Sponzorovaný odkaz

7324 Betonové konstrukce, provádění

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN P 73 2451 - Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu 
Katalogové číslo:  97284
ČSN P 73 2451 - Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu
ČSN P 73 2451ČSN P 73 2451 Tato norma platí pro zkoušení čerstvého vláknobetonu (FRC). Tato norma doplňuje požadavky uvedené v ČSN EN 12350-1 až -12.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16502 - Stanovení stupně kyselosti zeminy podle Baumann-Gully 
Katalogové číslo:  96144
ČSN EN 16502 - Stanovení stupně kyselosti zeminy podle Baumann-Gully
ČSN EN 16502ČSN EN 16502 This European Standard specifies the procedure for the determination of the degree of acidity of a soil to be used for evaluating its class of aggressiveness to EN 206. The
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14487-2 - Stříkaný beton - Část 2: Provádění 
Katalogové číslo:  78506
ČSN EN 14487-2 - Stříkaný beton - Část 2: Provádění
ČSN EN 14487-2ČSN EN 14487-2 Tato evropská norma platí pro stříkaný beton určený pro zpevnění terénu, opravu a modernizaci stávajících konstrukcí a pro volně stojící konstrukce. Norma specifikuje p
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 445 - Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody 
Katalogové číslo:  88245
ČSN EN 445 - Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody
ČSN EN 445ČSN EN 445 Tato evropská norma popisuje zkušební metody pro injektážní maltu specifikovanou v EN 447. Zkoušení se musí provádět podle zkušebních metod uvedených v této normě (referenční z
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 206+A2 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
Katalogové číslo:  512427
ČSN EN 206+A2 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 206+A2ČSN EN 206+A2 (73 2403) (1) This European Standard applies to concrete for structures cast in situ, precast structures, and structural precast products for buildings and civil engine
Cena:  803,- Kč
ČSN 73 2401 - Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu 
Katalogové číslo:  31156
ČSN 73 2401 - Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN 73 2401ČSN 73 2401 Tato norma, navazující na ČSN 73 2400, platí pro provádění a kontrolu konstrukcí z obyčejného hutného předpjatého betonu, navržených podle ČSN 73 1201. Pro konstrukce z ji
Cena:  446,- Kč
ČSN P 73 2451 ZMĚNA Z1 - Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu 
Katalogové číslo:  501708
ČSN P 73 2451 ZMĚNA Z1 - Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu
ČSN P 73 2451 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN P 73 2450 - Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
Katalogové číslo:  97286
ČSN P 73 2450 - Vláknobeton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN P 73 2450ČSN P 73 2450 Tato předběžná technická norma platí pro vláknobetony určené pro konstrukce betonované na staveništi nebo ve výrobně betonových výrobků. Vláknobeton může být vyráběn
Cena:  347,- Kč
ČSN P 73 2452 - Vláknobeton - Zkoušení ztvrdlého vláknobetonu 
Katalogové číslo:  97285
ČSN P 73 2452 - Vláknobeton - Zkoušení ztvrdlého vláknobetonu
ČSN P 73 2452ČSN P 73 2452 Tato norma platí pro zkoušení ztvrdlého vláknobetonu (FRC). Norma doplňuje a upravuje požadavky řady norem platných pro běžné betony (bez vláken) s přihlédnutím ke specif
Cena:  347,- Kč
ČSN P 73 2404 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace 
Katalogové číslo:  99020
ČSN P 73 2404 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace
ČSN P 73 2404ČSN P 73 2404 Tato předběžná česká technická norma uvádí doplňující informace pro použití ČSN EN 206 v České republice ve smyslu ČSN EN 206, článek 3.1.1.12 dokumentu platného v místě
Cena:  446,- Kč
TNI CEN/TR 16349 - Zásady pro stanovení podmínek k zabránění poruch v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce (ASR) 
Katalogové číslo:  94656
TNI CEN/TR 16349 - Zásady pro stanovení podmínek k zabránění poruch v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce (ASR)
TNI CEN/TR 16349TNI CEN/TR 16349 Tento dokument uvádí návod pro stanovení podmínek k zabránění poruch v betonu v důsledku alkalicko-křemičité reakce (ASR).
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 2480 ZMĚNA Z1 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
Katalogové číslo:  68921
ČSN 73 2480 ZMĚNA Z1 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
ČSN 73 2480 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN 73 2401 ZMĚNA 3 - Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu 
Katalogové číslo:  52358
ČSN 73 2401 ZMĚNA 3 - Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN 73 2401 ZMĚNA 3
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 14487-1 - Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda 
Katalogové číslo:  75882
ČSN EN 14487-1 - Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda
ČSN EN 14487-1ČSN EN 14487-1 Tato evropská norma platí pro stříkaný beton používaný pro opravu a modernizaci konstrukcí, pro nové konstrukce a zpevňování terénu.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 447 - Injektážní malta pro předpínací kabely - Základní požadavky 
Katalogové číslo:  88251
ČSN EN 447 - Injektážní malta pro předpínací kabely - Základní požadavky
ČSN EN 447ČSN EN 447 Tato evropská norma zahrnuje materiály, které mohou být použity při výrobě injektážní malty a požadované vlastnosti a složení injektážní malty. Je použitelná pro injektáž přepí
Cena:  171,- Kč
ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
Katalogové číslo:  15914
ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
ČSN 73 2480ČSN 73 2480 Tato norma s výjimkou kap. 2 je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Českého úřa
Cena:  232,- Kč
ČSN 73 2401 ZMĚNA Z4 - Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu 
Katalogové číslo:  74126
ČSN 73 2401 ZMĚNA Z4 - Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN 73 2401 ZMĚNA Z4
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
Katalogové číslo:  86077
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 13670ČSN EN 13670 Tato evropská norma platí pro provádění betonových konstrukcí k získání zamýšlené úrovně spolehlivosti a použitelnosti během jejich doby užívání, jak je uvedeno v EN 1990
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 446 - Injektážní malta pro předpínací kabely - Postupy injektáže 
Katalogové číslo:  88244
ČSN EN 446 - Injektážní malta pro předpínací kabely - Postupy injektáže
ČSN EN 446ČSN EN 446 Tato evropská norma uvádí postupy, které mají být používány při injektování kabelů dodatečně předpínaného betonu. Jsou použitelné pro všechny druhy konstrukcí včetně mostů a bu
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13670 OPRAVA 1 - Provádění betonových konstrukcí 
Katalogové číslo:  88736
ČSN EN 13670 OPRAVA 1 - Provádění betonových konstrukcí
ČSN EN 13670 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 73 2401 ZMĚNA 2 - Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu 
Katalogové číslo:  17599
ČSN 73 2401 ZMĚNA 2 - Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN 73 2401 ZMĚNA 2
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300 Navrhování staveb, všeobecně7301 Organizace informací o stavbách7302 Geometrická přesnost staveb7303 Stavební fyzika - Teplo7304 Geodetické práce7305 Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)7306 Ochrana staveb proti vodě7308 Požární bezpečnost staveb7309 Udržitelnost staveb7310 Zakládání staveb, navrhování7311 Zděné konstrukce, navrhování7312 Betonové konstrukce, navrhování7313 Beton a betonové konstrukce, zkoušení7314 Kovové konstrukce, navrhování7315 Kovové konstrukce, navrhování7316 Konstrukce z plastů, navrhování7317 Dřevěné konstrukce, navrhování7318 Zakládání staveb, zkoušení7319 Střechy, navrhování7320 Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení7321 Sanace betonových konstrukcí7322 Kanalizační práce7323 Zděné konstrukce, provádění a zkoušení7324 Betonové konstrukce, provádění7325 Stavební konstrukce, zkoušení povrchu7326 Kovové konstrukce, provádění7328 Dřevěné konstrukce, provádění7329 Ostatní konstrukce, provádění7330 Zemní práce7331 Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské7332 Stavební práce přidružené - kamenické7334 Stavební práce přidružené - obkladačské7336 Stavební práce přidružené - klempířské7337 Stavební práce přidružené - omítání7340 Stavební objekty, všeobecně7341 Funkční díly stavebních objektů7342 Funkční díly stavebních objektů7343 Stavby pro bydlení7344 Prevence kriminality při navrhování staveb7345 Zemědělské stavby7349 Pozemní stavby železniční7351 Stavby pro průmysl7352 Stavby pro školství a kulturu7353 Stavby pro správu a řízení7355 Stavby pro skladování, šatny7357 Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)7359 Stavby pro tělesnou výchovu7360 Stavby pro dopravu apod.7361 Silniční komunikace7362 Stavby mostní7363 Železniční komunikace7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)7365 Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně7366 Vodovody7367 Kanalizace7368 Vodní toky a hráze7369 Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace7370 Silniční zařízení7375 Tunely a jiné podzemní stavby7380 Stavební a silniční stroje7381 Stavební lešení a výtahy7385 Automatizační a řidící systémy budov7390 Stavby civilní obrany
74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat