Sponzorovaný odkaz

7385 Automatizační a řidící systémy budov

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 15500-1 - Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5 
Katalogové číslo:  503135
ČSN EN 15500-1 - Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5
ČSN EN 15500-1ČSN EN 15500-1 The purpose of this European Standard is to specify the applications, functionality set and application performance for electronic individual zone control equipment.
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15232-1 - Energetická náročnost budov - Energetická náročnost budov - Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov - Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10 
Katalogové číslo:  503785
ČSN EN 15232-1 - Energetická náročnost budov - Energetická náročnost budov - Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov - Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10
ČSN EN 15232-1ČSN EN 15232-1 This European Standard specifies: - a structured list of control, building automation and technical building management functions which contribute to the energy perf
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 14908-7 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly 
Katalogové číslo:  509739
ČSN EN 14908-7 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly
ČSN EN 14908-7ČSN EN 14908-7 (73 8525) This document specifies a communication protocol for networked control systems. The protocol provides peer-to-peer communication for networked control using w
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 16484-3 - Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Funkce 
Katalogové číslo:  74381
ČSN EN ISO 16484-3 - Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Funkce
ČSN EN ISO 16484-3
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 14908-3 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení 
Katalogové číslo:  95525
ČSN EN 14908-3 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení
ČSN EN 14908-3ČSN EN 14908-3 This European Standard specifies all the information necessary to facilitate the exchange of data and control information over the power line medium for networked contr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14908-1 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 1: Sestava protokolů 
Katalogové číslo:  95523
ČSN EN 14908-1 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 1: Sestava protokolů
ČSN EN 14908-1ČSN EN 14908-1 This European Standard applies to a communication protocol for networked control systems in commercial Building Automation, Controls and Building Management. The protoc
Cena:  3 080,- Kč
ČSN CEN/TS 15379 - Správa budov - Názvosloví a rozsah služeb 
Katalogové číslo:  78233
ČSN CEN/TS 15379 - Správa budov - Názvosloví a rozsah služeb
ČSN CEN/TS 15379
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 22510 - Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Komunikace KNXnet/IP 
Katalogové číslo:  510125
ČSN EN ISO 22510 - Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Komunikace KNXnet/IP
ČSN EN ISO 22510ČSN EN ISO 22510 This document defines the integration of KNX protocol implementations on top of Internet protocol (IP) networks, called KNXnet/IP. It describes a standard protocol
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN ISO 16484-6 - Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat 
Katalogové číslo:  510502
ČSN EN ISO 16484-6 - Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat
ČSN EN ISO 16484-6ČSN EN ISO 16484-6 (73 8521) This standard provides a comprehensive set of procedures for verifying the correct implementation of each capability claimed on a BACnet PICS includ
Cena:  4 400,- Kč
ČSN EN ISO 16484-5 - Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol 
Katalogové číslo:  505386
ČSN EN ISO 16484-5 - Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol
ČSN EN ISO 16484-5ČSN EN ISO 16484-5 This protocol provides a comprehensive set of messages for conveying encoded binary, analog, and alphanumeric data between devices including, but not limited
Cena:  5 720,- Kč
ČSN P CEN/TS 15810 - Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov 
Katalogové číslo:  95034
ČSN P CEN/TS 15810 - Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov
ČSN P CEN/TS 15810ČSN P CEN/TS 15810 Tato technická specifikace poskytuje souhrn grafických značek určených k umístění na zařízení budov a/nebo do technické dokumentace výrobků za účelem instruovat
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14908-4 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 4: Komunikace IP 
Katalogové číslo:  95526
ČSN EN 14908-4 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 4: Komunikace IP
ČSN EN 14908-4ČSN EN 14908-4 This European Standard specifies the transporting of the Control Network Protocol (CNP) packets for commercial Building Automation, Controls and Building Management ove
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 16484-2 - Automatizační a řídicí systémy budov - Část 2: Hardware 
Katalogové číslo:  71411
ČSN EN ISO 16484-2 - Automatizační a řídicí systémy budov - Část 2: Hardware
ČSN EN ISO 16484-2
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 14908-2 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince 
Katalogové číslo:  95524
ČSN EN 14908-2 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince
ČSN EN 14908-2ČSN EN 14908-2 This European Standard specifies the control network protocol (CNP) free-topology twisted-pair channel for networked control systems in commercial Building Automation,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14908-6 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 6: Aplikační prvky 
Katalogové číslo:  97255
ČSN EN 14908-6 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 6: Aplikační prvky
ČSN EN 14908-6ČSN EN 14908-6 This European Standard provides mechanisms through which various vendors of building automation, control, and building management systems may exchange information in a
Cena:  4 400,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat