Sponzorovaný odkaz

7342 Funkční díly stavebních objektů

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13502 - Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  68553
ČSN EN 13502 - Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13502ČSN EN 13502 Norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro keramické komínové nástavce. Je rozdělena na dvě části. První část obsahuje požadavky na tvar nástavců, volbu materiálů,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1858+A1 - Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice 
Katalogové číslo:  89835
ČSN EN 1858+A1 - Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice
ČSN EN 1858+A1ČSN EN 1858+A1 Tato evropská norma specifikuje materiálové, rozměrové a funkční požadavky pro prefabrikované betonové komínové tvárnice, jak je stanoveno v podmínce 3 pro použití v
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1457-1 - Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  91053
ČSN EN 1457-1 - Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1457-1ČSN EN 1457-1 Tato evropská norma je výrobkovou normou pro keramické komínové vložky s kompaktními nebo vertikálně děrovanými stěnami, které se používají ve vícevrstvých komínech při s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13084-2 - Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny 
Katalogové číslo:  80166
ČSN EN 13084-2 - Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny
ČSN EN 13084-2ČSN EN 13084-2 Tato evropská norma stanoví konkrétní požadavky a kritéria pro projektování a stavbu komínů z monolitického betonu a betonových prefabrikátů. Uvádí požadavky pro zajišt
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13063-3 - Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy 
Katalogové číslo:  80551
ČSN EN 13063-3 - Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy
ČSN EN 13063-3ČSN EN 13063-3 Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro suché a nebo mokré systémové komíny se vzduchovým průduchem. Komín tvoří průduch pro odvod spalin z keramických/pálených
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1856-1 - Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny 
Katalogové číslo:  85163
ČSN EN 1856-1 - Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny
ČSN EN 1856-1ČSN EN 1856-1 Tato evropská norma specifikuje funkční požadavky na jednovrstvé a vícevrstvé systémové komíny s pevnými kovovými vložkami a jejich konstrukční díly (komínové díly, vložk
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13084-4 - Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění 
Katalogové číslo:  75881
ČSN EN 13084-4 - Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění
ČSN EN 13084-4ČSN EN 13084-4 Norma ČSN EN 13084-4 specifikuje zvláštní požadavky a funkční podmínky pro návrh a montáž vložkových systémů, zhotovených z cihelného zdiva, pro volně stojící komíny
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14989-2 - Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv 
Katalogové číslo:  82547
ČSN EN 14989-2 - Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv
ČSN EN 14989-2ČSN EN 14989-2 Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro kovové spalinové průduchy a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče pa
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 15287-2 - Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv 
Katalogové číslo:  82546
ČSN EN 15287-2 - Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
ČSN EN 15287-2ČSN EN 15287-2 Tato Evropská norma popisuje metodu specifikující kritéria pro navrhování, montáž a označování štítkem u komínových systémů, kouřovodů a vzduchovodů pro uzavřené spotře
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 1806 - Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  77785
ČSN EN 1806 - Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1806ČSN EN 1806 V normě ČSN EN 1806 jsou stanoveny požadavky na pálené/keramické komínové tvárnice s plnými stěnami nebo se stěnami s vertikálními dutinami. Tvárnice jsou bez napojení nebo s
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15287-1+A1 - Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv 
Katalogové číslo:  87608
ČSN EN 15287-1+A1 - Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
ČSN EN 15287-1+A1ČSN EN 15287-1+A1 Tato evropská norma popisuje metodu specifikující navrhování, montážní zásady pro systémové komíny, provádění individuelně stavěných komínů a vložkování stávající
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13084-6 - Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění 
Katalogové číslo:  502309
ČSN EN 13084-6 - Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění
ČSN EN 13084-6ČSN EN 13084-6 Tato norma určuje speciální požadavky a provozní kritéria pro návrh ocelových vložkových systémů pro volně stojící komíny. Norma specifikuje požadavky na válcové ocel
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16475-3+A1 - Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  509360
ČSN EN 16475-3+A1 - Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16475-3+A1ČSN EN 16475-3+A1 Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vzduchová zařízení, které jsou použity jako příslu
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12446 ed. 2 - Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu 
Katalogové číslo:  89638
ČSN EN 12446 ed. 2 - Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu
ČSN EN 12446 ed. 2ČSN EN 12446 ed. 2 Tato evropská norma specifikuje materiály, rozměry a funkční požadavky na průmyslově vyráběné betonové prvky komínového pláště včetně tvarovek. Norma popis
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1457-2 - Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  91052
ČSN EN 1457-2 - Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1457-2ČSN EN 1457-2 Tato evropská norma je výrobkovou normou pro keramické komínové vložky s kompaktními nebo vertikálně děrovanými stěnami, které se používají ve vícevrstvých komínech při v
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1857 - Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky 
Katalogové číslo:  86890
ČSN EN 1857 - Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky
ČSN EN 1857ČSN EN 1857 Tato evropská norma specifikuje materiálové, rozměrové a funkční požadavky, včetně zkušebních metod, pro průmyslově vyráběné betonové komínové vložky a tvarovky pro stavbu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1859+A1 - Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody 
Katalogové číslo:  94144
ČSN EN 1859+A1 - Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody
ČSN EN 1859+A1ČSN EN 1859+A1 Tato evropská norma popisuje zkušební metody pro ověření následujících vlastností kovových komínových výrobků: - pevnost v tlaku - pevnost v tahu - příčná pe
Cena:  446,- Kč
ČSN 73 4230 - Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm 
Katalogové číslo:  94473
ČSN 73 4230 - Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
ČSN 73 4230ČSN 73 4230 Tato norma popisuje způsob navrhování a provádění krbů s otevřeným a uzavíratelným ohništěm na dřevo a dřevní materiál. Je určená pro krby situované především do prostoru bud
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13084-8 - Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy 
Katalogové číslo:  74814
ČSN EN 13084-8 - Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy
ČSN EN 13084-8ČSN EN 13084-8 Norma popisuje metodu na stanovení návrhových kritérií a montážní metodu pro volně stojící sloupy nesoucí komínové průduchy, na které jsou použity svařované roury pod
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 4201 ed. 2 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 
Katalogové číslo:  501255
ČSN 73 4201 ed. 2 - Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 4201 ed. 2 Norma platí souběžně s normou ČSN 73 4201 : 2010 +Z1 +Z2 +Z3 +Z4 - VŠECHNY TYTO ZMĚNY JSOU V EDICI 2 JIŽ ZAPRACOVÁNY, COŽ PODSTATNĚ ULEHČÍ PRÁCI S TOUTO NORMU! ČSN 73 4201 ed. 2
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1443 - Komíny - Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  509486
ČSN EN 1443 - Komíny - Obecné požadavky
ČSN EN 1443ČSN EN 1443 Tato evropská norma stanovuje požadavky a základní funkční vlastnosti komínů, komínových vložek, kouřovodů, konstrukčních dílů a příslušenství, které odvádějí spaliny od spot
Cena:  490,- Kč
ČSN EN 16475-7+A1 - Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  512637
ČSN EN 16475-7+A1 - Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16475-7+A1ČSN EN 16475-7+A1 (73 4245) Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro dešťové stříšky, které jsou použity jako příslušenství komínu, vystavené spalinovým plyn
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13069 - Komíny - Pálené/keramické pláště pro systémové komíny - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  75247
ČSN EN 13069 - Komíny - Pálené/keramické pláště pro systémové komíny - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13069ČSN EN 13069 Norma stanovuje funkční požadavky pro průmyslově vyráběné prvky páleného/keramického pláště, užívaného pro stavbu komínů a které jsou při stavbě užívány v kombinaci s kom
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14989-1 - Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6 
Katalogové číslo:  80548
ČSN EN 14989-1 - Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6
ČSN EN 14989-1ČSN EN 14989-1 Tato norma je určena pro komíny se svislými ventilačními/spalinovými komínovými nástavci s kovovými průduchy pro odvod spalin, které jsou určené pro uzavřené tepelné sp
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13084-7 - Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky 
Katalogové číslo:  93238
ČSN EN 13084-7 - Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky
ČSN EN 13084-7ČSN EN 13084-7 Tato norma specifikuje funkční požadavky válcových ocelových výrobků pro použití v jednovrstvých ocelových komínech a ocelové vložky pro volně stojící komíny odvádějící
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat