Sponzorovaný odkaz

7370 Silniční zařízení

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 73 7033 - Proměnné dopravní značky 
Katalogové číslo:  98435
ČSN 73 7033 - Proměnné dopravní značky
ČSN 73 7033ČSN 73 7033 Norma stanovuje minimální požadavky České republiky na proměnné dopravní značky (VMS) a světelné signály S 8a až S 8d a S 12a s nespojitým zobrazením. Zkratka VMS platí i pro
Cena:  95,- Kč
ČSN 73 7030 - Modré směrové sloupky a odrazky 
Katalogové číslo:  95639
ČSN 73 7030 - Modré směrové sloupky a odrazky
ČSN 73 7030ČSN 73 7030 Norma stanovuje požadavky na modré směrové sloupky a odrazky jako samostatné výrobky při použití na pozemních komunikacích. V této normě jsou specifikovány funkční požadavky
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1463-1 - Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky 
Katalogové číslo:  84226
ČSN EN 1463-1 - Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky
ČSN EN 1463-1ČSN EN 1463-1 Tato norma stanovuje základní funkční požadavky na dopravní knoflíky pro použití jako trvalé i přechodné vodorovné dopravní značení a stanovuje zkušební metody pro jejich
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1790 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Předem připravené vodorovné dopravní značení 
Katalogové číslo:  95144
ČSN EN 1790 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Předem připravené vodorovné dopravní značení
ČSN EN 1790ČSN EN 1790 Tato norma specifikuje stavební výrobky, které jsou bílé nebo žluté, odstranitelné nebo neodstranitelné předem připravené materiály ve formě fólií, studených plastů nebo term
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12802 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci 
Katalogové číslo:  89706
ČSN EN 12802 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci
ČSN EN 12802ČSN EN 12802 Tato evropská norma popisuje laboratorní metody pro identifikaci materiálů používaných pro vodorovné dopravní značení. Pro jednotlivé materiály (barvy, plasty za studena, t
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12899-5 - Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu 
Katalogové číslo:  81708
ČSN EN 12899-5 - Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu
ČSN EN 12899-5ČSN EN 12899-5 Norma stanovuje požadavky na počáteční zkoušku typu, což je ucelená soustava zkoušek a postupů stanovujících funkční charakteristiky vzorků výrobků představujících výro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12899-3 - Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky 
Katalogové číslo:  81706
ČSN EN 12899-3 - Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky
ČSN EN 12899-3ČSN EN 12899-3 Norma stanovuje požadavky na nové směrové sloupky a odrazky. Uvádí typy směrových sloupků a odrazek, požadavky na optickou účinnost (barva, retroreflexe), odolnost prot
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1463-2 - Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích 
Katalogové číslo:  60751
ČSN EN 1463-2 - Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích
ČSN EN 1463-2ČSN EN 1463-2 Tato norma stanoví postup zkoušení trvalých i přechodných dopravních knoflíků na zkušebním úseku. Stanoví zejména: - požadavky na pozemní komunikaci pro zkušební úsek
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 7010 - Požadavky na materiály pro vodorovné dopravní značení a na vodorovné dopravní značení 
Katalogové číslo:  506779
ČSN 73 7010 - Požadavky na materiály pro vodorovné dopravní značení a na vodorovné dopravní značení
ČSN 73 7010ČSN 73 7010 Norma stanovuje minimální požadavky na provedené stálé a přechodné vodorovné dopravní značení v České republice zhotovené z barev, plastických hmot nanášených za studena, ter
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1793-6 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole 
Katalogové číslo:  508238
ČSN EN 1793-6 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole
ČSN EN 1793-6ČSN EN 1793-6 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro měření kvantitativní veličiny vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti protihlukových zařízení použitých pro sníž
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12767 - Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení silničního vybavení - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  510602
ČSN EN 12767 - Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení silničního vybavení - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12767ČSN EN 12767 Tento dokument specifikuje postupy zkoušek funkčních charakteristik pro stanovení pasivních bezpečnostních vlastností podpěrných konstrukcí, jako jsou sloupy osvětlení, slo
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1871 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Fyzikální vlastnosti 
Katalogové číslo:  511910
ČSN EN 1871 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Fyzikální vlastnosti
ČSN EN 1871ČSN EN 1871 This document covers testing of physical properties of road marking materials by laboratory methods. The products covered and specified by this document are white and yello
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1794-2 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí 
Katalogové číslo:  512450
ČSN EN 1794-2 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí
ČSN EN 1794-2ČSN EN 1794-2 Tato evropská norma stanovuje metody a kritéria pro hodnocení protihlukových zařízení ve vztahu k obecným požadavkům na bezpečnost a ochranu životního prostředí, za podmí
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12414 - Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Požadavky a zkušební metody pro parkovací terminály 
Katalogové číslo:  512684
ČSN EN 12414 - Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Požadavky a zkušební metody pro parkovací terminály
ČSN EN 12414ČSN EN 12414 Tento dokument specifikuje technické a funkční požadavky včetně zkušebních metod pro parkovací terminály. Vztahuje se na bezobslužné terminály používané k získání práva na
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1317-5+A2 - Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla 
Katalogové číslo:  91189
ČSN EN 1317-5+A2 - Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla
ČSN EN 1317-5+A2ČSN EN 1317-5+A2 Tato harmonizovaná norma specifikuje požadavky na posouzení shody těchto záchytných systémů pro vozidla: svodidel; tlumičů nárazu; koncových částí svodidel; přechod
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1793-3 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu 
Katalogové číslo:  53199
ČSN EN 1793-3 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu
ČSN EN 1793-3ČSN EN 1793-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1793-3:1997. Evropská norma EN 1793-3:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma obsahuje následující části
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 12676-1 - Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky 
Katalogové číslo:  61009
ČSN EN 12676-1 - Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky
ČSN EN 12676-1ČSN EN 12676-1 ČSN EN 12676-1 stanovuje charakteristiky systémů proti oslnění z hlediska jejich optické účinnosti a mechanického provedení jejich prvků. Předkládá metodu pro stanov
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 7042 - Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky 
Katalogové číslo:  500471
ČSN 73 7042 - Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky
ČSN 73 7042ČSN 73 7042 Evropské normy s působností v oblastech řízení dopravy na pozemních komunikacích definují kromě závazných parametrů také třídy vlastností, přičemž každá členská země může d
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14389-1 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 1: Akustické vlastnosti 
Katalogové číslo:  502167
ČSN EN 14389-1 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 1: Akustické vlastnosti
ČSN EN 14389-1ČSN EN 14389-1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na posuzování životnosti a poskytuje příslušné podmínky prostředí. Normy týkající se konstrukce a zkoušení materiálu by m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1793-1 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole 
Katalogové číslo:  503713
ČSN EN 1793-1 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole
ČSN EN 1793-1ČSN EN 1793-1 (73 7060) Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro určení hodnot zvukové pohltivosti zařízení pro snížení hluku v místech s dozvukem. Zahrnuje posouzení zvukové p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1793-5 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole 
Katalogové číslo:  502797
ČSN EN 1793-5 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole
ČSN EN 1793-5ČSN EN 1793-5 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro měření veličiny, která reprezentuje charakteristiky zvukové odrazivosti zařízení pro snížení hluku silničního provozu:
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1793-2 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole 
Katalogové číslo:  508237
ČSN EN 1793-2 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole
ČSN EN 1793-2ČSN EN 1793-2 Tento dokument specifikuje laboratorní metodu určení hodnot vzduchové neprůzvučnosti silničních protihlukových zařízení v místech s dozvukem. Zahrnuje posouzení vnitřní
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1794-1 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu 
Katalogové číslo:  507203
ČSN EN 1794-1 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu
ČSN EN 1794-1ČSN EN 1794-1 Tato evropská norma stanovuje kritéria kategorizace zařízení pro snížení hluku silničního provozu v závislosti na jejich základních mechanických vlastnostech při standa
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13197+A1 - Vodorovné dopravní značení - Simulátory opotřebení 
Katalogové číslo:  95609
ČSN EN 13197+A1 - Vodorovné dopravní značení - Simulátory opotřebení
ČSN EN 13197+A1
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TS 1317-8 - Silniční záchytné systémy - Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocykly, které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly 
Katalogové číslo:  92208
ČSN P CEN/TS 1317-8 - Silniční záchytné systémy - Část 8: Silniční záchytné systémy pro motocykly, které snižují prudkost nárazu motocyklisty při střetu se svodidly
ČSN P CEN/TS 1317-8ČSN P CEN/TS 1317-8 Tato technická specifikace stanovuje požadavky pro nárazové funkční vlastnosti systémů určených ke snížení prudkosti nárazu pro motocyklisty, který narazí do
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1317-3 - Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 
Katalogové číslo:  87607
ČSN EN 1317-3 - Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody
ČSN EN 1317-3ČSN EN 1317-3 Tato evropská norma specifikuje požadavky na působení tlumičů nárazu během nárazů vozidla. Dále stanovuje funkční třídy a kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek, kte
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat