomických informacích, které slouží pro
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 21929-1 - Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy 
Katalogové číslo:  96571
ČSN ISO 21929-1 - Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy
ČSN ISO 21929-1ČSN ISO 21929-1 Tento dokument (ISO 21929-1) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrskýc
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15942 - Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky 
Katalogové číslo:  92026
ČSN EN 15942 - Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky
ČSN EN 15942ČSN EN 15942 Cílem této evropské normy je harmonizovat způsob, jakým jsou v Evropě prezentována environmentální prohlášení o produktu (EPD). Týká se EPD ve stavebním řetězci budovy, k
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 15686-10 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti 
Katalogové číslo:  95835
ČSN ISO 15686-10 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti
ČSN ISO 15686-10ČSN ISO 15686-10 Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při o
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15643-2 - Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností 
Katalogové číslo:  88940
ČSN EN 15643-2 - Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
ČSN EN 15643-2ČSN EN 15643-2 Tato evropská norma tvoří jednu část souboru evropských norem vypracovaného technickou komisí CEN/TC 350. Poskytuje specifické principy a požadavky na posuzování enviro
Cena:  446,- Kč
TNI CEN/TR 15941 - Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat 
Katalogové číslo:  89846
TNI CEN/TR 15941 - Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat
TNI CEN/TR 15941TNI CEN/TR 15941 Tato technická zpráva (TR), převzatá jako technická normalizační informace (TNI), podporuje zpracovávání Environmentálních prohlášení o produktu (EPD). Napomáhá pou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15643-3 - Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností 
Katalogové číslo:  91186
ČSN EN 15643-3 - Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností
ČSN EN 15643-3ČSN EN 15643-3 Tato evropská norma tvoří třetí část souboru evropských norem, vypracovaného technickou komisí CEN/TC 350 "Udržitelnost staveb", který poskytuje systém pro posuzování u
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 15686-8 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti 
Katalogové číslo:  95833
ČSN ISO 15686-8 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti
ČSN ISO 15686-8ČSN ISO 15686-8 Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odh
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 15686-3 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností 
Katalogové číslo:  95829
ČSN ISO 15686-3 - Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností
ČSN ISO 15686-3ČSN ISO 15686-3 Tento dokument (ISO 15686-3) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrskýc
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15804+A2 - Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů 
Katalogové číslo:  509583
ČSN EN 15804+A2 - Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
ČSN EN 15804+A2ČSN EN 15804+A2 (73 0912) This European standard provides core product category rules (PCR) for Type III environmental declarations for any construction product and construction se
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat