Sponzorovaný odkaz

7362 Stavby mostní

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací 
Katalogové číslo:  97651
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6222 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1995-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty 
Katalogové číslo:  77257
ČSN EN 1995-2 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty
ČSN EN 1995-2ČSN EN 1995-2 ČSN EN 1995-2 platí pro navrhování konstrukčních částí mostů, tj. konstrukčních prvků důležitých pro spolehlivost celého mostu nebo jeho hlavních částí, které jsou vyrobe
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1337-2 - Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky 
Katalogové číslo:  72472
ČSN EN 1337-2 - Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky
ČSN EN 1337-2ČSN EN 1337-2 Tato norma je součástí souboru norem ČSN EN 1337. Soubor má 11 částí. Tato část uvádí funkční, materiálové a návrhové požadavky pro výrobu, zkoušení, montáž a prohlídky
Cena:  605,- Kč
ČSN 73 6266 ZMĚNA Z1 - Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace 
Katalogové číslo:  86052
ČSN 73 6266 ZMĚNA Z1 - Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace
ČSN 73 6266 ZMĚNA Z1
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 6214 - Navrhování betonových mostních konstrukcí 
Katalogové číslo:  94394
ČSN 73 6214 - Navrhování betonových mostních konstrukcí
ČSN 73 6214ČSN 73 6214 Norma platí pro navrhování betonových mostních konstrukcí v souladu s ČSN EN 1992-2.
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 6222 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací 
Katalogové číslo:  92023
ČSN 73 6222 - Zatížitelnost mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6222ČSN 73 6222 Tato norma platí pro stanovení zatížitelnosti nových i existujících, trvalých i zatímních mostů pozemních komunikací, mostů sdružených, konstrukcí mostům podobných, lávek p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1337-9 - Stavební ložiska - Část 9: Ochrana 
Katalogové číslo:  55389
ČSN EN 1337-9 - Stavební ložiska - Část 9: Ochrana
ČSN EN 1337-9ČSN EN 1337-9 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1337-9:1997. Evropská norma EN 1337-9:1997 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících částí: Část 1:
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 6201 ZMĚNA Z1 - Projektování mostních objektů 
Katalogové číslo:  89723
ČSN 73 6201 ZMĚNA Z1 - Projektování mostních objektů
ČSN 73 6201 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací 
Katalogové číslo:  503942
ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6221ČSN 73 6221 Tato technická norma platí pro prohlídky trvalých i zatímních mostních objektů, po nichž nebo pod nimiž je vedena pozemní komunikace a/nebo tramvajová, trolejbusová nebo jiná
Cena:  605,- Kč
ČSN P 73 6213 - Navrhování zděných mostních konstrukcí 
Katalogové číslo:  89957
ČSN P 73 6213 - Navrhování zděných mostních konstrukcí
ČSN P 73 6213ČSN P 73 6213 ČSN P 73 6213 reaguje na Eurokód 6. Omezuje použití zdicích materiálů pro mosty a doplňuje některá ustanovení z hlediska uvažování objemových změn, dynamických účinků d
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1993-2 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty 
Katalogové číslo:  79983
ČSN EN 1993-2 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty
ČSN EN 1993-2ČSN EN 1993-2 Norma pojednává o navrhování ocelových mostů pro pozemní komunikace i mostů železničních. Vychází se z obecných pravidel ČSN EN 1993-1-1 a doplňují se pravidla pro mosty.
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 1337-10 - Stavební ložiska - Část 10: Prohlídka a údržba 
Katalogové číslo:  70587
ČSN EN 1337-10 - Stavební ložiska - Část 10: Prohlídka a údržba
ČSN EN 1337-10ČSN EN 1337-10 Předmětem Části 10 ČSN EN 1337 pro stavební ložiska je kontrola a údržba ložisek navržených podle ČSN EN 1337-1 pro použití jak na mostních konstrukcích, tak na konst
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů 
Katalogové číslo:  81713
ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů
ČSN 73 6201ČSN 73 6201 Norma platí pro projektování nově navrhovaných mostních objektů (tj. mosty trvalé i zatímní, propustky a lávky) a opěrných zdí, které se nacházejí na dráze celostátní a drahá
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 1337-4 - Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska 
Katalogové číslo:  72473
ČSN EN 1337-4 - Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska
ČSN EN 1337-4ČSN EN 1337-4 Předmětem této normy jsou požadavky na navrhování a provádění jednoduchých a skupinových válcových ložisek. Norma obsahuje přílohu A (normativní): Kovové materiály; pří
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1337-3 - Stavební ložiska - Část 3: Elastomerová ložiska 
Katalogové číslo:  74616
ČSN EN 1337-3 - Stavební ložiska - Část 3: Elastomerová ložiska
ČSN EN 1337-3ČSN EN 1337-3 Předmětem ČSN EN 1337- 3 pro stavební ložiska jsou požadavky na navrhování a výrobu elastomerových ložisek včetně elastomerových ložisek s kluznými prvky podle ČSN EN 1
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 1337-1 - Stavební ložiska - Část 1: Všeobecná pravidla navrhování 
Katalogové číslo:  62238
ČSN EN 1337-1 - Stavební ložiska - Část 1: Všeobecná pravidla navrhování
ČSN EN 1337-1ČSN EN 1337-1 Tato norma je základní částí souboru norem ČSN EN 1337. Soubor má 11 částí. Část 1 obsahuje základní definice nutné pro pracování s normou. V části definice jsou v pře
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1337-11 - Stavební ložiska - Část 11: Doprava, skladování a osazování 
Katalogové číslo:  55390
ČSN EN 1337-11 - Stavební ložiska - Část 11: Doprava, skladování a osazování
ČSN EN 1337-11ČSN EN 1337-11 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1337-11:1997. Evropská norma EN 1337-11:1997 má status české technické normy. Norma se skládá z následujících částí: Čás
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 6244 - Přechody mostů pozemních komunikací 
Katalogové číslo:  86339
ČSN 73 6244 - Přechody mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6244ČSN 73 6244 Tato norma platí pro navrhování, provádění a kontrolu přechodů ze zemního tělesa na trvalé mostní objekty pozemních komunikací včetně mostních objektů s přesypávkou. Vli
Cena:  446,- Kč
ČSN 73 6223 - Ochrana zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami 
Katalogové číslo:  87174
ČSN 73 6223 - Ochrana zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami
ČSN 73 6223ČSN EN 73 6223 Tato norma platí pro objekty situované nad železniční dráhou celostátní, nad regionálními železničními dráhami a nad vlečkami. Tato norma stanovuje podmínky pro proje
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1337-6 - Stavební ložiska - Část 6: Vahadlová ložiska 
Katalogové číslo:  72474
ČSN EN 1337-6 - Stavební ložiska - Část 6: Vahadlová ložiska
ČSN EN 1337-6ČSN EN 1337-6 Předmětem této normy pro stavební ložiska jsou požadavky na navrhování a výrobu vahadlových ložisek. Norma dále stanoví funkční požadavky, otáčivost, požadavky na mater
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1337-5 - Stavební ložiska - Část 5: Hrncová ložiska 
Katalogové číslo:  74617
ČSN EN 1337-5 - Stavební ložiska - Část 5: Hrncová ložiska
ČSN EN 1337-5ČSN EN 1337-5 Předmětem ČSN EN 1337- 5 pro stavební ložiska jsou požadavky na navrhování a výrobu hrncových ložisek. Tato část má 10 kapitol a 8 příloh (z toho 2 informativní) a příl
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat