Sponzorovaný odkaz

7303 Stavební fyzika - Teplo

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16012+A1 - Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností 
Katalogové číslo:  97687
ČSN EN 16012+A1 - Tepelné izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení deklarovaných tepelných vlastností
ČSN EN 16012+A1ČSN EN 16012+A1 This European Standard describes a set of procedures for using existing standardized CEN or ISO test and calculation methods to determine the declared thermal perform
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 9488 - Solární energie - Slovník 
Katalogové číslo:  94199
ČSN EN ISO 9488 - Solární energie - Slovník
ČSN EN ISO 9488ČSN EN ISO 9488 Tato norma definuje základní termíny z oboru solární energie, potřebné pro popis dějů fototermální přeměny záření, technických zařízení pro tuto přeměnu (solární kole
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 15927-2 - Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž 
Katalogové číslo:  84394
ČSN EN ISO 15927-2 - Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž
ČSN EN ISO 15927-2ČSN EN ISO 15927-2 Tato část normy definuje a specifikuje metody výpočtu a uvádění měsíčních venkovních návrhových podmínek pro stanovení návrhové tepelné zátěže a návrh klimatiza
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12975-1+A1 - Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  88211
ČSN EN 12975-1+A1 - Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 12975-1+A1ČSN EN 12975-1+A1 Tato norma určuje požadavky na odolnost (včetně mechanické pevnosti), spolehlivost a bezpečnost kapalinových tepelných solárních kolektorů. Norma rovněž obsahuj
Cena:  232,- Kč
TNI 73 0329 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy 
Katalogové číslo:  86754
TNI 73 0329 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
TNI 73 0329TNI 73 0329 Technická normalizační informace stanovuje jednotný postup hodnocení rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, zejména nízkoenergetických a pasivních domů podle
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 52016-1 - Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy 
Katalogové číslo:  508210
ČSN EN ISO 52016-1 - Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy
ČSN EN ISO 52016-1 ČSN EN ISO 52016-1 Tento dokument specifikuje výpočtové metody pro posuzování: potřeby (citelné) energie na vytápění a chlazení na základě hodinových a měsíčních výpočtů; potřeb
Cena:  2 145,- Kč
ČSN EN ISO 52022-1 - Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením 
Katalogové číslo:  503680
ČSN EN ISO 52022-1 - Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
ČSN EN ISO 52022-1ČSN EN ISO 52022-1 This document specifies a simplified method based on thermal, solar and light characteristics of the glazing and solar and light characteristics of the solar
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 52000-1 - Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy 
Katalogové číslo:  506178
ČSN EN ISO 52000-1 - Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy
ČSN EN ISO 52000-1ČSN EN ISO 52000-1 Tento dokument stanovuje systematickou, úplnou a modulární strukturu pro posuzování energetické náročnosti nových a existujících budov celostním způsobem. Pla
Cena:  1 320,- Kč
ČSN P CEN/TS 16628 - Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB 
Katalogové číslo:  97437
ČSN P CEN/TS 16628 - Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB
ČSN P CEN/TS 16628ČSN P CEN/TS 16628 This Technical Specification describes the basic principles to be followed in the development of standards intended to support the assessment of the energy pe
Cena:  446,- Kč
TNI 73 0330 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy 
Katalogové číslo:  86753
TNI 73 0330 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy
TNI 73 0330TNI 73 0330 Technická normalizační informace stanovuje jednotný postup hodnocení bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, zejména nízkoenergetických a pasivních domů podle p
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15193-1 - Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9 
Katalogové číslo:  503210
ČSN EN 15193-1 - Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9
ČSN EN 15193-1ČSN EN 15193-1 This standard specifies the methodology for evaluating the energy performance of lighting systems for providing general illumination in residential and non-residentia
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 10916 - Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení 
Katalogové číslo:  504262
ČSN ISO 10916 - Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení
ČSN ISO 10916ČSN ISO 10916 (73 0355) Tato mezinárodní norma stanovuje výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení.
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 52003-1 - Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti 
Katalogové číslo:  503676
ČSN EN ISO 52003-1 - Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti
ČSN EN ISO 52003-1ČSN EN ISO 52003-1 The set of EPB assessment standards produces a great number of overall and partial EPB indicators as outputs. This document provides general insight to both p
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 52010-1 - Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty 
Katalogové číslo:  503678
ČSN EN ISO 52010-1 - Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty
ČSN EN ISO 52010-1ČSN EN ISO 52010-1 This document specifies a calculation procedure for the conversion of climatic data for energy calculations. The main element in this document is the calcu
Cena:  545,- Kč
TNI CEN ISO/TR 52000-2 - Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1 
Katalogové číslo:  504412
TNI CEN ISO/TR 52000-2 - Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1
TNI CEN ISO/TR 52000-2TNI CEN ISO/TR 52000-2 (73 0334) Tato technická zpráva stanovuje vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1, která stanovuje základní zásady pro soubor norem pro energetickou náročno
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN ISO 6781-3 - Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv 
Katalogové číslo:  504671
ČSN EN ISO 6781-3 - Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
ČSN EN ISO 6781-3ČSN EN ISO 6781-3 V této části ISO 6781 jsou stanoveny požadavky na kvalifikace a pravomoci osob, které (i) provádí termografické šetření ve stavebnictví, (ii), vysvětluje data z
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12569 - Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu 
Katalogové číslo:  505387
ČSN EN ISO 12569 - Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu
ČSN EN ISO 12569ČSN EN ISO 12569 This document establishes methods to obtain the ventilation rate or specific airflow rate in a building space (which is considered to be a single zone) using a trac
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 15927-3 - Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek 
Katalogové číslo:  85015
ČSN EN ISO 15927-3 - Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek
ČSN EN ISO 15927-3ČSN EN ISO 15927-3 Tato část ISO 15927 specifikuje dvě metody pro poskytnutí odhadu množství vody pravděpodobně dopadající na stěnu jakékoliv dané orientace. Bere se v úvahu top
Cena:  347,- Kč
TNI 73 0327 - Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení 
Katalogové číslo:  89349
TNI 73 0327 - Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
TNI 73 0327TNI 73 0327 Tato TNI obsahuje doplnění a podrobný popis postupů pro stanovení výsledného příkonu a spotřeby elektrické energie osvětlovacích soustav v různých typech objektů v návaznosti
Cena:  545,- Kč
TNI 73 0351 - Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup 
Katalogové číslo:  95595
TNI 73 0351 - Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup
TNI 73 0351TNI 73 0351 Tato technická normalizační informace uvádí zjednodušený výpočtový postup pro energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly v základních aplikacích (příprava teplé vody,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 22975-3 - Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 3: Trvanlivost povrchu absorbéru 
Katalogové číslo:  96519
ČSN EN ISO 22975-3 - Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 3: Trvanlivost povrchu absorbéru
ČSN EN ISO 22975-3ČSN EN ISO 22975-3 This part of ISO 22975 is applicable to the determination of the long term behaviour and service life of selective solar absorbers for use in vented flat plate
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TS 15548-1 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C 
Katalogové číslo:  96460
ČSN P CEN/TS 15548-1 - Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C
ČSN P CEN/TS 15548-1ČSN P CEN/TS 15548-1 This Technical Specification provides the additional information to that given in EN 12667, EN 12664, EN 12939 and ISO 8302 on the design of apparatus and o
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15148 - Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením 
Katalogové číslo:  69200
ČSN EN ISO 15148 - Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením
ČSN EN ISO 15148ČSN EN ISO 15148 Tato norma určuje postup ke stanovení nasákavosti pro krátkodobé částečné ponoření bez teplotního spádu. Slouží k určení intenzity nasákavosti na základě kapilárn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15927-1 - Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků 
Katalogové číslo:  70784
ČSN EN ISO 15927-1 - Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků
ČSN EN ISO 15927-1ČSN EN ISO 15927-1 Tato norma je jednou z řady výpočtových norem pro návrh tepelných a vlhkostních vlastností budov - část1: Měsíční průměry jednotlivých meteorologických prvků.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15927-5 - Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor 
Katalogové číslo:  73688
ČSN EN ISO 15927-5 - Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor
ČSN EN ISO 15927-5ČSN EN ISO 15927-5 Tato část ISO 15927 určuje definice, metody výpočtu a metody uvádění klimatických dat používané při návrhu tepelného zatížení v budovách. To zahrnuje: - zimn
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12412-2 - Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy 
Katalogové číslo:  70162
ČSN EN 12412-2 - Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy
ČSN EN 12412-2ČSN EN 12412-2 Tato evropská norma určuje metodu, která je založena na EN ISO 8990 a EN ISO 12567, pro měření součinitele prostupu tepla rámových a křídlových komponentů oken a dveř
Cena:  446,- Kč
TNI 73 0302 - Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup 
Katalogové číslo:  95594
TNI 73 0302 - Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
TNI 73 0302TNI 73 0302 Tato technická normalizační informace uvádí zjednodušený výpočtový postup pro energetické hodnocení solárních tepelných soustav v základních aplikacích (příprava teplé vody,
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat